Hacda Neler Yapılır

Konusu 'Sorularla İslam' forumundadır ve EmRe tarafından 17 Kasım 2013 başlatılmıştır.

 1. EmRe Well-Known Member


  Hacda neler yapılıyor ana başlıklarıyla yazalım

  İhram: Bu, insana bir mesajdır ve sen kendine malik değilsin, sahibinin kim olduğunun farkına var. Burada yaratıcıdan yaratıcıya kaçış manası, “Buyur yarabbi sana geldim” mesajı var.

  Kâbe: Beytullah'ın diğer adı da özgürlük evidir. Manası, insanın mutlak özgürlüğe kavuştuğu alan, kendi arzu ve isteklerinin esiri olmuş insanın arzularını yaratıcıya teslim ettiği için kendini özgür hissediyor. Öbür türlü sürekli devamlı arzularının baskısı ile iç mücadele yaşıyor. Benim üzerimde teslim olacağım bir güç var. O'na teslim olduğumda O bana her türlü yardımı eder, diyerek psikolojk rahatlama sağlar.

  Say: Kupkuru bir yerde yedi defa su aramak için koşuşturan bir kimsede Allah'a güven var, ümitsizliğe kapılmamak var. Yoklukta bile çalışmak ve gayret göstermek, sabır, metanet mesajı var.

  Arafat: Arafat'ta bilmek anlamı var. İnsanın Arafat'ta varacağı ânı ve yeri bilmesi önemli. O geceyi Arafat'ta geçiren insanın varacağı ânı düşünmesi; nereden geldiğini, nereye gideceğini düşünmesi. İnsanda belirli paradigmaların oluşması için kendisini sorgulaması gerekiyor. Bu sorgulanmanın en güzel gerçekleştiği, yaşam tarzının yeniden belirlendiği en uygun zaman ve yer Arafat'ta vakfe ânı.

  Şeytan taşlama: Şeytan taşlamada Hz. İbrahim'in verdiği iç mücadele var. Korku, kıskançlık, tutku, iç çekişme gibi olumsuz duygular ortaya çıktığı zaman içimizdeki negatif güçler harekete geçer. Bunlar semavi kitaplarda şeytan olarak tanımlanmış.

  Burada gaflet, cehalet, nefsimizdeki olumsuz dürtüler taşlanıyor. Hac boyunca her türlü kötülüklerden arınan insan son işlem olarak şeytan taşlamak ile Allah'a sığınmış oluyor.

  Haccı Anlamak

  Hepimizin bildiği gibi dinimizin dört ana ibadetinden biri de hacdır.
  Hac ibadeti, ulvi duygularla doludur. Hacda giyilen ihram dünya elbisesinden çıkıp ahiret elbisesini giymeyi ifade eder ve mahşeri hatırlatır.

  Hacılarımızın sık sık tekrar ettiği “Lebbeyk Allâhumme lebbeyk!..Lebbeyke lâ şerîke leke lebbeyk!..İnnel hamde vennîmete leke velmulk!.. Lâ şerîke lek!.” (Allah’ım davetine uydum, emrine boyun eğdim, senin hiçbir ortağın yoktur. Davetine icabet ederek huzuruna geldim. Hamd sana mahsustur. Nimet ve mülk senindir. Senin hiçbir ortağın yoktur) nidalarıyla, insan huzura kavuşur.

  Hacda Müslümanlar Beytullah’ı ziyaret ederler, Makam-ı İbrahim’le, Mültezemle buluşurlar, zemzemden doya doya içerler. Mescid-i Haram’da namaz kılıp, namazdayken Kâbe’yi seyretmenin doyumsuz tadını yaşarlar. Safa ile Merve arasında say yaparken Hz. Hacer’in Allah’a imanını, güvenini ve tevekkülünü hatırlarlar. Onun biricik yavrusuna su bulmak için kuş uçmaz kervan geçmez bir vadide heyecanla koşuşunu yâd ederler.

  Peygamberimiz “Hac Arafat’tır.”(3) buyurmuştur, Aziz cemaat… Arafat’ta milyonlarca müslümanın yaşlı gözlerle yakarışları gök kubbeyi doldurur. Cenâb-ı Hakk’ın “Bunlar iman edenler gönülleri Allah’ın zikriyle sükunete erenlerdir. Bilesiniz ki kalpler ancak Allah’ı anmakla huzur bulur.” (4) mealindeki âyetinin sırrıyla buluşan kalpler huzurla dolar.

  Arafat’ta Ulu Allah’ın affına nâil olan hacılar sel gibi Müzdelife’ye akarlar.
  Mina’da İbrahim (a.s.)’ın eşi Hz. Hacer’in ve oğlu Hz. İsmail’in Allah’a teslimiyetine şahit olurlar. Burada Hz. İsmail, babası İbrahim’e, canını, seve seve Allah’a kurban vermeye hazır olduğunu söylemiştir. Hacılar bu hatıralar ortamında şeytan taşlayıp kurban keserler.

  Hac yapmak maksadıyla Mekke’ye giden Müslümanlar, Medine’de Resulullah’ı ziyaret etmeye can atarlar. Çünkü Peygamber Efendimiz, “Vefatımdan sonra beni ziyaret eden, hayatımdayken ziyaret etmiş gibidir”(5) buyurmuş, bir başka hadis-i şerifte de “Kabrimi ziyaret edenlere şefaatim vacip olur” (6) diye müjdelemiştir.

  Muhterem müminler!
  Hac görevini yerine getiren müslümanın, bu heyecanı yakalayabilmesi için, yaptığı ibadetin şuurunda olması ve her davranışında Allah’ın rızasını kazanmayı gaye edinmesi gerekir. Âyette’de buyurulduğu üzere,(7) hacda asla kavga edilmez, kötü söz söylenmez; edep dışı davranışlardan nefsani arzulardan uzak durulur. Tavaf etmek, say yapmak, şeytan taşlamak gibi ibadetlerin arkasında yatan hikmeti düşünmek, hac günleri boyunca ibadetin amacını göz önünde bulundurmak; böyle bir ruh halinde olmak önemlidir.

  Hacı adaylarımızı mukaddes topraklara uğurlarken bizleri dualarında hatırlamalarını bekliyoruz. Makbul ve mebrûr bir hac yapmalarını, sıhhat ve afiyet içerisinde gidip-gelmelerini Cenab-ı Hakk’tan niyaz ediyoruz.

  1-Bakara Suresi 127
  2 -Hac Suresi 27–29
  3-İbn-i Mace, Menasik 57
  4-Rad Suresi 28
  5-Darekutni, II, 278, nr. 192, Beyhaki, Şuabu’l-iman, III, 488 nr. 4251
  6-Darekutni, II, 278, nr. 194, Beyhaki, Şuabu’l-iman, III, 490 nr. 4159.
  7- Bakara 2/197

  Alıntı: Salman YILMAZ Havaalanı Mah. Yunus Emre Camii İmam Hatibi Esenler-İSTANBUL
   


Sayfayı Paylaş