İş Göremezlik Rapor Parasının Hesaplanması

Konusu 'Hukuk Rehberi' forumundadır ve EmRe tarafından 16 Ocak 2012 başlatılmıştır.

 1. EmRe Well-Known Member


  SSK İş Görmezlik Rapor Parasının Hesaplanması
  Ssk Rapor Parası Hesaplama, İstirahat Parası Sorgulama
  İşçilerin istirahat parası için hesaplama nasıl? Geçici İş göremezlik ödeneği

  Rapor parası almaya gitmeden önce işyerinizin SGK ya internet ortamında raporlarınızı girmesi gerekmektedir.

  İŞKAZASI MESLEK HASTALIKLARINDA RAPOR SÜRESİNİN TAMAMI EKSİKSİZ OLARAK ALINIR.DİĞER DURUMLARDA ( HASTALIK VB..) 2.GÜNÜNDEN İTİBAREN KURUMDAN ALACAĞINIZI TAHSİL EDEBİLİRSİNİZ.

  Öncelikle raporunuzu işyerinizden alınız.Paranızı alırken size lazım olacak.Aynen şu sırayla işlemleri gerçekleştirirseniz paranızı sorunsuz alabilirsiniz. Aslında sigorta müdürlüklerinin kendine göre birkaç isteği ekstradan evraklar çıkabiliyor ama yeterli olan evraklar;
  1- Raporun başlangıç tarihli vizite kağıdı.
  2- Rapor parası almaya gittiğin tarihli vizite kağıdı
  3- Doktor raporunun aslı
  Bu evrakları temin ediniz ve kuruma ( sgk ) gidiniz.

  DAHA AYRINTILI ANLATMAK GEREKİRSE ;
  Rapor parası almak için gerekli belgeler ;
  1- Rapor tarihinden geriye dönük 120 günü gösteren vizite kağıdı
  2- İşyerinden raporlu tarihler arasında çalışmadığını gösteren ''Çalışmamıştır Yazısı'' ( çalışmamıştır yazısı örneğini forumumuzda ''Sosyal Güvenlik'' başlığı altında bulabilirsiniz )
  3- İşgörmezlik Belgesinin (Form1 veya Form2) hastaneden verilen bir sureti (yani aslı), Heyet raporunun fotokopisi
  4- Sağlık karnesinin ön yüz fotokopisi
  5- Vezneye giderken Nüfüs Cüzdan fotokopisi

  Raporlu olduğunuz sürenin 2 gününü işveren karşılamaktadır. Eğer 10 gün raporlu iseniz SSK bunun 8 gününü karşılamaktadır. Asgari ücretlilere, her iş günü için 13,00 YTL ödenir. Verdiğimiz bu örnekteki asgari ücretle çalışan kişi 10 gün raporlu olduğunu beyan ederek SSK dan 8 * 13,00 = 104,00 YTL alacaktır.

  Mevzuatlardan alıntılarla ayrıntılı anlatım için alttaki yazıyı inceleyiniz ;

  1.1-İş Kazası veya Meslek Kazası Sigortası:Bu sigorta kolundan çalışanınyararlanabilmesi için,gerekli olan ilk koşul çalışanın aktif olarak çalışması ve bu kazanın, bizzat mesleğini icra ederken başına gelmesi gerekmektedir. Meslek icrası sırasında bir kazanın yaşanması ve bunu bir raporla belgelemesin durumunda SSK tarafından geçmişe yönelik prim kazanç gün sayısına ve e-bildirge den gelen tutara bakılmadan, sigortalıya mağduriyeti, günlük ücreti, iş verenin hazırladığı vizite raporuna göre hesaplanarak, ne şekilde istirahatlı olduğuna göre, raporun ilk gününden itibaren bu ödeme yapılmaktadır.

  Vizite Kağıdı: İş veren tarafından hazırlanan, çalışanın son çalıştığı 12 aya ait A, B ve C tipi ücretleri belirten, SSK kurumunun ödemede baz alacağı bilgilendirme kağıdıdır.
  A Tipi Ücret: Sigortalının bir aya ait kazandığı prime esas kazanç
  B Tipi Ücret: Sigortalının bir ayda aldığı Prim ve ikramiye vs. fazladan gelirleri
  C Tipi Ücret: Sigortalının sonradan toplu sözleşmeler vs. sonucu hak ettiği gelirleri
  1.1.a A Tipi Ücret Kapsamında Günlük Ücretin Hesaplanması:

  Önceden Çalışmış ve sonrasında kaza geçirmiş Kişi için ;
  Rapor başlangıç tarihinden önceki üç ay, vizite kağıdındaki ve e-bildirgeden gelen verilere göre belirlenerek o aylara ait ücretlerin toplamının çalıştığı günler toplamina bölünmesi ile bulunur.

  Rapor başlangıç tarihinden önceki üç ayda prim gün kaydı yoksa üçer aylık dönemlerde 12 ay geriye gidilir. Önceki üç aya ait çalışması bir ay dahi olsa o ayın, güne göre aritmetik ortalaması alınarak günlük ücreti bulunur. Bu üç ay geriye gitme işlemi sigortalıya ait bir aya ait kazanç bulunana kadar devam edilir.

  Örnek: Sigortalının 25.12.2005 de kaza geçirdiğini varsayarsak:
  Ücretin hesaplanacağı aylar bu tarihe göre 11,10 ve 9. aylardır. Vizite kağıdından veya e-bildirgeden elden edilmiş kazançlarının aşağıdaki gibi olduğu düşünülürse;

  Ay Prim Gün Sayısı Ücret
  11 30 600
  10 31 600
  09 30 500

  Yukarıdaki verilere göre Günlük Ücret = 1700/91 olarak hesaplanır.
  Önceki üç ayda sigortalıya ait kayıt bulunamadı ise ve durum aşağıdaki gibi ise hesaplama önceki üç aylara gidilerek şu şekilde olacaktır.

  Ay Prim Gün Sayısı Ücret
  11 - -
  10 - -
  09 - -
  08 - -
  07 25 400
  06 - -
  Sigortalıya ait kazanç bulunan ilk üç aylık dönemdeki ücretin güne göre aritmetik ortalaması alınarak Günlük ücret = 400/25= 16 YTL olacaktır.

  Tabi ki bütün bu ücretler hesaplandıktan sonra elde edilen kazanç o aya ait taban ve tavan fiyatlarının dışında olmamalıdır. Örneğin 7. aya ait taban kazanç günlük olarak 20 YTL olduğunu düşünürsek sistem bu kazancı otomatik olarak 20 YTL ye çekmelidir ve hesabını bu fiyatı baz alarak yapmalıdır.

  İşe Girdiği Ay Kaza geçiren sigortalı için;
  İşe girdiği ay kaza geçiren ve daha öncesinde prime esas çalışması olmayan sigortalı için e-bildirgeden kayıt gelmeyeceği için vizite kağıdında yazan çalışma gün sayısı ve kazanç üzerinden yukarıdaki işlemler uyarınca hesap yapılır.

  Günlük ücret, İşe başlama tarihi - kaza geçirme tarihi kadar hak ettiği ücretini, İşe başlama tarihinden kaza geçirme tarihine kadar çalıştığı gün sayısı ‘ na bölünmesiyle bulunur.

  İşe Girdiği gün Kaza geçiren sigortalı için ;
  Günlük ücret, işveren ile sigortalı hangi ücrete anlaştı ise bu fiyat vizite kağıdı üzerinden alınarak SSK ödemesini yapar.

  1.1.b B Tipi Ücret Kapsamında Günlük Ücretin Hesaplanması:
  Sigortalının yukarıda anlattığımız günlük kazancın hesaplanacağı aylara ait B tipinde de kazancı varsa bu kazançlar da günlük ücret hesabında dikkate alınmalıdır. A tipi ücretle hesaplama tipi ve kriterleri aynı olmasına rağmen B tipi ücretlerden günlük kazancı hesaplamadaki tek sınırlama, önceki üç ayın ücretleri hesaplanırken o aylara ait prim ikramiye gibi B tipi ücret varsa bunların toplamı, o aylarda hak edilen ücretlerin yarısından büyük olamaz. B tipi ücretin fazla olması durumunda hak edilen ücretin yarısına göre hesaplama yapılır.

  Örnek: Aşağıdaki örnekte yine ilk üç ayda sigortalının ücreti olmamış olsun ve sonraki üç ayda ücretlere erişilmiş olsun.

  Ay Prim Gün Sayısı A tipi Ücret B tipi Ücret
  11 - - -
  10 - - -
  09 - - -
  08 30 600 200
  07 25 400 400
  06 15 400 200

  Yukarıdaki kazanç tablosuna göre ilk hesaplayacağımız şey B tipi ücret toplamının A tipi ücret toplamının yarısından küçük veya en fazla bu değere eşit olmasıdır.

  (200+400+200)<=(600+400+400)/2 olmalı
  800<=700 olması koşulu sağlanmadı dolayısıyla B tipi ücretler ne olursa olsun 700 olarak hesaba katılmalı;
  Son durumda günlük ücret = ((600+400+400)/70)+700/70 olarak hesaplanmalıdır.
  1.1.c C Tipi Ücret Kapsamında Günlük Ücretin Hesaplanması:
  C tipi ücretler de bir sınırlama olmaksızın ilgili aylara toplanır ve ortalamasına göre günlük ücret belirlenir.
  Örnek: Aşağıdaki örnekteki C tipi ücreti de olan sigortalıya ait kazanç ortalamasını hesaplayacak olursak;
  Ay Prim Gün Sayısı C tipi Ücret
  11 - -
  10 - -
  09 - -
  08 30 200
  07 25 200
  06 15 -

  C tipi ücretlerde de bir sınırlama olmadığından aynen toplama katabileceğimizden, C tipi ücret için günlük ücret = (200+200)/55 olarak hesaplanmalıdır.
  1.1.d Üç Ücret Tipi İçin de En genel Hesapla

  İlgili aylardaki B tipi ücret toplamının <= A tipi ücret toplamından olduğunu varsayarsak,
  Önceki 3 aya ait (A tipi ücretler toplamı + B tipi ücretler toplamı + C tipi ücretler toplamı)
  ücretler toplamının çalışılan gün sayısına bölümünden çıkan değer çalışanın bu üç aylık zaman zarfındaki ödemede baz alınacak günlük ücretini verecektir.
  Ayrıca ücretlerin toplamı alındığında (A+B+C) ücretlerin taban ve tavan kontrolü yapılmalıdır. Tavan veya taban dışında olan ücretler bu sınırlara çekilmelidir. Fazlası veya azı ücretler hesaplamalarda kullanılmayacaktır.

  Örnek: Aşağıdaki örnekteki sigortalının en genel kazancını hesaplayacak olursak ;

  Ay Prim Gün Sayısı A tipi Ücret B tipi Ücret C tipi Ücret
  11 - - - -
  10 - - - -
  09 - - - -
  08 30 600 200 200
  07 25 400 200 200
  06 15 400 200 -

  Yukarıdaki kazanç tablosuna göre B tipi ücretin küçük eşitlik kontrolünü yapacak olursak
  (200+200+200)<=(600+400+400)/2 olmalı
  600<=700 olması koşulu sağlandığından B tipi ücreti aynen toplama katabiliriz.
  C tipi ücretlerde de bir sınırlama olmadığından bu tipide aynen toplama katabileceğimizden,
  son durumda günlük ücret = ((600+400+400)/70) + 700/70 + (200+200)/70 =35,71YTL olarak hesaplanmalıdır.

  - E son genel günlük ücret hesaplandıktan sonra ;
  - Doktor raporlarından elde edilen rapor günlerine göre;
  Ayaktan istirahatlı olduğu günler için SSK’ lıya Günlük Ücretin 2/3 ü
  Yatarak istirahatlı olduğu günler için ise Günlük Ücretin yarısı,

  SSK tarafından çalışmadığı her gün için ödenir. Bu ödemeler SSK tarafından en az 7 gün olmak koşuluyla SSK lıya istediği peryodlarda sonradan ödenir. Peşin ödeme yapılmaz, sadece ödemeden sonraki gelen günler resmi tatillere geliyorsa (Cumartesi Pazar dahil), bu günlerde de raporlu olunması koşulu ile, bu günlerin ödemesi önceden yapılabilir.

  Örnek: Örneği verilen sigortalının 10 gün ayaktan 20 günde yatarak raporlu olduğunu düşünürsek SSK ‘ nın sigortalıya ödeyeceği toplam tutar ;

  (35,71*2/3)*10 + (35,71*1/2)*20 = 595,16 YTL olacaktır.
   


Sayfayı Paylaş