"Have has/Haven't Hasn't" kalıplarının kullanım yerleri nelerdir?

Konusu 'Soru-Cevap' forumundadır ve Misafir tarafından 12 Ocak 2011 başlatılmıştır.

 1. Misafir Guest


  "Have has/Haven't Hasn't" kalıplarının kullanım yerleri nelerdir?
   


 2. EmRe Well-Known Member

 3. EmRe Well-Known Member

  The Present Perfect Tense - Şimdiki Bitmiş zaman

  Türkçe böyle bir zaman yoktur. Geçmişte yapılan bir eyleminin günümüze getirdiği sonuçu ifade etmek için kullanılır.

  Yapı olarak fiil -past participle- ( fiilin 3. geçmiş zaman şekli) Geçmiş zaman ortacı kullanılır. -Have,Has- Yardımcı fiil olarak kullanılır. He-She,it ve tekil öznelerde HAS, I,we,You,They ve çoğul öznelerde HAVE fiilin önüne getirilir.
  [​IMG]
  Fiil çekimleri konusuna di' li ğeçmiş zaman konusunda değinilmişti.

  Positive Sentence Structure / Olumlu Cümle Yapısı
  Subject (Özne) / Has - Have / Verb+3 (Fiil-3) / Object (Nesne)

  I Have seen (Gördüm)
  We Have seen (Gördük)
  You Have seen (Gördün - Gördünüz)
  They Have seen (Gördüler)
  He Has seen (Gördü)
  It Has seen (Gördü)
  She Has seen (Gördü)
  My Brother Has seen. (Kardeşim Gördü)
  My Brothers Have seen. (Kardeşlerim Gördüler)

  Have ve Has Öznelerle aşagıdaki şekilde kaynaştırışlabilir.

  I have = I’ve
  We have = We’ve
  They have = They’ve
  You have = You’ve
  She has = She’s
  He has = He’s
  It has = It’s

  Negative Sentence Structure / Olumsuz Cümle Yapısı
  Subject (Özne) / Has-Have + Not / Verb+3 (Fiil+3) / Object (Nesne)
  Has-Have den sonra not getirilir. Not takısı Has-Have ile aşağıdaki şekilde kaynaşır.

  Has not - Hasn't (hezınt)
  Have not - Haven't (hevınt)

  I Have not seen (Görmedim)
  We Have not seen (Görmedik)
  You Have not seen (Görmedin - Görmediniz)
  They Have not seen (Görmediler)
  He Has not seen (Görmedi)
  It Has not seen (Görmedi)
  She Has not seen (Görmedi)
  My Brother Has not seen (Kardeşim Görmedi)
  My Brothers Have not seen (Kardeşlerim Görmediler)

  Interrogative Sentence Structure / Soru Cümle Yapısı
  Has-Have / Subject (Özne) / Verb-3 (Fiil-3) / Object (Nesne)

  Has-Have cümle başına getirilmesiyle Şimdiki Bitmiş zaman soru cümlesi kurulur.

  Have I seen? (Gördüm mü?)
  Have We seen? (Gördük mü?)
  Have You seen? (Gördün mü? - Gördünüz mü?)
  Have They seen? (Gördüler mi?)
  Has He seen? (Gördü mü?)
  Has It seen? (Gördü mü?)
  Has She seen? (Gördü mü?)
  Has My Brother seen? (Kardeşim Gördü mü?)
  Have My Brothers seen? (Kardeşlerim Gördüler mi?)

  Negative Interrogative Sentence Structure / Negatif Soru Cümle Yapısı
  Has-Have / Subject (Özne) / Not / Verb-3 (Fiil -3) / Object (Nesne)

  Have I not seen? (Görmedim mi?)
  Have We not seen? (Görmedik mi?)
  Have You not seen? (Görmedin mi? - Görmediniz mi?)
  Have They not seen? (Görmediler mi?)
  Has He not seen? (Görmedi mi ?)
  Has It not seen? (Görmedi mi ?)
  Has She not seen? (Görmedi mi ?)
  Has My Brother not seen? (Kardeşim Görmedi mi ?)
  Have My Brothers not seen? (Kardeşlerim Görmediler mi?)

  Has ve Have ile not olumsuz Soru cümlelerinde Hasn't ve haven't kaynaşmış şekilde cümle başına getirilebilir.
  Haven't They not seen? (Görmediler mi?)
  Hasn't He not seen? (Görmedi mi?)

  Time Expressions : Zaman İfadeleri

  just (biraz önce), ever (hiç), never (asla), already (şimdiden- zaten), yet (asla) ( olumsuz veya soru cümlesi ) , always (daima), how long ( ne süredir), so far , recently ( yakın zamanda) , Since -beri -den beri… (since 2000) – (2000 dan beri ), For -dır –dir… (for 3 years) – (3 yıldır)

  Bazı Kullanıldığı Yerler.

  1. Geçmişte yapılmiş bir eylemin şimdiki zaman olan etkisini ifade etmek için.

  I have cleaned my car - ( Arabamı temizledim-Arabamı temizlemiş durumdayım)

  2. Bir eylemin az önce sonuçlandığını ifade etmek için şimdiki bitmiş zaman Just ile birlikte kullanılır.

  She has just fnished her homework. ( ev ödevini az önce bitirdi)

  3. Geçmişte başlanmış ve hala devam etmekte olan bir eylemi ifade etmek için.

  You have studied English for five years. ( Beş yıldır ingilizce çalıştın -çalışyorsun-)

  4.Ever ve Never Zarfları şimdiki bitmiş zamanda olumsuz veta soru cümlelerinde kullanılır.

  Have you ever seen my car. - ( arabamı hiç gördünmü?)

  I have never seen your car. - ( arabanı hiç görmedim)

  5. Have been to ve has been to kullanımı; bir yerde bulmuş olmayı-bir süre kalmış olmayı ifade eder.

  She has been to İstanbul - ( İstanbul'da bulundu)

  Have gone to ve has gone to kullanımı ; bir yere gidip halan bulunnur durumda olmayı ifade etmek için.

  She has gone to İstanbul.( İstanbul' a gitti -ve hala orda-)

  6.Since ve For edatları şimdiki bitmiş zaman da sıkca kullanılırlar.

  For: Süre belirtmek için - Since: Bir tarih , bir başlanğıç noktası belirtmek için kullanılır.

  He has studied English for 2 years - ( 2 yıldır İngilizce çalıştı)

  He has Studied English since 2006 - ( 2006'dan beri İngilizce çalıştı)
   

Sayfayı Paylaş