İhbar Tazminatı nedir

Konusu 'İş Hayatı' forumundadır ve OrKuN tarafından 23 Ocak 2012 başlatılmıştır.

 1. OrKuN Well-Known Member


  İhbar tazminatı nedir, hangi hallerde ödenir
  Ücretli İhbar Tazminatı Ödeyerek Derhal İşten Ayrılabilir mi?
  İhbar Tazminatı hesaplaması, İhbar tazminatı ne kadar almam gerek, İhbar tazminatı hakkı nedir?

  İhbar tazminatı, işçinin iş kanunundan doğan hakkıdır. Çeşitli sebeplerle işten çıkartılan işçiye çalışma süreleri göz önünde bulundurularak verilen tazminattır. İşveren ve işçi akdin feshinde bildirim sürelerine uymak zorundadır.

  Kendi isteğiyle işten ayrılan işçi ihbar tazminatına hak kazanamaz.
  İhbar tazminatı üzerinden gelir vergisi ve damga vergisi kesintisi yapılır.

  4857 SAYILI İŞ KANUNU

  SÜRELİ FESİH (2. Bölüm / İş Sözleşmesi Türleri ve Feshi)
  MADDE 17. - Belirsiz süreli iş sözleşmelerinin feshinden önce durumun diğer tarafa bildirilmesi gerekir.

  İş sözleşmeleri;

  a) İşi 6 aydan az sürmüş olan işçi için bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak 2 hafta sonra
  b) İşi 6 aydan birbuçuk yıla kadar sürmüş olan işçi için bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak dört hafta sonra
  c) İşi birbuçuk yıldan 3 yıla kadar sürmüş olan işçi için bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak altı hafta sonra
  d) İşi 3 yıldan fazla sürmüş işçi için bildirim yapılmasından başlayarak sekiz hafta sonra

  Feshedilmiş sayılır.

  Bu süreler asgari olup sözleşmeler ile artırılabilir.

  Bildirim şartına uymayan taraf bildirim süresine ilişkin ücret tutarında tazminat ödemek zorundadır.
  İşveren bildirim süresine ait ücreti peşin vermek suretiyle iş sözleşmesini feshedebilir.
  İşverenin bildirim şartına uymaması veya bildirim süresine ait ücreti peşin ödeyerek sözleşmeyi feshetmesi bu Kanunun 18 19 20 ve 21 inci maddesi hükümlerinin uygulanmasına engel olmaz. 18 inci maddenin birinci fıkrası uyarınca bu Kanunun 18 19 20 ve 21 inci maddelerinin uygulanma alanı dışında kalan işçilerin iş sözleşmesinin fesih hakkının kötüye kullanılarak sona erdirildiği durumlarda işçiye bildirim süresinin üç katı tutarında tazminat ödenir. Fesih için bildirim şartına da uyulmaması ayrıca dördüncü fıkra uyarınca tazminat ödenmesini gerektirir.
  Bu maddeye göre ödenecek tazminatlar ile bildirim sürelerine ait peşin ödenecek ücretin hesabında 32 nci maddenin birincifıkrasında yazılan ücrete ek olarak işçiye sağlanmış para veya para ile ölçülmesi mümkün sözleşme veKanundan doğan menfaatler de göz önünde tutulur.

  * Hiç dikkat ettiniz mi? İş Kanunumuzda ihbar süreleri haftalıktır.
  (İhbar tazminatı hesabında haftalar toplanıp ay hesabı yapılmaz. Bir hafta 7 gün olarak kabul edilir.

  (Sayıştay 3. Daire 1969/273 Sayılı Karar)

  Ayrıca aşağıdaki linkten kendi ihbar tazminatınızı hesaplayabilirsiniz.
  Kıdem ve İhbar Tazminatı Hesaplaması
   


Sayfayı Paylaş