İmam-I Rabbani Kimdir Kısaca

Konusu 'Hakkında Bilgi' forumundadır ve Seçkin tarafından 30 Eylül 2016 başlatılmıştır.

 1. Seçkin Well-Known Member


  Ahmed Sirhindi (daha çok bilinen adıyla İmam-ı Rabbani veya İmam-ı Rabbani Ahmed el-Faruki El Serhendi (1564, Babür İmparatorluğu - 1624), Hindistan'da yaşamış İslam alimi ve tasavvuf önderi.

  1564 yılında o zamanlar Babür İmparatorluğu egemenliği altındaki Hindistan'ın Serhend (Sirhind, Chandigarh) şehrinde doğdu. Ömer bin Hattab'ın soyundan geldiği için 'el-Fârûk' lakabını almıştır. 1624 yılında, 60 yaşındayken vefat etmiştir. Genel olarak Nakşibendî tarikatı mensubu olmasının yanında Kadiriyye, Çeştiyye gibi diğer tarikatlar arasında da saygın bir yeri vardır. Nakşbendiyye tarikatının Müceddidiyye kolundandır.

  Asıl adı, Ahmed bin Abdulehad bin Zeynel'abidin'dir. Lakabı Bedreddin, künyesi Ebu'l-Berekat'dır. 1563 (H.971) senesinde Hindistan'ın Serhend (Sihrind) şehrinde doğdu. İmam-ı Rabbani Hazretlerin Hz. Ömer'in (r.a.) neslinden gelmektedir. 1563'de Hindistan'ın Serhend şehrinde dünyaya gelmiş ve aynı yerde 1624 tarihinde vefat etmiştir. Hazret-i Ömer'in soyundan olduğu için , "Faruki" nesebiyle anılmış, Serhend şehrinden olduğu için de oraya nisbetle, "Serhendi" denilmiştir.

  Zamânının âlimleri, İmâm-ı Rabbânî Hazretlerine "Sıla" ismi ile hitâb ettiler. Sıla, birleştirici demektir. Çünkü, o, tasavvufun İslâmiyetten ayrı bir şey olmadığını İslâmiyete uygun bir şey olduğunu isbatlamaya çalışmış, ahkâm-ı İslâmiye ile tasavvufu birleştirmek istemiştir. Eserlerinden tasavvuf ehli olduğu anlaşılan Rabbani, Tasavvuftaki çeşitli sapkın inançlara sahip olduğu kendi yazılarından ortaya çıkmaktadır.

  İmam-ı Rabbani Hazretleri 1615 (H.1024) senesinde, elli üç yaşlarında iken, talebelerinden çok sevdiklerine; "Benim ömrüm ve hayatım hakkındaki kaza-yı mübremin altmış üç sene olduğunu ilham ile bana bildirdiler." buyurdu. Ve buna çok sevindi. Çünkü Peygamber Efendimize (asv) tabi olmasının çokluğu, yaş bakımından da uymakla belli oluyordu. Aynı zamanda bu hususta Hazret-i Ebu Bekr'e, Hazret-i Ömer'e ve Hazret-i Ali'ye de uymuş oluyordu.

  Vefatı 1624 (H.1034) senesi, Safer ayının yirmi sekizi, kuşluk vakti vaki oldu.

  Eserleri:


  - Mektubat: Kelam ve fıkıh bilgilerini, tasavvufun mârifetlerini açıklayan eserdir. Mektubat farklı kişiler tarafından Türkçeye çevrilmiştir. - Redd-i Revafıd: Ehli sünnete aykırı Râfızî mezhebini reddetmektedir.
  - İsbatün-Nübüvve: "Peygamberlik nedir?" adı ile Türkçeye tercüme edilmiştir.
  - Mektubat-ı Rabbani 4 cilt halinde basılmıştır.
  - Mebde' ve Me'ad
  - Adab-ül-Müridin
  - Ta'likat-ül-Avarif
  - Risale-i Tehliliyye
  - Şerh-i Ruba'ıyyat-ı Abd-il-Baki
  - Mearif-i Ledünniye
  - Mükaşefat-ı Gaybiyye
  - Cezbe ve Süluk Risalesi
   


Sayfayı Paylaş