İnmemiş Testis Ameliyatı

Konusu 'Çocuk Sağlığı' forumundadır ve elif tarafından 13 Şubat 2009 başlatılmıştır.

 1. elif Moderator


  İnmemiş Testis Ameliyatı

  Testis sadece insanlarda doğumdan önce skrotuma iner ve sadece insanlarla şempanzelerde ömür boyu skrotumda bulunur. Fetüste intraabdominal olarak gelişen testis 7. ayda inguinal kanal içine girer ve doğuma yakın skrotuma yerleşmiş olur.

  Testisin bu göçünde bir uçta testise diğer uçta skrotuma yapışan gubarnaculum'un kasılarak küçülmesinin etkili olduğu sanılmaktadır. Prematür doğan bebeklerin %25'inde, terminde doğan bebeklerin yaklaşık %3'ünde testisler henüz skrotuma inmemiştir. Ancak, aynı çocuklar birinci yaşın sonunda tekrar incelendiklerinde prematür doğanların %5, terminde doğanların sadece %0.5'inde tek veya iki taraflı olarak testislerin hala inmemiş olduğu görülür.

  Embriyolojik olarak sol testis daha önce skrotuma indiği için inmemiş testis sağda biraz daha sık görülür. Tüm inmemiş testislerin %15 kadarında olay bilateraldir. Bilateral inmemiş testis, anansefali, karın duvarı defektleri başta olmak üzere ağır konjenital anomalilerle birlikte sık görülür.

  İnmemiş testis intraabdominal, intrakanaliküler veya yüksek skrotal pozisyonda bulunabildiği gibi olguların %75'inde olduğu gibi süperfisyel inguinal poş denen cilt altında, eksternal oblik adalenin üstünde bir lokalizasyona yerleşebilir. Burası, retraktil testisinde sıklıkla çıktığı ve makak maymunlarında doğum sırasında aşağı inen testislerin 5. günde çıkıp yerleştikleri ve puberteye kadar kaldıkları yere uyar.

  TANI:
  Testislerin bir veya her ikisinin skortumda palpe edilemediği durumlarda, retraktil testis ve ektopik testisin, yukarıda sayılan özelliklerinden yararlanılarak, inmemiş testisten ayırdedilmesi gerekir.

  Anorşidiyi fizik muayene ile ayırdetmek mümkün değildir, zaten anorşidinin kesin tanısı için cerrahi eksplorasyon gerektiğinden ameliyat öncesi inmemiş testisle ayırıcı tanısının yapılması koşulu yoktur.

  Testislerin skortuma indirilmesi neden gerekir?
  Bu soruya her biri tek başına yanıt olabilecek 4 neden gösterilebilir.

  1. Fertilitenin sağlanması:
  Normalde intraskrotal ısı, vücut ısısının 2oC kadar altındadır. Sürekli vücut sıcaklığında kalan inmemiş testiste seminifer tubuluslarda ciddi bozukluklar ortaya çıktığı deneysel olarak gösterilmiştir. Işık mikroskobu ile yapılan çalışmalarda bu bozuklukların 5 yaşından sonra ortaya çıktığı gözlemlendiğinden, 1980 li yıllara kadar ameliyatın 5 yaşında yapılması gerektiğine inanılıyordu.

  Ancak, elektron mikroskobunun devreye girmesi ile mümkün olan ultrastrüktürel incelemeler, aslında spermatogenez bozukluklarının çok daha önce, 2 yaş civarında ortaya çıkmaya başladığını göstermektedir. Çocukluklarında inmemiş testis nedeniyle ameliyat olan erişkinlerin fertilite oranları yaklaşık %60-70 olarak bulunmuştur. Bu oran, inmemiş testisi olupta, hiç ameliyat olmamış olanlardan çok farklı değildir.

  Yani 5 yaşında veya daha geç yapılan ameliyat fertiliteyi olumlu yönde etkilememektedir. Ameliyatın iki yaşından önce yapılmaya başlanmasının üzerinden, henüz bu çocuklar fertil çağa gelecek kadar zaman geçmediğinden, gelecekteki fertiliteleri için bir yorum yapmak mümkün değildir.

  2. Malignitenin önlenmesi:
  Testis tümörlü erkeklerde yapılan araştırmalar bunların %10'unun inmemiş testislerde geliştiğini göstermiştir. İnmemiş testisi olanlarda testis tümörü riski normal popülasyona göre 40 kat daha fazladır.

  Ancak aynı fertilite konusunda söylendiği gibi, çocukluklarında inmemiş testisten ameliyat olanlarda bu riskin aynı oranda devam ettiği görülmektedir. Bunun nedeni ameliyatın 5 yaş ve yukarısında yapılmış olmasına bağlanmakta ve günümüzde 2 yaşında ameliyat edilen çocuklarda bu riskin azalacağı düşünülmektedir.

  Risk azalmış olmasa bile, tümör ortaya çıktığında testisin skrotum içinde olması, hem tanı hemde tedavi açısından kolaylık sağlayacağından, testisin indirilmesi gereklidir. İnmemiş testislerde gelişen tümörler çocuğunluğu seminom olmak üzere jerminal kökenlidir.turkeyarena.com

  3.Travma ve torsiyonun önlenmesi:
  İntraabdominal yerleşimli inmemiş testislerde torsiyon oluşabilir. Karın ağrısı ile gelen ve inmemiş testisi olduğu saptanan çocuklarda, testis torsiyonuda, olası tanılar içinde yer almalıdır. Süperfisyel inguinal poştaki bir testis dışarıdan direk travmaya uğrayabildiği gibi, inguinal kanal içindeki bir testiste, karın ön duvar adaleleri kasıldıkça basınç travması etkisinde kalır.

  4. Psikolojik baskının kaldırılması:
  Başka hiç bir komplikasyonu olmasa bile, testislerinden birinin eksik olduğunu düşünen, gelişme çağındaki bir çocuğa bunun yapacağı psikolojik travmanın büyük olacağı kesindir. Bu nedenle çocuk henüz cinsel bilincine ulaşmadan testis yerine indirilmelidir. Orşiektomi yapılan çocuklarda ve anorşidi olgularında testis protezi takılmasının psikolojik yardımı olduğu savunulmaktadır.

  TEDAVİ:
  İnmemiş testis'te cerrahi tedavi esastır, ameliyat birinci yaş bitiminden sonra, ikinci yaş doldurulmadan önce yapılmalıdır. Cerrahi ile birlikte ve cerrahiye ek olarak Human Chorionic Gonadotropin veya Gonadotropin Releasing Hormone'un kullanılması genel kabul gören bir yöntemdir.

  Cerrahi tedavide amaç tek veya bazan iki seansta testisin normal skrotal pozisyonuna indirilmesidir. Disgenetik ve atrofik testis dokusu ile karşılaşıldığında aşağı indirmek yerine orşiektomi yapılması daha uygundur.
   


Sayfayı Paylaş