İstanbul Yeraltı Camii

Konusu 'İstanbul' forumundadır ve GamZe tarafından 14 Kasım 2008 başlatılmıştır.

 1. GamZe Moderator


  İstanbul Yeraltı Camii
  Yeraltı Camii`ne birkaç basamaklı bir merdivenle iniliyor. Camiye girilince diğer hiçbir camiye benzemeyen bir ortam görülür. Bunda şaşılacak bir yan yoktur, çünkü burası bir camii olarak inşa edilmemiştir. Burası aslında kuşatma zamanlarında Bizanslılar`ın Haliç ağzını kapatmak için gerdikleri ünlü zincirin kuzey ucunun bağlandığı Kastellion`un bodrumudur.(Zincirin bazı parçaları Deniz Müzesi`nde sergilenmektedir.) Kemerlerle bağlanan altışardan ve dokuz sıra tıknaz sütunun bulunduğu basık bir mekandır.

  “Kurşunlu Mahzen” adıyla da bilinen Yeraltı Camii, Bizanslılar zamanında gerçekten bir mahzendi. İstanbul’un fethi esnasında Haliç’in ağzına gerilen koca zincirin bir ucu da buraya bağlanmıştı. Bilindiği gibi, Emevîler, Bizans’ı defalarca kuşatıyorlar, fakat hiçbirinden bir netice alamıyorlardı. İşte tam yedi yıl süren bu muhasaralardan sonra Emevi orduları Şam’a dönüyor. Başkomutan Mesleme, orduya ait bir takım levâzımatı bu mahzene yerleştiriyor, kapısının kapakları arasına kurşun akıtarak tamamen örtüyor. Bundan sonra bu Bizans mahzeninin adı, “Kurşunlu Mahzen”e dönüşüyor. İstanbul’un fethinden sonra ise, burası Galata Mahzeni Tersanesi’ne bağlanıyor ve “Mahzen-i Sürp” adıyla resmî kayıtlara geçiyor.

  Bu mahzeni, Üçüncü Ahmet devrinin ileri gelen devlet adamlarından Çorlulu Mustafa Bahir Paşa, 1725 yılında camiye çeviriyor. Tabii ki içinde bulunan bazı sahabe kabirleri, camiye dönüştürme işinde büyük bir rol oynuyor. Mustafa Paşa, mâbedin vakfiyesini de en kısa zamanda tanzim ediyor. Sayın Necdet İşli Bey’in, “İstanbul’da Sahabe Kabir ve Makamları” adındaki eserinden öğrendiğimize göre, Mustafa Paşa, Midilli’de boğduruluyor, kesik başı teşhis edildikten sonra, bizzat kendisinin yaptırdığı Otakçılar’daki Nakşibendî Tekkesi’ne defnediliyor. Paşa, adı geçen tarîkate mensup olduğu için Yeraltı Camii’nde, her perşembe “Hatm-ı Hâcegân” tilâvet olunuyor, ruhu için dualar ediliyor.turkeyarena.net İşte o tarihten itibaren Ashâb-ı Kiram’dan olan ve bu camide bulunan Süfyan ibni Uyeyne’nin, Amr İbnü’l-As’ın, Vehb İbni Huşeyre’nin mübarek kabirleri ziyâretgâh haline geliyor.

  Adres : Vapur İskelesi yanı Karaköy
  [​IMG]
   


 2. GamZe Moderator

Sayfayı Paylaş