Halkçılık İlkesi

Konusu 'Tarih' forumundadır ve RüzGaR tarafından 15 Ocak 2010 başlatılmıştır.

 1. RüzGaR Super Moderator


  Halkçılık İlkesi
  Kurtuluş Savaşı, ulusal niteliği gereği, tek bir sınıfa ya da gruba dayanmayıp, toplumun tüm kesimlerini içine alan geniş ittifakın ürünü olarak kazanılmıştır. Bu nedenle Atatürk'ün halkçılık ilkesi kaynağını kurtuluş mücadelesinde bulmuştur.

  Halkçılık; cumhuriyetçilik ilkesinin içerdiği demokratik özgürlükçü, çoğulcu yönetimin yasalardaki bir hak olmaktan çıkarılıp, işlerliğe kavuşturulmasını; yönetimde, siyasada, kalkınmada, gelirlerin dağılımında, devlet ve ulus imkanlarının kullanılmasında halk yararının gözetilmesini amaçlar. Bu amaç doğrultusunda devleti, önlemler almak, yasalar çıkarmak, düzenlemelere gitmek, engelleri ortadan kaldırmakla görevli kılar.

  -Halk, bir milleti oluşturan çeşitli grupların içinde bulunan insanlara denir.

  -Halkçılık milleti oluşturan gruplardaki insanların birbirleriyle eşit olması gerektiğini savunur.

  -Halkçılık ilkesine göre hiçbir gruba, aileye, kişiye, zümreye, veya sınıfa ayrıcalık tanınamaz.

  -Halkçılık, cumhuriyetçilik ve milliyetçilik ilkelerinin doğal bir sonucudur.

  -Halkçılık ilkesi bir bütün olarak Atatürk ilkeleri içinde değerlendirilmelidir. Tek başına değerlendirilmesi bazı yanlışlıklara yol açabilir. Atatürkçü Düşünce Sistemine aykırı olan bütün görüş ve davranışlar doğrudan halkçılığa da aykırıdır.
   


 2. RüzGaR Super Moderator

  Halkçılık
  Halk; bir ülkede yaşayan ve yaşadığı ülkeyi vatan bilen, çeşitli meslek ve çalışma gruplarının oluşturduğu insan topluluğudur. Halkçılık, yönetimde, siyasette, kalkınmada, gelirin dağılımında, devlet ve ulus olanaklarının kullanılmasında halk yararının gözetilmesini amaçlar. Bu amaç doğrultusunda devleti, önlemler almak, yasalar çıkarmak, düzenlemeler yapmak, engelleri ortadan kaldırmakla görevli kılar. Halkçılık ilkesine göre devlet karşısında bütün vatandaşlar aynı hak ve ödevlere sahiptir. Halkçılık, hem cumhuriyetçi hem de milliyetçilik ilkelerinin doğal sonucudur.

  Halkçılık İlkesinin Özellikleri
  1.Atatürkün Cumhuriyetçilik ve Milliyetçilik ilkeleriyle doğrudan ilgilidir.
  2.Halkın kendi kendini yönetmesini öngörür.
  3.Kanunlar önünde eşitliği savunur.
  4.Bütünleyici ilkelerden milli egemenlikle doğrudan ilgilidir.
  5.Halkçılıkta hiçbir toplumsal grubun ve zümrenin ayrıcalığı yoktur.
  6.Halkçılık sınıf mücadelesini reddeder ve sosyal dayanışmayı öngörür.

  Halkçılık İlkesi Doğrultusunda Yapılan İnkılâplar
  1.Cumhuriyetin ilanıyla egemenliğin doğrudan halka verilmesi
  2.Kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilerek siyasal alanda kadın-erkek eşitliğinin sağlanması
  3.Hukuk birliğinin sağlanmasıyla herkesin kanunlar karşısında eşit olmasının sağlanması
  4.Azınlıkların Türk vatandaşı kabul edilerek ayrıcalıklarının sona erdirilmesi ve toplumda eşitliğin sağlanması
  5.Medeni Kanunun kabul edilmesiyle sosyal ve ekonomik alanlarda kadın-erkek eşitliğinin sağlanması
  6.Devlet gelirlerinin büyük bir kısmını oluşturan aşar vergisinin halk yararı gözetilerek kaldırılması
  7.Sosyal devlet niteliğinin benimsenmesi
  8.Soyadı Kanununun yanısıra çıkarılan bir kanunla ağa, hacı, hoca, hafız, molla, bey gibi ayrıcalık belirten eski unvanların kaldırılması
  9.Okuma yazma seferberliğinin başlatılması

  Halkçılığın Türk Toplumuna Sağladığı Faydalar
  1.Halkçılıkla milli egemenlik tam olarak gerçekleşmiş ve demokrasinin yerleşmesine katkıda bulunulmuştur.
  2.Toplumda barış ortamı kurulmuştur.
  3.Bu ilke ile Türk toplumu yönetime katılma, kanunlar önünde eşit olma ve devletin imkanların eşit olarak faydalanma olanağına kavuşmuştur.turkeyarena.com
  4.Halkçılık, kalkınmayı hızlandırmış, zayıf bir ekonomik mirastan bugünkü Türkiye-yi çıkarmıştır.
   
 3. stormahmet Well-Known Member

  beğendim bu siteyi yapanların eline sağlık
   

Sayfayı Paylaş