Hidrojen Enejisinin Avantajları ve Dezavantajları

Konusu 'Fizik' forumundadır ve RüzGaR tarafından 28 Kasım 2012 başlatılmıştır.

 1. RüzGaR Super Moderator


  Hidrojen Enejisinin Avantajları ve Dezavantajları
  Hidrojen bir doğal yakıt olmayıp, birincil enerji kaynaklarından yararlanılarak su, fosil yakıtlar ve biokütle gibi değişik hammaddelerden üretilebilen sentetik bir yakıttır.

  Hidrojen Enejisinin Avantajları
  Hidrojen yenilenebilir enerji kaynakları da dahil olmak üzere herhangi bir enerji kaynağı kullanılarak üretilebilir.

  Hidrojen elektrik kullanılarak üretilebilir ve nispeten yüksek verimle de elektriğe çevrilebilir. Hidrojenin solar enerjiden doğrudan üretim süreçleri de geliştirilmiştir.

  Fosil yakıtlar son kullanımda sadece bir süreç ile dönüştürülürken, hidrojen kullanılacak enerji sekline bes farklı süreç ile dönüştürülmektedir. Son kullanımda hidrojen kullanılacak enerji sekline dönüşürken en yüksek verime sahiptir. Hidrojen fosil yakıtlardan %39 daha verimlidir. Kısaca hidrojen birincil enerji kaynaklarını korur.

  Hidrojen gaz seklinde (büyük ölçekli depolamada), sıvı seklinde (hava ve uzay ulaşımında) veya metal hidrit seklinde (araçlar ve diğer küçük ölçekli depolamada) depolanabilir.

  Hidrojen boru hatları veya tankerler ile büyük mesafelere taşınabilir (birçok durumda elektrikten daha ekonomik ve verimlidir). Hidrojen diğer yakıtlardan farklı güvenlik donanımı ve prosedürü gerektirse de onlardan daha fazla tehlikeli değildir. Hidrojen güvenlik sıralamasında propan ve metanın (doğal gaz) arasındadır. Yangın tehlikesi ve zehirlilik dikkate alındığında hidrojen en güvenilir yakıttır.

  Hidrojen elektrikten veya solar enerjiden üretilirken, taşınırken veya depolanırken ve son kullanımda herhangi bir kirletici üretmez veya çevreye zararlı herhangi bir etkisi yoktur. Hidrojenin yanması veya yakıt hücresinde tüketilmesi sonucu son ürün olarak sadece su üretilir. Yanma yüksek sıcaklıkta olursa havadaki azot ve oksijenden NOx oluşabilir. Ancak bu sorun diğer yakıtlarla aynıdır ve kontrol edilebilir.

  Çevresel hasarlar ve yüksek kullanma verimi dikkate alındığında solar hidrojen enerji sistemleri en düsük etkin maliyete sahiptir [43].

  Hidrojen kullanımı çok temiz bir yakıttır. Hidrojenin yanması veya yakıt hücresinde tüketilmesi sonucu son ürün olarak sadece su üretilir. Yanma yüksek sıcaklıkta olursa havadaki azot ve oksijenden NOx oluşabilir. Ancak bu sorun diğer yakıtlarla aynıdır ve kontrol edilebilir.turkeyarena.net Diğer yakıtların aksine hidrojen elementlerden üretilen kirletici içermez. Bu nedenle de SO2, CO, CO2, uçucu organik kimyasallar oluşmaz.

  Hidrojen Enejisinin Dezavantajları
  Hava ile karıştığında düşük konsantrasyonlar da kolayca yanabilir. Bu durum güvenlik önlemlerini arttırmayı gerektirir.

  Hidrojenin sıvı formda depo edilmesi zordur. Çok düşük sıcaklıklar gerektirir.

  Mevcut fosil yakıt sisteminin yerine hidrojen enerji sistemini getirmenin avantajlarını şu şekilde özetleyebiliriz. Bu değişiklik,

  Sera problemini çözecektir.
  Kirlilik ve asit yağmurları problemini çözecektir.
  Temiz ve sürekli bir enerji sistemini yerleştirecektir.
  İstihdam sağlayacaktır.
  Yeni bir enerji teknolojisi için ihracat potansiyeli meydana getirecektir.
  Petrol ithalatını azaltacaktır.
  Ticaret açığını azaltacaktır.
  Çevreyi koruyarak ekonomiye destek olacaktır.

  Ülkelerin kalkınmalarında enerjinin ve dolayısıyla enerji hammaddelerinin yeri çok önemlidir. Gelişmişliğin göstergesi olan elektrik enerji kurulu gücü ve buna bağlı olarak kişi başına düşen tüketim miktarlarının değerlendirildiği günümüzde, fosil enerji kaynaklarının bilinçsizce kullanılarak insanların hizmetine sunulması, hem sınırlı ve yenilenemeyen doğal kaynakların kısa zamanda tükenmesine hem de bilinçsiz tüketim yolu ile çevrenin kirlenmesine neden olmaktadır [47].
   


Sayfayı Paylaş