Hollandanın Ekonomisi

Konusu 'Ülkeler' forumundadır ve RüzGaR tarafından 13 Temmuz 2014 başlatılmıştır.

 1. RüzGaR Super Moderator


  Hollandanın Ekonomik Durumu

  Hollanda’nın Genel Ekonomik Durumu
  Hollanda, kişi başına düşen yüksek milli gelir ve eşite yakın gelir dağılımı ile gelişmiş bir ekonomiye sahiptir. Refah düzeyinin ana etkeni dış ticarettir. Toplam mal ve hizmet ihracatı GSYİH’nın %60’ına tekabül etmektedir. Rotterdam Limanını Endüstriyel ve dağıtım faaliyetleri ile tek başına GSYİH’nın %2’sine karşılık gelecek şekilde yıllık katma değer oluşturur. Hollanda’da, İthal edilen hammadde ve girdilere bağımlı olan imalat sektörü için ticaret hayati bir öneme sahiptir. Yabancı yatırımlar için mevcut vergi avantajları bir çok çokuluslu şirketin bu ülkede faaliyet göstermesine neden olmuştur. Ülke, pekçok uluslar arası şirketin üretim ve dağıtım merkezi durumundadır. Economist Intelligence Unit tarafından yapılan bir araştırmaya göre, Mayıs 2007 itibariyle Hollanda, yatırımlar için en uygun ülkeler arasında Danimarka, Kanada, Singapur, Finlandiya ve ABD’densonra, 6. sırada gelmektedir. Bu sonuca ulaşmada ülkenin istikrarlı makro ekonomik durumu, etkin finans sektörü, fiziki altyapısı, insan kaynaklarının kalitesi ve hayat kalitesi gibi etkenler önemli rol oynamaktadır. Hollandalı işgücünün yaklaşık %10’u yabancı firmalar tarafından istihdam edilmektedir.

  GSYİH (milyar $): 670.9 (2006 yılı)

  GSYİH/kişi ($ olarak) : 40,896 (2006 yılı)

  Cari İşlemler Dengesi ($ olarak) : +57.5 (2006 yılı)

  Büyüme Oranı (%) : 3.0 (2006 yılı)

  Enflasyon Oranı (%) : 1.1 (2006 yılı)

  İşsizlik Oranı : %4 (2008 yılı tahmini)

  İhracat (milyar $): 391.12 (2006 yılı)

  Başlıca İhraç Ürünleri : Makina ve ulaşım ekipmanları, kimyasallar, mineral yağlar ve yakıtları, gıda ürünleri, içki ve tütün

  İthalat (milyar $) : 343.02 (2006 yılı)

  Başlıca İthal Ürünleri : Makina ve ulaşım araçları, yakıtlar ve kimyasallar, çeşitli hammaddeler, gıda maddeleri

  Dış Ticaretindeki Başlıca Ülkeler
  İthalat Yaptığı Ülkeler : % 40 Almanya ve Belçika, %11’i Çin, % 9’u ABD

  İhracat Yaptığı Ülkeler : %29.5 Almanya, %11 Belçika, %6,3 İngiltere, %2,5 İngiltere, %10,9 Çin, (%55 Tüm AB ülkeleri)

  Türkiye İle Ticari İlişkisi
  Türkiye’den İthal Ettiği Ürünler : Hazır giyim, ev tekstili, ev aletleri, motorlu taşıtlar, çeşitli makine ve ekipmanı, gemi inşa sektörü ürünleri, gıda ürünleri

  Türkiye’ye ihraç Ettiği Ürünler : Plastik ve plastikten yapılan mamüller, makine ve makine ekipmanı, demir çelik ürünleri, eczacılık ürünleri, organik kimyasal maddeler, mineral maddeler, otomotiv yan sanayi ürünleri

  Kaynak: igeme.org.tr
   


Sayfayı Paylaş