Haccın Çeşitleri

Konusu 'Sorularla İslam' forumundadır ve EmRe tarafından 15 Kasım 2013 başlatılmıştır.

 1. EmRe Well-Known Member


  Yapılışına Göre Hac Çeşitleri

  Üç türlü hac vardır:

  1) İfrad Haccı: Umresiz yapılan hac demektir. Hacı adayı ihrama girerken sadece hacca niyet eder ve hac vazifelerini yerine getirir. İfrad haccı yapanlara kurban kesmek vacib değildir.

  2) Temettu Haccı: Umre ve haccı ayrı ayrı ihrama girerek yapmaktır. Hacı adayı önce umre için ihrama girip umre vazifelerini yapar ve ihramdan çıkar. Günü gelince yeniden ihrama girerek hac vazifelerini yerine getirir. Temettu haccında kurban kesmek vacibdir.

  3) Kıran Haccı: Umre ve haccı bir ihramda yapmaktır. Hacı adayı ihrama girerken hem umre, hem de hacca niyet eder. Önce umreyi yapar fakat ihramdan çıkmaz, sonra da haccı yapar. Kıran haccında da kurban kesmek vacibdir.

  Hacca gitmek isteyen bir kimse bu üç çesit hacdan hangisini dilerse onu yapar. Usulüne uygun olarak hangisini yaparsa hac görevini yerine getirmis olur. Bu hac çeşitlerinden birisine niyet eden hacı adaylarının ilk öğreneceği dua Telbiye'dir.

  Sözleri şöyledir: "Lebbeyk, Allahümme lebbeyk, lebbeyke la serike leke lebbeyk, innel’hamde ve’n ni’mete leke ve’l-mülk, la serike lek."

  Manası: Mevlam. Davetine uyarak sana geldim. Senin eşin ve ortağın yoktur. Mülk ve nimet senindir. Hamd sanadır. Şerikin yoktur.

  İhrama girdikten ve niyet yapıldıktan sonra hacı adayı bu telbiyeyi sık sık okuyacaktır.

  İhram, Telbiye, Tavaf, Sa’y ve Vakfe

  İhram: Hac veya umra yapacak olan kimsenin diğer zamanlarda helal olan bazı fiil ve davranışları belirli bir süre kendisine haram kılmasıdır. Hac veya umreye niyet etmek ve telbiye getirmekle ihrama girilmiş olur.

  Telbiye: İhramlı olarak ve yüksek sesle : « Lebbeyk, Allahümme lebbeyk, lebbeyke la serike leke lebbeyk, innel’hamde ve’n ni’mete leke ve’l-mülk, la serike lek. » demektir. Kadınlar hafif sesle telbiye getirirler.

  Tavaf: Kabenin etrafını usulüne göre yedi defa dolaşmaktır.

  Sa’y: Kabenin yakınında bulunan Safa ile Merve tepeleri arasında gidip gelmektir. Bu gidiş-gelişler, Safa’dan Merve’ye dört, Merve’den Safa’ya üç olmak üzere yedi defadır.

  Vakfe: Hacda Arafat ve Müzdelife denilen yerlerde belirli zamanlarda bir süre kalmaktır. Arafat vakfesi farz, müzdelife vakfesi vacibdir.

  En faziletli hac hangisidir?

  Hangi haccın daha faziletli olduğu konusunda farklı rivayetler nedeniyle mezhep imamları ihtilaf etmişlerdir. Şafî ve Malikî mezheplerine göre İfrad haccı, Hanefi mezhebine göre Kıran hacı, Hanbelî mezhebine göre ise Temettu haccı daha faziletlidir. (Hattabî)

  Hac ibadetinde gerçek fazileti haccın çeşidinden daha ziyade edasında gösterilen gayret, samimiyet, huzur, huşu ve ihlâsa göre değerlendirmek gerekir. (Diyanet İşleri Başkanlığı Hac İlmihali)
   


Sayfayı Paylaş