Haçlı Seferlerinin Nedenleri ve Sonuçları

Konusu 'Tarih' forumundadır ve RüzGaR tarafından 1 Kasım 2010 başlatılmıştır.

 1. RüzGaR Super Moderator


  Haçlı Seferlerinin Nedenleri ve Sonuçları

  Genel Nedenleri
  • Kutsal yerleri ele geçirmek
  • Kluni Tarikatının çalışmaları
  • Doğu ilkelerinin zenginliği, Avrupa'daki sefalet.
  • Müslümanların ticari alandaki üstünlüklerine karşın siyasi alandaki karışıklıklar.
  • Senyör ve Şövalyelerin serüven arzusu
  • Müslüman Türklerin Anadolu'yu almalarına karşın Bizans'ın kışkırtması
  Dini Nedenleri
  • Hıristiyanlarca kutsal sayılan Kudüs,Antakya ve İznik’i Müslümanlardan geri almak istemeleri.
  • Katolik kilisesinin Ortodoks dünyasını egemenliğine almak istemesi.
  • 10. yüzyılda Fransa’da ortaya çıkan (papa tarafından kurulan) Kluni tarikatının çalışmaları.
  • Din adamlarının etkisi ile Hıristiyanlarda oluşan koyu taassup (sefere katılanlara cennet vadedilmesi).
  • Papa ve din adamlarının nüfuzlarını artırmak istemesi.
  • İslamiyet’in batıya yayılmasını engelleyerek Hıristiyanlığı tekrar doğuya yaymak düşüncesi.
  Siyasi Nedenleri
  • Avrupalıların Türkleri Anadolu, Suriye, Filistin ve Akdeniz’den uzaklaştırmak istemesi.
  • Türkler karşısında zor durumda kalan Bizans’ın Papa ve Avrupa’dan yardım istemesi.
  • Şovalyelerin ve asillerin macera arayışları.
  • 7.Yüzyıldan beri devam eden İslam-Hıristiyan mücadelesinde Hıristiyanları üstün getirme düşüncesi.
  • Kralların ve senyörlerin topraklarını genişletme düşüncesi.
  • Orta Doğuda Hıristiyan devletler kurma düşüncesi.
  Ekonomik Nedenleri
  • Avrupa’nın fakirliği karşısında İslam dünyasının zenginliği.
  • Avrupalıların doğudan gelen ticaret yollarına (İpek ve Baharat Yolu) egemen olmak istemeleri.
  • Şovalyelerin ve zenginlerin zenginliklerini artırmak düşüncesi.
  • Avrupa’da toprak sahibi olmayan soyluların toprak elde etmek istemeleri.
  • Fakir Hıristiyan halkın bu seferlerle zengin olma düşüncesi.
  Haçlı Seferlerinin Sonuçları

  Genel Sonuçları
  • Yüzbinlece insanın kanı döküldü.
  • Türklerin haçlı ordularını kazanması İslam Alemi için önemli kazançtır.
  • İslam Aleminin çok büyük kaybı olmuştur. Şehirler tahrip edilmiştir.
  • Avrupalılar doğuda geçici birtakım başarılar elde ettiler. Latin krallıkları kurdular.
  Dini Sonuçları
  • Kiliseye ve din adamlarına olan güven ilk defa sarsıldı.
  • Kilise düşüncesi (skolastik düşünce) ilk defa zayıflamaya başladı.
  • Kilise ve papalık ilk defa güç kaybetmeye başladı.Otoritesi sarsıldı.
  Siyasi Sonuçları
  • Bu seferlerde binlerce senyör ve şovalyenin (derebey) öldü.Sağ kalanlar da topraklarını kaybetti. Bunun sonucu derebeylik rejimi ilk kez güç kaybetmeye, merkezi krallıklar ise ilk kez güçlenmeye başladı.
  • Feodalitenin zayıflaması ile köylüler çeşitli haklar elde ettiler.
  • Türklerin batıya doğru ilerleyişleri bir süre durdu.turkeyarena.net
  • Bizans, Batı Anadolu’daki toprakların bir kısmını ele geçirdi.
  • Haçlılar ile yapılan mücadeleler İslam dünyasını Moğol saldırıları karşısında güçsüz bıraktı.
  • Bizans’ın ömrü uzadı.
  • İslam Dünyası Anadolu Selçukluları ve Eyyubilerin etrafında toplandı.
  Ekonomik Sonuçları
  • Doğu-Batı ticareti gelişti.
  • Marsilya, Cenova, Venedik gibi Akdeniz limanları önem kazandı.
  • Avrupalılar dokuma, cam ve deri sanatını öğrendiler.
  • Papaların ve krallarınseferlere mali destek sağlamak için İtalyan bankerlerine başvurmaları bankacılığı geliştirdi.
  • Avrupa’da hayat standartları yükseldi.
  • Ticaretle uğraşmaya başlayan şehir halkı zenginleşerek burjuva sınıfını oluşturdular.
  • Anadolu, Suriye ve Filistin ekonomik bakımdan zarar gördü.
  Teknik, Bilimsel Sonuçları
  • Barut, pusula, kağıt ve matbaa Avrupa’ya götürüldü. Bunlar Avrupada bilim ve teknik alanında gelişmelere yol açtı.
  • Avrupalılar İslam medeniyetini yakından tanıdılar ve faydalandılar.
  • Avrupa’da kültür hayatı canlandı.
   


Sayfayı Paylaş