Hz. İbrahim İle İlgili Şiir

Konusu 'Dini Şiirler' forumundadır ve OrKuN tarafından 25 Mayıs 2014 başlatılmıştır.

 1. OrKuN Well-Known Member


  Hz. İbrahim'i Anlatan Şiir

  Hz İbrahim

  Bir gün Nemrud bir rüya, gördü ve çok ürkmüştü,
  Hayatında ilk sefer bu rüyayla korkmuştu.

  Bir rivayete göre, gördüğü rüya şöyle;
  Rüyasını sizlere anlatalım her şeyle.

  Gökyüzünde bir nurun, parladığını gördü,
  Güneş, ay ve yıldızlar, artık görünmüyordu.

  Bir rivayete göre, rüyasında bir kişi,
  Gelip tahttan kaldırdı, sona ermişti işi.

  Müneccimler rüyayı şöyle tabir ettiler;
  Yeni bir peygamber ve din gelecek dediler.

  Tahtını temelinden yıkacak! bu peygamber.
  Ona göre tedbir al, düşünelim beraber.

  Nemrud bunun tedbiri bence şöyle olacak,
  Artık hiç kimse çocuk sâhibi olmayacak.

  Hanımlardan mutlaka, uzakta durulacak,
  Doğan çocuk erkekse kafası vurulacak.

  Yüz bin masum bebeği öldürdüler hunharca,
  Bu zulüm devam etti, uzun zaman, yıllarca.

  Hazreti İbrahim'in annesi hamileydi,
  Nemrutun yardakcısı Azeri le bileydi.

  Doğumu yaklaşınca, bir mağaraya gitti,
  Hz Ibrahim'e orada doğum etti.

  Doğduktan sonra onu mağarada emzirdi,
  Mağarayı kapatıp Azere haber verdi.

  Dedi ki çocuk zayıf doğdu, ve hemen öldü.
  Azeri kandırmıştı, güzel bir hile buldu.

  Bundan sonra gizlice mağaraya gelirdi,
  Çocuğu emzirirdi yalnız kendi bilirdi.

  Yedi, ya on yedi yıl mağarada kalmıştır,
  Bu arada büyümüş, büyük adam olmuştur.

  Kur’anda bir çok ayet, İbrahimden bahseder.
  Yüce Allah hakkında ayetlerde şöyle der;

  İbrahim'e göklerin, yerin melekûtunu,
  Gösteriyorduk, o da tanıdı mabudunu.

  Gecenin karanlığı onu kaplayınca bir
  Yıldız gördü, Rabbim bu, dedi bu olabilir.

  Yıldız batınca dedi, batanları ben sevmem,
  O bir gelir bir gider, gidenleri ben övmem.

  Ay'ı doğarken gördü, Rabbim budur söyledi,
  O da batınca buna hemen tövbe eyledi.

  Rabbim bana Hak yolu göstermezse elbette,
  Yoldan sapan kavimden olurum ta ebede.

  Güneşi doğarken de, görünce Rabbim budur,
  Dedi bu daha büyük, o hepsinden uludur.

  O da batınca, dedi, Ey milletim! ben sizin,
  Ortak, şirk koştuğunuz, ve batıl dininizin,

  Uzağım demiş idi, rüştüne ermiş idi.
  Aklı ile Allah’ı arayıp bulmuş idi.

  İbrahim ve onunla, birlikte olanlarda,
  Size güzel bir örnek vardır, işte bunlar da,

  Kur’anda zikrolunur, hayatı baştan başa,
  Kavmi putperest idi, tapardı puta taşa.

  Kimi Güneş'e, Ay'a, yıldızlara tapardı,
  Babalığı Azer’di o da putlar yapardı.

  Allah böyle bir kavimin, içinden onu seçti,
  O da putperestlerle mücadeleye geçti.

  Bu son derece azgın, müşrik, sapık bir halktı
  Allah’ın emri ile, halkı irşata kalktı

  Allah'ın varlığını, bildirmişti onlara
  Dedi tapınmayınız taşlara betonlara

  Atalarımızdan biz, böyle gördük dediler
  Körü körüne taklit, şirkte ısrar ettiler

  Şeklini veren onlar, elleriyle oymuşlar
  Onlara çeşitli ad uydurmuşlar, koymuşlar

  İbadeti, kulluğu onlara ederlerdi
  Onları terkedersek çarpılırız derlerdi

  Dedi hiç bir putunuz, faydası yok kendine
  Nasıl inanırsınız, böyle batıl bir dine

  Bunlar sene içinde, bir gün etmişler tâyin
  O günde putlar için, düzenlenirdi ayin

  O günü bayram yapar, ibadet ederlerdi
  Onlara secde eder, evlere giderlerdi

  Hazreti İbrahim de, bir fırsat kolluyordu
  Dinsizlerin şirkinden, rahatsız oluyordu

  Böyle bir bayram günü, puthaneye girmişti
  En büyük putu haric küçükleri kırmıştı

  Baltayı büyük putun, boynuna asıverdi
  Artık bu sapık halka, en büyük dersi verdi

  Oradan uzaklaştı, beklemeye koyuldu
  Putperestler şok oldu, haber çok tez duyuldu

  Artık sanık İbrahim, buldular getirdiler
  Hz İbrahime, sen mi yaptın dediler?

  Dedi ki baksanıza, şu büyük put yapmıştır
  Kıskanmış çünkü herkes, küçüklere tapmıştır

  İnanmazsanız sorun, size doğruyu desin
  Suç aleti boynunda, onun yaptığı kesin

  Onlar, putlar konuşmaz, sen onlara sor dersin!
  İbrahim der dilsize, ibadet mi edersin? !

  Hazreti İbrahim’i hapsettiler orada
  Durumu bildirdiler, Nemrud’a bu arada

  Hz Ibrahim'in, yaptığını duyunca
  Yanına çağırtmıştı kahinlere uyunca

  Nemrud'a o zamanlar, herkes secde ederdi
  İbrahim etmemişti, sadece selam verdi

  ' Nicin secde etmedin' diyerek Nemrud sordu
  Hz Ibrahim de ona şöyle diyordu

  « Ben beni yaratan’ın gayrına secde etmem »
  'Seni yaratan kim?' der söyletmeden terketmem

  « Benim Rabbim, dirilten ve öldüren Allah'dır »
  Diyerek cevap verdi Nemrudda bir tuhaftır

  'ben de diriltirim' der zindandan iki kişi
  Getirtti artık Nemrut demogajidir işi

  Birini bağışlayıp, birini de öldürdü
  Sözde can alıp vermiş İbrahim’i güldürdü

  « Benim Rabbim günesi doğudan getirir der
  Sen de batı'dan getir gücün yeterse eğer »

  Nemrud Şaşırıp, âciz kaldı boynunu büktü
  Hazreti İbrahimin, cevabıçok büyüktü

  Halilallah'a ceza, vermeyi dilediler
  Hénun fitneyi verdi yakılmalı dediler

  Nemrud onu atese atmaya karar Verdi
  Hazreti İbrahimin zerrece yoktu derdi

  Odunlar toplatıldı büyük ateş yaktılar
  Hazreti İbrahimi mancınık’a taktılar

  Ateş gül bahçesi oluverdi bir anda
  Halilürrahman için, ateş te yok duman da

  « Ey ates! Ibrahim’e serinlik, esenlik ol»
  O Allah’ın dostudur, dostuna ikramı bol

  Ateşten kurtulunca Babili terketmişti
  Rabbime gidiyorum, deyip Şam’a gitmişti

  « Ey Rabbimiz, biz ancak, sana tevekkül ettik
  Ve (taatle) sana biz, inandık ve yöneldik

  Dönüşümüz sanadır diye düa etmiştir
  Başka bir rivayete Filistine gitmiştir

  Sonra Mısır'a gitti Zevcesi Sare ile
  Firavunu zalimdi, sapık bir tore ile

  Güzel evli kadınlar ülkesine gelince
  Onları alır idi biraz güzel olunca

  Kadının kocasını önceden öldürürdü
  Boşkalan bayanları hareme doldururdu

  Sâre çok güzel idi Firavun istemişti
  Bu kadının kocası nerededir demişti

  İbrahim peygamberin zekası çok engindi
  Bu benim bacım dedi, bu tedbir hem temkindi

  Yalan söylememişti, çünkü mü’minler kardeş
  Firavun mu yok etsin, yok edemezken ateş

  Pek zâlim bu Firavun, Sâre’ye göz koymuştu
  Yaklaşmak isteyince elleri tutmuştu

  Yerlere yıkılarak debelendi titredi
  Sâre'yi korumuştu Allah fırsat vermedi

  Firavunr korkusundan, Sareyigöndermişti
  Hz Ibrahim’e bir cariye vermişti

  Bundan sonra Mısır’ı terkedip geri döndü
  Sebu diye bir belde oraya gelip kondu

  Sâre'den çocuğu yok İbrahim peygamber'in
  Sare evelenmesine izin verdi Hacer’in

  Bâbil'den ayrilirken: «Rabbim! sâlih bir evlat
  Ver diye Yüce Rab’e eylemiştimünacat

  Hazreti Sâre bunu kendi çok istiyordu
  Elinde bir şey yoktu çocuğu olmuyordu

  Firavun kendisine verdiği câriyeyi
  Hâcer'i azad edip, bulmuş idi çareyi

  HzIbahim de Hâcer ile evlendi
  Hacer çocuk yapınca kıskançlık alevlendi

  Hazreti Hâcer ile Hazreti İsmail'i
  Baska bir yere götür ey Allah’ın Halili

  Allah'ın emri ile, o da öyle etmişti
  Hacerle, İsmaille ta Mekke’ye gitmişti

  Mekke'ye götürdü ve oraya bırakmıştı
  Tam kalkıp gidecekken Hacer ona bakmıştı

  Dedi kime bırakıp gidiyorsun sen bizi?
  Dedi emanet ettim Allah’a ikinizi..

  Mikdat BAL - 25092007
   


Sayfayı Paylaş