Hintçe Türkçe Ortak Kelimeler Nelerdir

Konusu 'Güncel Konular' forumundadır ve BaRıŞ tarafından 5 Mayıs 2012 başlatılmıştır.

 1. BaRıŞ Well-Known Member


  Hintçe Türkçe Ortak Kelimeler
  Türkçe ve Hintçedeki ortak sözcükler

  Alfabetik sıra ile hintçe-türkçe ortak kelimeler aşağıdaki gibidir;

  CAZBA - CAZİBE
  CANAAZAA - CENAZE
  CANNAT - CENNET
  CAFAA - CEFA
  CABRAAİL - CEBRAİL
  CAMHUUR - CUMHUR
  CAMHUURİYAT - CUMHURİYET
  CAMAAT - CEMAAT
  CAMAAL - CEMAL
  CAMİİYAT - CEMİYET
  CARRAH - CERRAH
  CAVAAB - CEVAP
  CALAAL - CELAL
  CAHANNUM - CEHENNEM
  CAHAZ - CİHAZ
  CAHAAN - CİHAN
  CAHAALAT - CEHALET
  CAAKET - CEKET
  CAHEZ - ÇEYİZ
  CAAZİB - CAZİP
  CAADUU - CADI
  CANVAR - CANAVAR
  CAASUUS - CASUS
  CAAHİL - CAHİL
  CİGAR - CİĞER
  CİLD - CİLT
  CUMLA - CÜMLE
  CUMAA - CUMA
  CAVHAR - CEVHER
  ÇAKMAK - ÇAKMAK
  ÇARKH - ÇARK
  ÇAŞMA - ÇEŞME
  ÇAATUU - ÇATI
  ÇAY - ÇAY
  ÇEHRAA - ÇEHRE
  DAKİİKA - DAKİKA
  DAKHİİL - DAHİL
  DAFİİNA - DEFİNE
  DAFTAR - DEFTER
  DABDABAA - DEBDEBE
  DAYAAR - DİYAR
  DARGAH - DERGAH
  DARMAN - DERMAN
  DARVEŞ - DERVİŞ
  DARİYAA - DERYA
  DARCAA - DERECE
  DARZİİ - TERZİ
  DARD - DERT
  DAFAA - DEFA
  DALİİL - DELİL
  DAVAAM - DEVAM
  DAHŞAT - DEHŞET
  DAAMAAD - DAMAT
  DARCİİNİİ - TARÇIN
  DAASTAAN - DESTAN
  DİKKAT - DİKKAT
  DİİGAR - DİĞER
  DİİN - DİN
  DİİVAAN - DİVAN
  DİİVAANAA - DİVANE
  DİİVAAR - DUVAR
  DUAA - DUA
  DUKAAN - DÜKKAN
  DUNİYAA - DÜNYA
  DUNİYAAVİİ - DÜNYEVİ
  DURUST - DÜRÜST
  DUŞMAN - DÜŞMAN
  DOST - DOST
  DOSTAANAA - DOSTANE
  DAVR - DEVİR
  DAVRA - DEVRE
  DAVRAN - DEVRAN
  DAVLAT - DEVLET
  NAKAD - NAKİT
  NAKL - NAKİL
  NAKŞ - NAKIŞ
  NAZAR - NAZAR
  NAZLAA - NEZLE
  NAZAAKAT - NEZAKET
  NATİİCA - NETİCE
  NADİİDAA - NADİDE
  NAFRAT - NEFRET
  NAFS - NEFİS
  NAFAS - NEFES
  NAFİİS - NEFİS
  NABZ - NABIZ
  NAMAAZ - NAMAZ
  NAMİİ - NEM
  NAMUUNA - NUMUNE
  NASL - NESİL
  NASİİB - NASİP
  NASİİHAT - NASİHAT
  NAHR - NEHİR
  NAAZ - NAZ
  NAADİR - NADİR
  NAAL - NAL
  NİKAAH - NİKAH
  NİŞAAN - NİŞAN iz, işaret
  NİŞAASTA - NİŞASTA
  NİSBAT - NİSBET
  NİSBATAN - NİSBETEN
  NİİLOFAR - NİLÜFER
  NUKTAA - NOKTA
  NUKSAAN - NOKSAN
  NUUR - NUR
  NEMAT - NİMET
  NAVBAT - NÖBET
  TAKDİİR - TAKDİR
  TAKRAR - TEKRAR
  TAKRİİBAN - TAKRİBEN
  TAKLİİD - TAKLİT
  TAKHT - TAHT
  TAKHTAA - TAHTA
  TACRABAA - TECRÜBE
  TADBİİR - TEDBİR
  TANTANA - TANTANA
  TANHAA - TENHA
  TABASSUM - TEBESSÜM
  TABAAK - TABAK
  TAMGAA - DAMGA
  TAMANNAA - TEMENNA
  TARCİİH - TERCİH
  TARCUMA - TERCÜME
  TARCUMAAN - TERCÜMAN
  TARTİİB - TERTİP
  TARADDUD - TEREDDÜT
  TARAF - TARAF
  TARAAZÜÜ - TERAZİ
  TARAAŞ - TIRAŞ
  TARİİKA - TARİKAT
  TARZ - TARZ
  TALAFFUZ - TELAFFUZ
  TALAB - TALEP
  TALAAFİ - TELAFİ
  TAVACCAH - TEVECCÜH
  TAVAA - TAVA
  TAVAAZAA - TEVAZU
  TAŞHİS - TEŞHİS
  TAŞRİF - TEŞRİF
  TASLİİM - TESLİM
  TASALLİİ - TESELLİ
  TASVİR - TASVİR
  TASAVVUF - TASAVVUF
  TAHALKA - TEHLİKE
  TAHLİİL - TAHLİL
  TAHSİL - TAHSİL
  TAC - TAÇ
  TAAZAA - TAZE
  TAABİR - TABİR
  TAABUT - TABUT
  TAARİİF - TARİF
  TAALİBAA - TALEBE
  TİCAARAT - TİCARET
  TİBBİİ - TIBBİ
  1TURŞ - TURŞU
  TAUR - TAVIR
  TAUFİİK - TEVFİK
  ZANCİİR - ZİNCİR
  ZAKAT - ZEKAT
  ZABT - ZABIT
  ZAMZAM - ZEMZEM
  ZAMİİN - ZEMİN
  ZARAR - ZARAR
  ZARAAFAT - ZERAFET
  ZARUURİİ - ZARURİ
  ZAVAAL - ZEVAL
  ZAHMAT - ZAHMET
  ZAHR - ZEHİR
  ZAALİM - ZALİM
  ZİNDAA - ZİNDE
  ZİNAA - ZİNA
  ZİYAAFAAT - ZİYAFET
  ZİYAARAT - ZİYARET
  ZULM - ZULÜM
  ZAYTUN - ZEYTİN
  ZOHRA - ZÜHRE
  ZAVK - ZEVK
  ZYAADAA - ZİYADE
   


Sayfayı Paylaş