Her insanın alması gereken en güzel nasihatler ...

Konusu 'Konu Dışı' forumundadır ve abdulkadir tarafından 15 Eylül 2008 başlatılmıştır.

 1. abdulkadir Well-Known Member


  Her insanın alması gereken en güzel nasihatler ...

  "Bir insanın gerçek zenginliği, onun bu dünyada yaptığı iyiliklerdir."

  Hz. Muhammed (sav)  "Bilim alçakta kalanları yükseltir, bilgisizlik de yüksektekileri alçaltır."

  Hz. Ali  "Duadan bıkkınlık göstermeyiniz. Çünkü dua ile beraber olan hiç kimse helak olmamıştır."

  Hz. Muhammed (sav)  "Dua ve ibadet, Allah ( C.C) ile olmaktır. Allah ( C.C) ile olan kimse için ölüm de, ömür de hoştur."

  Mevlana  "Sabredin, her şeyin başı sabırdır. "

  Hz. Ebubekir  "Geçmişten ibret alın da hayra çalışın."

  Hz. Osman  Allah ( C.C)’tan (c.c.) başkasıyla beraber olmakta devam ettiğin sürece, sürekli gam, keder ve şirk içinde bulunur, günah yükünden kurtulamazsın.

  Abdülkadir Geylani (k.s.)


  Kendisini yaptığı işin üzerinde gören kimse mütevazi değildir. Alçak gönüllü insan kendisini yaptığı işin altında görendir.

  Bin Ataullah İskenderi (r.h.)


  Siz birbirinizi Allah ( C.C) (c.c.) için severseniz, gayretullah zuhur eder, Allah ( C.C) da (c.c.) hepinizi sever.

  İsmail Hakkı Toprak (k.s.)


  Dünyaya değer vermemek (zühd) demek, insanlara aşırı değer vermemek demektir. İnsanlara değer vermemek de, önce kendine aşırı önem atfetmemenle başlar.

  Süfyan-ı Sevri (r.h.)


  Tefekkür, rahmetin kapısını açan anahtardır. Görmüyor musunuz, önce düşünülüyor, sonra tevbe ediliyor!

  Süfyan b. Uyeyne (r.h.)


  Bilginin hayırlısı Allah ( C.C)’a (c.c.) karşı saygı ile korku uyandırandır.

  İbn Ataullah İskenderi (r.h.)


  Gerçek tevazu O’nun büyüklüğünün müşahedesinden ve sıfatlarının tecellisinden doğandır.

  İbn Ataullah İskenderi (k.s.)


  Üç şey vardır ki insanoğlunun yüceliğini gösterir: Musibetten şikayetçi olmamak, ağrıdan dolayı sızlanmamak ve diliyle kendini övmemek.

  Ebu Derda (r.h.)


  Dilediğiniz kadar öğrenin! Ama şunu iyi bilin ki, bildiklerinizle amel etmedikçe, Allah ( C.C) (c.c.) size ilminizden ötürü mükafat verecek değildir.

  Muaz bin Cebel (r.h.)


  Ey Dost! Mahlukatın sebeplere yapıştığını görürsün, arif olan ise sebeplerin sahibine yapışır. Arif kulun bütün sözleri Allah ( C.C)’ın (c.c.) yüceliği, kudreti, keremi ve rahmeti meyanındadır, zamanını böyle geçirir, kabrine de böyle girer.

  Yahya b. Muaz (r.h.)


  Muhammed’e (s.a.v.) en yakın olanlar O’na (s.a.v.) uyanlardır. Düşmanları da Allah ( C.C)’a (c.c.) karşı gelenlerdir.

  Hz. Ali (r.h.)


  İman eden, Rab Teala’nın kendisini gözlediğinin farkında olan kimsedir. Böyle bir kul nefsini hesaba çeker ve ahiret için azığını hazırlar. Hicret, kıyamete kadar sürecek bir farzdır. Hicret, cehaletten ilme, Allah ( C.C)’ı (c.c.) unutmaktan O’nu anmaya, günahtan itaate ve ısrardan tevbeye giden yoldur.

  Sehl b. Abdullah et-Tüsteri (k.s.)


  Kulları küçük gören, onlarla alay eden kimse Rabbini tanımayan kimsedir. Yaradanı seven, O’nun sanatından teşekkül etmiş olan yaratıkları da sever.

  Hz. Aişe (r.a.)


  Ulaşamadığına tevekkül, ulaştığına razı, kaybettiğine sabır gösteren kişi takva ehlindendir.

  İmam Gazali (r.h.)


  Seven sevdiğini memnun etmeyi, başkalarını memnun etmeye tercih eder.

  İmam Gazali (r.h.)


  Mü’min bir inciye benzer. Nerede bulunursa bulunsun, orada güzeldir.

  Malik b. Dinar (r.h.)


  Sadece Allah ( C.C)’a (c.c.) güvenen kul, kuvvetli bir kuldur.

  Said en-Nebaci (r.h.)


  Kalbin kurtuluşu dört hasletle sağlanabilir. Sadece Allah ( C.C) (c.c.) için tevazu etmek, sadece Allah ( C.C)’a (c.c.) muhtaç olduğunu hissetmek, sadece Allah ( C.C)’tan (c.c.) korkmak ve sadece Allah ( C.C)’tan (c.c.) ummak.

  Said el-Hırı (r.h.)


  Kalbin öldüğünün alametlerinden biri de, insanın kaçırdığı iyiliklere üzülmemesi, yaptığı kötülüklerden pişmanlık duymamasıdır.

  İbn Ataullah İskenderi (k.s.)


  Kendi iyiliklerinden söz edip duranları yapmış oldukları bir hata susturuverir. Oysa Allah ( C.C)’ın (c.c.) bağışlarından söz edenleri hiçbir hata susturamaz.

  İbn Ataullah İskenderi (r.h.)


  Alim, Allah ( C.C)’tan (c.c.) korkandır.

  Amir bin Şerahil (r.a.)
   


Sayfayı Paylaş