ilamsız takiplerde Borca İtiraz Dilekçesi Örneği

Konusu 'Hukuk Rehberi' forumundadır ve EmRe tarafından 3 Şubat 2012 başlatılmıştır.

 1. EmRe Well-Known Member


  Borca itiraz dilekçesi örneği
  İlamsız takipte ödeme emri geldi, ne yapmalıyım
  Genel Haciz Yolu İle İlamsız Takiplerde Ödeme Emrine İtiraz
  İcra takibi borç miktarına itiraz dilekçesi örneği

  İlamsız takiplerde Borca İtiraz Dilekçesi Örneği

  …İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE
  İcra Dosya No : …/…

  İTİRAZ EDEN(BORÇLU) :
  ADI SOYADI :
  VEKİLİ :
  ALACAKLI :
  VEKİLİ :
  ALACAK TUTARI : …YTL
  KONU : Müvekkilime …/…/… tarihinde tebliğ edilen ilamsız
  takibe ilişkin ödeme emrine yasal süresi içinde itirazımızdır

  İTİRAZ NEDENLERİ :

  1. Alacaklının icra takibine konu ettiği ve dosyaya ibraz ettiği sevk irsaliyesi ve faturaya müvekkil tarafından atıldığı iddia olunan imza, müvekkilin şahsına ait değildir İmza inkarında bulunuyoruz
  2. Ayrıca alacaklı ile herhangi bir ticari ilişkisi bulunmayan müvekkilin böyle bir borcu da bulunmamaktadır Bu nedenle borca da itiraz ediyoruz
  3. Hiçbir şekilde borcu kabul etmemek kaydıyla esasen takibe alınan alacak Borçlar Kanunu gereğince süre yönünden de zamanaşımına uğramıştır Takip bu nedenle de geçersizdir

  SONUÇ VE TALEP : Açıkladığımız nedenlerden dolayı müvekkil aleyhine yapılan icra takibinin durdurulmasını, takip giderleri ve avukatlık vekalet ücretinin alacaklıya yükletilmesini saygılarımla arz ve talep ederiz …/…/……

  İtiraz Eden Borçlu Vekili
  Av


  İlamsız Takipte borca/faize itiraz dilekçesi örneği:

  İSTANBUL 1. iCRA MÜDÜRLÜĞÜ ‘NE

  Dosya No : 2008- 133
  Dilekçe konusu : Borca itiraz dilekçesi
  İtirazlarım : Ödeme emrini 21.03.2008 tarihinde aldım, süresinde itiraz ediyorum. Borcun anparasına bir itirazım yoktur ABC mağazasıyla yaptığım kredili ve taksitli satış sözleşmesi gereğince alışveriş yaptım ve maddi imkansızlıklarım deneniyle ödeyemedim. Borcumu en kısa zamanda ödeyeceğim. Ancak geç ödeme halinde uygulanacak faiz yıllık %50 olarak belirlenmiş olmasına rağmen ödeme emrinde %75 faiz istenmiş olup, 750 YTL tutarındaki hesaplanmış faiz de 500 YTL olmalıydı. Fazladan istenmiş olan 250 YTL ye itiraz ediyorum.
  İtitazımın kabulü ile takibin itiraz ettiğim 250 YTL açısında durdurulmasını arz ve talep ederim.

  Davacı Selim
  Eki: Nüfus Cüzdanı fotokopisi (imza)


  Çek Senet nedeniyle kambiyo senetlerine mahsus ödeme emrine itiraz dilekçesi örneği:

  İSTANBUL İCRA HUKUK MAHKEMESİ’NE
  (İcranın Durdurulması taleplidir)

  Borca itiraz eden
  Davacı : Bekir
  Davalı Alacaklı : İhsan
  İcra dairesi
  ve Dosya no : İstanbul 2. İcra Müdürlüğünün 2008-2 sayılı dosyası
  Dava konusu : Kambiyo takibine ve borca itiraz
  Açıklamalar :1- Kambiyo senetlerine mahsus ödeme emrini 12.04.2008 tarihinde tebliğ aldım. Süresinde mahkemenize itiraz ediyorum.
  2- Senedin asli unsurlarından olan tanzim tarihi senette bulunmadığından, takibe konu belge senet niteliğini taşımamakta olup, kambiyo takibine konu edilemez.
  3- Bu nedenle takibe konu senet senet hükmünde olmadığından takibin ve ödeme emrinin iptalini talep etmem gerekmiştir. Alacaklı görünenin hakkımda haciz işlemi yapmaması için takibin bir miktar teminat yatırmam karşılığında durdurulmasını talep ediyorum.
  Sonuç ve İstem : Yukarıda açıklanan nedenlerle öncelikle takibin durdurulmasını, kmbiyo senedine dayanmayan takibin ve ödeme emrinin iptalini, haksiz takip nedeniyle alacaklı görünenin bana %40 tazminat ödemesine karar verilmesini arz ederim.

  Davacı Bekir
  (İmza)
  ** Bu dilekçe 2 suret hazırlanmalı
  ** 2 adet davetiye ve bunları posta pulu.
   


Sayfayı Paylaş