İslamda Kadınların Bilmesi Gerekenler

Konusu 'Sorularla İslam' forumundadır ve EmRe tarafından 25 Ocak 2014 başlatılmıştır.

 1. EmRe Well-Known Member


  Dinimiz İslamiyette Kadınların Bilmesi Gereken Önemli Konular

  Adetli iken avret mahallini tıraş etmek ve tırnak kesmek
  Adetli veya lohusa durumunda bulunan bir kadının, bu durumda avret mahalli temizliği yapması mekruhtur. Bu, yıkandıktan sonra olmalıdır. Avret mahalli ve koltuk altı temizliği en az yedi gün içinde, en çok ise kırk gün içinde yapılmalıdır. 40 günü geçmemelidir. Aynı şekilde adetli iken tırnak kesmek te mekruhdur. Doğrusu yıkandıktan sonra kesmektir. Cünüp olan erkek ve kadın da aynı hükme tabidir.

  Adet günleri belli olan ve olmayan kadınlar

  • Adet günleri belli olan kadınlar: Bazı kadınların adet günleri, sayılan belli günlerdir. Mesela, her ay beş, yedi veya dokuz gün adet görürler. Bir adet, bir kez meydana geldiği üzüre kararlaşmış olabilir. Şöyle ki: Henüz edet görmeye başlayan bir kız, ilk kez sekiz gün kan görse, sonra 22 gün temiz kalsa, bu adeti kararlaşmış olur. Ondan sonra devamlı olarak kendisinden bir hastalık sebebiyle kan gelecek olsa, onun hem adet günleri, hem temizlik günleri her aya o şekilde hesap edilir.

  • Adet günleri değişik olan kadınlar: Bazı kadınların adet günleri belirli değildir, devamlı değişir. Örneğin, bir ay beş, diğer bir ayda altı gün adet görebilirler. Bu durumda tedbirli olmak gerekir. Şöyle ki, böyle bir kadın, 6. gün olunca yıkanır, namazlarını kılar. Ramazan-ı Şerife tesadüf ederse orocunu tutar çünkü 6. gündeki kanın özür kanı ihtimali vardır. Ancak 6. gün çıkmadıkça cinsel ilişkide bulunamaz. Boşanmış ise iddeti bitmiş sayılmaz. Çünkü bu 6. günün kanı hayız kanı olması ihtimali vardır.

  Adetli iken uyuyup temiz kalkan kadının durumu
  Kadın adetli olarak uyur da namaz vakti çıktıktan sonra temizlenmiş olarak uyanırsa, uyuyarak bıraktığı o namazı kaza etmesi gerekir. Zira uyuduğu andan itibaren temiz olduğu kabul edilir. Bu durumda o namazı kaza etmek gerekir.

  Adet kanı tam kesilmeden alınan boy abdesti
  Bir kadın adet veya lohusalık kanları tam kesilmeden abdest veya gusül abdesti alırsa bu geçerli olmaz. Hayız ve nifas olan kadınların abdest almaları müstehap değildir. Çünkü bunların abdestsizlik durumlarına abdestin bir tesiri yoktur. Kadının hayzı kesildimi cünup gibi olur

  Adetli kadının kestiği yenilir mi?
  Helal olması için hayvanı erkeğin kesmesi şart değildir. Hayvan kesmesini bilen kadınlarda kesebilirler. Hatta adet veya lohusa durumunda olan kadınlar bile kesebilir ve kestikleri de yenir.

  Adetli Kadın Kuran'a Bakabilir mi?
  Adet ve Lohusa durumunda veya cünup olan bir kimse okumadan, hecelemeden Kur'an-ı Kerime yalnız bakabilir, bu mekruh değildir.

  Adetli Kadın Kur'an Dinliyebilir mi?
  Adetli veya lohusa durumunda bulunan bir kadın, Kur'an-ı Kerimi tutmadan, okunan Kur'an'ı okuyarak takip etmeden, hecelemeden yalnız dinlemesi caizdir. Bu durumun sevap derecesini ancak Allah(C.C.) bilir.

  Adetli Kadın Kur'an Meali Okuyabilir mi?
  Bu durumdaki bir kadın, Kur-an'a ve ayet yazılı bir şeye el süremez. Arapça dışında Farsça, Türkçe gibi bir dilde yazılmış olan Kur'an mealini, tutmak haramdır. Onda Kur'an ahkamı yazılı olduğundan Kur'an hükmündedir. Eğer içinde ayet bulunmuyorsa Türkçe kitap okumalarında bir mahzur yoktur. Eğer kadın adet durumunda da öğrenmek istiyorsa zarureten fıkıh kitaplarına da bakabilir.

  Adetli Kadın Secde Ayeti Duyarsa
  Adet veya lohusa durumunda olan bir kadın, namaz kılmakla mükellef olmadığı için secde kendisine vacip değildir. Cünup olan için bu böyle değildir. Cünup olan kimse, kadın olsun erkek olsun eğer secde ayetini duyarsa tilavet secdesi vacip olur. Temizlendikten sonra bu secdeyi yerine getirmeleri lazımdır.

  Adet nasıl değişir?
  Kadınların belirli adet günleri bazen değişir. Bir adetin değişmiş olması için o ana kadar gördüğü adete aykırı iki adet görmelidir. Mesela: Her ay beş gün adet gören bir kadın, sonra iki kez dört gün veya iki kez altı gün kan görse onun adeti beş günden dört güne veya altı güne değişmiş olur. Sonuç: adet, bir defa ile yerleşir, iki defa ile değişebilir.

  Adetten sonra yıkanmadan cinsel ilişki
  Hanefi alimlerine göre, adet hali olan kadının hayız süresinin en çoğu olan on gün geçerse, kan da kesilirse yıkanmadan cinsel ilişkide bulunabilinir.
  Şafii ve Maliki alimlerine göre ise, yıkandıktan sonra cinsel ilişkide bulunabilinir.
  Bazı alimlere göre de yıkanması gerekmez, yalnız cinsel organının yıkamakla cinsel ilişki helal olur.
  Bu farklılık "Onlar temizleninceye kadar yaklaşmayınız" (Bakara Suresi 222) ayetindeki temizlik anlayışından kaynaklanmaktadır. İmam-ı azama göre buradaki temizlik hayzın kesilmesi demektir. Dolayısıyla adet bitiminden sonra yıkanmadan cinsel ilişkide bulunmak caizdir. Ancak yıkanmak müstehaptır.

  Avret Mahallinin Temizliği
  Kadınların avret mahallerini herhangi bir şekilde temizlemesinde mahzur yoktur. Mühim olan temizliğin yapılmasıdır. Avret mahallinin temizliğinin yaşla ilgisi yoktur, bahse geçen yerdeki kıllar uzamaya devam ettikçe temizlemek mükellifiyertide tekrarlanır. Avret mahallinin tıraşında, sadece ön tarafın temizliği kafidir. Kılların temizliği bir ay içinde tekrarlanmalıdır. Ayrıca halk arasında konuşulan kıl uzunluğunun arpa boyu kadar olması durumunda namaz caiz olmaz, yok küçük parmağı bir defa dolarsa kafir olunur şeklindeki inanışlar dinimizde bulunmayan, uydurma laflardır, bu ise ihmal edilen temizliğin vebalinden dağa ağır bir durumdur. Temizlik imandandır. Bu temizliğin yapılmasındaki hikmet sıhhat yönündendir. Temizlenmediği zaman, mesamatın tıkanması ile vücudun ter ifrazatı zorlaşır. Bu da onun sağlığına zarar verir. Kirlerle karışan terlerin meydana getireceği koku da cabasıdır. Bu temizliğin kırk günü geçmesi mekruhtur (yapılmaması istenen, günah olmayan ancak adet haline getirilirse günah olan şeyler). Cuma günü traş olmak müstehabdır (İşlenmesinde sevap olan, terkinde günah olmayan ibadetler).

  Adetten kesilme zamanı
  Menopoz: Yaşdönümü Tıpta biraz daha farklı anlam taşımasına rağmen, halk arasında menopoz, adetin kesilmeye yüz tuttuğu ve kesildiği zamana verilen isimdir. Hanımların hayatında önemli bir dönüm noktasıdır. Bu dönem sebep olabilieceği şikayetlerle başlı başına problem olabilecek bir zaman dilimidir.
  Menopoz ortalama 45 yaşlarında başlar ve 5-10 sene sürebilir. Tıp otoritelerinin kanısına göre menopoz, cinsel olgunluk çağının ihtiyarlığa dönüm noktasıdır. Sebebi kadınlık hormonlarının azalmasıdır. Bu da birçok şikayeti ortaya çıkarır, cinsiyet hormonlarının uygulanması, bazende sakinleştirici verilmesiyle giderilir.

  Yaşdönümünde kadının üreme kabiliyeti yok olduğu halde, cinsel istek ve aktivitesi azalmaz. Hatta bazen artabilir.

  • Hanefilere göre: Kadınlar en az 9 yaşlarında buluğ çağına erer ve adet görmeye başlar. Elli veya elli beş yaşlarında adet görme devresi biter. Bu yaştan önce de adetten kesilen kadınlar vardır.
  • Malikilere göre: 13 yaşını geçmiş bir kadından 70 yaşına kadar gelen kan da uzmanlara gösterilir ve ona göre hüküm verilir. Yetmiş yaşından sonraki kan ise kesinlikle özür kanıdır.
  • Şafiilere göre: Belli bir zaman yoktur. Hayat boyu devam edebilir. Bu hususta bölgenin iklimi etkili olur. Çoğunlukla 62 yaşında kan kesilir.
  • Hanbelilere göre: Adetten kesilme yaşı 50'dir. Bundan sonra gelen kan kuvvetli ise de adet kanı değildir, özür kanıdır.

  Adet sayılmayan kanlar
  • Adet görecek çağa gelmemiş kız çocuklarında görülen kan,
  • Adet halinin en az müddeti olan üç günden az gelen kan,
  • Adet halinin en çok müddeti olan on günden sonra gelen kan,
  • Hamilelik esnasında gelen kan,
  • Adetten kesimiş yaşlı kadından gelen kan.

  Hamile kadın adet görebilir mi?
  Tıp ilmine göre, gebe olunduğu halde normal adet günlerinde daha az miktarda ve daha kısa süreli kanama olur. Halk arasında buna "Üste görme" denir.
  İslam'a göre bu tür kanamalar adet değil özür kanıdır. Hamile kaldıktan sonra adet görülmez.

  Hayız içinde kan gelmeyen günler
  Hayzın başlaması ile görülen kan, daha sonra bir müddet kesilir, sonra yine görülür. Görülmeyen günlerde hayızlı kabul edilir. İki kan arasına giren temizliğin hayız sayılması için, bunun temizlik müddetinde değil, hayız müdddetinde gelmesidir.

  Hayız kanının renkleri ve ayırıcı nitelikleri
  Adet halindeki kadınlarda görülen kanların renkleri altıdır: kırmızı, sarı, toprak rengi, siyah, yeşil, kirlimsi. Bu akıntılar hepsi hayız müddetinde ise hepsi hayız kanıdır. Ta ki, safi beyaz renk görene kadar.
  • Kırmızılık ve Siyahlık: İttifakla hayız kanıdır. Hz. Fatıma kan görüyordu Allah Resulu (as) O'na şöyle buyurdu:
  "Eğer hayız kanı ise bu belli ve siyah renkte olur, böyle olursa namaz kılma, başka türlü olursa abdest al ve namaz kıl, çünkü o bir (çatlak) damardan gelmektedir."
  • Sarılık: Sarısı daha çok ve irini andıran bir sudur.
  • Bulanıklık: Kirli su renginde görülen kan demektir.
  • Toprak Rengi: Toprak rengine benzer, önce sarıdır sonra bu rengi alır.
  • Yeşilimtırak: Bir çeşit bulanık kandır. Bu kanın rengini bozuk gıdalar değiştirir. Daha çok yaşlı kadınlarda görülür.
  • Hayız kanının ayırıcı nitelikleri: Katı olan ve pis kokan kan. Sadece pis kokan, katı olmayan kan. Sadece katı olan, pis kokmayan kan. Hem katı olmayan hemde pis kokmnayan kan.

  Hayız ve nifas halinde haram olan sekiz şey nedir?
  1) Namaz kılmak 2) Oruç tutmak 3) Kur'an-ı Kerim okumak 4)Kur'an-ı Kerime el sürmek 5) Kocası ile cinsel ilişkide bulunmak 6)Yasak yerlerine kocasının çıplak dokunması 7) Mescide girmek 8) Kabeyi tavaf etmek.

  Kızın Ergenlik Belirtileri Adet Görme
  Dokuz yaşındaki bir kız çocuğu ilk olarak hayız şekilde devam eden bir akıntı görürse; Kızlarda ergenlik çağı bazan yaş ile bazan da bir kısım belirtilerle anlaşılır. Kızlarda en az yaşı 9, en çoğu ise 12'dir. Eğer bu belirtiler azami sınır içinde görülmezse, ergenlik çağına geldiğine hükmedilir, ona göre yükümlü sayılır.

  İlk adet kanaması ülkemizde ortalama 12-13 yaşlarında olur. Kuzeye gidildikçe yaş büyür 15 yaşına kadar kanama olmaması hali gecikme olduğunu gösterir. 17 yaşına kadar olmadığı takdirde mutlaka doktora müracaat etmelidir.
  Hamile Kalmak: Erginlik çağına girmeden evlenen bir kız çocuğu hamile kalırsa, daha önce adet görmese de erginlik çağına girmiş olur.

  Kızın hayız müddetinin tesbiti
  İlk defa adet gören bir kız çocuğu, 10 gün kan görse, 15 günde temiz olduğu halde sonra yine kan görmeye başlarsa, onun adeti on gündür. Temizlik günleride 20 gündür. İlk adet gören bir kız çocuğu, 3 gün kan görse 15 gün temiz dursa, yine 1 gün kan gelse, 2 gün temiz dursa ve tekrar kan gelmeye başlarsa adeti yerleşmediğinden 3 günü hayız kabul edilir. İlk defa adet gören bir kız çocuğu 24 gün kan görse, 14 günde temiz dursa, sonra kan yine devam etmeye başlasa, onun adet durumu ilk kan gördüğü günden itibaren 10 gündür. Diğer aylardaki temizlik günleride 20 gündür. Sonra 15 gün kan gelse, sonre 14 gün temiz olsada hüküm böyledir. İlk adet gören kız çocuğu, dört gün kan görse, 15 gün temiz olursa, sonra bir gün kan gelip iki gün temiz kaldıktan sonra yine kan gelmeye başlarsa, adet 4 gündür.

  Kızın ilk gördüğü kan devamlı akıyorsa
  Yeni hayız görmeye başlayan bir kızın adeti kararlaşmaksızın kanı devamlı akarsa, her aydan 10 günü adetine sayılmış olur. Diğer yirmi günü de temizlik müddetine sayılır.

  Kur'an Öğretmeni Olan Hanım Adetliyse
  Kur'an-ı Kerim öğreticiliği yapan bir kadının adet hali geldiği zaman, Kur'an-ı Kerim'e dokunmadan, harf harf, kelime kelime, hece hece öğrencilerine Kur'an öğretmesi caiz görülmüştür. Baştan başa bir ayeti okuması haramdır.

  Temiz uyuyup adetli kalkan kadının durumu
  Temiz uyuyup adetli kalkan kadının, ıslaklığı da kan renginde olursa, kanı gördüğü anda itibaren adetlidir. Bu durumda gece yatsı namazını kılmamışsa, kaza etmesi gerekir.

  Cünup iken traş olmak, tırnak kesmek
  Cünup olan kimsenin bu durumda avret mahallini traş etmesi mekruhtur. Aynı şekilde tırnak kesmek de mekruhtur. Yıkandıktan sonra kesmek gerekir.

  Cünup olan kadın çocuğunu nasıl emzirir?
  Emzikli bir kadının çocuğu ağlarsa, gusül fırsatı da yoksa, göğsünü yıkayarak çocuğuna süt verebilir.

  Gusülde cinsel organı yıkamak gerekir mi?
  Hayız, lohusalık veya ilişkiden sonra guslederken kadının cinsel organının dışının yıkanması vaciptir. Cinsel organın içinin değil. Kadın guslederken cinsel organının dışını yıkar, fakat içeri parmağını sokmaz.

  Gusülden sonra meni çıkarsa yıkanmak gerekir mi?
  Gusülden sonra kadından gelen meni kendisine değil de, kocasına aitse, guslü tekrarlamaz, yalnız abdest alması gerekir. Kadın meninin kandisine ait olduğu kanaatine varırsa, yani meni sarı ve ince olursa guslü tekrarlar.

  Gusül Nasıl Alınır?
  Önce besmele çekilir "Niyet ettim gusül abdesti almaya" diye niyet edilir ve eller bileklere kadar yıkanır. Tırnaklar arasında birikmiş veya üstlerine yapışmış birşey varsa temizlenir. Pislik olmasada avret mahalli yıkanır. Sağ avuca su alınıp ağıza çekilir, boğaz ve dişlerin arasında üçkez iyice çalkalanır. Oruçlu ise, boğazdan su kaçmamasına dikkat edilir. Sağ elle buruna üç kere su çekilir. Her defasında sol elle sümkürülür. Evvela başa, sonra sağ ve sol omuzlara üç kere su dökülür, ve her defasında beden oğuşturulur. Hiç bir yer kuru kalmayacak şekilde bütün vücut iyice yıkanı.r Göbek çukuru, küpe delikleri, oyluklar ve kaş diplerinin ıslanmasına özellikle dikkat edilir. Bedende yara bulunuyorsa, yaranın durumuna göre işlem yapılır. Özürsüz guslü tehir etmek günahtır.

  Kadın kocası ile birlikte olursa ne zaman gusül gerekir?
  Cinsel ilişki dışındaki sevişme ve oynamalardan dolayı guslün farz olması için, kadında aşırı bir heyecanın meydana gelmesi, bu heyecan sonucu göğüsten aşağıya doğru meninin ayrıldığını hissetmesi yahut sarı bir suyun akması gerekir. Erkeğin menisi beyaz ve kalın, kadınınki ise ince ve sarı renklidir. Kadınlarda sarı olmayan ve göğüsten geldiği hissedilmeyen sıvılar, yıkanmayı gerektirmez.

  Kadın ihtilam olur mu?
  Erkek gibi kadın da ihtilam olur. Kadının menisi dışarı çıkınca gusül gerekir. Bu durum erkek için doğal olduğu gibi kadın içinde doğaldır. Ancak kadınlarda daha az görülen bir durumdur.
  Peygamberimizin eşlerinden Hz. Ümmü Seleme yanında Ümmü Süleym adındaki hanım peygamberimize gelerek şöyle sorar:
  -Ya Resulullah! Rüyasında kocasının kendisiyle cinsi yakınlıkta bulunduğunu görürse kadının gusletmesi gerekir mi?
  Bunun üzerine Ümmü Seleme, Ümmü Süleym'e şöyle der:
  -Baltayı taşa vurdun ya Ümmü Süleym! Resulullah huzurunda kadınları küçük düşürdün Allah iyiliğini versin"
  Ümmü Süleym'de şu cevabı verir:
  -Şüphe yok ki Cenab-ı Hak, gerçeği öğrenmek için utanmayı emretmez. Bizim bilemediğimiz bu durumları peygamberimize sormamız onları bilmememizden daha hayırlıdır.
  Bunu üzerine peygamberimiz(sav) şöyle buyurdu:
  -Çıkmaza esas giren sensin. Allah senin iyiliğini versin ya Ümmü Seleme, rüyalanan kadının menisi geldiği zaman yıkanması gerekir."
  Ümmü Seleme sordu:
  -Ya Resululah! kadının menisi olur mu?
  Peygamberimiz:
  -Eğer kadının menisi olmasaydı çocuğu kendisine nasıl benzerdi. Kadınlar erkeklerin benzeridir şüphesiz.
  Kadın ihtilam olur da meninin dışarı çıktığını görmese ihtayatten güsletmesi daha iyidir. Çünkü kadından çıkan meni geri dönebilir.

  Kadın saç örgülerini çözmek zorundamıdır?
  Kadın örülmüş saçlarını gusülde çözmek zorunda değildir. Kadının örgülü saçının dibine suyun ulaşması yeterli görülür, bundan maksat güçlüğü önlemektir. Ancak örülmemiş saçların tamamını yıkamak farzdır. Eğer örgüler bir madde ile birbirine yapışmış da dibine suyun erişme imkanı yoksa, sahih görüşe göre saçını çözmesi gerekir.
  Ümmü Seleme dedi ki:
  "Ya Resulallah! Ben saçlarını bağlayan bir kadınım Cünupluk ve hayızdan gusledeceğim zaman saç örgümü çözeyim mi?"
  Allah Resulü şöyle buyurdu:
  "Hayır, başına iki avuç dolusu üç kere su dökmen senin için yeterlidir."
  Eğer erkeğin uzun ve örülmüş saçı olursa onları çözüp yıkamak mecburiyetindedir.

  Karı-koca yataklarında ıslaklık bulurlarsa
  Karı-koca yataklarında meni görürler de ihtilam olduklarını hatırlamayıp herbiri diğerine ait olduğunu söylerse, ikisininde gusletmesi vacip olur.

  Meni gelmeyen cinsi ilişki için gusül gerekir mi?
  Erkek cinsel organını sünnet mahalline kadar uykuda veya uyanıkken, isteyerek veya istemeyerek kadını fecrine sokarsa her ikisinede gusül gerekir. Kadının sünnet mahalli ile erkeğin sünnet mahalli birbirine kavuşursa boşalma olmasa dahi gusül vaciptir.

  Oje ve Benzeri Şeyler Gusle Mani mi?
  Guslün sahih olması için suyun deriye ve tırnağa temas etmesi gerekir. Bu temasa mani olan şey gusle manidir. Kadın guslederken tırnağının altında, üstünde veya vücudunun başka bir yerinde suyun temasına mani olan hamur, balık pulu, ruj, oje gibi şeyler olursa bunları gidermesi vaciptir. Bunlar giderilmeden gusül caiz olmaz. Oje, gusül abdestinden sonra sürülmüş olsa bile onunla ne gusül ne de abdest olmaz. Dolayısıyle oje ile hiçbir ibadet olmaz.

  Kaynak: Büyük Kadın İlmihali, Rauf Pehlivan​
   


Sayfayı Paylaş