Güvenlik Şirketi Kurmak İçin Gereken Şartlar Nelerdir

Konusu 'Soru-Cevap' forumundadır ve Misafir tarafından 10 Ocak 2011 başlatılmıştır.

 1. Misafir Guest


  Güvenlik şirketi açmak için gereken şartlar nelerdir?
   


 2. OrKuN Well-Known Member

  Özel Güvenlik Şirketi Kurulması İçin Gerekli Bilgiler

  1- Kurulacak şirket ltd ise sermaye 5.000 TL A.Ş. ise 50.000 TL den az olmasın.
  Kuruluş maliyeti : Güvenlik sertifakası masrafları yaklaşık 20.000 TL ltd.kuruluş maliyeti ise
  yaklaşık 1500-2000 TL arası değişiyor.

  2- Bu iş için gerekli evraklar :
  Özel Güvenlik Şirketleri için Faaliyet İzin Belgesi Alma Süreci Rehberi:5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin “Faaliyet izni ve sona erdirilmesi” başlıklı 10′uncu maddesi gereğince; “Şirketler üçüncü kişilere koruma ve güvenlik hizmeti verebilmek için Bakanlıktan faaliyet izni alır. Faaliyet izni verilebilmesi için şirket hisselerinin nama yazılı olması ve şirketin faaliyet alanının münhasıran koruma ve güvenlik hizmeti olması gerekir.”
  “Özel Güvenlik Şirketi Faaliyet İzin Belgesi” almak için Bakanlığa yapılacak başvurularda aşağıdaki belgelerden 2′şer suret getirmeleri, ayrıca başvuru esnasında şirket kurucularından birisi veya şirket yöneticisinin bizzat olması gereklidir.
  a-Şirketin ana sözleşmesinin yayımlandığı ticaret sicil gazetesinden bir örnek,
  b-Hisse sahipleri ve yöneticilerin nüfus cüzdan fotokopisi, imza sirküleri veya beyannameleri ve yerleşim yeri belgesi (İkametgah),
  c-Şirketi temsil edecek yönetici için yetki belgesi,
  d-Hisse sahipleri ve yöneticilerin adli sicil kayıtları,
  e-Yöneticilerin dört yıllık yüksek okul mezunu olduğunu belgeleyen diploma veya diploma yerine geçen belge, (Polis Enstitüsü mezunları ve Muvazzaf subaylarda dört yıllık okul mezunu olma şartı aranmaz.)
  f-Yöneticilerin özel güvenlik temel eğitimi sertifikası veya, Genel Kolluktan (Polis, Jandarma ve 27.04.2005-25798 – 5335/23-d maddesi gereği Milli İstihbarat Teşkilatından) emekli olanlar ile en az beş yıl fiilen bu görevlerde çalıştıktan sonra kendi istekleriyle ayrılmış olanlarda, görevlerinden ayrıldıkları tarihten itibaren beş yıl süreyle özel güvenlik temel eğitim şartı aranmaz.
  g-Hisse sahipleri ve yöneticiler için Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu.

  İçişleri Bakanlığına müracaat ederek özel güvenlik şirketi faaliyet izin belgesi almak isteyen şirketlerin Ticaret Sicil Gazetelerinde 5188 sayılı Kanunun 5′inci maddesinde özel güvenlik şirketlerinin “hisselerinin nama yazılı olması ve faaliyet alanlarının münhasıran koruma ve güvenlik hizmeti olması zorunludur” hükmüne rağmen, amaç ve konu maddelerinde ihracat, ithalat, acentelik açma, bayilik açma, servis kurma gibi ibarelerin bulunması nedeniyle Ticaret Sicil Gazetelerinin tadili istenerek, zaman kaybına neden olduğu görülmektedir. Örnek Ticaret Sicil Gazetesinin amaç ve konu başlığı aşağıdaki şekilde düzenlenerek müracaat edilmeli, Ticaret Sicil Gazetesinde yukarıda belirtilen münhasıran güvenliğin dışında olanlar var ise tadilat yaptırmaları gerekmektedir.

  AMAÇ ve KONUSU (Özel güvenlik alanında faaliyette bulunacak şirketlerin faaliyet konusu sadece güvenlik ve koruma hizmeti olmalıdır)

  a-Şirketin Amaç ve Konusu: 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun, Kanunun Uygulama Yönetmeliği, Tüzük, Bakanlıkça yayımlanan genelge ve tamimler doğrultusunda hizmet vermek, kişileri silahlı ve silahsız korumak, 5188 sayılı Kanuna göre özel güvenlik izni almış kamu kurum ve kuruluşlar, özel kuruluşlar, ikametler, spor müsabakalarında, tören ve etkinliklerde silahlı ve silahsız, fiziki ve teknolojik güvenlik hizmetleri vermek,
  b-5188 sayılı Kanuna göre özel güvenlik görevlisi yetiştirmek için temel eğitimi, yenileme eğitimi ve silah eğitimi vermek, atış poligonu tesis etmek, işletmek ve kiralamak,
  c-Alarm Merkezi kurmak ve işletmek,
  d-Kurum kuruluş ve bankaların ve kişilerin para, mücevherat, vb. kıymetli evraklarının nakil işlemlerinde güvenliği sağlamak,
  e-Faaliyet alanı ile ilgili ihalelere girmek, taahhütlerde bulunmak, sözleşmeler akdetmek, taahhüt altına girmek,
  f-Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü menkul, gayrimenkul, büro, ofis, eğitim kurumu için binalar alır, kiralar, ihtiyaç fazlasını yönetim kurulu kararı ile satar,
  g-Şirket amacını gerçekleştirmek için silah, mühimmat, teçhizat, araç ve zırhlı araç kiralayabilir, satın alır, nakil araçlarının şirket adına tescil ettirmek, gerektiğinde ihtiyaç fazlasını satabilir,
  h-Amaçlarına uygun işler yapan gerçek ve tüzel kişilerle ortaklık kurmak, mevcut ortaklıklara iştirak etmek, aracılık etmemek kaydıyla hisse ve pay senetleriyle taahhütleri satın almak, kendi pay senetlerini satmak ve müdahale etmek,
  ı-Bankalardan uzun, orta ve kısa vadeli krediler temin etmek,
  i-Şirket amacıyla ilgili olarak marka, patent, ihtira beratı, know-how gibi hakları kendi adına tescil ettirebilir, devredebilir, ferag ve bunlar üzerinde lisans anlaşmalarını yapabilir.

  Kurucu Değişikliğinde İstenen Belgeler:
  1-Kurucunun nüfus cüzdanı sureti
  2-İkametgah belgesi
  3-Adli sicil kaydı
  4-Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu
  5-İmza sirküsi
  6-Hisse devrinin yayımlandığı Ticaret Sicil Gazetesinden bir suret
  7-Başvuru ile ilgili dilekçe

  Yönetici Değişikliğinde İstenen Belgeler:
  1-Yöneticinin nüfus cüzdanı sureti
  2-İkametgah belgesi
  3-Adli sicil kaydı
  4-Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu
  5-İmza beyannamesi
  6-4 yıllık yüksek okul mezunu olduğunu belgeleyen diploma veya diploma yerine geçen belge
  7-Özel güvenlik temel eğitim sertifikası
  8-Yetki belgesi (Yönetim kurulu karar defterinden yönetici olarak atandığına dair noter onaylı yönetim kurulu kararından bir suret)
  9-Başvuru ile ilgili dilekçe

  Adres Değişikliği (Özel Güvenlik Şirketleri) İstenen Belgeler:
  1- Adres değişikliği ile ilgili yayımlanan Ticaret Sicil Gazetesinden bir suret
  2-Başvuru ile ilgili dilekçe

  Yönetici İstifasında İstifasında İstenen Belgeler:
  A)İstifa eden/görevden alınan yönetici tekrar görevine devam edecek ise;
  1-Yeni tarihli imza beyannamesi bu beyannamede açıkça şirket veya eğitim kurumunun ismi geçecek ek ve bu görevi tekrar kabul ettiğine dair yöneticinin imzası
  2-Yetki belgesi
  3-Başvuru ile ilgili dilekçe
  B)Yeni yönetici atanacak ise yönetici değişikliğinde istenecek olan evraklar istenilmektedir.

  Özel Güvenlik Şirketlerinin Şube Açılışında İstenen Belgeler:
  1-Şube açılışı ile ilgili alınan yönetim kurulu kararı
  2-Şubeye ait adres. Telefon var ise fax numarası
  3-Şube yetkilisine ait kişisel bilgiler (ev ve cep telefon numarası ile nüfus cüzdanı sureti, yerleşim yeri belgesi/ikametgah, adli sicil kaydı)
  4-Açılan şubenin İçişleri Bakanlığı ve ilgili valiliğe bir dilekçe ile bildirilmesi gerekmektedir.


  3- Bu şirket ne kadar zaman içinde açılır ?

  ----Güvenlik sertifikası İçişleri Bakanlığından alınıyor.Gerekli soruşturma ve izin safhası
  biraz zaman alıyor.Süre vermek zor ama 3 ayı geçmemesi gerekir.İşi yapanın becerisine bağlı.

  4- Şirketi kurmaya yetkli kişi için aranan özellikler nelerdir ?

  Yöneticilerin özel güvenlik temel eğitimi sertifikası veya, Genel Kolluktan (Polis, Jandarma ve 27.04.2005-25798 – 5335/23-d maddesi gereği Milli İstihbarat Teşkilatından) emekli olanlar ile en az beş yıl fiilen bu görevlerde çalıştıktan sonra kendi istekleriyle ayrılmış olanlarda, görevlerinden ayrıldıkları tarihten itibaren beş yıl süreyle özel güvenlik temel eğitim şartı aranmaz.


  Saygılarımla
  Ali ÖZER
  Mali Müşavir

  Detaylı bilgi ve destek için
  ozerali63@hotmail.com

  Konu Alıntıdır
   

Sayfayı Paylaş