İntibak Yasası Dgs

Konusu 'Sosyal Konular' forumundadır ve BaRıŞ tarafından 24 Nisan 2012 başlatılmıştır.

 1. BaRıŞ Well-Known Member


  Dgs Intibak Yasasi
  DGS - Dikey Geçiş Sınavı İntibak MYO DGS

  İntibak yasası Dikey Geçiş Sınavı

  DİKEY GEÇİŞ İNTİBAK PROGRAMI YÖNERGESİ


  Amaç

  Madde 1- Bu Yönergenin amacı, meslek yüksekokulları ve açık öğretim önlisans programlarından mezun olanlardan, ÖSYM tarafından yapılan, merkezi dikey geçiş sınavı (DGS) sınav sonucuna göre lisans öğrenimine başlama hakkı kazanan öğrencilere uygulanacak intibak programının esaslarını düzenlemektir.

  Kapsam

  Madde 2- Bu Yönerge hükümleri Selçuk Üniversitesi lisans programlarına dikey geçiş yapan öğrencileri kapsar.

  İntibak Programının Süresi

  Madde 3- İntibak programının süresi iki yarıyıldır.

  İntibak programı süresince öğrenciler Selçuk Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine tabidirler.

  İntibak Programı Ders Kredisi

  Madde 4- İntibak programında öğrenciye birinci ve ikinci sınıftan eksik olduğu alanlarda bölümünün uygun göreceği dersler aldırılır. İntibak programında öğrenciye yüklenen ders kredi toplamı, okuduğu programdaki lisans öğrencilerine üçüncü ve dördüncü yarıyıllarda verilen derslerin toplam kredilerinin %20’sinden fazla olamaz. Ayrıca bu kredilerin toplamı bir yarıyılda 30 krediyi geçemez.

  İntibak programı öğrencilerine ilk dört yarıyıldaki derslere ait ön şartlar uygulanmaz. Haftalık ders programında birbiriyle çakışan dersler verilemez. İntibak programı süresince öğrenciye, gerekli görüldüğü hallerde, ilgili programda varsa birinci veya ikinci öğretimden ve farklı şubelerden dersler verilebilir.

  Zorunlu Yabancı Dil Sınıfı Bulunan Lisans Programlarına İntibak

  Madde 5- İntibak programı uygulanan bölümde zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı var ise, öğrenciler öncelikle Selçuk Üniversitesi Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğindeki hükümler doğrultusunda hazırlık sınıfını başarmak zorundadırlar.

  İntibak eğitimi her eğitim-öğretim yılının güz yarıyılında başlar. Yabancı dil hazırlık eğitiminin ilk yılında başarısız olan ve ikinci yıl güz yarıyılında destek sınıfına devam ederek başarılı olan öğrenciler intibak progr***** bir sonraki eğitim-öğretim yılının güz döneminde başlarlar. Selçuk Üniversitesi Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine göre hazırlık sınıfından muafiyet hakkı sağlayan bir belgeye sahip öğrencinin, bu belgeyi en geç güz dönemi mazeretli geç kayıt süresinin bitimine kadar Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğüne vermesi gerekir. Öğrencinin bu süre geçtikten sonra belgeyi vermesi veya edinmesi halinde, öğrenci intibak progr***** bir sonraki eğitim-öğretim yılının güz döneminde başlar.

  İntibak Programında Başarı

  Madde 6- İki yarıyıl sonunda aldığı derslerin tümünü başaran öğrencilerin üçüncü sınıfa kayıtları yapılır. İki yarıyıl sonunda başarısız olduğu dersleri bulunan intibak programı öğrencilerine, azami eğitim-öğretim süresini dolduran lisans öğrencileri ile birlikte, devam ve uygulama şartlarını yerine getirmiş olmak kaydıyla, başarısız olduğu derslerden biri final diğeri bütünleme olmak üzere iki ek sınav hakkı verilir. İki yarıyıl sonunda üç veya daha fazla dersten devamsız veya uygulama şartını yerine getirmemiş olan öğrenciler ek sınavlara giremezler.

  Ek sınavlar sonunda en fazla iki dersten başarısız olan öğrencilerin, başarısız oldukları dersleri alttan almak kaydıyla, güz yarıyılında üçüncü sınıfa kayıtları yapılır.

  İntibak Programı Öğrencilerinin Üniversite İle İlişiklerinin Kesilmesi

  Madde 7- İki yarıyıl sonunda üç veya daha fazla dersten devamsız veya uygulama şartını yerine getirmemiş ya da ek sınavlar sonucunda başarısız olduğu ders sayısı ikiden çok olan öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir.

  Yürürlük

  Madde 8- Bu yönerge Üniversite Senatosu'nca 15/02/2008 tarih 1 sayılı kararı ile kabul edilmiş ve 2007-2008 Eğitim-Öğretim yılı Bahar Yarıyılından itibaren uygulanmak üzere yürürlüğe girmiştir.

  Yürürlükten Kaldırma

  Madde 9- Üniversite Senatosunun 31.05.2005 tarih ve 2005/127 sayılı kararı ile kabul edilen Selçuk Üniversitesi Dikey Geçiş İntibak Programı Yönergesi ve 09/12/2005 tarih 2005/127 sayılı senato kararı ile yapılan değişikliği yürürlükten kaldırılmıştır.


  intibak yasası dgs hakkında bilgiler, Dikey Geçiş Sınav İntibak Eğitimi
   


Sayfayı Paylaş