Fonksiyonlar -Limit - Türev- İntegral

Konusu 'Matematik' forumundadır ve EjjeNNa tarafından 11 Eylül 2007 başlatılmıştır.

 1. EjjeNNa Administrator


  Fonksiyonlar -Limit - Türev- İntegral

  FONKSİYON

  TANIM: A ve B gibi boş olmayan iki küme için, A nın her elemanını B’nin bir ve yalnız bir elemanı ile eşleyen A’dan B’ye bir f bağıntısına A ‘dan B’ye FONKSİYON denir.

  Kısaca, A’dan B’ye bir bağıntının fonksiyon olması için,

  a) x A için (x, y) f olacak biçimde y B olmalı.

  b) A kümesinin bir elemanı B kümesinin birden fazla elemanı ile eşlenemez.

  A kümesinin f fonksiyonunun TANIM KÜMESİ ve B kümesine f fonksiyonunun DEĞER KÜMESİ denir.

  f fonksiyonu x A’yı y B’ye eşliyorsa y’ye x’in görüntüsü denir ve f: x y veya y = f (x) biçiminde gösterilir.

  TERS FONKSİYON:
  f: A B ye, f: x y = f (x) fonksiyonu birebir ve örten fonksiyon olsun. B A ya ve y x fonksiyonuna f in tersi denir ve f-1 şeklinde gösterilir.

  f: A B f-1 : B A
  f: x y = f (x) f-1 : y x = f-1(y)

  ÖRNEKLER:
  1. f: R R, f (x) = x + 5 ise f-1(x) nedir?
  Çözüm:


  2. R+ R ye f (x) = x2 + 2 fonksiyonunun tersini bulunuz (x > 0)
  Çözüm:


  BİLEŞKE FONKSİYON:
  f: A B ve g: B C birer fonksiyon ise A’daki her elemanı f ve g fonksiyonları ile C’nin elemanlarına dönüştüren fonksiyon f ile g’nin bileşkesi denir.

  ÖZELLİKLERİ:
  1) fog gof
  2) (fog)oh = fo(goh
  3) fof-1 = f-1 of = I ( I birim fonksiyon)
  4) foI = Iof = f
  5) (f-1)-1 = f
  6) (fog)-1 = g-1of-1
  7) (fogoh)-1 = h-1 o g-1 o f-1
  8) fog = h f = hog-1 ve g = f-1 o h

  ÖRNEKLER:
  1. R R’ye iki fonksiyon, f (x) = 2x – 1 ve g (x) = x + 1 ise (gof)( - 1) nedir?
  Çözüm:
  (gof)(- 1) = g(f(- 1)) = g(2.(- 1) – 1 )
  = g(- 3) = - 3 + 1 = - 2
  2. f ve g : R R’ye
  f (x) = 3x + 2 ve g(x) = ise, (fog)(x) ve (gof)(x) fonksiyonlarını bulun.
  Çözüm:

  3. f ve g : R R’ye
  f (x) = 2x + 1 ve (gof) (x) = 3x + 2 ise, g(x) nedir?
  Çözüm:
  (gof of-1)(x) = (3x + 2) of-1

  g (x) = (3x + 2) of-1
  f (x) = 2x + 1 f-1 (x) = dir.

  4. f ve g : R R’ye f (x) = ve (fog)(x) = 6x + 1 ise g(x) = ?
  Çözüm:
  (f-1o fog)(x) = f-1 o (6x + 1)
  g (x) = f-1 o(6x + 1)
  f (x) =
  g (x) = (3x + 1) o (6x + 1)
  g (x) = 3. (6x + 1) + 1 = 18x + 4
  5. f ve g : R R’ye
  (gof-1) (x) = ve g-1 (x) = 3x – 1 ise f (x) nedir?
  Çözüm:
  (g-1ogof)(x) = g-1 o  LİMİT
  BİR FONKSİYONUN LİMİTİ
  TANIM
  A R ve f: A – {xo} R ‘ye bir fonksiyon F(x) olsun. x değişkeni xo R sayısına yaklaştığında f(x) fonksiyonu da t R’ye yaklaşıyorsa t gerçel sayısına x, xo’a yaklaşırken f(x) fonksiyonunun limiti denir ve lim f(x) = t
  x xo
  şeklinde gösterilir.

  SAĞDAN VE SOLDAN LİMİT:
  SAĞDAN LİMİT:
  y = f(x) fonksiyonunda x, xo R değerine sağ taraftan yaklaşırken f de bir t1 R değerine yaklaşıyorsa t1’e fonksiyonun sağdan limiti denir ve lim f(x) = t1 biçiminde
  x x+o
  gösterilir.

  SOLDAN LİMİT:
  y = f(x) fonksiyonunda x, xo R değerine sol taraftan yaklaşırken f de bir t2 R değerine yaklaşıyorsa t2 ye fonksiyonun soldan limiti denir ve lim f(x) = t2
  x x-o

  ÖRNEK:
  x2 + 1, x 0 ise,
  x + 1 , x < 0 ise,

  fonksiyonun x = 0 noktasında limiti nedir?

  ÇÖZÜM:
  lim f(x) = lim (x2 + 2) = 02 + 1 = 1
  x 0+ x 0+

  lim f(x) = lim (x + 1) = 0 + 1 = 1
  x 0- x 0-

  O halde lim f(x) = 1 dir.
  x 0


  LİMİT TEOREMLERİ:

  1) lim (f(x) g(x)) = lim f(x) lim g(x)
  x x0 x x0 x x0

  2) lim (f(x).g(x)) = lim f(x).lim g(x)
  x x0 x x0 x x0

  3) lim c = c (c R)
  x x0

  4) lim (c.f(x)) = c . lim f(x)
  x x0 x x0

  5) g(x) 0 ve lim g(x) 0 ise
  x x0  6) n N+ olmak üzere


  7) n tek doğal sayı ise,  8) n çift doğal sayı ve f(x) 0 ise


  BELİRSİZLİKLER VE LİMİTLERİ

  A) BELİRSİZLİĞİNİN LİMİTİ:

  ÖRNEK:

  ifadesinin değeri nedir?


  ÇÖZÜM:  B) BELİRSİZLİĞİN LİMİTİ:

  ÖRNEK:

  limitinin değeri nedir?

  ÇÖZÜM:  Payın derecesi paydadan büyük olduğundan
  ÇÖZÜMLÜ TEST

  1. değeri aşağıdakilerden hangisidir?

  A) –2 B) –1 C) 0 D) 1 E) 2

  Çözüm 1.:

  dır. O halde,
  Cevap: B


  2. limitinin değeri nedir?

  A) B) C) D) E)

  Çözüm 2.:


  Cevap: C  TÜREV VE UYGULAMALARI

  TANIM: y = f(x) fonksiyonu [a, b] kapalı aralığında tanımlı ve sürekli, x0 (a,b) olsun.

  limiti bir gerçel sayı ise,

  bu limite y = f(x) fonksiyonunun x = x0 noktasındaki TÜREVi denir ve f’(x0) şeklinde gösterilir.  ÖRNEK:

  f : R R, f(x) = -x2 + 2 fonksiyonunun x0 = 1 noktasındaki türevi nedir?

  ÇÖZÜM:

  f(1) = - 12 + 2 = 1
  f’(1)  NOT:
  ÖRNEK:

  f(x) = |x2 – 4| fonksiyonu verilir.

  a) f’(2) = ? b) f’(1) = ?

  ÇÖZÜM:

  a) f (2) =|22 – 4| = 0 olduğu için fonksiyonun x = 2 noktasında türevi yoktur.

  b)

  TÜREV ALMA KURALLARI:

  1) c R olmak üzere
  f (x) = c f’(x) = 0
  2) f (x) = x f’(x) = 1
  3) f (x) = cx f’(x) = c
  4) f (x) = c . xn f’(x) = c . n . xn-1
  5) f (x) = c . un f’(x) = c . n . un-1 . u’x
  6) f (x) = u v f’(x) = u’x v’x
  7) f (x) = u . v f’(x) = u’x . v + v’x . u
  8) f (x) = u . v . t f’(x) = u’x . v. t + v’x . u . t
  + t’x . u . v
  9) f (x) =
  10) f (x) =

  ÖRNEKLER:
  1. f (x) = 5 f’(x) = 0
  2. f (x) = f’(x) = 0
  3. f (x) = x5 f’(x) = 5x4
  4. f (x) = x f’(x) = 1
  5. f (x) = 2x f’(x) = 2
  6. f (x) =

  7. f (x) = x4 – x3 + 2x – 3 fonksiyonunun türevi nedir?
  ÇÖZÜM:
  f’(x) = 4x3 – 3x2 + 2

  8. f (x) = (3x2 + 5)11 fonksiyonunun türevi nedir?
  ÇÖZÜM:
  f’(x) = 11 (3x2 + 5)10 . (3x2 + 5)’
  = 11(3x2 + 5)10 . 6x
  = 66x (3x2 + 5)10

  9. f (x) = fonksiyonunun türevi nedir?
  ÇÖZÜM:

  olur.

  TRİGONOMETRİK FONKSİYONLARIN TÜREVİ:
  A)
  1) f (x) = Sinx f’(x)=Cosx
  2) f (x) = Cosx f’(x) = - Sinx
  3) f (x) = tanx f’(x) = 1 + tan2x

  4) f (x) = Cotx f’(x) = - (1 + Cot2x)


  ÖRNEKLER:
  1. f (x) = Secx f’(x) = ?
  ÇÖZÜM:


  2. f (x) = Cosec f’(x) =?
  ÇÖZÜM:


  B.
  1) f (x) = Sin[u[x]] f’(x) = u’(x) . Cos[u(x)]
  2) f (x) = Cos [u(x)] f’(x) = - u’(x) . Sin [u(x)]
  3) f (x) = tan [u(x)] f’(x) = u’(x) [1 + tan2u(x)]

  4. f (x) = Cot[u(x)] f’(x) = -u’(x) [1 + Cot2u(x)]

  ÖRNEKLER:
  1. f (x) = Sin3x f’(x) = 3Cos3x
  2. f (x) = tan(x2 – 1) f’(x) = ?
  ÇÖZÜM:
  f’(x) = (x2 –1)’ . [1 + tan2(x2 – 1)]
  f’(x) = 2x [1 + tan2 (x2 – 1)]
  3. f (x) = Sin (tan x) fonksiyonunun türevi nedir?
  ÇÖZÜM:
  f’(x) = Cos (tanx) . (tanx)

  4. f (x) = 2Sin3 x + 3Cos2x f’(x) = ?
  ÇÖZÜM:
  f’(x) = 2.3.Sin2x . (Sin x)’ + 3.2 Cosx . (Cosx)’
  f’(x) = 6Sin2x . Cosx + 6 Cosx . ( - Sin x)

  İNTEGRAL
  TANIM:
  f: [a,b] R ve F:[a, b] R ye tanımlı iki fonksiyon olsun, [a,b] için, F’(x) = f(x) yazılabilirse F(x)’e f(x)’in ilkel fonksiyonu yada integrali denir.
  F’(x) dx = F(x) veya
  f(x) dx = F(x) şeklinde gösterilir.

  ÖRNEK:
  f (x) = 2x2 f’(x) = 4x 4xdx = 2x2
  f (x) = 2x2 – 1 f’(x) = 4x 4xdx = 2x2 – 1
  f (x) = 2x2 + 3 f’(x) = 4x 4xdx =2x2 + 3

  BELİRSİZ İNTEGRAL ÖZELLİKLERİ:
  A. f’(x) dx = f(x) + C
  B. d[f (x)] = f (x) + C
  C. f (x)dx = f (x) dx ( R)
  D. [f (x) g(x)] dx= f(x) dx g (x)dx
  E. [ f (x) dx] = f (x)
  F. d[ f (x)dx] = f(x) dx

  ÖRNEKLER:
  1. 2x dx = x2 + C
  2. d(3x2) = 3x2 + C
  3. 5x4dx = 5 x4dx
  4. (x3 + x)dx = x3 dx + x dx
  5. [ 2x dx] = 2x
  6. d (x3dx) = x3dx  ÖRNEKLER:
  1.
  2. 12dx = 12x + C
  3.
  4. (x3 + x2 – 2)2 (3x2 + 2x)dx = ?
  ÇÖZÜM 4:
  x3 + x2 – 2 = u (3x2 + 2x) dx = du


  TRİGONOMETRİK İNTEGRAL:
  A. Cos x dx = Sin x + C
  B. Sin x dx = - Cosx + C
  C. Sec2x dx = (1 + tan2x) dx

  D. Cosec2x dx = (1 + Cot2x) dx =
  =

  ÖRNEKLER:
  1. Cos2x . Sin x dx =
  ÇÖZÜM:
  Cosx = u -Sin x dx = du
  Sin x dx = - du
  u2 . (-du) = - u2 . du  2. Sin 3x dx = ?
  ÇÖZÜM:

  3. Cos (2x + 1) dx = ?
  ÇÖZÜM:


  LOGARİTMİK VE ÜSTEL İNTEGRAL:
  A.
  B.
  C. eu du = eu + C
  D.

  ÖRNEKLER:
  1.
  2. tan x dx = ?
  ÇÖZÜM:

  Cos x = u - Sin x dx = du
  Sin x dx = - du

  = - ln |u| + C = - ln |Cos x| + C
  3. ex dx = ex + C
   


 2. GamZe Moderator

  teşekkürler çok işme yaradı
   

Sayfayı Paylaş