İbn-i Sina Felsefesi

Konusu 'Hakkında Bilgi' forumundadır ve Seçkin tarafından 7 Ekim 2016 başlatılmıştır.

 1. Seçkin Well-Known Member


  İbn-i Sina (d. 980 Afşana Köyü, Buhara - ö. 21 Haziran 1037 Hamedan) Tıp adamı, fizikçi, yazar, filozof ve bilim insanı.

  Buhara yakınlarındaki Afşana köyünde (Özbekistan) Hicri 370 (M.S 980) yılında dünyaya gelmiş ve Hamedan şehrinde (İran) 427 Hicri (Miladi 1037) tarihinde vefat etmiştir. Tıp ve Felsefe alanına ağırlık verdiği değişik alanlarda 200 kitap yazmıştır. Batılılarca, Orta Çağ Modern Biliminin kurucusu ve hekimlerin önderi olarak bilinir ve "Büyük Üstad" ismi ile tanınır. Tıp alanında yedi asır boyunca temel kaynak eser olarak süre gelen El-Kanun fi't-Tıb (Tıbbın Kanunu) adlı kitabı ile ünlenmiş ve bu kitap Avrupa üniversitelerinde 17. asrın ortalarına kadar tıp biliminde temel eser olarak okutulmuştur. Fars veya Türk bilim insanıdır.

  İbn-i Sina ve Felsefe

  İslam felsefesinin iki büyük okulu ; meşaiyye ve işrakkiye okullarıdır.

  Meşailik : Platon-Aristotales uzlaştırılması , İşrakilik ; Platon– Tasavvuf uzlaştırılmasıdır.

  Deneycilikle akılcılığı bağdaştıran İni Sina bu bağdaştırmasında doğabilimsel islam felsefesinin kurucusu Razı ile Farazi’den yararlanır. Mesailikten işrakiliğe geçmiş bir düşünür olmasıyla da islam felsefesinde önemli bir rol oynamaktadır.

  İbni Sina felsefesi üçe ayrılır.
  - Yüksek bilimler ( Al-ilm-ül-ali)

  Maddesinden tümüyle ayrışmış biçimlerin bilimiki bunlar : metafizik ve mantıktır.
  - Aşağı bilimler ( Al- ilm-ül-efsel )

  Maddesine bağlı biçimlerin bilimiki bunlar tabiat bilimleridir.
  - Orta bilimler ( Al-ilm-ül-avsat )

  Maddesinden ancak zihinde ayrılan bilimler ki bunlar matematik bilimleridir.

  İbni Sina matematikten mantığa ve oradanda metafiziğe geçer Aristo gibi felsefeyi ikiye ayırır;
  - Nazari Hikmet ( Kuramsal felsefe )
  - Amali Hikmet ( Eylemsel Felsefe)

  Birincisinde tabiat felsefesi , matematik felsefe ve metafizik vardır. Eylemle değil , bilmekle ilgilidir.

  İkincisi hem eyleme hem de bilgiye aittir. Medeni hikmet veya siyaset , ev hikmeti veya ekonomi (El- hikmet ül-menziliye), ahlaki hikmet (El-hikmet ül-hulkiye)

  [​IMG]
   

  Moderatör tarafından son düzenleme: 14 Kasım 2016

Sayfayı Paylaş