İlahi Kitaplar Nelerdir

Konusu 'Sorularla İslam' forumundadır ve EmRe tarafından 29 Ekim 2013 başlatılmıştır.

 1. EmRe Well-Known Member


  Kısaca İlahi Kitaplar Nelerdir

  Sahifelere göre daha hacimli ve kitap şeklinde olan, evrensel mesajlar içeren ve özel bir adla isimlendirilen kitaplar Tevrat, Zebur, İncil ve Kur’an olmak üzere dört tanedir:

  Kitapların hepsini, Cebrail aleyhisselam getirmiştir. Kur' an-ı kerim, bütün ilahi kitapların hükümlerini nesh etmiş, yani yürürlükten kaldırmış ve bu hükümleri kendisinde toplamıştır. Bugün, bütün insanların Kur' an-ı kerime tâbi olmaları lazımdır. Şimdi, hiçbir memlekette, hakiki Tevrat ve İncil yoktur. Bozulmuş İnciller vardır. Bu kitaplar sonradan tahrif edilmiş, yani insanlar tarafından değiştirilmiştir. Bozulmamış olsaydı bile, geçerliliği yoktu, hepsi Allahü teâlâ tarafından nesh edilmiştir.

  Tevrat: İbranice bir kelime olan Tevrat, kanun, şeriat ve öğreti anlamina gelir. Hz. Musa’ya indirilmiştir. Bu kitabın aslının Allah kelâmı olduğuna inanmak her Müslüman’a farz olup, bunu inkâr etmek kişiyi küfre götürür. Zira, Kur’an’da, Tevrat’ın Allah’ın mukaddes kitaplarından biri olduğu açıkça belirtilen bir husustur: “İçinde (insanlara) hidayet ve nur olan Tevrat’ı biz indirdik.” (Mâide, 5/44)

  Zebur: İbranicede mektup, Arapçada kitap anlamina gelen Zebur, Hz. Davud’a (aleyhissalatu vesselâm) indirilmiş İlâhî kitabın adıdır. Kur’an’da bu hususla ilgili olarak “Davud’a da Zebur’u verdik.” (İsrâ, 17/55) buyrulur. Zebur’un nazil olduğu şekliyle Allah kelamı olduğuna inanmak iman esaslarındandır.

  İncil: Kelime olarak müjde, öğreti anlmina gelen İncil, Hz. İsa’ya (aleyhissalatu vesselâm) indirilmiş kutsal kitabın adıdır. Bu kitaba da Allah’tan Hz. İsa’ya indirildiği şekliyle inanmak, imanın gereklerindendir. Kur’an-ı Kerim’de bu İlâhî kitapla ilgili olarak şöyle buyrulur: “O peygamberlerin izlerince Meryem oğlu İsayı, kendisinden önceki Tevrat’ı tasdik edici olarak gönderdik. Ona; kendisinden önceki Tevrat’ın tasdikçisi ve müttakilere bir hidâyet ve öğüt olmak üzere içinde hidâyet ve aydınlık bulunan İncil’i verdik.” (Mâide, 5/46)

  Bütün bu kitaplar, daha önce de ifade edildiği gibi tahrife uğramışlardır.

  Kur’an-ı Kerim: Allah’ın insanlığa gönderdiği en son ve en kapsamlı hitabı:

  Allah’ın Peygamber Efendimiz’e vahyettiği Kur’an-ı Kerim, hak ile batılın arasını ayıran, öğüt kaynağı, hidayet rehberi... Allah (celle celâluhû), insanlığa gönderdiği bu son kitabını, değişik isimlerle de adlandırmıştır. Kur’an’dan sonra bunların en meşhuru, el-Kitab kelimesidir. Diğer meşhur olan isimleri arasında el-Furkan (gerçeği, yanlış ve bâtıldan ayırt eden) ve et-Tenzil (kısım kısım indirilen vahiy) gibi isimlerini zikredebiliriz. Bunların dışında ez-Zikr, en-Nûr, eş-Şifa gibi Kur’an’dan alınan ve sayıları bazı âlimlerce elli beşe hatta doksana çıkarılan isimleri de vardır ki, bunların çoğunluğu isim olmayıp, O’nun özelliklerini belirten vasıflarıdır.
   


Sayfayı Paylaş