Fulbright Öğrenci Bursları

Konusu 'Yurtdışı-Göçmenlik' forumundadır ve EjjeNNa tarafından 12 Eylül 2008 başlatılmıştır.

 1. EjjeNNa Administrator


  Fulbright Öğrenci Bursları


  Türkiye - Amerika Birleşik Devletleri Kültürel Mübadele Komisyonu’nca 2008-2009 ders yılında, Amerika Birleşik Devletleri’nde yüksek lisans (master) öğrenimi yapmak isteyenler ile, tez aşamasında araştırma yapmak isteyen doktora öğrencilerine burs verilmektedir. Burslar; tıbbın klinik dalları hariç (doktorluk, diş hekimliği, hemşirelik, veterinerlik, eczacılık ve klinik psikoloji) her alan için açıktır.

  Fulbright Öğrenim Burslarına başvuran adayların;
  • i) Türk vatandaşı olmaları (ABD vatandaşları ile Green Card sahibi olanlar başvuramaz),
   ii) Çok iyi derecede İngilizce bilmeleri,
   iii) Sağlıklı olmaları gereklidir.
  Yüksek Lisans Burslarına; üniversite öğrenimi süresince aldıkları notların ortalaması; 4.00 üzerinden en az 3.00 ya da 100 üzerinden en az 75 olan;
  • i) 4 yıllık üniversite mezunları,
   ii) 4 yıllık üniversitelerde halen okumakta olup, en geç Temmuz 2007’de mezun olacaklar,
   iii) 4 yıllık üniversitelerde halen okumakta olup, en geç Temmuz 2008’de mezun olacaklar başvurabilirler.
  ABD’de öğrenimine başlayacağı tarihte herhangi bir bilim dalında yüksek lisans derecesi sahibi olanlar Fulbright burslarına başvurabilmektedirler. Ancak; öncelik yüksek lisans için ilk kez başvuracak adaylara verilmektedir.
  İşletme Dalında (MBA) başvuran adayların başvuru tarihinde en az bir yıllık fiilî iş tecrübesi olması zorunludur.

  Doktora Tezi Araştırma Burslarına; Türkiye'de bir doktora programına kayıtlı bulunan ve son başvuru tarihinde tez aşamasına gelmiş olan doktora öğrencileri başvurabilmektedirler.

  Üniversite öğrenimlerini lisans veya yüksek lisans düzeyinde ABD’de yapmış olanların, Fulbright Öğrenci Burslarına başvurabilmeleri için, yurda kesin dönüş tarihinden itibaren, en az 3 yıl geçmiş olması şarttır. Başvuru zamanında, ABD’de yüksek öğrenim yapmakta olan kişiler burslara başvuramamaktadır.


  Başvuru Şekli:
  1. Başvuru formu:
  Fulbright burslarına başvurular yalnızca on-line olarak kabul edilmektedir. Bunun için adayın geçerli bir e-posta adresinin olması yeterlidir. Online başvuruda adayın sisteme ilk girişinde,

  https://apply.embark.com/student/fulbright/international/20/ internet sitesine giderek, bu sayfada göreceği “Create an Account” seçeneğinden bağlanacağı sayfada e-posta adresiyle, kendisini sisteme kaydetmesi gerekmektedir. Aday sisteme kaydını yaptıktan sonra, yukarıdaki siteye e-posta adresini ve şifresini girerek bağlanabilir ve başvurusunu yapmaya başlayabilir. Bu sistemde aday “Submit Application” seçeneği ile başvurusunu resmi olarak sisteme yükleyinceye kadar istediği zamanda, istediği kadar bağlanma, başvurusunda gerekli düzeltme ve değişiklikleri yapma şansına sahiptir. Online başvuruların işleme konulabilmesi için başvuruların sisteme son yüklenme tarihi 2 Nisan 2007 dir. Bu tarihten sonra sisteme girilen başvurular değerlendirmeye alınmamaktadır.
  Online başvuruda teknik sorunlarla karşılaşanlar ya da soruları olanlar trprog@tr.net adresine e-posta yollayarak yardım alabilirler.

  On-line olarak doldurmuş olduğunuz başvuru formunun, formu ‘submit’ ettikten sonra, bir adet çıktısını diğer evraklarınızla birlikte Komisyon’umuza iletmeniz gerekmektedir.

  Adaylar ek olarak aşağıdaki belgeleri de 2 Nisan 2007 Pazartesi gününe kadar Fulbright Eğitim Komisyonu Ankara Ofisine elden ya da posta ile yollamalıdırlar. Bu tarihten sonra hiçbir evrak kabul edilmeyecektir.
  2. Diploma:
  Üniversite (lisans ve/veya yüksek lisans) diplomalarının onaylı sureti veya geçici mezuniyet belgesi. (3. ve 4. sınıf öğrencilerinin diploma yerine öğrenci belgesi vermeleri gerekmektedir). Sözkonusu belgeler Türkçe ise, onaylı İngilizce çevirileri de verilmelidir. İngilizce çevirileri kendiniz yaptıktan sonra, Fulbright Ankara ve İstanbul ofislerindeki Akademik Danışmanlarımızdan randevu alarak onaylatabilirsiniz.
  3. Transkript:
  Lisans, yüksek lisans ve doktora öğrenimi süresince alınan ders ve notları gösterir belge. Transkriptler resmi kopya olmalı ve kapalı zarf içinde (zarfın kapağı Öğrenci İşleri tarafından mühürlenmiş olarak) Komisyon’umuza ulaştırılmalıdır.

  Transcript(ler) Türkçe ise onaylı İngilizce çevirileri de verilmelidir. İngilizce çevirileri kendiniz yaptıktan sonra, Fulbright Ankara ve İstanbul ofislerindeki Akademik Danışmanlarımızdan randevu alarak onaylatabilirsiniz.
  4. Referans mektupları:
  Üç adet referans mektubu. Referans mektupları iki şekilde sunulabilir. i) Elektronik Referans Mektubu: Online başvuru aşamasında internet üzerinden referans verecek kişi tarafından hazırlanacak olan mektup. ii) Elden Alınan Referans Mektubu: Elden alınan referans mektubu formunu indirmek için tıklayınız. Bunların dışında bir formatta hazırlanmış referans mektupları Fulbright bursları için hiçbir şekilde kullanılamamaktadır.
  5. Doktora Tezi Araştırma Burslarına başvuranlardan; doktora programına kayıtlı oldukları üniversitelerinden alacakları resmi öğrenci belgesi.
  6. Nüfus cüzdanının önlü – arkalı fotokopisi. (Eğer nüfus cüzdanında TC Kimlik Numarası yazılı değilse, fotokopi üzerine ayrıca yazılarak belirtilmelidir.)
  7. Bir adet vesikalık fotoğraf.
  8. Eğer varsa TOEFL sınav sonuç belgesinin fotokopisi.
  9. Yüksek lisans bursuna başvuranlar için; eğer varsa GRE Genel Yetenek sınavı sonuç belgesinin fotokopisi. (İşletme ve alt dallarında başvuranlardan ise GMAT sınavı sonuç belgesinin fotokopisi.)
  10. İmza formu:
  Online application / Supplementary forms kısmındaki Signature Form.
  Fulbright Öğrenim Burslarına başvuranların, TOEFL İngilizce sınavına ve GRE Sınavının Genel Yetenek kısmına (General Test) girmeleri önerilir. İşletme ve alt dallarında başvuranlar ise GMAT sınavına girmelidirler. Bu sınavlardan alınması tavsiye edilen puanlar:

  TOEFL'dan: Matematik, Fen Bilimleri ve Mühendislik Dalları ile Sosyal ve Beşeri Bilim Dalları için; CBT ise 213 veya üzerinde, iBT ise 79 veya üzerinde,
  Amerikan ve İngiliz Dili Edebiyatı, İngiliz Dil Bilimi ve İngilizce Öğretim Dalları için; CBT ise 250 veya üzerinde, iBT ise 100 veya üzerinde,
  GRE'den: Sözel ve sayısal bölümlerden alınan puanların toplamı; Mühendislik, Matematik ve Fen Bilimleri dalları için 1000 veya üzerinde, Sosyal ve Beşeri Bilim Dalları için 950 veya üzerinde, Güzel Sanatlar (Müzik, Resim, Fotoğraf ve Heykel) ile Spor dalları için 900 veya üzerinde, GMAT'den: 650 veya üzerinde olmalıdır.

  Fulbright bursları için Ocak 2006 tarihinden sonra alınmış sınav sonuçları geçerlidir.

  TOEFL, GRE ve GMAT sınavları için çalışma kitapları kitapçılardan satın alınabileceği gibi, Komisyonumuzdan da bir süre için ödünç alınabilir. Ayrıca, Kasım 2006 tarihinden itibaren aşağıdaki 10 üniversitede kurulacak olan Fulbright Kitaplıklarından da, ABD’de eğitim ve TOEFL, GRE ve GMAT sınavlarına hazırlık için gerekli kaynak kitaplara ulaşabilirsiniz:

  100. Yıl Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Fırat Üniversitesi, Harran Üniversitesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Muğla Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi.


  Seçim Şekli:
  Başvuru belgeleri incelendikten sonra uygun bulunan adaylar 18-29 Haziran 2007 tarihleri arasında Ankara’da İngilizce olarak yapılacak mülakata davet edilecektir. Burslara başvuran adayların hepsinin mülakata çağırılma zorunluluğu yoktur.

  Burs Kurulu tarafından İngilizce olarak yapılacak mülakat sonucunda Fulbright Öğrenim Bursu adayları seçilecektir. Adaylar 16 Temmuz 2007 tarihinde Ankara’da toplantıya davet edileceklerdir. Fulbright Öğrenim Burslarına aday olarak seçilenlerden; öğrenim yapmak istedikleri üniversitelere ait tercihlerini de bildirecekleri yeni başvuru evraklarını hazırlayarak Komisyona belirlenen bir tarihe kadar ulaştırmaları istenecektir.
  Seçilen adaylar arasında yukarıda önerilen sınavlara girmemiş ya da girip de yeterli puan alamamış olanların 15 Eylül 2007 tarihine kadar bu sınavlara girmeleri zorunludur.

  Burslara başvuranların, mülakat için Ankara'ya geliş-dönüş harcamaları kendilerine aittir. Başvuru ile ilgili olarak Fulbright Eğitim Komisyonu’na verilen hiçbir evrak iade edilmez.


  Bursların Özelliği:
  Fulbright Öğrenim Burslarının tavanı her öğrenci için (okul ücreti ve geçim masrafları dahil) yıllık $27,500 olarak belirlenmiştir. Ayrıca, gidiş-dönüş yol parası ve sağlık sigortası da Komisyon tarafından karşılanmaktadır.
  Fulbright Öğrenim Burslarına seçilenler, pasaport ve vize işlemlerinden şahsen sorumludurlar. Pasaport ve vize alamayan öğrencilerin Fulbright Bursları iptal edilir.

  Bursların karşılığında zorunlu hizmet yoktur. Ancak; öğrencinin Amerika'daki öğrenimini tamamladıktan sonra, ABD J Vizesi (Exchange Visitor Visa) kuralı gereği, Türkiye'ye dönmesi zorunluluğu vardır. Programını tamamlayarak Türkiye’ye dönen bursiyerler iki yıl süreyle Green Card veya Vatandaşlık alamazlar. Ancak turist vizesi için başvurabilirler.


  Bursların Başlangıcı ve Süresi:
  2008-2009 ders yılı için Fulbright Öğrenim Bursuna seçilen adaylar Amerika'daki öğrenimlerine 2008 yılı Ağustos veya Eylül aylarında başlarlar. Adayların yerleştirme işlemi ABD’de Institute of International Education (IIE) adlı kuruluş tarafından yapılmaktadır.

  Burslar öğrencinin seçildiği ders yılı için geçerlidir ve başka ders yılına ertelenmesi mümkün değildir.

  Fulbright Yüksek Lisans Bursunun süresi en fazla iki yıldır. Yüksek lisans derecesini aldıktan sonra doktoralarına devam etmek isteyen öğrencilerin, başka kaynaklardan yeterli burs sağladıkları ve Fulbright Eğitim Komisyonu uygun gördüğü takdirde, doktora derecelerini alıncaya kadar, Amerika'da öğrenimlerine devam etmelerine en fazla 4 yıl izin verilebilir. Ancak zorunlu hallerde bu süre 1 yıl daha uzatılabilir.

  Fulbright Doktora Tezi Araştırma Bursu bir ders yılı için verilir. Birinci ders yılı sonunda öğrencinin Türkiye'ye dönmesi gerekir. Ancak, birinci yıldan sonra kişisel girişimi ile başka bir kaynaktan her türlü masrafını karşılayacak miktarda burs sağlayabilen başarılı öğrencilerin Amerika'da öğrenimlerine devam etmelerine izin verilebilir.


  "Fulbright Öğrenci Bursları Hakkında En Sık Sorulan Sorular ve Yanıtları"
  http://www.fulbright.org.tr/FAQ_TS.html

  Daha ayrıntılı bilgi için Fulbright Eğitim Komisyonunca hazırlanmış olan Amerika'da Yüksek Öğrenim İçin El Kitabı'nı Ankara veya İstanbul ofislarinden alabilirsiniz. Sözkonusu kitap aşağıda belirtilen banka hesabına 5,000,000 TL. Yatırarak da temin edilebilir.

  Türkiye İş Bankası/Ankara Çankaya Şubesi - Fulbright Kitap Fonu Hesap No: 14085 Bankamatikle para yatırmak isteyenler için hesap no: 4238-00-14085 Ayrıca, www.fulbright.org.tr sitesinden girebilir veya Ankara ya da İstanbul ofislerinden telefonla randevu alabilirsiniz.

  fulbright@fulbright.org.tr  Kaynak: The Turkish Fulbright Commission
   


Sayfayı Paylaş