İngilizce Sıfatlar, Zarflar ve Zamanlar

Konusu 'Soru-Cevap' forumundadır ve Misafir tarafından 5 Ocak 2012 başlatılmıştır.

 1. Misafir Guest


  İngilizce olarak sıfat, zarf, geçmiş zaman, gelecek zaman, geniş zaman ve şimdiki zaman vb. hepsini anlatın lütfen.
   


 2. Balako Well-Known Member

  İngilizce Sıfatlar

  old : yaşlı / eski / yaşça büyük
  young :genç / yaşça küçük
  blissful : çok mutlu
  optimistic : iyimser
  pessimistic : kötümser
  sad : üzgün
  cheerful: neşeli
  enjoyable :eğlenceli
  funny :komik / eğlenceli
  sick :hasta
  terrible :korkunç / berbat
  awful :berbat / korkunç
  cheap :ucuz
  expensive : pahalı
  handsome :yakışıklı
  ugly :çirkin
  interesting / interested :ilginç / ilgili
  intelligent : zeki
  cute :hoş / çekici
  sweet :tatlı / hoş
  nice :hoş
  lovely sevimli
  full :dolu
  empty :boş
  little :az
  much :çok (sayılamayan kelimelerle)
  many :çok (sayılabilen kelimelerle)
  tall : (kişi) uzun
  short : kısa
  long : uzun
  small : küçük

  Zarflar eylemleri niteleyen sözcüklerdir. Eylemlerin nasıl yapıldığı veya nasıl olduğu hakkında bilgi veren sözcüklerdir. Zarflar genellikle sıfatlardan türerler.

  Dikkat: Zarflar fiilleri (yüklemi) niteler; sıfatlar isimleri niteler..

  beautiful (sıfat) güzel
  beautifully (zarf) güzelce, güzel bir şekilde
  careful (sıfat) dikkatli "He is a careful one." (O, dikkatli birisi.)
  carefully (zarf) dikkatlice "He walks carefully." (O, dikkatle yürüyor.)
  good (sıfat) iyi "He's a good person." (O, iyi birisi.)
  well (zarf) iyi bir şekilde "She sings well." (O, iyi şarkı söyler.)

  Hem sıfat hem zarf özelliğine sahip sözcükler de vardır.

  fast (sıfat) hızlı "He is fast." (O hızlı)
  fast (zard) hızlı bir şekilde "He runs fast." (O hızlı koşar)

  Zarflar genellikle cümlenin sonuna veya fiillerden hemen sonra getirilir.

  He studies English diligently. (Harıl harıl ders çalışıyor.)
  I get up early in the mornings. (Sabahları erken kalkarım.)
  He plays football very well. (Futbolu çok iyi oynar.)

  1) THE SİMPLE PRESENT TENSE
  * Türkçe anlamı geniş zamandır.
  * Özne + fiil [1] + obje şeklinde kullanılır.
  * Olumsuz ve soru cümlelerinde I,We,You,They = DO / He,She,It = DOES alır, fiil ek almaz. (-es, -ies, -s)
  * Olumlu cümlelerde özneden sonra fiile He,She,It için (-es, -ies, -s) ekleri eklenir. I,We,You,They ek almaz.
  - Fiil “ss,sh,ch,x,o” ile bitiyorsa ‘-es’ eklenir. [kisses]
  - Fiil bir sessiz ve ondan sonra ‘y’ ile bitiyorsa ‘y’ düşer, ‘-ies’ eklenir. [studies]
  - Fiil bir sesli ve ondan sonra ‘y’ ile bitiyorsa fiile ‘s’ eklenir. [says]
  - Olumsuz cümlelerde He,She,It’e ‘Does’ eklendiği için yukarıdaki ekleri almaz.
  * Never,Seldom,Rarely gibi zarflar olumsuz anlam taşıdığı için bunların olduğu cümlede Don’t,Doesn’t kullanılmaz.

  KULLANIMI :
  # Her zaman yapılan işleri, alışkanlıkları anlatır.
  [I run everyday]
  # Doğal olaylar ve her zaman geçerliliği olan olayları anlatır.
  [Water boils at 100 C]
  # Gelecek zaman zarflarıyla kullanılırsa gelecek zaman belirtir.
  [The president visits here next month]
  # Şu anı ifade ederken kullanılır.
  [Fatih is very exhausted]
  # Atasözleri için kullanılır.
  [A rolling stone doesn’t gather moss]
  # Öyküleme yaparken kullanılır.
  [Fatih conquers İstanbul in 1453...]
  # Gazete başlıklarında geçmiş zaman belirtir.
  [Trabzonspor beats Fenerbahçe]

  KULLANILAN SIKLIK ZARFLARI :
  -Always : Her zaman, daima.
  -Usally : Genellikle.
  -Often : Sıklıkla.
  -Frequently : Sık sık.
  -Sometimes : Bazen.
  -Occasionally : Ara sıra.
  -Rarely : Nadiren.
  -Seldom : Pek az.
  -Never : Asla.
  KULLANILAN YAYGIN ZAMAN İFADELERİ :
  -Every (day,week,year,…) : Her (gün,hafta,yıl,…)
  -About (1,2,3,…) times a (day,week,year,…) : (günde,haftada,yılda,…) hemen hemen (1,2,3,…) defa.
  -Now and then : Er geç.
  -From time to time : Zaman zaman.
  -Every other day : Her geçen gün.
  -Almost every (day,week,year,…) : Hemen hemen her (gün,hafta,yıl,…)  2) THE PRESENT CONTINUOUS TENSE
  * Türkçe anlamı şimdiki zamandır.
  * Özne + am,is,are + Fiil [ing] + obje şeklinde kullanılır.
  * I = AM , He,She,It = IS , We,You,They = ARE alır.

  KULLANIMI :
  # Konuşma anında devam eden işleri anlatır.
  [They are painting the house]
  # Gelecekte planlanmış bir durum belirtir.
  [We’re going on a holiday next week]
  # Geçici durumlar için kullanılır.
  [He’s unemployed these days]
  # Tekerrür eden olaylar için kullanılır.
  [She is always losing her eyewear]
  # Konuşanın kararlılığını belirtir.
  [You aren’t going anywhere]

  SIK KULLANILAN ZAMAN ZARFLARI :
  -At the moment : Şimdilik
  -At presrnt : Şimdiki.
  -Currently : Halen.
  -Still : Henüz.
  -Now : Şu an.

  3) THE SİMPLE PAST TENSE
  * Türkçe anlamı ’di’li geçmiş zamandır.
  * Özne + Fiil [(+ : 2/-ed)(-,? : 1)] + obje şeklinde kullanılır.
  * Sadece olumlu cümlelerde fiil düzenli ise fiilin 2. hali, düzensiz ise fiile ‘-ed’ eklenerek kullanılır.Olumsuz , Olumlu/Olumsuz Soru cümlelerinde “ DID,DIDN’T ” eklenir ve fiilin 1. hali kullanılır.

  KULLANIMI :
  # Geçmişte belli bir anda yapılmış ve tamamlanmış işleri anlatır.
  [He broke the vase yesterday]
  # Geçmişte birbirini izleyen olaylar için kullanılır.
  [He went to İzmir,visited Ephesus and saw the mediterian sea]
  # Geçmişte belli bir süre devam etmiş olayları anlatır.
  [He was the prime minister from ’94 to ‘98]
  # Geçmişteki alışkanlıkları ifade eder.
  [He smoked cigarette since ‘96]
  # Bazı cümlelerde ‘did’ Verb(1)’den önce kullanılarak vurgulama yapılır.
  [She did fall down]

  KULLANILAN YAYGIN ZAMAN ZARFLARI :
  -Last (day,week,year,…) : Geçen (gün,hafta,yıl,…)
  -(a week,a month,a year,…) Ago : (bir hafta,bir ay,bir yıl,…) Önce
  -Yesterday : Dün


  4) THE PAST CONTINUOUS TENSE
  * Türkçe karşılığı geçmişte şimdiki zamandır. (-yor du)
  * Özne + Was/Were + Fiil [ing] + obje şeklinde kullanılır.
  * I,He,She,It = WAS , We,You,They = WERE alır.

  KULLANIMI :
  # Geçmişte belli bir anda devametmekte olan işleri anlatır.
  [I was studying lesson at 8 o’clock yesterday]
  # Geçmişte iki zaman noktası arasında devam etmekte olan işleri anlatır.
  [He was swiming from 3 to 5 o’clock]
  # Geçmişte oluş zamanları kesişen iki sürekli olayı anlatır.
  ** bu yapıda WHEN / JUST AS , AS / WHİLE gibi bağlaçlar kullanılır.
  1-When / Just As + Past Tense(yan cümle) , Past Cont. Tense(temel cümle)
  [When / Just as I left home, they were watching tv]
  -Past Cont. Tense(temel cümle) , When / Just As + Past Tense(yan cümle)
  [I was watching tv, when / just as my brother left home]
  2-While / As + Past Cont. Tense(yan cümle) , Past Cont. Tense(temel cümle)
  [While / As I was studying lesson, she was washing dishes]
  - Past Cont. Tense(temel cümle) , While / As + Past Cont. Tense(yan cümle)
  [I was washing dishes, while / as he was studying lesson]

  5) THE PRESENT PERFECT TENSE
  * Türkçe karşılığı yoktur. [Geçmişte başlamış, etkisi halen devam eden işleri anlatır]
  * Özne + Have / Has + Fiil[3] + obje şeklinde kllanılır.

  KULLANIMI :
  # Geçmişte başlayıp halen devam eden işleri anlatır.
  [He has lost his book.(still it’s lost)]
  # Geçmişteki bir olayı zaman belirtmeden ifade etmek için kullanılır.
  [Have you found your book?]
  ** Cevap verirken eylemin ne zaman gerçekleştiğinden eminsek SİMPLE PAST TENSE kullanırız.
  [Yes I found it yesterday]
  # Geçmişte başlamış olmakla birlikte etkisi halen devam eden işlerde kullanılır.
  [He has just finished his homework]
  # Yapılan işin halen aynı zaman dilimi içinde olma durumunda kullanılır.
  [I have sold many computers this week]
  # Tekrarlanan veya alışkanlık haline gelmiş işlei anlatırken kullanılır.
  [He has always visited his aunt]

  KULLANILAN YAYGIN ZAMAN ZARFLARI :
  -So far / Up till now / Up to the present : Şu ana kadar.
  -Before now : Daha önce.
  -Ever / Never : Hiç.
  -Since : -den beri.
  -Yet : Henüz.
  -Still : Halen.
  -Already : Hali hazırda, tamamen.
  -Lately / Recently : Son zamanlarda, Geçenlerde, Kısa zaman öncesine kadar.
  -For : [I lived abroad for 8 years.(Artık değil)]
  [I have been abroad for 8 years.(Halen öyle)]


  6) THE PRESENT PERFECT CONTİNUOUS TENSE
  * Türkçe karşılığı yoktur.
  * Özne + Have / Has Been + Fiil [ing] + obje şeklinde kullanılır.
  * Soru sözcüğü olarak genellikle ‘HOW LONG’ kullanılır ve cevap verirken de ‘FOR’ ve ‘SINCE’ kullanılır.

  KULLANIMI :
  # Geçmişte başlamış, konuşma anında da devam eden işleri anlatır.
  [We have been talking over the unemployment problem since this morning]
  # Tekrarlanan eylemler için kullanılır.
  [Workers have been blackmailing their employers every night for a month]
  # Yarıda kalmış veya henüz tamamlanmış işleri anlatırken kullanılır.
  [I’ve been painting this house for a month]

  **COMPARİNG OF PRESENT PERFECT & PRESENT PERFECT CONTINUOUS TENSE**
  a) Present Perfect : Eylem bitmiş veya bitmek üzere.
  [I’ve painted this house.(Boyama bitti)]
  b) Present Perfect Continuous : Eylem halen devam etmekte.
  [I’ve been painting this house.(Boyama bitmedi)]

  7) THE PAST PERFECT TENSE
  * Türkçe karşılığı yoktur.
  * Özne + Had + Fiil [3] + Obje şeklinde kullanılır.
  * Tüm özneler ‘HAD’ ile kullanılır.

  KULLANIMI :
  # Geçmişte olup bitmiş iki olaydan birincisini anlatır.
  [They had had lunch before I came]
  # Dolaylı anlatımda Present Perfect ve Simple Past yerine kullanılır.
  [Erol said : ‘I have learned English. => Erol said that he had learnt English]
  [Erol said : ‘I learned English. => Erol said that he had learnt English]
  # Geçmişte belli bir ana kadar sürmüş olan işleri anlatır.
  [By the time he set up his own work, he had exper,enced many difficulities]
  #Gerçekleşmemiş umut ve dilek ifadelerinde kullanılır.
  [Ihad expected that he would be able to pass the exam, but he couldn’t]

  **Past Tense’i Past Perfect Tense’e Bağlayan Bağlaçlar**
  -Before : Bu bağlaç Past Tense’li cümleciklerde kullanılırken ana cümle Past Perfect olur.
  [Before the police arrived, the thieves had already gone avay]
  -After : Bu bağlaç Past Perfect’li cümlecikte kullanılırken ana cümle Past Tense olur.
  [After he had revised his book, he sent it to the publisher]
  -As soon as : [We left home, as soon as(olur olmaz) the earthquake had happened]
  -By the time / Till / Untill : -e kadar anlamında kullanılır.
  [By the time / Till / Untill the emergency team came, the man had died]
  -When : [He had married when he won the lottery]


  8) THE PAST PERFECT CONTINUOUS TENSE
  * Türkçe karşılığı yoktur.
  * Özne + Had Been + Fiil [ing] + Obje şeklinde kullanılır.

  KULLANIMI :
  # Geçmişte yapılan iki eylemden birincisinin sürekliliğini anlatır.
  [It had been snowing for 5 day so we couldn’t go out]
  # Present Perfect Continuous gibi tekrarlanan eylemleri anlatırken kullanılır.
  [I had been looking for you everyday for a week]
  # Dolaylı anlatımda Past Continuous ve Present Perfect Continuous yerine kullanılır.
  [Mete said : ‘I have been working here for 8 years => Mete said that he had been working there for 8 years]

  9) THE SIMPLE FUTURE TENSE
  * Türkçe karşılığı Gelecek Zaman’dır.
  * Özne + Will + Fiil [1] + Obje şeklinde kullanılır.

  KULLANIMI :
  # Gelecekte yapılmak istenen eylemleri, niyetleri belirtmek için kullanılır.
  [I’ll have a picnic]
  # Resmi ifadelerde genellikle programlanmış olaylar için kullanılır.
  [The summit will start two weeks later]
  # Tahmin, umut, beklenti ve varsayım ifadelerini belirtmek için kullanılır.
  [I expect the foodstuff will be available next week]
  # Karakteristik özellikleri ifade etmek için kullanılır.
  [She’ll enter the room, find my bookcase and read for two hours]
  # Belirsizlik ifade ederken kullanılır.
  [He won’t need any asistant]
  ** BE GOING TO**
  * Will’e nazaran daha fazla kesinlik belirtir.(Ne yapılacağına önceden karar verilmiş, plan yapılmıştır)
  [They are going to build a garage]
  * Gelecekte bir olayın olacağına dair kesin işaretler varsa kullanılır.
  [Look at those clouds! It’s going to rain]
  * Was / Were Going To ise bunun Past halidir. İşin planlanıp daha sonra yapılmadığını anlatırken kullanılır.
  [He was going to buy a new car but he couldn’t afford it]


  10) THE FUTURE CONTINUOUS TENSE
  * Türkçe karşılığı Gelecekteki Şimdiki Zamandır.
  * Özne + Will be + Fiil [ing] + Obje şeklinde kullanılır.

  KULLANIMI :
  # Gelecekteki belirli bir zamanda devam edecek olayları anlatır.
  [By this time next month we’ll be swimming]
  # Gelecekte planlanmış olayları anlatır.
  [They’ll be attending English courses next summer]
  # Kibarca soru sorarken kullanılır.
  [Will you be bringing the guitar in here]


  11) THE FUTURE PERFECT TENSE
  * Türkçe karşılığı yoktur.
  * Özne + Will have + Fiil [3] + Obje şeklinde kullanılır.

  KULLANIMI :
  # Bir eylemin gelecekte belli bir zamandan önce yapılmış olacağını belirtirken kullanılır.
  [By the end of this year we’ll have learnt English]

  KULLANILAN YAYGIN ZAMAN ZARFLARI
  -By, By then, By the time, By this time(next year, month, week...)

  12) FUTURE PERFECT CONTINUOUS TENSE
  * Türkçe karşılığı yoktur.(-yor olmuş olacak)
  * Özne + Will have been + Fiil [ing] + Obje şeklinde kullanılır.

  KULLANIMI :
  # Geçmişte başlayıp, gelecekte belirli bir zaman noktasına kadar devam edecek eylemleri ifade etmek için kullanılır.
  [By June, I’ll have been working here for a year]
   

Sayfayı Paylaş