Hızlı Sayıcı Komutları

Konusu 'Otomasyon' forumundadır ve oguzturk tarafından 27 Mart 2008 başlatılmıştır.

 1. oguzturk Administrator Staff Member


  zlı Sayı Tanımlama
  zlı Sayı Tanımlama komutu (HDEF), belirli bir hızlı sayın (HSCx) çalışma şeklini seçer. Bu seçim hızlı sayın sayma, yön, başlatma ve reset fonksiyonları tanımlar.

  Programda yer alacak her hızlı sayıcı için her zaman ve sadece bir adet Hızlı Sayıcı tanımlama komutu kullanılmalıdır.

  ENO = 0 yapan hata koşulları
  • 0003 (giriş noktası uyuşmazlığı)
  • 0004 (interrupt içerisinde geçersiz komut)
  • 000A (HSC yeniden tanımlama)
  Hızlı Sayıcı
  Hızlı Sayıcı komutu (HSC) özel hafıza bitleri ve baytları yoluyla yapılan ayarların hızlı sayıcıya aktarılmasını sağlar. N parametresi hızlı sayıcının numarasıdır.
  Hızlı sayıcı tanımlamanın tersine, HSC komutu bir hızlı sayıcı için birden fazla kullanılabilir.

  Hızlı sayıcılar 12 çalışma şekline kadar ayarlanabilirler. Bkz Tablo 6-25.
  Bu fonksiyonların desteklendiği her sayıcın sayma, yön kontrolu, reset ve başlatma amacıyla girişleri vardır. İki fazlı (yukarı/aşağı) sayıcılarda her iki sayma girişi de maksimum hızda olabilir. Dörtlü (enkoder tipi) sayıcılarda, maksimum hızın bir misli (1x) veya dört misli (4x) sayma seçim olanağı vardır. Tüm sayıcılar birbirlerini etkilemeden maksimum hızda çalıştırılabilir.

  ENO = 0 yapan hata koşulları
  • 0001 (HDEFden önce HSC kullanımı)
  • 0005 (aynı anda iki HSC işleniyor)
  [​IMG]

  Hızlı sayıcı kullanan program örnekleri için dokümantasyon CDsindeki Tips and Trickse bakabilirsiniz. Bkz Tip 4 ve Tip 29.

  Hızlı sayıcılar, S7-200 tarama hızıyla ölçülemeyecek kadar hızlı olan darbelerin sayılması için kullanılır. maksimum sayma frekansı S7-200 CPU modeline bağlıdır. Daha detaylı bilgi için Ek Aya bakınız.

  Bilgi Notu
  CPU 221ve CPU 222 dört adet hızlı sayıcıyı destekler: HSC0, HSC3, HSC4 ve HSC5. Bu CPUlarda HSC1 ve HSC2 yoktur.
  CPU 224, CPU 226 ve CPU 226XM altı hızlı sayıcıyı destekler: HSC0 ila HSC5.

  Tipik olarak bir hızlı sayıcı dönen bir şafta bağlanmış artımsal enkoderden sinyal alır. Enkoder, tur başına belirli sayıda darbe gönderir ve bazıları her turda bir defa da sıfırlama (referans) sinyali verir. Enkoderden gelen bu sayma darbeleri ve reset sinyali hızlı sayıcının girişlerini oluşturur.

  Uygulamaların çoğunda herbir enkoder için birden çok ayar değeri gerekmektedir. Bu durumda, önce ilk ayar değeri hızlı sayıcıya yüklenir ve sayma değeri ayar değerinden küçük iken arzu edilen işlemler yapılır. Sayma değeri ayar değerine ulaştığında veya bir reset girişi geldiğinde interrupt oluşturulur.

  Bu interrupt geldiğinde hem çıkışlarda yapılması gereken değişiklikler yapılır, hem de hızlı sayıcı yeni ayar değeriyle yüklenir. Yeni ayar değeri yeni sayma değerine eşit olduğunda yine bir interrupt oluşturulabilir ve bu böylece devam ettirilebilir.

  İnterruptlar hızlı sayıcıların sayma hızlarından çok daha hızlı işlenebildikleri için bu tarz bir uygulama çok hassas darbe ölçümünü sağlar, üstelik PLC tarama hızı da hemen hemen hiç etkilenmez. Her yeni ayar değerinin yüklenmesi durum kontrolunun kolaylıkla yapılabilmesi için ayrı bir interrupt altprogramında gerçekleştirilir. (Ancak, tüm interrupt olaylarının aynı altprogramda işlenmesi de mümkündür.)
   


 2. oguzturk Administrator Staff Member

  Aynıçalışma şeklinde seçilmiş tüm hızlı sayıcılar aynışekilde davranır. Sayıcıların dört çalışma şekli bulunmaktadır: dahili yön kontrollu tek fazlı (bir anda sadece yukarı veya aşağı sayar), harici yön kontrollu tek fazlı, 2 sinyal girişli 2 fazlı (aynı anda hem yukarı, hem aşağı sayabilir) ve A/B sinyalli enkoder tipi sayıcı. Her sayıcının tüm bu çalışma şekillerini desteklemediğine dikkat ediniz (örneğin HSC0 enkoder sayıcısı olarak kullanılamaz). Her tipte şu özellikleri de seçebilirsiniz: Reset girişi olmadan, start girişi olmadan, reset girişli fakat start girişsiz veya hem reset hem de start girişli.
  • Reset girişi aktive edildiğinde anlık değeri siler ve reset kalkıncaya kadar sayıcı bu konumda kalır.
  • Start girişi aktive edildiğinde sayıcının saymasına izin verilir. Kaldırıldığında anlık değer sabit tutulur ve tüm sayma girişleri ihmal edilir.
  • Start yokken reset gelirse, reset dikkate alınmaz ve anlık değer değişmez. Reset varken start girişi gelirse anlık değer sıfırlanır.
  Hızlı sayıcıyı kullanmaya başlamadan önce mutlaka HDEF (Hızlı Sayıcı Tanımlama) komutuyla sayıcının çalışma şekli seçilmelidir. HDEF komutu her sayıcı için sadece bir defa kullanılabileceğinden, SM0.1 biti (sadece ilk taramada 1 olan bit) yoluyla işlenmesi uygun olacaktır.

  Bir Hızlı Sayıcıyı Programlama
  Sayıcıyı programlamak için HSC Komutu Yardımcı Aracının kullanılmasınıönermekteyiz. Yardımcı araç şu bilgileri kullanır: Sayıcının numarası ve çalışma şekli, ayar değeri, anlık değer ve başlangıç sayma yönü. Yardımcı aracıçalıştırmak için Tools > Instruction Wizard menü komutunu ve açılan pencereden HSCyi seçin.

  Hızlı sayıcıyı programlarken aşağıdaki işlemler yapılır:
  • Sayıcıyı ve çalışma şeklini tanımlama.
  • Kontrol baytını ayarlama.
  • Anlık (başlangıç) değeri ayarlama.
  • Ayar (hedef) değerini ayarlama.
  • İnterrupt altprogramı atama.
  • Hızlı sayıcıyı aktive etme.
  Çalışma Şeklini ve Girişleri Tanımlama
  Hızlı Sayıcı Tanımlama komutuyla çalışma şekli ve girişler tanımlanır.
  Tablo 6-25de hızlı sayıcılarla ilişkili sayma, yön seçme, reset ve start amaçlı kullanılacak girişler gösterilmektedir. Aynı giriş iki farklı işlev için kullanılamaz, ancak seçilen çalışma şeklinde kullanılmayan giriş başka amaçlarla değerlendirilebilir. Örneğin, eğer HSC0 mod 1 olarak kullanılıyorsa (I0.0 ve I0.2yi kullanmaktadır), I0.1 HSC3 için veya yükselen kenar interrupt’ı olarak veya sıradan bir giriş olarak kullan ılabilir.

  Bilgi Notu
  HSCO'ın herzaman I0.0’ı ve HSC4’ün herzaman I0.3’ü kullandığına dikkat ediniz. Yani, bu sayıcılar programlanmışsa sözkonusu girişler başka amaçlarla kullanılamaz.

  [​IMG]
   
 3. oguzturk Administrator Staff Member

  Resim 621 ila Resim 625 arasındaki şekillerde çalışma şekli seçimine göre sayıcının ne şekilde işlev gördüğü gösterilmektedir.

  [​IMG]

  Mod 6, 7, or 8de yukarı ve aşağı sayma girişlerinin gelişi arasındaki zaman 0.3 mikrosaniyeden kısa ise, hızlı sayıcı bu girişlerin aynı anda geldiği şeklinde değerlendirme yapar. Bu durumda, anlık değer değişmez ve yön değişimi gösterilmez. Yukarı ve aşağı sayma girişleri arasındaki fark bu süreden uzun ise böyle bir durum oluşmaz. Her iki olayda da sayma değeri yanlış olmaz ve bir hata oluşmaz.

  [​IMG]


  [​IMG]
   
 4. oguzturk Administrator Staff Member

  Resim 6-26da gösterilen start ve reset girişlerinin çalışma şekli bunları kullanan tüm modlar için geçerlidir. Şekillerde yer alan start ve reset girişleri aktif yüksek olarak programlanmıştır.

  [​IMG]

  Dört sayıcıda reset ve start girişlerinin aktiflik seviyesini ve 1x/4x sayma hızını (sadece enkoder tipi sayıcılar için) ayarlamak için 3 kontrol biti bulunmaktadır. Bu bitler ilgili sayıcının kontrol baytınde yer alır ve sadece HDEF komutuyla birlikte kullanılır. Bu bitler Tablo 6-26da açıklanmıştır.

  Bilgi Notu
  Bu üç kontrol bitini HDEF komutu çalıştırılmadan önce ayarlamalısınız. Aksi taktirde sayıcılar varsayılan değerlere göre çalışırlar.
  HDEF komutu bir kez işletildikten sonra sayıcının bu ayarlarının değiştirilmesi ancak CPU STOP konumuna geçirilerek mümkün olur.

  [​IMG]
   
 5. oguzturk Administrator Staff Member

  Sayıcıyı seçtikten ve modu tanımladıktan sonra sayıcının dinamik parametrelerini programlayabilirsiniz. Her hızlı sayıcının aşağıdaki işlemlere izin veren bir kontrol baytı bulunur:
  • Sayıcıyı yetkilendirme veya durdurma
  • Yön kontrolu (sadece 0, 1 ve 2 modları için) veya tüm diğer modlarda başlangıç yön kontrolu
  • Anlık değeri sayıcıya yüklemek
  • Ayar değerini sayıcıya yüklemek
  Kontrol baytının ve ilgili anlık ve ayar değerlerinin sayıcıya aktarılması HSC komutunun işlenmesi yoluyla olur. Tablo 6-27, bu kontrol bitlerini açıklamaktadır.

  [​IMG]

  Anlık Değerlerin ve Ayar Değerlerinin Girilmesi
  Her hızlı sayıcının 32 bitlik bir anlık değeri ve 32 bitlik bir ayar değeri vardır. Bu her iki değer de işaretli tamsayı (double tamsayı) değerlerdir. Yeni bir anlık veya ayar değeri girmek için kontrol baytını ve anlık ve/veya ayar değerini saklayan baytları değiştirmek, ardından da HSC komutunu işletmek gereklidir. HSC komutu işletilmeden bu değişiklikler hızlı sayıcıya aktarılmaz. Tablo 628de anlık ve ayar değerlerini saklayan özel hafıza baytları gösterilmektedir.

  Hızlı sayıcının herhangi bir andaki sayma (anlık) değeri HC ( (HighSpeed Counter Current) operandını takip eden sayıcı numarasının (0, 1, 2, 3, 4 veya 5) kullanılmasıyla okunabilir. Anlık değere her türlü komutla (karşılaştırma, taşıma) erişilebilir, ancak buraya değer yazma yalnızca HSC komutuyla yapılabilir.
   
 6. oguzturk Administrator Staff Member

  Hızlı sayıcının anlık değerine erişim için hafıza tipini (HC) takip eden sayıcı numarasının girilmesi gereklidir (örneğin HC0). Bu şekilde erişilen anlık değer 32 bitlik (double word) bir salt oku değerdir. Bkz Resim 627.

  [​IMG]

  İnterrupt Atama
  Tüm sayıcı modları anlık değer ayar değerine eşit olduğunda interrupt üretmek üzere ayarlanabilir. Harici reset kullanan modlarda ayrıca reset girişi geldiğinde de bir interrupt olgusu yaratılabilir. Mod 0, 1 ve 2 hariç diğer modlarda yön değişimi interrupt oluşumunu destekler. Bu interrupt durumlarından herhangi biri veya tamamı devreye alınabilir veya devreden çıkarılabilir. İnterrupt kullanımıüzerine detaylı bir tartışma için İletişim ve İnterrupt Komutları kısmına bakınız.

  Not
  İnterrupt altprogramından yapılacak yeni anlık değer yükleme veya sayıcıyı devre dışı bırakıp yeniden devreye alma girişimi, birincil hatayla sonuçlanacaktır.

  Durum Baytı
  Her hızlı sayıcı için sayıcının sayma yönünü ve anlık değerin ayar değerinden büyük olup olmadığını gösteren bir durum baytı bulunmaktadır. Tablo 629 her hızlı sayıcı için bu durum bitlerini göstermektedir.

  Bilgi Notu
  Durum bitleri, sadece hızlı sayıcı olgularıyla ilişkilendirilmiş interrupt altprogramlarında geçerli veriler sağlar. Zira, bu bitleri kullanmanın amacı interrupt durumunda, olgunun tam olarak ayırt edilmesidir. Örneğin, birden çok hızlı sayıcının tek bir interrupt altprogramına ilişkilendirildiği durumlarda, interrupt gelmişse bunun hangi hızlı sayıcıdan kaynaklandığını ayırt etmek için.
  [​IMG]

   
 7. oguzturk Administrator Staff Member

  Başlatma ve işlemeyle ilgili aşağıdaki açıklamalarda HSC1 model olarak kullanılmıştır. S7-200un henüz RUN konumuna geçirildiği ve böylece ilk tarama bitinin (SM0.1) 1 olduğu varsayılmıştır. Aksi durumda şu dikkate alınmalıdır: Belli bir hızlı sayıcı için HDEF komutu sadece bir defa işletilebilir. HDEFin bir hızlı sayıcı için ikinci defa işletilmesi bir run-time hataya yol açar ve hızlı sayıcı ayarıüzerinde bir değişiklik yapılmış olmaz.

  Bilgi Notu
  Aşağıdaki sıralamalarda yönün, anlık ve ayar değerlerinin tek tek nasıl değiştirileceği gösterilmiş olmakla birlikte, tüm veya herhangi bir kombinasyonu SMB47yi uygun şekilde ayarlayıp ardından HSC komutunu işleterek de yapabilirsiniz.

  Mod 0, 1 veya 2 için Başlatma
  Aşağıdaki adımlarda, HSC1i dahili yön kontrollu tek fazlı yukarı/aşağı sayıcı (mod 0, 1 veya 2) için nasıl başlatacağınız açıklanmaktadır.
  1. İlk tarama bitini (SM0.1) kullanarak başlatma işlemlerinin yer alacağı bir altprogram çağırın. Bu kısmı ana programda değil de altprogramda yazmanın amacı, sonraki taramalarda çağrılmayacağına göre tarama süresinin boşu boşuna artmasını engellemektir. Ayrıca bu yöntem, programınızın daha yapısal ve kolay takip edilebilir olmasını sağlayacaktır.
  2. Başlatma altprogramında, SMB47ye istenilen amaca uygun bir değer taşıyın. Örneğin:
   SMB47 = 16#F8 Aşağıdaki sonuçlara yol açar:
   Sayıcının çalışmasına izin verir Yeni bir anlık değer yazar Yeni bir ayar değeri yazar Yönü yukarı sayma olarak ayarlar Start ve reset girişlerini aktif yüksek olarak ayarlar
  3. HSC girişini 1 ve MODE girişini aşağıdakilerden biri yaparak HDEF komutunu çalıştırın: MODE girişi harici start ve reset yoksa 0, harici reset varsa ve start yoksa 1, hem harici reset hem de start varsa 2 olsun.
  4. SMD48e (double word tamsayı değer) istenen anlık değeri taşıyın (0 taşırsanız anlık değeri sıfırlamış olursunuz).
  5. SMD52ye (double word tamsayı değer) istenen ayar değerini taşıyın.
  6. Anlık değerin ayar değerine eşit olduğu durumu yakalamak için, CV = PV interrupt olgusunu (olgu 13) bir interrupt altprogramıyla ilişkilendirin. İnterrupt konularını detaylı olarak işleyen İnterrupt Komutları bölümüne bakın.
  7. Harici reset durumunu yakalamak için, harici reset olgusunu (olgu 15) bir interrupt altprogramıyla ilişkilendirin.
  8. İnterruptlara İzin Ver komutunu (ENI) işletin.
  9. HSC komutunu işleterek bu değerlere göre HSC1i ayarlayın.
  10. Altprogramı sonlandırın.
   
 8. oguzturk Administrator Staff Member

  Mod 3, 4 veya 5 için Başlatma
  Aşağıdaki adımlarda, HSC1i harici yön kontrollu tek fazlı yukarı/aşağı sayıcı (mod 3, 4 veya 5) için nasıl başlatacağınız açıklanmaktadır.
  1. İlk tarama bitini (SM0.1) kullanarak başlatma işlemlerinin yer alacağı bir altprogram çağırın. Bu kısmı ana programda değil de altprogramda yazmanın amacı, sonraki taramalarda çağrılmayacağına göre tarama süresinin boşu boşuna artmasını engellemektir. Ayrıca bu yöntem, programınızın daha yapısal ve kolay takip edilebilir olmasını sağlayacaktır.
  2. Başlatma altprogramında, SMB47ye istenilen amaca uygun bir değer taşıyın. Örneğin:
   SMB47 = 16#F8 Aşağıdaki sonuçlara yol açar:
   Sayıcının çalışmasına izin verir Yeni bir anlık değer yazar Yeni bir ayar değeri yazar Yönü yukarı sayma olarak ayarlar Start ve reset girişlerini aktif yüksek olarak ayarlar
  3. HSC girişini 1 ve MODE girişini aşağıdakilerden biri yaparak HDEF komutunu çalıştırın: MODE girişi harici start ve reset yoksa 3, harici reset varsa ve start yoksa 4, hem harici reset hem de start varsa 5 olsun.
  4. SMD48e (double word tamsayı değer) istenen anlık değeri taşıyın (0 taşırsanız anlık değeri sıfırlamış olursunuz).
  5. SMD52ye (double word tamsayı değer) istenen ayar değerini taşıyın.
  6. Anlık değerin ayar değerine eşit olduğu durumu yakalamak için, CV = PV interrupt olgusunu (olgu 13) bir interrupt altprogramıyla ilişkilendirin. İnterrupt konularını detaylı olarak işleyen İnterrupt Komutları bölümüne bakın.
  7. Yön değişimlerini yakalamak için yön değiştirme olgusunu (olgu 14) bir interrupt altprogramıyla ilişkilendirin.
  8. Harici reset durumunu yakalamak için, harici reset olgusunu (olgu 15) bir interrupt altprogramıyla ilişkilendirin.
  9. İnterruptlara İzin Ver komutunu (ENI) işletin.
  10. HSC komutunu işleterek bu değerlere göre HSC1i ayarlayın.
  11. Altprogramı sonlandırın.
  Mod 6, 7 veya 8 için Başlatma
  Aşağıdaki adımlarda, HSC1i iki fazlı yukarı/aşağı sayıcı (mod 6, 7 veya 8) için nasıl başlatacağınız açıklanmaktadır.
  1. İlk tarama bitini (SM0.1) kullanarak başlatma işlemlerinin yer alacağı bir altprogram çağırın. Bu kısmı ana programda değil de altprogramda yazmanın amacı, sonraki taramalarda çağrılmayacağına göre tarama süresinin boşu boşuna artmasını engellemektir. Ayrıca bu yöntem, programınızın daha yapısal ve kolay takip edilebilir olmasını sağlayacaktır.
  2. Başlatma altprogramında, SMB47ye istenilen amaca uygun bir değer taşıyın. Örneğin:
   SMB47 = 16#F8 Aşağıdaki sonuçlara yol açar:
   Sayıcının çalışmasına izin verir Yeni bir anlık değer yazar Yeni bir ayar değeri yazar Yönü yukarı sayma olarak ayarlar Start ve reset girişlerini aktif yüksek olarak ayarlar
  3. HSC girişini 1 ve MODE girişini aşağıdakilerden biri yaparak HDEF komutunu çalıştırın: MODE girişi harici start ve reset yoksa 6, harici reset varsa ve start yoksa 7, hem harici reset hem de start varsa 8 olsun.
  4. SMD48e (double word tamsayı değer) istenen anlık değeri taşıyın (0 taşırsanız anlık değeri sıfırlamış olursunuz).
  5. SMD52ye (double word tamsayı değer) istenen ayar değerini taşıyın.
   
 9. oguzturk Administrator Staff Member

  6. Anlık değerin ayar değerine eşit olduğu durumu yakalamak için, CV = PV interrupt olgusunu (olgu 13) bir interrupt altprogramıyla ilişkilendirin. İnterrupt konularını detaylı olarak işleyen İnterrupt Komutları bölümüne bakın.
  7. Yön değişimlerini yakalamak için yön değiştirme olgusunu (olgu 14) bir interrupt altprogramıyla ilişkilendirin.
  8. Harici reset durumunu yakalamak için, harici reset olgusunu (olgu 15) bir interrupt altprogramıyla ilişkilendirin.
  9. İnterruptlara İzin Ver komutunu (ENI) işletin.
  10. HSC komutunu işleterek bu değerlere göre HSC1i ayarlayın.
  11. Altprogramı sonlandırın.

  Mod 9, 10 veya 11 için Başlatma
  Aşağıdaki adımlarda, HSC1i A/B sinyalli enkoder sayıcısı (mod 9, 10 veya 11) için nasıl başlatacağınız açıklanmaktadır.
  1. 1. İlk tarama bitini (SM0.1) kullanarak başlatma işlemlerinin yer alacağı bir altprogram çağırın. Bu kısmı ana programda değil de altprogramda yazmanın amacı, sonraki taramalarda çağrılmayacağına göre tarama süresinin boşu boşuna artmasını engellemektir. Ayrıca bu yöntem, programınızın daha yapısal ve kolay takip edilebilir olmasını sağlayacaktır.
  2. 2. Başlatma altprogramında, SMB47ye istenilen amaca uygun bir değer taşıyın. Örneğin:
   Örnek (1x sayma şekli):
   SMB47 = 16#FC Aşağıdaki sonuçlara yol açar:
   Sayıcının çalışmasına izin verir
   Yeni bir anlık değer yazar
   Yeni bir ayar değeri yazar
   Yönü yukarı sayma olarak ayarlar
   Start ve reset girişlerini aktif yüksek olarak ayarlar
   Örnek (4x sayma şekli):
   SMB47 = 16#F8 Aşağıdaki sonuçlara yol açar:
   Sayıcının çalışmasına izin verir
   Yeni bir anlık değer yazar
   Yeni bir ayar değeri yazar
   Yönü yukarı sayma olarak ayarlar
   Start ve reset girişlerini aktif yüksek olarak ayarlar
  3. HSC girişini 1 ve MODE girişini aşağıdakilerden biri yaparak HDEF komutunu çalıştırın: MODE girişi harici start ve reset yoksa 9, harici reset varsa ve start yoksa 10, hem harici reset hem de start varsa 11 olsun.
  4. SMD48e (double word tamsayı değer) istenen anlık değeri taşıyın (0 taşırsanız anlık değeri sıfırlamış olursunuz).
  5. SMD52ye (double word tamsayı değer) istenen ayar değerini taşıyın.
  6. Anlık değerin ayar değerine eşit olduğu durumu yakalamak için, CV = PV interrupt olgusunu (olgu 13) bir interrupt altprogramıyla ilişkilendirin. İnterrupt konularını detaylı olarak işleyen İnterrupt Komutları bölümüne bakın.
  7. Yön değişimlerini yakalamak için yön değiştirme olgusunu (olgu 14) bir interrupt altprogramıyla ilişkilendirin.
  8. Harici reset durumunu yakalamak için, harici reset olgusunu (olgu 15) bir interrupt altprogramıyla ilişkilendirin.
  9. İnterruptlara İzin Ver komutunu (ENI) işletin.
  10. HSC komutunu işleterek bu değerlere göre HSC1i ayarlayın.
  11. Altprogramı sonlandırın.
   
 10. oguzturk Administrator Staff Member

  Mod 0, 1 veya 2de Yön Değişimi
  Aşağıdaki adımlarda, HSC1i dahili yön kontrollu tek fazlı yukarı/aşağı sayıcıda (mod 0, 1 veya 2) yön değişimini ne şekilde yapacağınız açıklanmaktadır.
  1. SMB47ye arzu edilen yön bilgisini taşıyın:
   SMB47 = 16#90 Sayıcının çalışmasına izin verir
   Yönü aşağı sayma olarak ayarlar
   SMB47 = 16#98 Sayıcının çalışmasına izin verir
   Yönü yukarı sayma olarak ayarlar
  2. HSC komutunu işleterek bu değerlere göre HSC1i ayarlayın.
  Yeni bir Anlık Değer Yükleme (Tüm Modlar)
  Anlık değer değiştirme sayıcının geçici olarak durmasına neden olur. Bu sırada sayıcı saymaz veya interrupt oluşturmaz.

  Aşağıdaki adımlarda HSC1in anlık değerinin nasıl değiştirileceği anlatılmaktadır:
  1. SMB47ye arzu edilen bilgiyi taşıyın:
   SMB47 = 16#C0 Sayıcının çalışmasına izin verir
   Yeni anlık değeri yazar
  2. SMD48e (double word tamsayı değer) istenen anlık değeri taşıyın (0 taşırsanız anlık değeri sıfırlamış olursunuz).
  3. HSC komutunu işleterek bu değerlere göre HSC1i ayarlayın.
  Yeni bir Ayar Değeri Yükleme (Tüm Modlar)
  Aşağıdaki adımlarda HSC1in ayar değerinin nasıl değiştirileceği anlatılmaktadır:
  1. SMB47ye arzu edilen bilgiyi taşıyın:
   SMB47 = 16#A0 Sayıcının çalışmasına izin verir
   Yeni ayar değerini yazar
  2. SMD52ye (double word tamsayı değer) istenen ayar değerini taşıyın.
  3. HSC komutunu işleterek bu değerlere göre HSC1i ayarlayın.
  Hızlı Sayıcıyı Devre Dışı Bırakmak (Tüm Modlar)
  Aşağıdaki adımlarda HSC1in nasıl devre dışı bırakılacağı anlatılmaktadır:
  1. 1. SMB47ye sayıcıyı devre dışı bırakma bilgisini taşıyın: SMB47 = 16#00 Sayıcıyı devre dışı bırakır
  2. HSC komutunu işleterek HSC1i devre dışı bırakır
  [​IMG]
   

Sayfayı Paylaş