Ezberlenecek kısa hadisler

Konusu 'Peygamber Efendimiz(SAV)' forumundadır ve abdulkadir tarafından 9 Haziran 2008 başlatılmıştır.

 1. abdulkadir Well-Known Member


  1-Âfetü’l ilmi en nisyanü: İlmin afeti unutmaktır.

  2-Ettuhuru şatru’l iman: Temizlik imanın yarısıdır.

  3-A’kilhâ ve tevekkel: (Deveyi) bağla ve tevekkül et.

  4-Sûmû tesihhû: Oruç tutun, sıhhat bulun.

  5-Es-salâtü imâdü’d dini: Namaz dinin direğidir.

  6-Talebü’l helali cihadün: Helal peşinde koşmak cihaddır.

  7-El-kelimü’t tayyibetü sadakatün: Güzel söz sadakadır.

  8-El cennetü tahte zılâli’s süyuf: Cennet kılıçların gölgesi altındadır.

  9-El mecalisü bi’l emaneti: Meclislerdeki sözler emanettir.

  10-Ed-dellü alel hayri kefailihi:Hayra vesile olan yapan gibidir.

  11-El cennetü dâr-ül eshıya: Cennet cömertler yurdudur.

  12-Es- savmü nısf’us sabr: Oruç sabrın yarısıdır.

  13-Es sabru nısf’ul iman: Sabır imanın yarısıdır.

  14-Et tebessümü sadakatun: Tebessüm etmek sadakadır.

  15-Es sabru miftahul ferec: Sabır, başarının anahtarıdır.

  16-Es sabru ınde sadmetül ula: Sabır, musi,betin ilk anındakidir.

  17-Efdalü’l ibadeti edvamuha: İbadetin efdali devamlı olanıdır.

  18-El Kur’anü hüved deva: Kur’an, sırf devadır.

  19-Men samete reca: Dilini tutan kurtuldu.

  20-Re’sü’l hikmeti mehafetullah: Hikmetin başı Allah korkudur.

  21-El idetü atiyyetün: Vaad edilen verilmelidir.

  22-Ed duaü silahu’l mümin: Dua müminin silahıdır.

  23-İsmah yusmah leke: Müsamaha et ki sende göresin.

  24-Es salatü nur’ul mümin: Namaz müminin nurudur.

  25-En nedametü tevbetün: Pişmanlık tövbedir.

  26-El mescidü beytü külli takiyyin: Mescid, takva sahiplerinin evidir.

  27-Ed dinü en nasiha: Din nasihattir.

  28-Ed duaü hüvel ibadetü: Dua ibadettir.

  29-El cümuatü haccü’l mesakin: Cuma fakirlerin haccıdır.

  30-Hüsnü’s suali nısfu’l ilim: Güzel soru, ilmin yarıdır.

  31-Es selamü kable’l kelam: Önce selam, sonra kelam.

  32-İzâ gadibte fe’skut: Öfkelendiğinde sus.

  33-Kesretü’d dahiki tumitül kalb: Çok gülmek kalbi öldürür.

  34-Es savmu cünnetün: Oruç kalkandır.

  35-Es subhatü temneu’r rızk: Sabah uykusu, rızka engeldir.

  36-El hamrü ummü’l habais: İçki, kötülüklerin anasıdır.

  37-Zina’l uyûni en nazaru: gözlerin zinası bakmaktır.

  38-El kanâatü mâlün la yenfedü: Kanaat bitmez bir sermayedir.

  39-El hayaü minel iman: Hayâ(utanma duygusu) imandandır.

  40-El mer’ü ala dini halilihi: Kişi, arkadaşının dini üzeredir.
   


Sayfayı Paylaş