Hangi Esma Kaç Kere Okunur

Konusu 'Sorularla İslam' forumundadır ve EmRe tarafından 25 Aralık 2013 başlatılmıştır.

 1. EmRe Well-Known Member


  Hangi Esma-ül Hüsna Kaç Kere Okunur?

  Hangi tesbihe başladıysanız o ismi şerifi 99 gün çekmeye gayret ediniz. Biiznillah istek ve hacetleriniz kısa zamanda gerçekleşir. Dualar Allah’a edilir, duaları Allah kabul eder. Bize düşen sebat ve gayrettir. Tevfik Allah’tandır. ” Allah’ın güzel isimleri vardır, Onunla kendisine dua ediniz.” (Araf 173)

  Esmaül hüsnada el-er -es-et gibi takılar harfi tariftir. Yani o ismin tarifi belirgin hale gelmesi Allah’a ait olduğunun bilinmesi içindir. Dua maksadıyla okunmaya başlanınca bu takılar yerine “Ey“ analmına gelen ”Ya” getirilmesi ve o şekilde okunması uygundur. Mesela “El-Adlü yerine Ya Adil” “Er rahman yerine Ya Rahman” ve sonunda “Celle Celalüh” diyerek okunması uygundur. Celle cellaühü okumak saygı ve hürmet ifade eder.

  Okunan Esma-ül Hüsna'ların daha çabuk ve daha tesirli olmaları için Arabi Ebced işlemleri ile çoğaltılabilir. Aşağıdaki tesbih adedleri buna göre yapılmıştır.

  İsm-i Celil - Tesbih adedi - Tesbih niyeti
  Allah-(66) - Her türlü istek, tüm duaların kabul olması.
  Er-Rahmân - (298) - Dünyada ve ahirette Allah'ın sevgisini kazanmak.
  Er-Rahîm - (258) - Maddî ve manevî rızka nail olmak.
  El-Melik - (90) - Maddî ve manevî güçlü olmak, insanlara sözlerini anlatıp dinletebilmek, emir sahibi olmak.
  El-Kuddûs - (170) - Maddî ve manevî her türlü temizlik, kalp temizliği, ruhî hastalıklardan iyileşmek.
  Es-Selâm - (131) - Korkulan her şeyden emin olmak ve esenliğe çıkmak.
  El-Mü'min - (137) - Güvende olma, güvenilir insan olmak, kötü hastalıklara düşmemek.
  El-Muheymin - (145) - İnsanlardan korunmak ve onların düşüncelerine akıl erdirebilmek.
  El-Aziz - (94) - Düşmanlara galip gelmek.
  El-Cebbâr - (206) - İstek ve arzuların olması, insanların ve cinlerin şerrinden emin olmak.
  El-Mütekebbir - (662) - İzzet, refah ve gerçek büyüklüğe erişmek, halk tarafından sevilmek.
  El-Hâlık - (731) - İşlerde üzüntü ve sıkıntıdan kurtulmak, başarılı olmak.
  El-Bâri - (214) - İşte başarılı olmak, maddî ve manevî sıkıntılardan kurtulmak.
  El-Musavvir - (336) - Maksat ve meramina ulaşmak ve ifade etmek, en zor işleri başarmak ve bir işte uzmanlaşmak.
  El-Gaffâr - (1281) - Bağışlanmak ve günahlardan korunmak.
  El-Kahhâr - (306) - Zalimlerin ve din düşmanlarının kahrından kurtulmak.
  El-Vehhâb - (14) - Sıkıntısız ve maddî açıdan rahat bir hayat sürmek.
  Er-Rezzâk - (308) - Bol rızıklı bir ömür geçirmek.
  El-Fettâh - (489) - Maddî ve manevî hayır kapılarının açılması, ticarette başarıya ulaşmak.
  El-Alim - (150) - İlim zenginliği için.
  El-Kâbid - (903) - Zalimin zulmünden kurtulmak.
  El-Bâsit - (72) - Rızkının genişlemesi ve bereketin artması.
  El-Hafid - (1481) - Kötüden, kötülerden ve belalardan korunmak.
  Er-Rafi' - (351) - İnsanlar içinde ve işinde yükselmek, tevazu sahibi olmak.
  El-Muiz - (117) - Fakir ve zelillikten kurtulmak.
  El-Muzil -(770) - Düşmanları zelil etmek.
  Es-Semi' - (180) - Duaların kabul olması.
  El-Basir - (302-112) - Acziyetin kalkması, basiretli olmak.
  El-Hakem-(68) - Haklı davasını kazanmak, insanlar arasında hak ile hüküm vermek.
  El-Adl - (104) - Adaletli olmak, haklı davayı kazanmak.
  El-Latîf - (129) - Dileklerin olması, kısmet ve rızkın artması.
  El-Habîr - (812) - Hafıza ve idrakin genişlemesi.
  El-Halîm - (88) - Ahlâk güzelliği ve yumuşak huylu olmak, hiddet ve sinirin gitmesi.
  El-Azîm - (1020) - Sözünün tesirli olması ve sözü dinlenir olmak.
  El-Gafûr - (1286) - Günahların affı ve kötü ahlâktan korunmak.
  Eş-Şekûr - (526) - Talihin açıklığı, kendine verilen nimetlerin şükrünü eda etmek, bol rızık için.
  El-Aliyy - (110) - Zilletten kurtulmak, ilim, derecelerin artması.
  El-Kebîr - (232) - Maddî ve manevî büyüklük, hürmet sahibi olmak.
  El-Hafîz - (998) - Nefsinin ve malının korunması.
  El-Mukît - (550) - Muhtaç olunan şeyi kazanmak ve rızık.
  El-Hasîb - (80) - Herkese karşı açık alınlı olmak.
  El-Celîl - (73-5329) - Gerçek yüceliğe erişmek, zalim ve zorbayı zelil etmek.
  El-Kerîm - (270) - Bol rızık sahibi olmak, cömert olmak ve kolaylıklara nail olmak.
  Er-Rakîb - (312) - Her işte Allah'ın koruması altında olmak, bunu hissetmek, hafızasının kuvvetlenmesi.
  El-Mücîb - (55-3025) - Duaların kabul olunması.
  El-Vâsi' - (137) - Ömür uzunluğu, sıhhat ve rızık genişliği için.
  El-Hakîm - (78-6084) - İlim ve hikmet sahibi olmak, uzağı görmek, hikmetli iş yapmak.
  El-Vedûd - (20-400) - İnsanların sevgisini kazanmak.
  El-Mecîd - (57-3249) - İzzet ve şerefin artması.
  El-Bâis - (573) - Kuvvetli irade ve alacaklarını almak.
  Eş-Şehîd - (319) - Şehid olmak, heybetli olmak, halk arasında sevilmek.
  El-Hak - (108) - Sağlam bir imana ve doğru bir ibadet hayatına sahip olmak, başladığı işin sonunun gelmesi.
  El-Vekîl - (66) - Allah'tan her türlü yardım görmek.
  El-Kavî - (116) - Kansızlık ve vücudun güçlü olması, zor işleri kolaylıkla halletmek.
  El-Metîn - (500) - Maddî ve manevî dayanıklı, sağlam ve iradeli olmak, hastalıklardan kurtulmak.
  El-Veliyy - (46-2116) - Her işte Allah'ın yardımını istemek.
  El-Hamîd - (62-3844) - Kazancın genişlemesi, Allah'ı çokça hamd etmek için yardım istemek.
  El-Muhsî - (148) - Zekânın kuvvetli olması.
  El-Mübdi - (57) - Her işte muvaffak olmak, ummadığı yerden yardım gelmesi.
  El-Muîd - (124) - Elden kaçanı geri kazanmak, Allah'ın ahirette yeniden dirilme hakikatini ruhlarımıza duyurması.
  El-Muhyî - (68) - İşlerin başarılı olması, hastalıklardan kurtulmak.
  El-Mumît - (490) - Harama bakmamak, kötülüklerden vazgeçmek, devamlı ahireti hatırlamak.
  El-Hay - (18-324) - Sözün tesirli olması, sözü dinlenir olmak.
  El-Kayyûm - (156) - Bütün işlerde yardımı Allah'tan beklemek, isteklere nail olmak, rızkın devamlı olması.
  El-Vâcid - (14-196) - Aradığını ve kaybettiğini bulmak.
  El-Mâcid - (48) - Kazancın bolluğu ve şerefli bir hayat sahibi olmak.
  El-Vâhid/El-Ehad - (19-3669) - Kalbin uyanıklığı, isteklerin olması.
  Es-Samed - (134) - Hiç kimseye muhtaç olmamak.
  El-Kâdir - (305) - İstediğini yapmaya güç yetirmek.
  El-Muktedir - (744) - Her işte başarılı olmak.
  El-Mukaddim - (184) - Daima yükselmek.
  El-Muahhir - (847) - Kötü ve belalı birinin veya bir işin kendinden uzaklaşması.
  El-Evvel - (37) - Her hayır işinde birinci olmak.
  El-Âhir - (801) - Ömrün uzun olması.
  Ez Zâhir - (1106) - Her meselenin zuhuru, açıklığı, gizli olmaması.
  El-Müteâlî - (551) - İstediği makama gelmek ve yüceliğe ermek.
  El-Bâtın - (62) - Nefsi mutmain ve kalbi geniş olmak, iç rahatlığının artması.
  El-Vâlî - (47) - Sözünün tesirli olması, insanların kendini sevmesi.
  El-Berr - (202) - Her halukarda iyilik bulmak.
  Et-Tevvâb - (409) - Tövbelerin kabul olması.
  El-Müntekım - (630) - Zulüm ve fenalıklardan korunmak.
  El-Afuvv - (156) - Rızık bolluğu, kalp huzuru, affedilmek.
  Er-Raûf - (287) - Merhametinin artması, hiçbir varlıktan zarar görmemek.
  Mâlikü'l-Mülk - (212) - Mal ve kazanca zarar gelmemesi, maddî ve manevî derecelerin artması.
  Zü'l-Celâli ve'l-İkrâm - (1100) - İşlerin kolay ve âsân olması, insanların kendini sevmesi.
  El-Muksit - (209) - Eşlerin arasını düzeltmek ve adaletli olmak.
  El-Câmi - (114) - Küsleri barıştırmak ve hayırların birleşip toplanması.
  El-Ganî - (1060) - Gerçek zenginlik, servet ve geniş rızık, insanlar tarafından sevilmek.
  El-Muğnî - (1100) - Geçim genişliği, bol rızık ve zenginlik.
  El-Mâni' - (161) - Kaza ve belalardan emin olmak.
  Ed-Dârr - (1001) -Zararlı kişilerden emin olmak ve onları Allah'a havale etmek.
  En-Nâfi' - (201) - Hastalıklardan korunmak, şifa bulmak, zararlardan uzak durmak.
  En-Nûr - (256) - Doğruyu ve yanlışı görüp kalp nuruna sahip olmak.
  El-Hâdî - (20-400) - Doğru yolu bulmak ve çocuklarının serkeş olmaması.
  El-Bedî' - (86) - Allah'ın yardımına nail olmak, maddî ve manevî güzellik için.
  El-Bâkî - (113) - Ömrün uzunluğu ve sağlıklı olmak.
  El-Vâris - (707) - Uzun ömür, bol mal, şeref ve rızık sahibi olmak.
  Er-Reşîd - (514) - Güzel ahlâk sahibi olmak, kötü alışkanlıklardan korunmak.
  Es-Sabûr - (298) - Başladığı işi kolay bitirmek, sinirini yenmek ve sabırlı olmak.

  'En güzel isimler O'nu (cc) anlatıyor-Esma-i Hüsna, Tecellileri, Sırları' kitabından alınmıştır.
   


Sayfayı Paylaş