Fizik Formülleri

Konusu 'Fizik' forumundadır ve RüzGaR tarafından 14 Ocak 2008 başlatılmıştır.

 1. RüzGaR Super Moderator


  Fizik Formülleri - Optik ve Dalgalar

  1-Bragg Kanunu

  [​IMG]

  Kristallerde kırınım olayı Bragg kanunu ile fiziksel bir model oluşturur. Bir birine paralel olanatomik düzlemlere tek dalga boylu X-ışınları gönderildiğinde ışınlar yansımaya uğrar. Gelen ışınla yansıyan ışınarasındaki yol farkı; n =2d sin şeklinde olur. Bu ilişkiye Bragg Kanunu denir. Burada; n:tamsayı , λ:dalga boyu,d:kristal düzlemleri arasındaki uzaklık, :gelen ışınla düzlem arasındaki açıdır.
  [​IMG]

  2-Kırılma Açısı

  [​IMG]
  Yukarıdaki şekilde θ[FONT=arial,helvetica,sans-serif]2 kırılma açısıdır.

  3-Gelme Açısı

  [​IMG]

  Yukarıdaki şekilde (teta) açısı gelme açısını göstermektedir.

  4-Kritik Açı

  [​IMG]
  Kritik açı değerinden daha büyük bir açı ile gelen ışın kırılma yerine yansıma yapar.
  n: ortam kırıcılık indisleri

  5-Snell Yasası

  [​IMG]
  Snell yasası gelme açısı ve kırılma açısı arasındaki ilişkiyi veren bir yasadır. Aşağıdaki bağıntı ile ifade edilir:
  [​IMG]
  n: ortamların kırıcılık indisi
   

  Moderatör tarafından son düzenleme: 12 Şubat 2015

 2. RüzGaR Super Moderator

  Elektrik ve Manyetizma Formülleri

  1-Kondansatorde Depolanan Enerji

  [​IMG]
  Uc: Kondansatörün sahip olduğu potansiyel enerji
  Q: yük
  V: potansiyel fark
  C: sığa

  2-Sığa

  [​IMG]
  C: sığa
  Q: yük
  V: potansiyel fark

  3-Elektriksel Potansiyel

  [​IMG]
  V: elektriksel potansiyel
  q: yük
  r: mesafe

  4-Elektriksel Potansiyel Enerji

  [​IMG]

  U: elektriksel potansiyel enerji
  V: potansiyel fark
  q1,2: nokta yükler
  r: nokta yükler arası uzaklık
  ε0[FONT=arial,helvetica,sans-serif]: sabit[/FONT]

  5-Elektriksel Güç

  [​IMG]
  P: elektriksel güç
  I: akım şiddeti
  V: potansiyel fark

  6-Ohm Kanunu

  [​IMG]

  V: potansiyel farkı
  I: akım şiddeti
  R: direnç

  7-Elektriksel Kuvvet

  [​IMG]

  F: elektriksel kuvvet
  q1,2: nokta yükler
  r: nokta yükler arası uzaklık
  ε0[FONT=arial,helvetica,sans-serif]: sabit[/FONT]

  8-Telin Direnci

  [​IMG]

  R: direnç
  ρ[FONT=arial,helvetica,sans-serif]: özdirenç[/FONT]
  l: telin uzunluğu
  A: telin kesit alanı


  9-Manyetik Akı

  [​IMG]
  φ[FONT=arial,helvetica,sans-serif]m[/FONT]: manyetik akı
  B: manyetik alan
  A: manyetik alan çizgilerinin geçtiği düzlemin alanı

  10-Akım Taşıyan Halkanın Manyetik Alanı

  [​IMG]

  B: manyetik alan
  I: akım şiddeti
  r: yarıçap
  μ[FONT=arial,helvetica,sans-serif]:[/FONT] sabit

  11-Manyetik Alan İçinde Akım Taşıyan Tele Etkiyen Kuvvet

  [​IMG]
  Fb: manyetik kuvvet
  B: manyetik alan
  l: telin uzunluğu
  I: akım şiddeti

  12-Manyetik Kuvvet (Hareketli Yüke Etkiyen)

  [​IMG]

  Fb: manyetik kuvvet
  q: nokta yük
  B: manyetik alan
  θ[FONT=arial,helvetica,sans-serif]: açı[/FONT]
  [FONT=arial,helvetica,sans-serif]v: nokta yükün hızı[/FONT]

  13-Paralel Bağlı Dirençler

  [​IMG]
  RP: Eşdeğer direnç
  Ri: Her bir direnç değeri
  Σ [FONT=arial,helvetica,sans-serif]işareti toplam manasına gelmekte olup burada i devredeki direnç sayısını belirtmektedir. [/FONT]
  [FONT=arial,helvetica,sans-serif]Örneğin i=3 için 1/Rs = 1/R1+1/R2+1/R3[/FONT]

  14-Seri Bağlı Dirençler

  [​IMG]
  Cs: Eşdeğer direnç
  Ci: Her bir direnç değeri
  Σ [FONT=arial,helvetica,sans-serif]işareti toplam manasına gelmekte olup burada i devredeki direnç sayısını belirtmektedir. [/FONT]
  [FONT=arial,helvetica,sans-serif]Örneğin i=3 için Rs = R1+R2+R3[/FONT]

  15-Paralel Bağlı Kondansatörler

  [​IMG]
  Cp: Eşdeğer sığa
  Ci: Her bir sığa değeri
  Σ [FONT=arial,helvetica,sans-serif]işareti toplam manasına gelmekte olup burada i devredeki kondansatör sayısını belirtmektedir. Örneğin i=3 için Cp = C1+C2+C3[/FONT]

  16-Seri Bağlı Kondansatörler

  [​IMG]

  Cs: Eşdeğer sığa
  Ci: Her bir sığa değeri
  Σ [FONT=arial,helvetica,sans-serif]işareti toplam manasına gelmekte olup burada i devredeki kondansatör sayısını belirtmektedir. Örneğin i=3 için 1/Cs = 1/C1+1/C2+1/C3[/FONT]

  17-Elektrik Alan

  E = F/q
  E: Elektrik alan (N/c)
  F: Elektriksel kuvvet (N)
  q: Elektriksel yük (c)
   
  Moderatör tarafından son düzenleme: 12 Şubat 2015
 3. RüzGaR Super Moderator

  Mekanik Formülleri


  1-Yayda Depolanan Enerji

  [​IMG]
  U: yayda depolanan enerji
  k: sabit
  x: uzanım​


  2-Yayda Geri Çağırıcı Kuvvet

  [​IMG]
  F: geri çağırıcı kuvvet
  k: sabit
  x: uzama​


  3-Periyot

  [​IMG]
  T: periyot (s)
  f: frekans (1/s)​


  4-Periyot (basit sarkaç)

  [​IMG]
  T: sarkacın periyodu (s)
  l: sarkacın uzunluğu (m)
  g: yerçekimi ivmesi (m/s^2)​


  5-Potansiyel Enerji

  [​IMG]
  U: potansiyel enerji (joule)
  m: kütle (kg)
  g: yerçekimi ivmesi (m/s^2)
  h: yükseklik (m)​


  6-Periyot (yayda)

  [​IMG]
  Ts: Yaya bağlı salınım yapan cismin periyodu
  m: kütle
  k: sabit​


  7-İş

  [​IMG]

  W: iş (joule)
  F: cisme etkiyen kuvvet (Newton)
  Δ[FONT=arial,helvetica,sans-serif]x: alınan yol (metre)[/FONT]
  [FONT=arial,helvetica,sans-serif]θ[FONT=arial,helvetica,sans-serif]: Kuvvet vektörü ile hareket doğrultusu arasındaki açı[/FONT][/FONT]


  [FONT=arial,helvetica,sans-serif]8-Kinetik Enerji [/FONT]

  [​IMG]

  K: kinetik enerji (kg.m^2/s^2)
  m: kütle (kg)
  v: hız (m/s)


  9-Güç

  [​IMG]
  P: Güç
  F: Kuvvet
  v: Hız
  θ[FONT=arial,helvetica,sans-serif]: Kuvvet ve hız vektörü arasındaki açı[/FONT]


  10-Kütle Çekim Kuvveti

  [​IMG]
  M1,2: cisimlerin kütleleri
  R: aralarındaki uzaklık
  G: 6,6710 − 11Nm2kg − 2 değerinde olan evrensel kütleçekim sabiti


  11-Düzgün Hızlanan Doğrusal Harekette Konum

  [​IMG]
  V0: İlk hız (m/s)
  a: ivme (m/s^2)
  x0: ilk konum (m)
  t: zaman (s)
  x: son konum (m)


  12-Merkezcil İvme

  [​IMG]
  ac = merkezcil ivme (m/s^2)
  v = açısal hız (m/s)
  r = dairesel harekette yarıçap


  13-Tork

  [​IMG]
  τ = [FONT=arial,helvetica,sans-serif]Tork (N.m)[/FONT]
  r: Kuvvet kolu (m)
  F: Kuvvet (N)
  θ= açı


  14-Düzgün Hızlanan Doğrusal Harekette Hız (Zamansız)

  Hız ve ivme vektörel niceliklerdir.
  [​IMG]
  V: Hız (m/s)
  V0: İlk hız (m/s)
  a: ivme (m/s^2)
  x0: ilk konum
  x: son konum


  15-Düzgün Hızlanan Doğrusal Harekette Hız

  Hız ve ivme vektörel niceliklerdir.
  V = V0 + a.t
  V: Hız (m/s)
  V0: İlk hız (m/s)
  a: ivme (m/s^2)
  t: geçen zaman (s)


  16-Momentum

  Bir cismin momentumu cismin hızı ile kütlesinin çarpımına eşittir.
  P=m.V
  P: momentum (kg.m/s)
  m: kütle (kg)
  V: hız (m/s)


  17-İtme (Impuls)

  İtme bir cismin momentumunda meydana gelen değişikliğe eşittir.

  I= F.Δt = ΔP
  I= İtme
  F = Kuvvet
  Δt = Kuvvetin etkili olduğu zaman aralığı
  ΔP = Δt zaman aralığında momentumda meydana gelen değişim


  18-Newton'un 3. Kanunu

  Bir cisme etki eden kuvvet bu kuvvete eşit ama zıt yönde başka bir kuvvetin doğmasına neden olur. Bu kuvvete tepki kuvveti denir.​
  Fetki=Ftepki


  19-Newton'un İkinci Kanunu

  Bir cisim üzerine etkiyen kuvveti cisme kuvvet ile aynı yönde bir ivme kazandırır. Bu ivme cimin kütlesi ile doğru orantılıdır.
  F=m.a
  F: kuvvet (N)
  m: kütle (kg)
  a: ivme(m/s^2)​
   
 4. Emel Well-Known Member

  teşekkürler süpersiniz valla
   
 5. ugrican1903 New Member

  Teşekkürler
   

Sayfayı Paylaş