İnkılap Tarihi Kronolojisi

Konusu 'Tarih' forumundadır ve RüzGaR tarafından 27 Ekim 2010 başlatılmıştır.

 1. RüzGaR Super Moderator


  İnkılap Tarihi Kronolojisi
  28 Haziran 1914 I. Dünya Savaşı'nın başlaması
  18 Mart 1915 Çanakkale Zaferi'nin kazanılması
  3 Mart 1918 Brest-Litowsk Antlaşması (Sovyet Rusya - İttifak Devletleri)
  30 Ekim 1918 Mondros Ateşkes Antlaşması
  3 Kasım 1919 İngilizlerin Musul'u işgali (İlk işgal)
  13 Kasım 1918 Anlaşma Devletleri donanmalarının İstanbul'a gelişi, Mustafa Kemal'in İstanbul'a gelişi
  18 Ocak 1919 Paris Barış Konferansı
  15 Mayıs 1919 İzmir'in Yunanlılar tarafından işgali
  19 Mayıs 1919 Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkışı
  28 – 29 Mayıs 1919 Havza Genelgesi
  30 Mayıs 1919 Havza mitingi
  22 Haziran 1919 Amasya Genelgesi
  23 Haziran 1919 Mustafa Kemal'in görevden alınması
  7/8 Temmuz 1919 Mustafa Kemal'in askerlikten istifası
  23 Temmuz - 5 Ağustos 1919 Erzurum Kongresi
  26–30 Temmuz 1919 Balıkesir Kongresi
  16–25 Ağustos 1919 Alaşehir Kongresi
  4–11 Eylül 1919 Sivas Kongresi
  20–22 Ekim 1919 Amasya Görüşmesi
  27 Aralık 1919 Mustafa Kemal'in Temsil Kurulu üyeleriyle birlikte Ankara'ya gelişi. (Ankara'nın merkez olması)
  12 Ocak 1920 Son Osmanlı Mebusan Meclisinin toplanması
  28 Ocak 1920 Misak-ı Milli'nin kabulü
  3 Mart 1920 Ali Rıza Paşa Kabinesinin istifası
  8 Mart 1920 Salih Paşa Kabinesinin kurulması
  16 Mart 1920 İstanbul'un İngilizler tarafından resmen işgali
  5 Nisan 1920 Salih Paşa Kabinesi'nin istifası 2. kez Damat Ferit Paşa Kabinesi'nin kurulması
  11 Nisan 1920 Son Osmanlı Mebusan Meclisi’nin Padişah Vahdettin tarafından kapatılması
  23 Nisan 1920 I. TBMM'nin açılması (Yeni Türk Devleti'nin fiilen kurulması)
  29 Nisan 1920 Hıyanet-i Vataniye Kanunu'nun çıkartılması
  24 Mayıs 1920 Mustafa Kemal'in idam cezasına çarptırılması
  20 Temmuz 1920 Yunanlıların Doğu Trakya'yı işgali
  10 Ağustos 1920 Sevr Antlaşmasının imzalanması
  19 Ağustos 1920 Sevr Antlaşmasını imzalayanların ve onaylayanların vatan haini ilan edilmesi
  18 Eylül 1920 İstiklal mahkemelerinin kurulması
  28 Eylül 1920 Kazım Karabekir'in Ermenilere saldırması (TBMM'nin ilk taarruzu)
  3 Aralık 1920 Gümrü Barışı (TBMM Hükümeti - Ermeniler)
  6–12 Ocak 1921 I. İnönü Zaferi
  20 Ocak 1921 Yeni Türk Devletinin ilk anayasası olan Teşkilatı Esasiye Kanunu'nun (21 Anayasası)
  Kabulü
  23 Şubat -12 Mart 1921 Londra Konferansı'nın toplanması
  1 Mart 1921 Afganistan ile dostluk antlaşması
  12 Mart 1921 İstiklal Marşı'nın kabulü
  16 Mart 1921 Moskova Antlaşması (TBMM Hükümeti - Sovyet Rusya)
  26 – 31 Mart 1921 II. İnönü Zaferi
  5 Temmuz 1921 İtalyanların Anadolu'dan askerlerini çekilme kararı almaları
  10–24 Temmuz 1921 Kütahya - Eskişehir Muharebeleri
  5 Ağustos 1921 Mustafa Kemal'in Başkomutan seçilmesi
  7–8 Ağustos 1921 Başkomutan M. Kemal'in Tekâlif-i Milliye emirlerini yayınlanması
  23 Ağustos - 12 Eylül 1921 Sakarya Meydan Muharebesi
  19 Eylül 1921 Mustafa Kemal'e Gazilik unvanı ve Mareşallik rütbesinin verilmesi
  13 Ekim 1921 Kars Antlaşması (TBMM Hükümeti - Sosyalist Cumhuriyetler adına Sovyet Rusya)
  20 Ekim 1921 Ankara Antlaşması (TBMM Hükümeti - Fransa)
  22 Mart 1922 Anlaşma Devletlerinin barış önerileri 26 Ağustos 1922 Büyük Taarruzun başlaması
  30 Ağustos 1922 Başkomutanlık (Dumlupınar) Meydan Muharebesi
  9 Eylül 1922 İzmir'in düşmandan temizlenmesi
  18 Eylül 1922 Batı Anadolu'nun düşmandan temizlenmesi
  3–11 Ekim 1922 Mudanya Ateşkes Antlaşması (turkeyarena.net)
  28 Ekim 1922 İstanbul Hükümeti ile TBMM Hükümetinin birlikte barış konferansına çağrılmaları
  1 Kasım 1922 Saltanatın kaldırılması
  17 Kasım 1922 Padişah Vahdettin'in İngilizlere sığınarak İstanbul'u terk etmesi
  18 Kasım 1922 Abdülmecit Efendi'nin TBMM'ce halife seçilmesi (Son halifedir).
  20 Kasım 1922 Lozan Konferansı'nın başlaması
  4 Şubat 1923 Lozan görüşmelerinin kesilmesi
  18 Şubat 1923 İzmir İktisat Kongresi'nin toplanması
  23 Nisan 1923 Lozan görüşmelerinin yeniden başlaması
  24 Temmuz 1923 Lozan Barış Antlaşması'nın imzalanması
  9 Ağustos 1923 Halk Fırkası'nın kurulması
  11 Ağustos 1923 II. TBMM'nin açılması
  23 Ağustos 1923 Lozan Barış Antlaşması'nın II. TBMM'ce onaylanması
  2 Ekim 1923 İşgal kuvvetlerinin İstanbul'dan gidişi
  13 Ekim 1923 Ankara'nın başkent ilan edilmesi
  29 Ekim 1923 Cumhuriyetin ilanı
  3 Mart 1924 Halifeliğin kaldırılması
  3 Mart 1924 Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun kabulü. (Eğitim ve öğretimin birleştirilmesi)
  3 Mart 1924 Seriye ve Evkaf Vekâleti'nin (Din işleri bakanlığı) kaldırılması
  3 Mart 1924 Erkan-ı Harbiye Vekâleti'nin (Savaş bakanlığı) kaldırılması
  20 Nisan 1924 T.C. Devleti'nin ilk anayasasının (24 Anayasası) kabulü
  17 Kasım 1924 Terakkiperver Cumhuriyet Partisi'nin açılması (İlk muhalif parti)
  13 Şubat 1925 Şeyh Sait Ayaklanması
  17 Şubat 1925 Aşar vergisinin kaldırılması
  4 Mart 1925 Takrir-i Sükûn Kanunu'nun çıkartılması
  5 Haziran 1925 Takrir-i Sükûn Kanunu ile Terakkiperver Cumhuriyet Fırka'nın kapatılması
  30 Kasım 1925 Tekke ve Zaviyelerin kapatılması 26 Aralık 1925 Miladi Takvimin kabulü
  7 Şubat 1926 Türk Medeni Kanunu'nun Kabulü
  5 Haziran 1926 Ankara Antlaşması - Musul sorununun çözümlenmesi (Musul Irak'a bırakıldı).
  16 Haziran 1926 Mustafa Kemal'e suikast girişimi
  1 Temmuz 1926 Kabotaj Kanunu'nun kabulü
  1 Kasım 1928 Türk Harflerinin (Latin alfabesinin) kabulü
  12 Ağustos 1930 Serbest Cumhuriyet Fırka'nın kurulması
  18 Aralık 1930 Serbest Cumhuriyet Fırka'nın kapatılması
  23 Aralık 1930 Menemen Olayı (turkeyarena.net)
  1 Nisan 1931 Ölçülerde değişiklik (Okka -> kg, arşın -> metre)
  15 Nisan 1931 Türk Tarih Kurumu'nun açılması
  12 Temmuz 1932 Türk Dil Kurumu'nun açılması
  18 Temmuz 1932 Türkiye'nin Milletler Cemiyeti'ne girmesi
  9 Şubat 1934 Balkan Antantı'nın imzalanması
  21 Haziran 1934 Soyadı Kanunu'nun kabulü
  5 Aralık 1934 Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi
  20 Temmuz 1936 Montrö Boğazlar Sözleşmesinin imzalanması
  9 Temmuz 1937 Sadabat Paktının imzalanması
  2 Eylül 1938 Bağımsız Hatay Devletinin kurulması
  10 Kasım 1938 Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümü
  30 Haziran 1939 Hatay'ın anavatana katılması
   


 2. aslı0607 Well-Known Member

  süper olmuş elinize sağlık
   

Sayfayı Paylaş