Heterotrof ve Ototrof Bakteriler Kaça Ayrılır

Konusu 'Biyoloji' forumundadır ve RüzGaR tarafından 19 Aralık 2010 başlatılmıştır.

 1. RüzGaR Super Moderator


  Heterotrof ve Ototrof Bakteriler Kaça Ayrılır?
  Beslenme Şekillerine Göre Bakteriler;

  a. Ototrof bakteriler; yaşamaları için gerekli olan organik bileşikleri, basit inorganik bileşiklerden sentezlerler. Kullandıkları enerji kaynağına göre iki gruba ayrılır.

  I. Fotoototrof bakteriler; sitoplazmalarında klorofile benzer pigmentleri vardır. Soğurdukları ışık enerjisini, kimyasal enerjiye (ATP) çevirirler. Bu enerji ile inorganik maddelerden [CO2+H2S (veya H2)] organik madde sentezlerler. Örnek: Mor bakteriler.

  II. Kemoototrof bakteriler; pigment içermezler. Işık ener-jisini kullanmazlar. Kemosentetik akteriler, çevrelerindeki NH3 (amonyak), S (kükürt), Fe (demir) gibi inorganik maddeleri ksitleyerek serbestlenen kimyasal enerji ile ATP üretir ve bu ATP yi kullanarak inorganik addelerden (CO2+H2O), organik madde sentezlerler. Doğada madde döngüsünü sağladıkları için çok önemlidirler. Örnek: Azot bakterileri, metan bakterileri...

  b. Heterotrof bakteriler; gereksinimleri olan besinleri çevrelerindeki canlı ya da cansız ortamlardaki organik besinlerden sağlarlar. Çürükçül (saprofit) veya parazit olabilirler.

  I. Çürükçül (saprofit) bakteriler; çevrelerinde bulunan ölü bitki ve hayvan kalıntılarında topraktaki humusta) bulunan kompleks molekülleri hücre dışına salgıladıkları (ekzositoz) nzimlerle sindirirler (hücre dışı sindirim), sindirim ürünlerini hücre içine alır ve kullanırlar. Enzim sistemleri gelişmiştir. Hücre içine alınan monomerler solunum tepkimelerinde kullanıldığında CO2, H2O, NH3 gibi inorganik moleküller oluşur. Böylece saprofit bakteriler organik molekülleri inorganik moleküllere çevirerek doğada madde döngüsüne katkıda bulunurlar.

  II. Parazit bakteriler; sindirim enzimlerine sahip olmayan bakterilerdir. Gereksinimleri olan esinleri glikoz, amino asit, yağ asidi şeklinde sindirilmiş olarak başka canlılardan sağlarlar. u edenle de ya sindirilmiş besinlerin bulunduğu ortamlarda ya da sindirim yapabilen canlılarda aşarlar. Parazit bakteriler, üzerinde yaşadıkları konukçu canlıda hastalık oluşturabilir ve onukçuyu öldürebilirler. Bunlara patojen bakteriler denir. Patojenlerin hastalık yapma etenekleri, kolayca yayılabilme özelliklerine, konukçu canlıda çoğalma hızlarına ve çıkardıkları oksin (zehirli made) lerin etki derecelerine bağlıdır. Bazıları son derece zehirli proteinler olan ekzotoksin salgılar. Örneğin; difteri ve tetanoz bakterileri. Bazıları da ancak bakteri hücresi arçalandığında dışarı çıkan endotoksin salgılar. Örnek: İnsanın sindirim kanalında hastalık apan bazı bakteriler. İyi uyum sağlamış bir parazit bakteri, konukçu canlısının (konağın) lümüne neden olmaz.
   


Sayfayı Paylaş