Hava Küre Hangi Parçalardan Meydana Gelmiştir

Konusu 'Coğrafya' forumundadır ve RüzGaR tarafından 5 Ekim 2016 başlatılmıştır.

 1. RüzGaR Super Moderator


  Hava Küre Hangi Parçalardan Meydana Gelir

  Dünya’yı çepeçevre saran gaz tabakaya hava küre adı verilir. Hava küre atmosfer olarak da isimlendirilir. Çeşitli gazların karışımından oluşmuştur. Yer küreyi sarar, çevresinden uzaklaşmaz. Su buharı bu katmanda bulunur. Güneş’ten gelen zararlı ışınları engeller. Canlılar için gerekli gazları içerir. Hava küre, su ve taş küre gibi kolayca fark edilmeye bilir. Ancak onun varlığını hissedebiliriz. Yüzümüze doğru yelpaze salladığımızda ya da hareketli bir otomobilin camını açtığımızda havayı hissederiz. Hava küre, yer kabuğu ve su küre ile temas halindedir. Hava kürenin alt sınırı Dünya’nın diğer gözlemlenebilir katmanları ile çakışır. Taş küre üzerinde yaşayan canlılar aynı zamanda da hava kürenin içinde bulunur. Hava kürenin yeryüzünden itibaren 12 km’lik kısmı canlılığın bulunduğu bölümdür. İnsanlar ve diğer canlıların soluduğu hava burada bulunur. Ayrıca hava olayları bu 12 km’lik kısımda oluşur. Hava kürenin 12 km’lik kısmından sonra değişik özellikleri olan tabakalar bulunur. Hava küre en dış noktada uzay boşluğu ile temas eder. Hava kürenin bittiği yerde uzay başlar. Atmosferi oluşturan gazlar yer çekimi etkisiyle ağırlıklarına göre iç içe küreler biçiminde bulunurlar. Ağır gazlar (iki Oksijen -azot-iki kobalt) gibi yere yakın alt tabakalarda hafif gazlar ise üst tabakalarda yer alır. Atmosferin kalınlığı, Dünyanın ekseni etrafında dönmesine bağlı olarak, kutuplarda az ekvatorda daha fazladır. Ortalama kalınlığı 10.000km kadardır.

  Hava Kürenin Katmanları
  Dünyamızın etrafını saran ve dünya ile birlikte dönen gaz katmanı yerin yüzeyinden itibaren sıcaklık farklılıklarına göre değişik özellikler gösteren bölgelerden oluşmuştur. Bu bölgeler aşağıdan yukarıya doğru troposfer, stratosfer, mezosfer, termosfer’dir.

  a. Troposfer
  Ortalama yüksekliği 11 km kabul edilen bu katmanın kalınlığı kutuplarda 8 km’ye düşer. Ekvatorda ise 16 km dir. Yeryüzünden itibaren yükselirken sıcaklık her km’de 6,5 0C azalır. Troposferin son bulduğu bölgede hava sıcaklığı -57 0C ye kadar düşer. Bulut, yağmur, rüzgar gibi hava olayları bu katmanda oluşur. Bu yüzden troposfer yer kabuğunu değişiminde önemli rol oynar.

  b. Stratosfer
  Yaklaşık 48 km kalınlığındaki bu atmanda troposferin bitiminden itibaren sıcaklık yükselmeye başlar ve 0 0C’ye çıkar. Bu katmanda bunan ozon tabakası Güneşten gelen mor ötesi ışınları soğurarak dünyadaki canlıları zararlı etkenlerden korur.

  c. Mezosfer
  Bu katman yaklaşık 35-45 km kalınlığındadır. Stratosferin bitimi mezosferin başlangıcı olan bölgede sıcaklık tekrar azalmaya başlar. Mezosferin bitiminde sıcaklık -100 0C’ye düşer.

  d. Termosfer
  Yeryüzünden başlayarak yaklaşık 80 km’den daha üstte bulunan bölgeye termosfer adı verilir. Mezosferin bitişi ile sıcaklık yeniden yükselmeye başlar. Güneşin etkinliğine göre 400 0C – 1800 0C arasında değişir. Termosfer yaklaşık olarak 800 – 900 km kalınlığındadır. Bu katmanın bitiminde sıcaklık Güneşin etkinliğine göre 0 0Cye düşebilir. Yani bu bölgede sıcaklık bakımından bir düzensizlik vardır.turkeyarena Termosferin üst katmanlarına doğru (yaklaşık 600 km) iyonlaşmış gazlar görülür. Bu yüzden iyonların bulunduğu bölgeye iyonosfer denir.

  Hava kürede bulunan gazlar
  Ortalama 1000 km kalınlığında kabul edilen Hava kürenin (Atmosferin) yerden itibaren ilk 100 km sinde %78 azot, %21 oksijen, %1 karbondioksit, su buharı, ozon, argon, klipton, ksenon, helyum, hidrojen gibi gazlar ayrıca is ve toz tanecikleri bulunur.
   


Sayfayı Paylaş