Gençlik ve Spor Bakanlığının Görevleri

Konusu 'Güncel Konular' forumundadır ve BaRıŞ tarafından 22 Temmuz 2012 başlatılmıştır.

 1. BaRıŞ Well-Known Member


  Kısaca Gençlik ve Spor Bakanlığı Görevleri
  Gençlik ve Spor Bakanlığının Görevleri, madde madde Gençlik ve Spor Bakanlığı görevleri, Gençlik ve Spor Bakanlığının Görevleri kısaca, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığının Görevleri, Gençlik ve Spor Bakanlığının Görev ve sorumlulukları nelerdir


  Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır

  * (14.03.1991 tarih ve 3703 sayılı Kanunun 9 uncu maddesiyle değişen şekli.) Vatandaşın ve okuldışı gençlerin fizik, moral güç ve yeteneklerini sağlayan beden eğitimi, oyun, cimnastik ve Spor faaliyetlerini sevk ve idare etmek; gençliğin boş zamanının değerlendirilmesine ilişkin hizmetleri yürütmek, bilgi ve beceri kursları düzenlemek, gençlerin kötü alışkanlıklardan korunması için gerekli tedbirleri almak,

  * Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı bütün öğretim kurumlarının; yurt içi ve yurt dışı spor faaliyetlerini programlamak, bedeneğitimi ve spor faaliyetlerinin esaslarını tespit etmek, yürütmek, bu
  faaliyetlere ait araç, gereç ve benzeri ihtiyaçları sağlamak,

  * (14.03.1991 tarih ve 3703 sayılı Kanunun 9 uncu maddesiyle değişen şekli.) Okuldışı izcilik ve spor faaliyetleri ile gençlik faaliyetlerini programlamak, düzenlemek, yönetmek ve gelişmesini sağlamak; spor idarecisi, antrenör, monitör, spor elemanları ve hakemleri yetiştirmek, , sayılarını artırmak, eğitim merkezleri kurmak,

  * 24.01.1989 tarih ve 356 sayılı KHK.'nin 8 inci maddesiyle değişenşekli.) Sporcu ve Spor kulüpleri ile gençlik derneklerinin tescil, vize,aktarma işlemlerini yapmak,

  * Spor federasyonlarının kurulması ve spor dallarını belirlemek için gerekli usul ve esasları tayin ve tespit etmek,

  * (24.01.1989 tarih ve 356 sayılı KHK.'nin 8 inci maddesiyle değişen şekli.) Beden eğitimi, gençlik ve spor faaliyetleri için gerekli olan gençlik merkezleri, hostelleri, kampları ile; saha, tesis ve malzemeleri yapmak, yaptırmak, işletmek ve bu tesisleri vatandaşın istifadesine sunmak,

  * Sporcu sağlığı ile ilgili tedbirleri almak, sporcu sağlık merkezleri açmak, açtırmak, işletmek, işletilmesine yardımcı olmak, sporcuların sigortalanması işlemlerini yapmak ve yaptırmak,

  * Spor müsabakalarında milletlerarası kuralların ve her türlü talimatın
  uygulanmasını sağlamak,

  * Futbol müsabakalarında müşterek bahis (Spor - Toto ve Spor - Loto düzenlemek, yönetmek,

  * Beden eğitimi ve spor alanında teknik bilgi ve spora ilgiyi artıracak yayınlar yapmak, faaliyetlerde bulunmak,

  * Gençliğin boş zamanlarının değerlendirilmesi hususunda diğer kuruluşlarla işbirliği yapmak,

  * Milletlararası spor temas ve münasebetlerinde resmi merci görevi yapmak Bu Kanuna göre tescili yapılmış bulunan spor klüp ve kuruluşları ile spor amacını taşıyan teşekkül, sporcu ve spor elemanlarını denetlemek,

  * Başarılı sporculara ve çalıştırıcılarına ayni ve nakdi yardım yapmak ve yapılmasını sağlamak, ödüllendirmek,

  * İlgili mevzuat ve Bakanlıkça, verilen benzeri görevleri yapmak.
   


Sayfayı Paylaş