Göz ile ilgili Atasözleri

Konusu 'Güncel Konular' forumundadır ve BaRıŞ tarafından 10 Mayıs 2012 başlatılmıştır.

 1. BaRıŞ Well-Known Member


  Göz İle İlgili Atasözleri ve Anlamları
  Göz İle İlgili Atasözleri, göz ile ilgili sözler, göz ile ilgili atasözleri ingilizce, göz ile ilgili atasözleri ve anlamları

  - bir başa bir göz yeter
  azla yetinmek gerekir.

  - gece gözü, kör gözü
  geceleyin iyi iş yapılamaz.

  - ağzını açacağına gözünü aç
  dikkatli ol, uyanık ol.

  - lodosun gözü yaşlı olur
  lodos genellikle yağmur getirir.

  - oduncunun gözü omçada
  herkes işine yarayan şeyi elde etmeye çalışır.

  - açtı ağzını, yumdu gözünü
  öfkelenerek veya kızarak ağır sözler söyledi.

  - ağlar gözden, sahte sözden kendini sakın
  kendini acındıranlardan kork.

  - ağlayıp da gözden mi olayım?
  meseleyi büyütüp sıkıntıya girmek gereksiz.

  - ağrılardan göz ağrısı, her kişinin öz ağrısı
  herkesi en çok ilgilendiren kendi derdidir.

  - bakan göze bağ (yasak) olmaz
  herkesin gözü önündeki şeye bakılması önlenemez.

  - abdalın karnı doyunca gözü pabucundadır (yolda olur)
  çıkarına düşkün kimselerin arkadaşlığı işi bitinceye kadardır.

  - aç gözünü, açarlar gözünü
  yaptığın işlerde uyanık davranmazsan çok kötü durumlarla karşılaşır, gözünü dört açmak zorunda kalırsın.

  - aç ölmez gözü kararır, susuz ölmez benzi sararır
  yoksulluk insanı öldürmez ama türlü türlü üzüntü ve sıkıntı içinde yıpratır.

  - aç tokun gözüne bakmakla doymaz
  yoksul insanla ilgilenmek ancak ona yardım etmekle olur.

  - açın gözü ekmek teknesinde olur
  kişinin tek düşüncesi, yaşaması için gerekli olan şeyi elde etmektir.

  - açın karnı doyar, gözü doymaz
  tutkulu olduğu konuda insan doyumsuzdur, yetinmek bilmez.

  - ağanın gözü ata tımardır
  iş sahipleri denetimlerini sürekli yaparlarsa işler yolunda gider.

  - ağanın gözü öküzü (ineği) semiz eder
  ana babalar çocuklarına, mal sahipleri de mallarına iyi bakarlarsa iyi sonuçlar alınır.

  - ağanın gözü, yiğidin sözü
  çalışanlarını gereği gibi yöneten ve çalıştıran kişi iyi bir yöneticidir, sözünün eri olan kimse de yiğittir.

  - ağaran baş, ağlayan göz gizlenmez
  belirtileri meydanda olan yaşlılık ve izleri ortada duran üzüntü ne yapılsa gizlenemez.

  - ağzı eğri, gözü şaşı ensesinden belli olur
  bir kişinin tutum ve davranışları, o kişide birtakım eksiklikler bulunduğunu gösterir.

  - akıl (göz) var, izan (mantık, yakın) var
  1) herhangi bir şey bilgiye ve mantığa dayalı olarak yapılmalıdır; 2) her şey ortadadır.

  - alakargada alacağım olsun, alamazsam gözümü oysun
  borçlu olmaktansa alacaklı olmak iyi bir şeydir.

  - Allah sağ gözü (eli) sol göze (ele) muhtaç etmesin
  Tanrı kimseyi kimseye, en yakınlarına bile muhtaç etmesin.

  - arığa su gelene kadar kurbağanın gözü patlar
  yapılması geciken iyilikler, bekleyenleri sıkıntı içinde bırakır.

  - artık mal göz çıkarmaz
  ne kadar ve ne türden mal olursa olsun malın fazlası elden çıkarılmamalıdır çünkü mutlaka bir gün gelir lazım olur.

  - aslan kocayınca sıçan deliği gözetir
  güçlü olduğunda ağır ve büyük işler yapan, büyük kazançlar elde eden kimse, güçten düşünce pek küçük işlerle uğraşır, azla yetinir.

  - âşığın gözü kördür
  kendisini aşka kaptıran kimse, sevgilisinin kusurlarını görmediği gibi çevresinde olup bitenlerle de ilgilenmez.

  - azıksız yola çıkanın gözü el torbasında kalır
  ileride gereksinim duyacağı şeyleri zamanında hazırlamayan kişi, hazırlık yapan diğer insanlardan yardım bekler.

  - bekâr gözü, kör gözü
  bekâr erkek, evlenme istek ve heyecanı içinde olduğundan alacağı kızın kusurlarını göremez.

  - besle kargayı, oysun gözünü
  elinde büyüttüğün kişi gün gelip sana nankörlük edebilir.

  - bir anaya bir kız, bir kafaya bir göz
  bir başa bir göz ne kadar gerekli ise bir anneye bir kız da o denli gereklidir.

  - bir göz ağlarken öbür göz gülmez
  keder veya sıkıntı varken dostlar, akrabalar eğlenmemelidir.

  - caminin (mescidin) mumunu yiyen kedinin gözü kör olur
  kendisini yetiştiren kimsenin malına hıyanet eden, el uzatan kimse cezasını bulur.

  - civcivde gözün, et yemeye yüzün olsun
  kişi, karşılık beklediği işten istediğini alabilmek için gereken harcamaları yapmalıdır.

  - çuvaldız yurdusu (gözü) kadar yerden deve denli soğuk girer
  1) soğuk küçücük bir delikten bile girebilir ve rahatsızlık verebilir; 2) bazı küçük olaylar büyük olaylara yol açabilir.

  - devletli gözü perdeli olur
  zengin, işi yolunda kimse yoksulların hâlinden anlamaz.

  - dört göz bir evlat için
  anne ve babanın bütün emek ve didinmesi evlat içindir.

  - durdu durdu, turnayı gözünden vurdu
  uzun süre bekledi ancak sonunda isteğini elde etti.

  - el için ağlayan gözden olur
  başkası için yapılacak fedakârlığın bir sınırı vardır.

  - el terazi, göz mizan
  elle tartıp ağırlığı, gözle bakıp hacmi tahmin edebiliriz.

  - ergen gözüyle kız alma, gece gözüyle bez alma
  insan hiçbir şeyi incelemeden, gözü kapalı biçimde almamalıdır.

  - esirgenen (sakınan) göze çöp batar
  üzerine çok düşülen şeyler genellikle kazaya veya zarara uğrar.

  - fazla mal göz çıkarmaz
  ne kadar ve ne türden mal olursa olsun malın fazlası elden çıkarılmamalıdır çünkü mutlaka bir gün gelir lazım olur.

  - göle su gelinceye kadar kurbağanın gözü patlar
  yapılması geciken iyilikler, bekleyenleri sıkıntı içinde bırakır.

  - gören gözün hakkı vardır
  yiyecek veya imrenilecek bir şeyi görene o şeyden vermek gerekir.

  - göz gördüğünü (ağız yediğini) ister
  kişi, her zaman gördüğü, (yemeye) alıştığı güzel şeyleri arzular.

  - göz görmeyince gönül katlanır
  yakınımızda bulunmayanların özlemine, acısına daha kolay dayanabiliriz.

  - göz görür, gönül ister (çeker)
  kişi, görmediği şeyi istemez; görüp beğendiği şeye karşı istek duyar.

  - göz görür, gönül katlanır
  kişi, sevdiği bir kimsenin uzak yere gitmesi durumunda onunla görüşmekten umudunu keser, ayrılığa katlanır.

  - göz terazi, el mizan
  elle tartıp ağırlığı, gözle bakıp hacmi tahmin edebiliriz.

  - gözden ırak olan gönülden de ırak olur
  ayrı düşenlerin arasındaki sevgi de zamanla azalır.

  - göze yasak olmaz
  bir kimseye veya nesneye bakılmasını kimse önleyemez.

  - gözlüye gizli yoktur
  görmesini bilen kişiden hiçbir şey gizlenemez.

  - gözü göz değil
  iyi insan olmadığı bakışından belli oluyor.

  - sakınılan göze çöp batar
  üzerine çok düşülen şeyler genellikle kazaya veya zarara uğrar.

  - anede olan kuşun ayağı tuzaktan kurtulmaz
  her zaman çıkar peşinde koşan kişi, tehlikelerden uzak kalamaz.

  - horoz ölür, gözü çöplükte kalır
  yaşanılmış, alışılmış, erişilmiş bir durum veya makam yitirildikten sonra, göz o durum veya makamda kalır.

  - imam evinden aş, ölü gözünden yaş çıkmaz
  bir şey alınması imkânı olmayan yerden, bir şeyler vermesini beklemek boştur.

  - kaş ile göz gerisi söz
  güzellik, her şeyden önce kaş ve göz güzelliğidir, vücudun başka yerlerinin güzel olması önemli değildir.

  - keçinin uyuzu, çeşmenin gözünden su içer
  değersiz kişiler kendilerini değerli ve en güzel şeye layık görürler.

  - kel ölür, sırma saçlı olur, kör ölür badem gözlü olur
  bir kimse veya bir şey yok olduğunda değer kazanır.

  - kör ölür badem gözlü olur, kel ölür sırma saçlı olur
  bir kimse veya bir şey yok olduğunda değer kazanır.

  - körün istediği bir göz, Allah verdi iki göz
  istenilen şey fazlasıyla elde edildi.

  - körün istediği bir göz, iki olursa ne söz
  istenilen şey fazlasıyla elde edildi.

  - körün istediği iki göz, biri ela biri boz
  istenilen şey fazlasıyla elde edildi.

  - körler memleketinde tek gözlü kraldır
  hepsi bilgisiz olan bir çevrede azıcık bilgisi bulunan başa geçer.

  - oduncunun gözü omçada, dilencinin gözü çömçede
  herkes işine yarayan şeyi elde etmeye çalışır.

  - körün yanına varırsan, sen de bir gözünü kapa
  birtakım eksiklikleri bulunan bir kimsenin yanında ona eksikliğini sezdirip onu mutsuz edecek davranışlardan kaçınılmalıdır.

  - kul kullanan, bir gözünü kör, bir kulağını sağır etmeli
  işçi çalıştıran kimse, işin aksamaması için işçinin yaptığı yanlışları her zaman görmemeli, söylediği uygunsuz sözleri işitmemelidir.

  - tan yeri ağarınca hırsızın gözü kararır
  kirli işler yaparak çıkar sağlayan kişi, buna elverişli olan durum sona erince sersemleşir, hiçbir iş yapamaz.

  - ver yiyeyim, ört uyuyayım; gözle, canım çıkmasın
  başkalarının sırtından geçinmeye alışmış kişi en hayati sorunlarının bile çözümünde kendisine hizmet edecek birini arar.

  - vardığın yer körse, sen de bir gözünü kapa
  girdiğin çevrede rahat etmek istiyorsan sana ters gelse bile çevrene uyum sağlamasın.

  Göz ile ilgili atasözleri hakkında
   


Sayfayı Paylaş