Fulbright Doktora Sonrası Araştırma Bursları

Konusu 'Yurtdışı-Göçmenlik' forumundadır ve EjjeNNa tarafından 12 Eylül 2008 başlatılmıştır.

 1. EjjeNNa Administrator


  Fulbright Doktora Sonrası Araştırma Bursları

  Türkiye - Amerika Birleşik Devletleri Kültürel Mübadele Komisyonu’nca, 2008-2009 ders yılında Amerikan üniversitelerinde alanları ile ilgili araştırma yapmak isteyen kişilere araştırma bursu sağlanmaktadır. ​


  Başvuracaklarda Aranan Nitelikler:
  • 1. Türk vatandaşı olmak. (ABD vatandaşları ile Green Card sahibi olanlar başvuramazlar)
   2. Başvuru tarihinde en az üç yıllık doktor olmak.
   3. Amerikan üniversitelerinde bilimsel araştırma yapmaya ve diğer eğitim ve kültür faaliyetlerine katılmaya yetecek derecede İngilizce bilmek.
   4. Doktora sonrası bir araştırma projesine başlamış ve projenin Türkiye'de yapılabilir kısmını tamamlamış olmak.
   5. Sağlıklı olmak. (Sağlık raporu seçim aşamasında gerekli değildir)
  Fulbright Araştırma Bursları her alan için açıktır. Yalnız; tıp, diş hekimliği, veterinerlik, eczacılık, hemşirelik ve psikoloji dallarında klinik araştırma niteliğindeki projelerin desteklenmesi mümkün olamamaktadır. Tıp doktorları uzmanlıklarını bitirdikten 3 yıl sonra başvurabilirler.

  Doktoralarını ABD’de yapmış olanların bursa başvurabilmeleri için Türkiye'ye kesin dönüş tarihinden itibaren en az beş yıl geçmiş olması şarttır. Ayrıca; öğrenim, araştırma ve inceleme amacıyla ABD’de 6 ay veya daha fazla süreyle kalanların, burslara başvurabilmeleri için, yurda kesin dönüş tarihinden itibaren son başvuru tarihine kadar en az üç yıl geçmiş olması gereklidir. Ancak; daha önce Fulbright Araştırma Burslarından yararlanmış olanlar son başvuru tarihine kadar en az beş yıl geçmeden tekrar başvuramazlar.

  BAŞVURU ŞEKLİ:
  Son başvuru tarihi: 7 Eylül 2007 Cuma
  Başvurunun işleme konulabilmesi için aşağıda belirtilen belgelerin ilan edilen son başvuru tarihi olan 7 Eylül 2007 Cuma günü akşamına kadar Fulbright Eğitim Komisyonu’na ulaştırılması gereklidir.

  1. Başvuru Formu:
  Başvuru formunun, İngilizce olarak, her soruya cevap verecek şekilde doldurulması gerekmektedir. Sorulara bu amaçla ayrılan boşluklarda cevap verilmelidir. Ancak sağlanan boşluklar yeterli olmazsa, cevabın devamı amacıyla ek kağıt kullanılabilir. Doldurulmuş form tek kopya olarak verilir.

  2. Araştırma Projesi:
  Başvuruda bulunan kişiler, araştırma projelerini çok ayrıntılı olarak açıklayacaklar ve bu araştırma konusunda şimdiye kadar neler yaptıklarını, halen hangi aşamada bulunduklarını, bu araştırmayı Amerika Birleşik Devletleri’nde ne şekilde yürüteceklerini ve hangi aşamada neler yapacaklarını belirtmektedirler.

  Araştırma projeleri, 4 kopya ve İngilizce olarak 5 sayfayı geçmeyecek şekilde bilgisayarla hazırlanmalıdır. Bu metinde adayın adı herhangi bir şekilde geçmemelidir.

  Araştırma projesi özetinin başvuru formundaki Detailed Statement kısmına yazılması gereklidir.

  Projenin Fulbright Araştırma Bursları ile desteklenebilmesi için; akademik olması, araştırma tamamlandığında elde edilecek sonucun alana katkıda bulunacak nitelikte görülmesi ve tamamlanması için uygun ortamın Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunduğunun belirlenmesi gereklidir.

  3. Üç Adet Referans Mektubu:
  Referans mektupları, bursa başvuran kişilerin bilimsel çalışmalarını yakından tanıyanlar tarafından ayrıntılı ve İngilizce yazılacak ve kapalı zarf içinde başvuru evrakları ile birlikte Komisyona teslim edilecektir. Faksla gönderilen referans mektuplarının asıllarının da Komisyona ulaştırılması gerekmektedir. Bu amaçla kullanılması gerekli olan referans mektubu formları başvuru formuna ilişiktir.

  Dikkat: Son başvuru tarihinden sonra gönderilecek referans mektupları işleme konulmayacaktır.

  4. İzin Belgesi:
  Başvuran kişiler görev yaptıkları kuruluşlardan veya üniversiteden alacakları, bursa seçildikleri takdirde kendilerine gerekli izinin verileceğini belirten resmi bir belgeyi Fulbright Eğitim Komisyonu’na ulaştıracaklardır. Bu belge başvuranın göreve başladığı tarihi ve son üç yıl içinde altı ay veya daha fazla yurt dışında bulunmadığını da belirtmelidir.

  5. Doktora Diplomasının Fotokopisi:
  Burs için başvuranlar, doktora diplomalarının fotokopilerini veya diploma yerine geçecek bir belgeyi Fulbright Eğitim Komisyonu’na ulaştırmalıdırlar. Diploma fotokopisi veya belge doçent veya profesörlerden istenememektedir.

  6. Nüfus Kağıdı Fotokopisi:
  Başvuranlar nüfus kağıtlarının önlü – arkalı fotokopisini yukarıdaki belgelerle birlikte verirler. Eğer nüfus kağıdında TC Kimlik Numarası yazılı değilse, fotokopi üzerine ayrıca yazılarak belirtilmelidir.

  Başvuru ile ilgili olarak Fulbright Eğitim Komisyonu’na gönderilen evraklar hiçbir durumda geri verilmemektedir.

  Araştırma Bursunun Özelliği:
  Fulbright Araştırma Bursları, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki geçim ve araştırma masrafları ile gidiş-dönüş yol parasını karşılamaktadır. Araştırma Burslarına seçilen kişiler, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki araştırma faaliyetlerine, başvuru tarihinden bir yıl sonra başlarlar. Araştırmanın ders yılı içinde yapılması zorunludur. Yaz aylarında yapılmak istenen veya üç aydan daha kısa süreli olan araştırma projeleri desteklenmemektedir.
  Fulbright Araştırma Bursları, verildikleri ders yılı için geçerlidir. Bursların başka bir ders yılına ertelenmesi mümkün değildir.

  Fulbright Araştırma Burslarının süresi en fazla 6 aydır. Bu sürenin sonunda burs alan kişilerin Türkiye'deki görevlerine dönmeleri istenir.

  Araştırma Bursları karşılıksızdır. Yalnız, bu araştırma sonucunda yayınlanacak basılı eserlerin birer kopyasının Fulbright Eğitim Komisyonu’na verilmesi ve yayınların Fulbright Araştırma Bursu sonucunda hazırlandığının belirtilmesi araştırmacıdan beklenir.

  Seçim Şekli:
  Fulbright Araştırma Burslarına katılacak adayların seçimi aşağıdaki şekilde yapılmaktadır:

  1. Fulbright Eğitim Komisyonu’na ulaşan başvuru evrakları Burs Komitesi tarafından incelenir. Koşulları uymayan ve eksik olan evrak işleme konulmaz. Başvuru formunun ve diğer evrakın son başvuru tarihine kadar Fulbright Eğitim Komisyonu’na ulaştırılması gereklidir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

  2. İşleme konulan başvuru evrakı Fulbright Eğitim Komisyonu tarafından görevlendirilen uzmanlarca yapılabilirlik, amaca uygunluk ve araştırma projesinin bursa başvuran kişilerin akademik hazırlık durumuna uygunluğu bakımından değerlendirilir. Değerlendirme sonrası her başvuru evrakı için ayrıntılı rapor hazırlattırılır.

  3. Daha sonra, işleme konulan araştırma projelerinin her biri Fulbright Eğitim Komisyonu tarafından görevlendirilen üç uzman tarafından değerlendirilir. Uzmanlara, araştırma projelerinden başka hiç bir evrak verilmez. Bu bakımdan, araştırma projelerini değerlendiren uzmanlar, projelerin kimlere ait olduğunu bilmezler. Değerlendirme sadece başvuruda bulunan kişilerin hazırlayıp Komisyona gönderdiği araştırma projesinde belirtilen bilgiye dayanılarak yapılır.


  Uzmanlar her araştırma projesi için, aşağıdaki hususları kapsayacak şekilde Değerlendirme Raporu hazırlarlar.
  • Projenin akademik değeri.
  • Bu alanda Türkiye'de ne gibi çalışmaların yapıldığı ve alınan sonuçlar.
  • Araştırmanın Amerika Birleşik Devletleri’nde yürütülmesi zorunluluğu bulunup bulunmadığı.
  • Araştırmanın Türkiye'de yapılabilir kısmının tamamlanıp tamamlanmadığı ve araştırmanın sonuçlandırılması için ne kadar zamana ihtiyaç olduğu.
  • Projenin tamamlanması halinde sağlayacağı yararlar.
  4. Başvuru evrakları ve Değerlendirme Raporları Fulbright Eğitim Komisyonu Seçme Komitesi tarafından incelenir ve Araştırma Burslarına tavsiye edilecek adaylar belirlenir.

  5. Kesin seçim, Aralık ayı içerisinde, Fulbright Eğitim Komisyonu Yönetim Kurulu tarafından yapılır. Asil adaylar ve yedek adaylar öncelik sırasına göre seçilir. Fulbright Eğitim Komisyonu Yönetim Kurulunca onaylanan asil ve yedek aday listesinin değişmesi veya herhangi bir dosyanın yeniden incelenmesi hiçbir durumda mümkün değildir.

  Başvuranlara, seçim sonucu Aralık sonunda bildirilir ve projeleri desteklenecek adaylar Ankara’ya toplantı için davet edilirler. Katılımın zorunlu olduğu söz konusu toplantıda bursla ilgili ayrıntılı bilgi verilir ve bursluların Amerika’ya gönderilecek başvuru belgelerini ne şekilde hazırlayacakları anlatılır. Başvurular, araştırmacıların Amerika’da uygun kurumlara yerleştirilmeleri için çoğaltılarak çeşitli üniversitelere gönderileceğinden, belli standartlara uyularak yeniden titizlikle hazırlanacaktır.

  Pasaport ve Vize İşlemleri:
  Fulbright Araştırma Burslarına seçilen kişilerin en az iki yıllık pasaport almaları zorunluluğu vardır.

  Fulbright Araştırma Bursu ile Amerika Birleşik Devletleri’ne gidecek kişilerin J Vizesi (Exchange Visitor Visa) almaları gereklidir. Bursluların J vizesi alabilmeleri için üniversitelere yerleştirme işlemi yapıldıktan sonra Komisyonumuz tarafından hazırlanarak kendilerine verilen DS-2019 formu ile Konsolosluğa şahsen başvurmaları gerekmektedir. Bursun bitiminde ABD J Vizesi kuralı gereği, Türkiye'ye dönme zorunluluğu vardır. Programını tamamlayarak Türkiye’ye dönen bursiyerler iki yıl süreyle Green Card veya Vatandaşlık alamazlar. Ancak turist vizesi için başvurabilirler.

  Komisyonumuz burslularımız için ABD’ye gidiş-dönüş (tarihi kapalı, apex) uçak bileti almaktadır. Burslulara fazla bagaj ücreti ödenmez.

  Fulbright Araştırma Burslarına seçilenler, pasaport ve vize işlemlerinden kendileri sorumludurlar.

  Pasaport ve vize alamayan kişilerin Fulbright Araştırma Bursları iptal edilir ve bursları iptal edilenler hiç bir hak talep edememektedirler..  "Fulbright Öğrenci Bursları Hakkında En Sık Sorulan Sorular ve Yanıtları"
  http://www.fulbright.org.tr/FAQ_TS.html

  Daha ayrıntılı bilgi için Fulbright Eğitim Komisyonunca hazırlanmış olan Amerika'da Yüksek Öğrenim İçin El Kitabı'nı Ankara veya İstanbul ofislarinden alabilirsiniz. Sözkonusu kitap aşağıda belirtilen banka hesabına 5,000,000 TL. Yatırarak da temin edilebilir.

  Türkiye İş Bankası/Ankara Çankaya Şubesi - Fulbright Kitap Fonu Hesap No: 14085 Bankamatikle para yatırmak isteyenler için hesap no: 4238-00-14085 Ayrıca, www.fulbright.org.tr sitesinden girebilir veya Ankara ya da İstanbul ofislerinden telefonla randevu alabilirsiniz.

  fulbright@fulbright.org.tr


  Kaynak: The Turkish Fulbright Commission
   


Sayfayı Paylaş