Geçmişten Günümüze Posta

Konusu 'Sosyal Konular' forumundadır ve BaRıŞ tarafından 7 Nisan 2012 başlatılmıştır.

 1. BaRıŞ Well-Known Member


  Postanın tarihçesi
  Posta hakkında bilgi
  posta ve telgraf teşkilatı geçmişden günümüze kadar nasıl değişti

  Geçmişten Günümüze Posta
  Posta ve haberleşme tarihi, insanoğlunun dağınık yaşayıştan yerleşik düzene geçişinden, günümüze kadar uzanan oldukça geniş bir zaman diliminde kendini göstermiştir.

  Öyleki mesafe ve coğrafik şartlara bağlı olarak ateşle dumanla aynayı güneşe tutup yansıtarak, davul ve tamtam çalarak, haberleşmeye çalışan insanlar daha sonra güvercinle yaya ve atlı postacılarla haberleşme yoluna gitmiş. Bunu izleyen zamanlarda da farklı posta ve haberleşme yöntemlerini keşfederek ve bunları geliştirme yoluna gitmiştir.

  Sümerlerde kil üzerine çivi ile yazılmış tablet mektuplar ile başlayan posta ve haberleşme sistemi, Babil imparatorluğu döneminde kral hammurabinin yabancı devletlerin yöneticilerine gönderdiği mektuplarla siyasi ve askeri anlamda büyük bir değer kazanmıştır.

  Sonraki yıllarda tarih sahnesine çıkan Asurlular zamanında da posta ve haberleşme sisteminde ticari mektuplar sıkça kullanılmış eski Helen zamanında savaş zamanlarında kölelerin kafalarının kazıtılıp üzerine haber yazılarak ordu komutanlarına haberin gönderilmesi yoluna gidilmiştir.
  Gerçek anlamda düzenli bir posta ve haberleşme teşkilatının kuruluşu ise İranda kurulan Pers imparatorluğu zamanında olmuştur. Bu dönemde ülke içinde pek çok yeni yollar yapılarak geniş bir yol sistemi kurulmuş, bu yol sistemi üzerinde belirli mesafe aralıklarla Çaparhane adı verilen konaklama tesisleri imar edilerek her bir konaklama tesisinden diğerine haber ulaştırmak içinde atlı ve yaya postacılardan faydalanılmıştır.

  Bu düzenli haberleşme ve posta teşkilatı Yunanlılarca da benimsenere Büyük İskender ve Roma İmparatorluğu Dönemine kadar devam etmiştir.
  İslam Tarihinde ise posta ve haberleşme sistemi olarak karşımıza Berid teşkilatı çıkmaktadır. Hz. Muhammed (s.e.v) döneminde varolduğu bilinen Berid Teşkilatı resmi olarak ilk defa Halife Hz. Ömer zamanında kurulmuş. Emeviler ve Abbasiler döneminde bu teşkilat güçlenmiş ve büyümüştür.
  Osmanlı imparatorluğu dönemine geldiğimizde gelişmiş bir posta ve haberleşme örgütü görülür. Özellikle ulak ve menzilhane temeline dayanan bu hizmet, Tanzimat Dönemine kadar yalnızca devletin işlerinin yürütülmesinde kullanılmış halkın bu hizmetden hiçbir şekilde faydalanmasına izin verilmemiştir. Daha sonra 1940 yılında padişah Abdülmecid zamanında Posta Nezaretinin kurulmasıyla beraber haberleşme örgütü sadece devlet ihtiyacını karşılar durumdayken, halkında ihtiyaçlarına cevap verecek duruma gelmiştir.
   


Sayfayı Paylaş