Harita Hesaplamaları

Konusu 'Coğrafya' forumundadır ve RüzGaR tarafından 9 Ekim 2007 başlatılmıştır.

 1. RüzGaR Super Moderator


  Harita Hesaplamaları
  Haritalarda Yer şekillerinin Gösterilmesi
  Haritalarda Kullanılan Çizim Yöntemleri
  Yeryüzü şekillerini harita üzerine aktarmak için kullanılan yöntemler;

  - Kabartma Yöntemi
  Kabartma yöntemi ile yapılan haritalarda, yükseltiler belli oranda küçültülür.
  Yer şekilleri kabartılarak gösterilir.

  - Gölgelendirme Yöntemi
  Gölgelendirme yönteminde, Güneş ışınlarının yer şekilleri üzerine 45 derece açı ile geldiği kabul edilerek arazi yapısı gösterilir. Bu yöntemde gölgelerin açık veya koyu oluşu arazinin eğimi hakkında bilgi verir.
  Gölgelerin koyulaştığı yerlerde eğim azalır. Yer şekilleri ayrıntılı bir şekilde gösterilemediği için günümüzde yardımcı bir yöntem olarak kullanılır.

  - Tarama Yöntemi
  Tarama yöntemi ile yapılan haritalarda, yer şekilleri kısa, kalın, sık ya da ince, uzun, seyrek çizgilerle taranmış olarak gösterilir.

  Eğim arttıkça taramaların boyları kısalır, sıklaşır ve kalınlığı artar. Eğimin az olduğu yerlerde ise taramalar uzar, seyrekleşir ve incelir. Taramanın yapılmadığı yerler ise düzlükleri göstermektedir.

  Tarama yöntemi ile harita yapımının zor olması, yükselti, eğim bulma gibi hesaplamaların yapılamaması gibi nedenlerden dolayı bu yöntem günümüzde kullanılmamaktadır.

  - Renklendirme Yöntemi
  Eşyükselti eğrileriyle birlikte kullanılan bu yöntemde yükselti ve derinlik basamakları renklerle gösterilir. Fiziki haritalarda yükseltiler genellikle, yeşil, sarı ve kahverenginin çeşitli tonları, derinlikler ise açıktan koyuya mavi rengin tonları ile gösterilir.

  UYARI : Fiziki haritalarda kullanılan renkler, yer şekillerini göstermez. Yükselti ve derinlik basamaklarını göstermek için kullanılır.

  - İzohips (Eş yükselti) Eğrisi Yöntemi
  Bu yöntemle yapılan haritalarda yer şekilleri izohipsler yardımıyla gösterilir.

  İzohips (Eş yükselti) Eğrisi
  Deniz seviyesinden aynı yükseklikteki noktaları birleştiren eğriye eş yükselti (izohips) eğrisi, aynı derinlikteki noktaları birleştiren eğriye eş derinlik (izobath) eğrisi denir.

  İzohips Aralığı (Eş Aralık)
  İzohipsler haritaların ölçeğine uygun olarak belirlenen yükselti aralıkları ile çizilir. Bu aralığa izohips aralığı ya da eş aralık denir.
  www.turkeyarena.com

  İzohipslerin Özellikleri
  • İzohipsler iç içe kapalı eğrilerdir.
  • Her izohips, kendisinden daha yüksek izohipslerin çevresini dolaşır.
  • Dik yamaçlarda izohipsler sık geçer
  • Eğimin azaldığı yerlerde izohipsler seyrek geçer
  • Doruk nokta ya da üçgen ile gösterilir.
  • Çevresine göre çukurda kalan yerler yani çanaklar, içe doğru çizilen oklarla gösterilir.
  UYARI : Kıyı çizgisinden 0 m eğrisi geçer. Her eğri, kendisinden daha yüksek izohipslerin çevresini dolaşır. İzohipslerin sıklaştığı yerlerde eğim artar.

  Haritalarda Yer şekillerinin Gösterilmesi
  Yer şekillerinin gösteriminde en çok kullanılan yöntem izohips yöntemidir.

  İzohips yöntemi ile yapılan haritalarda izohipslerin uzanışına göre, tepe, sırt, boyun, yamaç, vadi, delta gibi yer şekillerini harita üstünde tanımlamak mümkündür.

  Tepe : Bir doruk noktası ve onu çevreleyen yamaçlardan oluşmaktadır.

  Sırt : İki akarsu vadisini birbirinden ayıran ve birbirine ters yönde eğimli yüzeyleri birleştiren yeryüzü şeklidir. Sırtların üzeri düz olabileceği gibi keskin de olabilir.

  Boyun : Birbirine ters yönde açılmış iki akarsu vadisinin en yüksek, iki doruk arasındaki alanın en alçak yerine boyun denir. Buralara bel ya da geçit de denir.

  Yamaç : Yeryüzündeki eğimli yüzeylerdir.

  Vadi : Akarsuyun açtığı, sürekli inişi bulunan, uzun, doğal oluktur.

  Delta : Akarsuyun taşıdığı maddeleri denize ya da göle ulaştığı yerde biriktirmesi ile oluşan yeryüzü şeklidir.

  UYARI : İzohipslerin "V" şeklini aldığı yerlerde, açık taraf akarsu akış yönünü gösterir. Akarsuların delta oluşturdukları yerlerde, izohipsler deniz veya göl yüzeyine doğru çıkıntı yapar.

  İzohipsin "V" şeklini aldığı yerlerde yükselti "V" nin açık ucuna doğru artıyorsa sırt, sivri ucuna doğru artıyorsa vadi vardır.

  Boyun olabilmesi için, karşılıklı iki tepe arasında, birbirine ters yönde uzanan iki akarsu vadisinin bulunması gerekir.

  Profil Çıkartma
  Topoğrafya yüzeyinin düşey düzlemde yaptığı ara kesite topoğrafik profil denir. Haritalarda yeryüzü kuşbakışı olarak görüldüğü için profil, yer şekillerinin yandan görünüşü hakkında bilgi verir.turkeyarena.com
  Profil eş yükselti eğrisi yöntemi ile yapılan haritalardan yararlanarak çizilir.

  Harita Hesaplamaları
  Gerçek Uzunluğu Hesaplama: Gerçek uzunluk, diğer bir deyişle arazi üzerindeki uzunluk,

  Gerçek Uzunluk = Ölçek (Payda) * Harita Uzunluğu

  formülü ile ya da doğru orantı kurularak hesaplanır.

  Örnek : 1 / 850.000 ölçekli bir haritada A - B kentleri arası 8 cm ölçülmüştür. Buna göre iki kent arasındaki kuş uçuşu uzaklık kaç km'dir?

  Orantıyla Çözüm :
  Ölçeğe göre, arazi üzerindeki 850.000 cm haritada 1 cm gösterilmiştir.

  1 cm 850.000 cm'yi gösterdiğine göre

  8 cm x cm'yi gösterir.

  x = 8 * 850.000 / 1 = 6.800.000 cm
  cm'yi km'ye çevirmek için 5 basamak sola doğru gitmek gerekir.

  6.800.000 cm = 68 km'dir.

  Formülle Çözüm :

  Gerçek Uzunluk = Ölçek * Harita Uzunluğu

  Gerçek Uzunluk = 850.000 * 8

  Gerçek Uzunluk = 6.800.000 cm = 68 km'dir.

  Haritadaki Uzunluğu Hesaplama

  Harita Uzunluğu = Gerçek Uzunluk / Ölçek (payda)

  formülü ile ya da doğru orantı kurularak hesaplanır.

  Örnek : Arazi üzerindeki 180 km'lik uzunluk 1 / 900.000 ölçekli haritada kaç cm ile gösterilir?

  Orantıyla Çözüm :

  1 / 900.000 ölçeğinde,

  1 cm 9 km'yi gösteriyorsa

  x cm 180 km'yi gösterir.

  x = 1* 180 / 9 = 20 cm'dir.

  Formülle Çözüm :
  Ölçeğe göre, arazi üzerindeki 900.00 cm haritada 1 cm gösterilmiştir.

  Harita Uzunluğu = Gerçek Uzunluk / Ölçek (payda)

  Harita Uzunluğu = 18.000.000 / 900.000

  Harita Uzunluğu = 20 cm'dir.

  Haritadaki Uzunlukların Karşılaştırılması: İki harita uzunluğunun karşılaştırılması esasına dayanan sorular ters orantı kurularak ya da iki aşamalı olarak çözülür.

  Örnek : 1 / 750.000 ölçekli bir haritada A-B noktaları arasındaki uzaklık 12 cm ölçülmüştür. Aynı uzaklık

  1 / 1.500.00 ölçekli bir haritada kaç cm ile gösterilir.

  Çözüm l :

  1 / 750.000 ölçekli haritada 12 cm'lik uzaklık, 1 / 1.500.000 ölçekli haritada x cm gösterilir.turkeyarena.com
  Ölçekler arasında 750.000 / 1.500.000 oranı bulunduğuna göre harita uzunlukları arasında 12 / x oranı vardır.

  x = 750.00 * 12 / 1.500.000 = 6 cm'dir.

  Çözüm 2:
  1. haritadan yararlanarak gerçek uzaklığı bulalım
  1 cm 7.5 km'yi gösteriyorsa,
  12 cm x km'yi gösterir.

  x = 12 * 7.5 / 1 = 90 km'dir.

  2. haritadan yararlanarak haritadaki uzunluğu bulalım :

  15 km'yi 1 cm gösteriyorsa
  90 km'yi x cm gösterir

  x = 90 * 1 / 15 = 6 cm'dir.

  İzdüşümsel Alanın Hesaplanması
  İzdüşümsel alan, yer şekillerinin izdüşümünün alınması ile hesaplanan alandır. Arazi üzerindeki gerçek alan hesaplamalarında ise yer şekilleri yüzölçümü dikkate alınır. Bu nedenle bir yerin izdüşümü alanı ile gerçek alanı arasındaki fark yardımıyla arazinin engebeliliği hakkında bilgi edinilebilir.

  İzdüşüm alanı ile gerçek alan arasındaki fark fazla ise, arazinin engebesi de fazladır.

  İzdüşümsel alan,

  İzdüşümsel Alan = Ölçek (Payda)2 * Haritadaki Alana

  formülü ile ya da doğru orantı kurularak hesaplanır.

  Örnek : 1 / 700.000 ölçekli bir haritada bir adanın kapladığı alan 15 cm2 olduğuna göre adanın izdüşümsel alanı kam km2 dir?
   


 2. SeçiL Well-Known Member

  çözümlü örnekler biraz daha fazla olsaydı daha iyi olurdu, yinede güzel ama çok saolun
   

Sayfayı Paylaş