İsimlerin Baş Harflerinden Yazılmış Hazır Şiirler (Akrostiş Şiirler)

Konusu 'Karışık Şiirler' forumundadır ve YaRaLi CoCuQ tarafından 2 Eylül 2010 başlatılmıştır.

 1. YaRaLi CoCuQ Well-Known Member


  Sevmek güzel şeydir.. Sevgiliye hediye etmek de ona kezâ... Bazı insanlar duygularını kaleme ve kâğıda dökebilirler. Fakat bazıları bunu yapamazlar.

  Biz de yapamayanları düşündük ve böyle bir konuyu açmaya karar verdik.

  Sizden tek ricamız bunları sevgiliye ithaf ederken gerçeği söyleyin.. Sevdiğinize yalan söylemeyin. Bunu yapmaya utanıyorsanız üzerinde biraz oynama yapın öyle verin.. Yani ilişkinize yalan katmayın.. Gerisi size kalmış, bizden söylemesi....
   

  1 kişi bunu beğendi.

 2. YaRaLi CoCuQ Well-Known Member

  Sevda

  S ana hasret kaldım
  E şi yok yalnızlığın , yalnızlığımın
  V arlığınla gülen yüzümdün
  D olaştığın damarlarda
  A şk kokardı her an

  S ana hasretim , yokluğunsa zor
  E ski zaman hikayeleri gibiyim
  V irajlar keskin , dönüşü zor
  D ışarda bir yudumluk hayatın susuzluğuylayım
  A rkama dönüp bakıyorum her an

  S en hasret oldun sevda tadında
  E vveli olmayan sen sonum oldun
  V ardın belki yoktun
  D inlemek zor konuşmak kolay
  A nsızın umuda döndüm sen kayboldun...
   
 3. YaRaLi CoCuQ Well-Known Member

  Merve

  M analı manasız bakıyor gözlerin
  E llerin kah seviyor kah incitiyor yüreğimi
  R üzgara savrulmuş güller gibi sözlerin
  V arlığı güzel göğsümü deliyor şiddetin
  E sirin olmuş bedenim , ruhum can çekişmede

  M analı manasız bakarken gözlerin
  E trafımı sardı hüznün bulutları
  R esimlerde aradığım , çizdiğim resmine
  V uslatınla başlayan günde küstüm
  E limde değil varlığın ; bir kar tanesi

  M asmavi denizin mor derinliğinde kayboldum şimdi
  E zildikçe eziliyor bedenim senden gittikçe , sana döndükçe
  R astlantı yok biliyorum ömrümde
  V arsın ve yoksun gönlümde
  E riştim ve söndüm ömründe

  M utluluk
  E llerimde ki ışık
  R iyası olmayan sevmelerin
  V arlığına feda
  E limde tutamadığım yansımalarda

  M utsuzluk
  E zilen yüreğimde
  R uhumda bastırdığım
  V ücudunu bulamamış yalnızlık
  E limde tuttuğum ışığın kamaştırdığı

  M erak ediyorsun biliyorum
  E zilmiş bir düşünceden çıkacak filizi
  R üyalarını yeşile boyayamayacağından korkuyorsun belli
  V arlığını gömmek gibi karanlığa
  E siri olmak arzuların

  M ahsur kaldım oysa yüreğinde
  E den bulur ya ettim buldum
  R abbimden bir dileğim var sadece
  V akit tamam biliyorum
  E siri olduğum yüreğe gömülüyorum.
   
 4. YaRaLi CoCuQ Well-Known Member

  Özge

  Ö zgür bir kuş gibi kanat çırptım sevdaya
  Z ulamda sakladığım aşkımı haykırdım , sonsuzluğa uzandı ellerim
  G erçekle sahteyi ayrıştırdım yaşamımdan , seni kendime sordum
  E zdim yanlışları kökünden , içinden doğruyu buldum

  Ö zlemek kadar yakınım şimdi , ensende bir nefes kadar
  Z ehiri tükendi aşkın , lezzetli bala döndü
  G izemler devam etse de yaşamak huzura büründü
  E kilen topraklardan yeryüzüne sevgiler döndü

  Ö zgür bir özlemle yaşıyorum , senden uzak olsamda yanındayım
  Z arif bir çiçeğin görünüşünde saklıyım
  G elip geçen yaşamın kıyısındayım
  E linden tuttum dalıyorum şimdi
   
 5. YaRaLi CoCuQ Well-Known Member

  Ayça

  A yrıldık , bu kaçıncı bilmem
  Y üreğim yaralı , gönlüm buruk
  Ç aresiz kaldım , içim sönük
  A klıma vurdun , gözüm donuk

  A yrılık sonu gelmez bir hüzün
  Y okluğun soğuk kış gecesi
  Ç ağladı sensizlik üşüdüm sensiz
  A lışmak zor , keskin bıçak yarası

  A yrıldık , bu son bakış
  Y alvarsan , dönüşü yok artık
  Ç iğ düşen gözlerim , gülüyor şimdi
  A lıştım acına artık
   
 6. YaRaLi CoCuQ Well-Known Member

  Nimet

  N eden gözlerin yaşlı sevdiğim
  İ stermiydim seni üzmek sevdiğim
  M aşukun ben , sense aşkımken
  E zici bir acıyı neden döker gözlerin
  T aştan değil kalbim bunu bil sevdiğim

  N asıl ki bir kuş havalansa yuvasından
  İ çeriye sıcaklığı vurur ya güneşin
  M utluluğa doğsak işte böyle sil baştan
  E sen ılık rüzgara takılsak
  T ükenmez sevdaya yol açsak yelkenlerle
   
 7. YaRaLi CoCuQ Well-Known Member

  Bekir

  B üsbütün silindik yaşamdan
  E kseninde döner olduk sevgimizin cazibesiyle
  K aranlık olduk bazen de aydınlık bulunduk
  İ çimize çektiğimiz hava yerine
  R eyhan kokulu aşkına büründük

  B iliyormusun sürekli severiz seni biz
  E llerimiz sevgimiz , tutunamayız onlar olmadan
  K albi olmayan kuyulara düşer de çıkamayız
  İ stersen sev bizi kurtar bu hayattan
  R üyamızdan uyanıp tekrar uyuyalım mı baştan
   
 8. YaRaLi CoCuQ Well-Known Member

  Eslin

  E skiden bir masal , belki bir düş , belki bir yarım kalmışlık
  S evgi üzerine yazılmış en acı , belki tatlı , belki bir bitmezlik
  L eyla ve mecnun gibi , belki ötesi , belki sözün bittiği yer
  İ çine aşktan sadece bir damla katılmış en büyük sevgi hikayesi belki
  N edeni niçini olmadan başlayan ve nedensiz niçinsiz biten tek güzellik

  E slin ; esen rüzgarlarla kulağa çalınan hoş şarkı
  S evda üzerine söylenmiş en güzel şiir
  L al olan dilleri bülbüle çeviren en tatlı dokunuş
  İ çi büyülü , dışı sizi yakan en büyük ateş parçası
  N edenim , niçinim ve sonum , hani belki başlangıcımsın , belki daha ötesi.
   
 9. YaRaLi CoCuQ Well-Known Member

  Gizem

  G özlerinden akan bir damla yaştı düşen yüreğime,
  İ liklerime kadar ıslandığım aşkınla
  Z ambaklar açmış ve ölmüşlerdi ardından
  E limde tutamadığım mutluluk gibi bir an
  M utluluk gibi herşeyin yaşanmışlığı ve bitişiydi

  G özlerim ardından bakakaldı , her anın karelerini gözümden tekrar tekrar geçirerek
  İ stekler yarımdı , duygular yaşanamamış
  Z ahir olmayandı sakladığın gizem , adın gibi sen olan
  E tvarın narin bir kelebek gibi
  M ahzeninse senden öte bir çiçek , belki çiçekten bir bahçe...
   
 10. YaRaLi CoCuQ Well-Known Member

  Faik

  F azla oldum yanında biliyorum
  A kan suların durulmadığı bir dönemde tanıdım seni
  İ mkansız bir dostluğun yaşandığı , sevgilerin sevgi olduğu bir dönemde
  K urtuluşum yok biliyorum , çünkü hayatın keskin virajındayım

  F ırtınalı bir günde tanıdım seni
  A kan suların durulmadığını varsayarak
  İ stisnaların istisna sayıldığı bir anda
  K arşımda duruyordun şefkatli bakışlarınla

  F azla oldum gene biliyorum
  A rtık gitme vaktim geldi onu da anladım
  İ ster karşı çık , istersen unut beni
  K albinde bir dilek tut, gene de unutma beni

  F azla oldum yine biliyorum
  A rtık yanında olamam onu da anladım
  İ stisnalar yüreğimde acıdı , onu da taşıdım
  K arşımda duran sen , ve bir son bakış daha
   
 11. YaRaLi CoCuQ Well-Known Member

  Canan

  C evap vermiyor baktığım yüzler , solgun ve renksizler
  A kşamları çöken hüzün gibi , karanlık bir o kadar sessizler
  N ispet yapıyor kuşlar , göçediyor başka diyarlara
  A rtıyor yalnızlığım , derken dalıyorum
  N eden diyorum , işte tam orda kalıyorum

  C anan dedim , belki canıma can katar diye
  A sık yüzüm , kimbilir belki güler diye
  N e yazık ki gülemedim , bilemedim derdime çare olmaz diye
  A rtık sustum , uzaktaki yüreklere doğarım diye
  N asibim yokmuş , uzaklar yakın oldu yine
   
 12. YaRaLi CoCuQ Well-Known Member

  Uğur

  U ğruna yaşanmıştı onca şey
  G üzelliğiyle mağrur sen , ve aşkı için ölen ben
  U ğruna yaşamıştım herşeyi
  R üyalar gerçek olacak sanmıştım

  U sulca o rüyanın yanına uzanmıştım oysa
  G erçek mi hayal mi bilmiyordum gördüklerim
  U zun ve ince bir çizgiden gidiyordum
  R üyamın tam ortasında ise sen geliyordun

  U mudum kalmasa da artık senden yana
  G özlerindi bana kalan tek hatıra
  U nutmam unutamam gene de seni asla
  R üyalarımı yıksan da beni yaksan da
   
 13. YaRaLi CoCuQ Well-Known Member

  Savaş

  S evgi bazen umut olur insana
  A lır çok uzaklara gidersin kendini
  V arlığıyla muhteşem bir şov başlar o zaman
  A vunmak istemezsin zamanla
  Ş iirlerde yaşamaya başlar , derin bir aşk derin bir yasak

  S evgi bazen zaman alır
  A kışına bırakılan bir yaşam gibi
  V aroluşumuzun altındaki sır gibi çıkar karşına
  A rtık dönüşü yoktur tutulan yolun
  Ş eker erir , çay içilir

  S evgi bazen unutulur
  A rkadaşlar uzak olur
  V uslatlar ayrılık
  A yrılıklar ölüm
  Ş iir gibi dostlar ise birer yalan olur..
   
 14. YaRaLi CoCuQ Well-Known Member

  Burak Burcu Sude

  B ırak acılarını yüreğime ve git ardına bile bakmadan
  U mulur ki dönersin birgün , belki birgün
  R azı değilsin gitmeye , belki dönmezsinde geriye
  A şk ki doğar ayrılık acısında , böyle yanımda aşksız olmandansa
  K alma git , git belki doğarsın yeniden aşka

  B iliyormusun seni sevdi yürekciğim
  U sul usul sevdi
  R üzgarın saçına dokunuşu gibi usul usul
  C ismim küçük , ruhum göklere sığmaz bir halde
  U zun uzun seyrederdim seni , güzelliğinde sessizliğe kapılarak

  B ırak katılayım akan nehrin yüzüne
  U mudun kalayım hep , parlasın o gökyüzünde
  R azı olmaz bilsem de kalbim dilime
  C evap verme ne olur bu son olsun içimde
  U zun yolculuğum bitmesin yüreğimde

  B ilmezsin ne çok sevdim seni ben
  U slanmadım yaşadım , ölmedim sevgine doğdum
  R üya misal bir aşka yelken açtım
  C ismimden kaçtım ruhuma koştum
  U mursamam gene de çünkü seni buldum...

  S en bir dokunuşta kaybettin sevgiyi , sevgimi
  U mmadığım bir karanlığa dokundun ve kendinde kayboldun
  D ünya yuvarlak , dön belki bulursun
  E llerin yine de dur kalbime dokunsun...
   
 15. YaRaLi CoCuQ Well-Known Member

  Aylin Dilek Şahin

  A slında hiç bir şey için yaşadım varsay
  Y alnızlığa inat herşeyi ve beni yoksay
  L üle saçlarına dolandığımı varsay
  İ stersen kes at , istersen yoksay
  N üks etmiş sevgim , o yüzden hastalık varsay

  D erya oldu sevdan bende
  İ nciler buldum nice sende
  L iyakatım olmasa da sevgine
  E n derinden bağlıyım yüreğine
  K albim, şenlenir seni görünce

  Ş ükürler olsun Rabbimize
  A yırmasın bizi ömrümüzce
  H asıl olsun hep sevgi gönlümüzde
  İ tirafım olsun şu iki kelime
  N imetsin sen şu garip fakire..
   
 16. YaRaLi CoCuQ Well-Known Member

  Aslı Samet Yüksel

  zar azar alır beni sevgin
  S erin sularına gömer usul usul
  L acivert bir geceye bürünür akşam
  I slak tenin bedenime dokunur

  S ende saklanır yüreğim
  A şkın kalbime gömülür
  M utluluklar denize dökülür , şarkılar olur deniz kızlarının ağzında
  E vreni sarar sıcak bir güneş
  T oprak çiçeklerle örtüşür

  Y üksekler de öter bir bülbül sesi
  Ü mitsizlere ümittir her nefesi
  K albimize doğuyor güneşler güneşi
  S evgisi gözlerinde bembeyaz bir inci
  E trafı aydınlatır yüreğinde ki hissi
  L ibası kendisidir yoktur şirki
   
 17. YaRaLi CoCuQ Well-Known Member

  Seda

  S ana ne desem sevgili
  E ksenin de döner bir garip yürek
  D ünyalar değil ona sen gerek
  A şkı gönlünde bir ateşten çömlek

  S ana ne desem sevgili
  E sti rüzgar , yağdı yağmur
  D ışarda sensiz bir fırtına var
  A l bu adamı kalbine koy yar

  S ana ne desem sevgili
  E cemsin bu ilk gördüğümden beri
  D izlerime yasla başını olur teselli
  A hdimdir bu sevgi başından beri

  S ana ne desem sevgili
  E limde değil mecburum sana
  D ilimden düşen tek bir kelime
  A şk tarifi olmayan bir SEDA
   
 18. YaRaLi CoCuQ Well-Known Member

  Sibel Yeşim

  S erin esen rüzgar yaprakları okşuyordu hafiften
  İ lkbahar sabahında bakınıyordum avluya öylece
  B alkonuma uzanan ağacın yeni tomurcuklanacak uçları içimde mutluluk büyütüyordu
  E llerimi uzattım göğe dokundu ellerim
  L ayık olmadığım kadar mavilik dolduruldu gönlüme

  S erin esen rüzgarla birlikte sen kapımı çaldın
  İ çim içime sığmazken geldiğini görmedim bile
  B ekliyordum oysa seni , havada ki ılıklığı farkedemedi tenim
  E llerimi uzattım sana değdi elim
  L ayık olmadığım kadar aşkı doldurdun kalbime...


  Y üzüne düşünce ayın ışığı
  E llerim ışığına gölge eder
  Ş ems nasıl ki vurur geceye
  İ klimler yazdan bahara döner
  M isal yüzün , yüzüme ışığın kalır

  Y ükselince gönlümde hüzün
  E llerin yüreğime değer
  Ş iirler gündüze sönerken üstelik
  İ stersen bir bakışla
  M utluluk bize güler.
   
 19. YaRaLi CoCuQ Well-Known Member

  Pınar Alparslan Alper

  P ak , duru yüzün
  I lık mevsimlerden kalmış gibi
  N eden soğuk bakar gözlerin bilmem
  A cıyı içine ben mi kattım ?
  R engarenk çiçeklerle süslemiştin saçlarını

  P as tutan acılardı belki
  I sıtmayan yüreğini
  N e kadar çiçek varsa goncaya durdu bak
  A cıları silip süpürecek bir gülse gözlerin
  R enkleriyle sana ışık saçarak

  P eri masalı , bir düş çizmişti ressam
  I sıtıyordu baktıkça yüzüne
  N eşeli çığlıklarla aydınlanırdı dünya
  A h sendin benim ben merkezim
  R esimler duvarda , sensiz hep sönükler.


  A ksın kanım son damlasına kadar
  L al olup susan yüreklere inat yazacağım sevdanı
  P uslu ışıklarıyla aydınlatan yurdumu , ey gökteki yıldızlar
  A kan her damlama düşşün içinizdeki o nur , o parıltılar
  R aks etsede elin gavuru hain düşmanlar
  S enin uğruna dökülecek ben gibi nice kanlar
  L ezzetler dönüşsede eleme
  A şkınla ben yine öleceğim biline
  N ar olup yansada bedenim , uğruna gülecek hep yüreğim...


  A yrılık yine kapımızda
  L oş bir ışık odamızı aydınlatıyor
  P arıltılarıyla dışarda yıldızlar
  E ski anılarımızı canlandırıyor
  R esimler duvarda , ne de sönükler
   
 20. YaRaLi CoCuQ Well-Known Member

  Hatice Aleyna

  H atırlamıyorum en son ne zaman sevmiştik
  A ramızda öldürdüğümüz onca şeyin ardından
  T üketmiştik herşeyi zamana vermiştik
  İ çimizde bazen kıpırdanır sevgi , oysa ;
  C enazeyi gömeli çok olmuş , bırakıp gitmiştik
  E llerini uzatıyorsun şimdi ve ben tutuyorum , üşüyorum.

  H atıralar var elinde
  A kşamları yemek diye önüme sürdüğün
  T üketilen , biten anılar
  İ çine kattığın baharatsa ne acı
  C ismim hazmedemiyor kanıyor yüreğim
  E trafımı saran hüzün gülleri içinde yine gece oluyor , yine öpüyorum seni.


  A tık bir sevgi gibi karıştırıyorum yığınları
  L ezzetini arayan hayat gibi ruhumu arıyorum içlerinde
  E zici bir koku var havada ,
  Y aşamı zorlaştırıyor
  N adasa bırakılan toprak gibi yığınlar
  A çtıkça fışkıracak sanki tohumlar

  A çılınca toprağın gizemi
  L irik bir şiir gibi dökülür kelimeler
  E tvarıyla , envarıyla mücessem olurlar
  Y itmeyen sevgi işte bu der gibi.
  N asıl ki bende böyle sevmiştim seni ,
  A çılınca yüreğin işte , sevgini dermiştim.
   

Sayfayı Paylaş