İlk Türk İslam Devletleri Test Soruları ve Cevapları

Konusu 'Tarih' forumundadır ve RüzGaR tarafından 2 Şubat 2010 başlatılmıştır.

 1. RüzGaR Super Moderator


  İlk Türk İslam Devletleri Test Soruları ve Cevapları
  1. Aşağıdakilerden hangisi, Türklerin İslam Dünyası'na yaptığı hizmetlerden biri değildir?

  A) Haçlı Saldırılarını durdurmaları
  B) İslam kültür ve uygarlığını geliştirmeleri
  C) Bizans saldırılarını durdurmaları
  D) Askeri yönetimde etkin görev almaları
  E) İslamiyet'i Kuzey Afrika'ya yaymaları

  2. Dört Halife Dönemi'nde İslamiyet'te tanışan Türkler, Emeviler Döneminde Müslüman Araplarla kanlı savaşlara girişmişlerdir.
  Aşağıdaki hangi ilk siyasi olay, bu kanlı çatışmaları sona erdirmiştir?
  A) İslam Arapları'nın Horasan'ı ele geçirmesi
  B) Türklerin İslamiyet'i kabul etmesi
  C) Dandanakan Savaşı
  D) Talas Savaşı
  E) Nihavend Savaşı

  3. Büyük Selçuklularda, Melikler'in eğitiminden sorumlu Atabeylerin bağımsızlıklarını ilan etmelerinin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Devletin parçalanmasına neden olmaları
  B) Taht kavgalarına girişmeleri
  C) Devlet yönetimini ele geçirmeleri
  D) Merkezde alınan karârlara uymamaları
  E) Özel ordulara sahip olmaları

  4. l. Kervansarayların yapılması
  II. Devlet sigortacılığının uygulanması
  III. Gümüş ve altın paraların bastırılması
  Anadolu Selçuklu Devleti döneminde gerçekleştirilen, yukarıdaki olayların temel amacı, aşağıdakilerden hangisidir?
  Anadolu'yu imar etmek Ticareti geliştirmek
  C) Devletin gücünü kanıtlamak
  D) Ekonomik getir elde etmek
  E) Anadolu'yu egemenlik altına almak

  5. I. Büyük Selçukluların Dandanakan ve Malazgirt Savaşları'nı kazanmaları,
  II. Anadolu Selçukluları'nın Miryokefalon'da Bizans'ı yenilgiye uğratmaları,
  III. Osmanlıların Çimpe Kalesi'ne sahip olmaları. Edirne'yi almaları, II. Kosova Zaferi ve İstanbul'u fethetmeleri,
  Olaylarının ortak sonucu, aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Anadolu'nun fetih koşullarını hazırlaması
  B) Türkler'in Batı'ya ilerleyişini hızlandırması
  C) Bizans'ın tarihsel işlevini sona erdirmesi
  D) Doğu ticaret yollarının Türkler' in eline geçmesi
  E) İslamiyet'in Avrupa'ya yayılması

  6. Gazneliler'in sarayda Türkçe kullanmalarına rağmen resmi dil olarak Arapça ve Farsça'yı benimsemeleri, aşağıdakilerden hangisi ile ilgili değildir?

  A) Birçok ulus üzerinde egemenlik kurmalarıyla
  B) Ulusal bir birlik sağlayamamalarıyla
  C) İslamiyet'i kabul eden ilk Türk Devleti olmalarıyla
  D) Değişik ulusların konuştuğu farklı dillerde bir uyum ve birlik yaratma amaçlarıyla
  E) Devlet olarak varlıklarını sürdürmek istemeleriyle

  7. Büyük Selçuklu Devleti, döneminin en güçlü Türk-İslam Devleti olmasına rağmen, Haçlı saldırılarına doğrudan karşı koyamamış, ancak bazı Selçuklu Atabeyleri Haçlılar'a karşı savaşabilmiştir.
  Bu durumun temel nedeni, aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?

  A) Batiniler'in zararlı faaliyetlerde bulunması
  B) Merkezi güç ve otoritenin zayıflamaya başlaması
  C) Doğu' da Moğol tehlikesinin başlaması
  D) Anadolu'nun fethine öncelik tanınması
  E) Gazneliler ile savaş döneminin başlaması

  8. Halifelik kurumunu korumaları altına alıp yaşatmalarına rağmen, siyasallaştırmayan ve hükümdarları halifelik yetki ile ünvanını kullanmayan Türk-İslam Devleti, aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Harzemşahlar B) Memluklar C) Eyyubiler D) Osmanlılar E) Anadolu Selçukluları

  9. XI. yüzyılda Anadolu'ya akınlar yapmaya başlayan Türkler, XIII. yüzyılda Anadolu'yu tam bir Türk Yurdu haline getirmişlerdir.(turkeyarena.com)
  Aşağıdakilerden hangisi, bu oluşumun Anadolu'da ortaya çıkardığı sonuçlardan biri olarak söylenemez?

  A) Dinsel yapının köklü değişikliğe uğraması
  B) Sosyal yapıda Töre' nin egemen olması
  C) "Türkiye" kavramının anılmaya başlaması
  D) Siyasal yetkinin Türklere geçmesi
  E) Türklerin telam Dünyası'nın lideri haline gelmesi

  10. Bizans, Anadolu'da kurulmaya başlanan Türk Siyasi Birliği'ne varlığı için tehlikeli gördüğünden engel olmak istemiştir.
  Bizans'ın bu amaçla yaptığı savaş, aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Miryokefalon B) Malazgirt C) Pasinler D) Koyunhisar E) Pelakanon

  Cevap Anahtarı
  1-E
  2-D
  3-A
  4-B
  5-B
  6-C
  7-C
  8-B
  9-E
  10-A
   


 2. Nysa Well-Known Member

  teşekkürler siteniz kpss ye hazırlananlar için harika bir kaynak
   

Sayfayı Paylaş