Etkileyici Profil Sözleri

Konusu 'En Güzel Sözler' forumundadır ve Aylinn tarafından 29 Ağustos 2015 başlatılmıştır.

 1. Aylinn Well-Known Member


  Etkileyici Profil Yazıları

  1- Şikayetçi olup ağladığım nice günler oldu. Zaman geldi ki, ağladığım günlere ağladım.Hazreti Ebû Bekir Radıyallahu anh

  2- İnandığınız gibi yaşamazsanız yaşadığınız gibi inanmaya başlarsınız. Hazreti Ömer Radıyallahu anh

  3- Kişiye imandan sonra verilen şeylerin en hayırlısı saliha kadındır. Hazreti Ömer Radıyallahu anh

  4- Gözü haramdan korumak ne güzel şehvet perdesidir. Hazreti Osman Radıyallahü anh

  5- Lüzûmsuz şeylerin peşinden koşan, lüzûmlu şeyleri kaçırır. Hazreti Ali Radıyallahu anh

  6- Cevap çok uzun olduğu zaman doğru gizli kalır. Hazret-i Ali Radıyallahü anh

  7- Kuran tilaveti ile kalbine ruhani feyiz sirayet eden kimse, dostlarının ayrılığı ile vahşet halini hissetmez. Hazreti Ali Radıyallahu anh

  8- Edep aklın suretidir. Hazreti Ali Radıyallahu anh

  9- İnsanlarla öyle iyi geçininiz ki düşmanınız bile ölümünüze ağlasın. Hazreti Ali Radıyallahu anh

  10- Akıl tamam olunca, söz azalır. Hazreti Ali Radıyallahu anh

  11- Derin fikre sahip olanın nazarı da güzel olur. Hazreti Ali Radıyallahu anh
  İlimsiz ibadette, tefekkürsüz Kur'an tilavetinde hayır yoktur. Hazreti Ali Radıyallahu anh
  Dinî hükümleri kendi aklıyla anlamak ve aklı ona rehber etmek isteyen, peygamberliğe inanmamış olur. Onunla konuşmak akıl işi değildir. İmâm Rabbânî Rahmetullahi aleyh

  12- Sohbet Ayet-i Kerimeye kırık mana vermek değil, Ayet-i Kerimeyi kalbine indirip, Kalbinden çıkarıp vermektir. Mahmut Ustaosmanoğlu Kuddise Sirruhû

  13- Müslüman bir kadın, çocuğunu emzirdiği sürece, Allah yolunda cihat edenler gibidir. Saîd bin Cübeyr Rahmetullahi aleyh

  14- Düşmanlarınızla oturup kalkan, sizin dostunuz olamaz. Sa'dî Şirâzî Rahmetullahi aleyh

  15- İnsanlar arasında bulun, fakat kimseye yük olma! Hüsameddin Mankpûrî Rahmetullahi aleyh

  16- İlim gıda gibidir. Ona her zaman ihtiyaç vardır. Faydası da herkesedir. Abdülvehhâb Müttekî Rahmetullahi aleyh

  17- Kâfir bile olsa, hiç kimsenin kalbini kırma! Kalb kırmak, Allahü teâlâyı incitmek demektir. Ahmed Yesevî Rahmetullahi aleyh

  18- İslamiyet'in içinde hiç bir kötülük, İslamiyet'in dışında da hiç bir iyilik yoktur. Ebu-l Vefâ Rahmetullahi aleyh

  19- Üç şey kalbi öldürür: Çok konuşmak, çok uyumak ve çok yemek. Fudayl bin İyad Rahmetullahi aleyh

  20- Dünya üç gündür; dün, bugün ve yarın. Dün geçti. Yarının geleceği belli değil. Öyle ise; bugünün kıymetini bil! Hasan-ı Basrî Rahmetullahi aleyh

  21- Dertsiz Adam derssiz adamdır. Recep Hoca Rahmetullahi aleyh

  22- Çocuktaki utanma hali ondaki akıl nurunun alametidir. İmam Gazali Rahmetullahi aleyh

  23- Gençliğin kıymetini ihtiyarlar, huzûrun kıymetini huzûrsuzlar, sıhhatin kıymetini hastalar, hayâtın kıymetini ölüler bilir. Hâtim Esam Rahmetullahi aleyh

  24- Define ile Yılan, gülle diken, sevinçle gam bir aradadır. Şeyh Sâdi Şirazi Rahmetullahi aleyh
  Kendini hak ile meşgul etmezsen, batıl seni işgal eder. İmâm Şâfî
  Dua Ubudiyetin ruhudur ve halis bir îmânın neticesidir. Said Nursi Mektubat / Yirmi Dördüncü Mektup - s.489
  Pâdişâh-ı âlem olmak bir kuru kavga imiş;
  Bir velîye bende olmak Cümleden âlâ imiş!... Yavuz Sultan Selim
  İnsan ölmez, Dünyasını değiştirir.
  Ölen hayvan olur, İnsanlar ölmez!
  Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil! YunusEmre
  Ölümü gerçekten tanımış bir kimseye, dünya belâ ve musîbetleri, dert ve sıkıntıları çok hafif gelir. Ka’b-ül-Ahbâr Rahmetullahi teâlâ aleyh
  Dünya cennete göre zindan, cehenneme göre ise cennet gibidir. Abdulkadir Geylani Rahmetüllahi Aleyh
  İki tur insan daima açtır. Biri bilimi arayan, diğeri de parayı. Cat stevens

  25- Sözü dost, özü düşmandan usandım.
  Dili Mümin, kalbi şeytandan usandım.
  Herkesin kahrı çekilir ama;
  Ben davasız Müslüman'dan usandım.

  26- Kaynaklara benzeriz, çıkar topraktan
  Çağlar, köpürür, zevk alırız koşmaktan
  Düzlüklere indikçe, akıp sessizce
  Tekrar döneriz toprağa, bir çatlaktan

  27- Bir milletin kültürünü kontrol etmek, o milletin dilini kontrol etmekle; bir milleti imha ise nesilleri mazisinden, tarihinden ve bilhassa milli ve manevi değerlerinden koparmakla mümkündür. Bernard Lewis

  28- Cesaret gerektiren yaşamaktır,ölmek değil! M. Antionette

  29- Çalışmak bizi şu üç şeyden kurtarır: Can sıkıntısı, kötü alışkanlıklar, Yoksulluk. VOLTAIRE

  30- Bir pîre demişler ki, evlen! Demiş :
  Ben daha bulûğa ermedim!
  insan veliliğe erince baliğ olur;
  Velilik olmayınca çocukluk olur. Şeyh Şirazî «Gülşen-i Raz»

  31- Gezdim halep ile şamı
  Eyledim ilmi talep
  Meğer ilim bir hiç imiş
  İllâ edep illâ edep.

  32- Bize bir nazar oldu
  Cumamız Pazar oldu
  Ne olduysa azar azar oldu!

  33- İnsanlara emri bil mâruf yaparken onlara sanki başlarının üzerinde güvercin varmış gibi yaklaşırız. O kuş imanlarıdır

  34- Tolstoy: Zindana atılan biçarelere muhafızlarını seçme hakkı verilse bu onların hürriyetini temin eder mi?!

  35- Tarih bilmeyen diplomat pusuladan anlamayan kaptana benzer. Cevdet Paşa

  36- Dahi bir fesad koptu cihanda
  Hevai nefse düştü nâs bu anda
  Eğer alim eğer abid bu şanda
  Hadis tefsir fıkıh kaldı nihanda
  Bu nâsdan ayrılup hakka gidelim
  Cemali ba kemaleh seyr idelim İsmet Garibullah Rahmetullahi Aleyh

  37- Dost istersen ALLAH yeter
  Yaren istersen KUR'AN yeter
  Mal istersen KANAAT yeter
  Düşman istersen NEFİS yeter
  Nasihat istersen ÖLÜM yeter

  38- Bu gününü düşünme
  Dün geçti, Yarın var mı?
  Gençliğine Güvenme!
  Ölen hep ihtiyar mi?
  Ya İslam`da erirsin
  Ya inkarda çürürsün
  Yol Mezarda bitmiyor
  Girdiğinde görürsün Ebû Tûrab Rahmetullahi Aleyh

  39- Hani nerede?
  Gönüllerden kubbelere,
  Kubbelerden gönüllere
  Gürül gürül akan Kur'an sesleri?...
  Kur'an sesleri dindirilmiş,
  Müslümanlar sindirilmiş!...
  Allah-Muhammed-Hülafa-i raşidinin
  İsimleri kubbelerden yerlere indirilmiş!...
  Mabedimin göğsüne uzanan namahrem eli,
  Kimin elidir?!...
  Söyle Ayasofya, söyle.
  Seni puthane yapan hangi delidir?!...OSMAN YÜKSEL SERDENGEÇTİ

  40- "Sadece başkaları için yaşanan bir hayat, yaşamaya değer bir hayattır." - Albert Einstein

  41- "Eğer bir yaşam, tümüyle kişisel arzuları tatmine yönelmişse er yada geç, acı bir düş kırıklığına yol açar." - Albert Einstein

  42- "Milliyetçilik bir çocukluk hastalığıdır. İnsanlığın kızamığıdır." - Albert Einstein

  43- İnsan inanır ve inandığı gibi yaşarsa insandır yoksa bir hiçtir! KEMTER

  44- Ağlayım ki göz yaşlarım kalbimi yumuşatsın.KEMTER

  45- Bazı insanlar köpekten beterdir bazılarının ise köpeği olmaya değer. KEMTER
  Tek dostum kitaplarım, tek düşmanım cahil dostlarım. Diderot
  İnsanlar başaklara benzerler, içleri boşken başları havadadır, doldukça eğilirler. Montaigne
  Aklı sadece beyin fonksiyonu olarak yıllarca açıklamaya çalıştıktan sonra bir kişinin, varlığımızın iki önemli unusurdan meydana geldiğini savunan fikri benimsemesinin daha mantıklı olduğu sonucuna vardım. Aklı, beynin içindeki sinirsel işlemler bazında açıklamanın imkansız olacağı kesin gözüktüğü için, varlığımızın iki önemli unsuru (madde ve ruh) açısından açıklanması gerektiğini anladım. Wilder Penfield
  İyiliğe iyilik her kişinin kârı, kötülüğe iyilik ER kişinin kârı.
   


Sayfayı Paylaş