Gelasius'un Kılıçları

Konusu 'Kitap Özetleri' forumundadır ve RüzGaR tarafından 21 Ekim 2007 başlatılmıştır.

 1. RüzGaR Super Moderator


  TurkeyArena

  ÖZET:

  Dr.Önder GÜNGÖR'ün çalışması "İslam-Türk Ekseninde İnanç-Siyaset İlişkisi" başlığı taşıyan bir doktora tezi olarak kaleme alınmıştır. İnsanoğlunun toplu yaşama geçişinden başlayarak inanç sistemlerinin ortaya çıkışıyla devam eden çalışmada yazar günümüz dünyasında ve Türkiye'sinde siyasallaşmış bir dinin durumunu, etkilerini ve muhtemel gelişmelerini ortaya koymaktadır.
  Kitap temel olarak "İnanç sistemlerinin ortaya çıkışı ve siyasetle etkileşimi", "Yayılma döneminde din - siyaset ilişkisi" ve "Yirminci yüzyılda din-siyaset ilişkileri" olmak üzere üç bölümden oluşmaktadır.
  Birinci bölümde; ilk inanç sistemleri ve bunların siyasetle etkileşimi, sihirsel düşünüşün doğuşu ve büyü, ölüm ve ruhlar, din adamları, tanrılar, semavi dinlerin temelleri ve ilk tek tanrı inancı, Tevrat'ta ve İncil'de siyaset, İslam öncesi Arap toplumunda inanç-siyaset ilişkisi ve son olarak da Kuran'da siyaset konuları incelenmiştir.
  Yazının bulunmasıyla birlikte din adamları toplumsal hayatın vazgeçilmez unsurları haline gelmiş ve bu konumlarını çok uzun yıllar boyunca korumayı başarmışlardır. Rahip-krallar zamanla asker krallara onlar da tekrar rahip krallara dönüşmüş ve din, siyaseti etkilemeye daima devam etmiştir. Din adamlarının toplumsal hayatta bu etkin konumları ancak 16 ncı yüzyılda ortaya çıkan reform hareketi ile ortadan kalkmaya başlamıştır.
  İkinci bölümde; yayılma döneminde Hıristiyanlık ve İslamiyet'te din-siyaset ilişkisi incelenmiştir. 10 ncu yüzyıla kadar Avrupa'da üretim ilişkilerindeki değişim, bu süreçte kilisenin geçirdiği evrim, kavimler göçü ve bunun Avrupa'da sebep olduğu sosyal değişmeler, XI nci yüzyılda Kilise ve siyasetin birbirlerine olan etkileriyle Avrupa'da Tanrısal egemenlikten Halk egemenliğine geçiş ayrıntılı bir şekilde ortaya konmuştur. Bunun yanı sıra aynı dönemde İslam ülkelerinin ayrı yıllarda geçirdiği evrim de ortaya konmuştur.
  İslamiyetin ortaya çıkışı, çıkışından itibaren İslam-Siyaset ilişkisi Arap devletlerinde ve Osmanlıda Din-Siyaset ilişkisi ve bu ilişkinin toplumsal hayata yansımaları ayrıntılı şekilde anlatılmıştır.
  Üçüncü ve son bölümde ise yirminci yüzyılda din-siyaset ilişkileri incelenmiştir. Bu yüzyılda İsrail'de, Arap dünyasında, İran'da, Cezayir'de, Suudi Arabistan'da ve son olarak da Türkiye'de din-siyaset ilişkileri ve Türkiye'nin laikleşme süreci ortaya konmuştur.
  Yazar, sonuç bölümünde, ülkemizdeki irtica hareketlerini tarihsel köklerine inerek incelemekte ve Mustafa Kemal ATATÜRK'ün ülkemize laik bir yapı kazandırmakla ne kadar büyük bir değişimi gerçekleştirdiğini ortaya koymaktadır. Evet Mustafa Kemal ATATÜRK bir Müslüman ülkeye ilk defa laik bir düzen getirerek Gelasius'un Kılıçlarını ikiye ayıran ilk Müslüman lider olarak tarihe geçmiştir. Kurmuş olduğu laik ve demokratik Türkiye Cumhuriyeti tüm İslam ülkelerinin önünde yegane çağdaş model olarak durmaktadır. Ayrıca yazar sonuç bölümünde laikliğin karşı karşıya olduğu tehlikeleri, ayrıntıları ile incelemiş ve "İslamın siyasallaşması" sürecini ve bununla nasıl mücadele edilebileceğini, ne gibi yasal düzenlemeler yapılabileceğini diğer ülkelerden de örnekler vermek suretiyle ortaya koymaya çalışmıştır.
  Gelasius'un Kılıçları din-siyaset ilişkisi konusunda genel kültür sahibi olmak isteyen herkese hitap eden bir eserdir.
   


Sayfayı Paylaş