İlk kez Türk Vatandaşlığına Alınma Talebinde Bulunan Yabancılar

Konusu 'Yurtdışı-Göçmenlik' forumundadır ve EjjeNNa tarafından 15 Eylül 2008 başlatılmıştır.

 1. EjjeNNa Administrator


  İlk kez Türk Vatandaşlığına Alınma Talebinde Bulunan Yabancılar


  403 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu'na göre vatandaşlığa alınmak isteyen yabancılar, aşağıda belirtilen niteliklerin hepsine haiz iseler Bakanlar Kurulu kararı ile Türk vatandaşlığına alınabilirler. Ancak bu şartları tamamen taşımış olmak vatandaşlığa alınmak için başvuran kişiye kesin bir hak bahsetmez. Devletin egemenlik hakkını ilgilendirdiğinden alınıp alınmaması Bakanlar Kurulu'nun takdirine bağlıdır.

  Vatandaşlığa alınmada aranan nitelikler şunlardır:
  1. Reşit olmak.
  2. Müracaat tarihinden geriye doğru Türkiye'de (5) beş yıl ikamet etmiş olmak. Bundan kasıt, beş yıl içinde toplam 6 aydan fazla Türkiye dışında bulunmamaktır.
  3. Türkiye'de yerleşmeye karar verdiğini, taşınmaz mal edinmek, evlenme, ticaret ve iş merkezini başka memleketten Türkiye'ye nakletmek, sermaye yatırımı yapmak gibi davranışlarla teyit etmiş olmak.
  4. İyi ahlak sahibi olmak.
  5. Sağlıklı olmak.
  6. Türkçeyi en az meramini anlatacak kadar konuşabilmek ve söyleneni anlamak.
  7. İyi bir gelire veya mesleğe sahip olmak.
  Gerekli Belgeler
  1. Form-Dilekçe
  2. Hangi devlet vatandaşı olduğunu gösteren (pasaport, kimlik, doğum belgesi, nüfus kayıt örneği vs.) herhangi bir belgenin Türkçeye çevrilmiş onaylı örneği. Vatansız ise, hangi tarihte ve ne sebeple vatansız kalındığını gösteren belge, ve varsa bu tarihten önceki uyrukluklarını gösteren resmi belge.
  3. Doğum belgesi ve fotokopileri, hangi tarihten beri Türkiye'de bulunduğunu ve Türkiye'nin nerelerinde ikamet ettiğini ve ne gibi işlerle meşgul olduğunu belirten dilekçe. Türkiye'ye ilk geldiği tarihten itibaren yurtdışına kaç defa ve ne maksatla çıktığı ve bu gidişlerinde dışarıda kalış süresinin toplamını gösteren belgeler. (Pasaportun fotokopisi ve yetkili Türk makamlarınca verilmiş oturma müsade belgelerinin hepsi.)
  4. Evli ise, eşinin ve varsa reşit olmayan çocukların kimliklerini ve aile bağlarını kanıtlayan resmi belgelerin (evlilik cüzdanı veya evlilik belgesi, çocukların doğum belgeleri) ile tercümeleri.
  5. Eşi veya yakınları T.C. vatandaşı iseler, nüfus cüzdanı fotokopileri ve Türkiye adresleri.
  6. Gelir ve geçim durumunu gösteren resmi bir belge (İşveren veya ABD makamlarınca verilen)
  7. Türkçe konuşma belgesi. (Konsolosluk şubesince düzenlenecektir.)
  8. 6 (altı) adet son 1 (bir) ay içinde çekilmiş renkli resim.
  Önemli Açıklama
  (1)- Konsolosluk şubesince birer adet verilen formlar çoğaltıldıktan sonra dolma kalem veya daktilo ile doldurulacaktır. Doldurulduktan sonra fotokopisi çekilerek çoğaltılan formlar işleme konulmayacaktır.
  (2)- 18 yaşından büyük olan başvuru sahiplerinin, başvurularını kendilerinin yapmaları gerekmektedir.
   


Sayfayı Paylaş