Esmaül Hüsna Günde Kaç Kez Okunmalı

Konusu 'Sorularla İslam' forumundadır ve EmRe tarafından 24 Kasım 2013 başlatılmıştır.

 1. EmRe Well-Known Member


  Günlük hayatta hangi ESMA'ÜL HÜSNA kaç kere, ne için zikredilmeli?

  Bilindiği gibi Allah'ın (C.C.) güzel isimleri (Esma-ül Hüsna)'sı vardır. Bu husus Kur'ân-ı Kerîm'de çeşitli ayetlerle belirtilmiştir. Allah, (C.C.) yüce zatını bizlere tanıtırken ayetlerinde şöyle buyurmaktadır:

  " O yaratan, var eden, varlıklara şekil veren Allah?tır. (C.C.) En güzel isimler ( Esma-ül Hüsna ) O'na mahsustur." " De ki ister Allah (C.C.) diye, ister Rahman diye Dua edin. Çünkü en güzel isimler O'na mahsustur?"

  "Allah kendisinden başka ilah olmayandır. En güzel isimler onundur."
  Meşhur hadis kitaplarında: "Şüphesiz Allah?ın (C.C.) 99 ismi vardır, kim bunları ezberleyip manasını düşünerek sonuna kadar sayarsa cennete girer."
  Hadisiyle Allah?ın 99 ismi olduğunu anlıyoruz.

  Allah'ın (C.C.) isimlerinin her birinin sözlük anlamı vardır. Bu isimler Allah'ın (C.C.) kudretinin değişik şekillerde tecellilerinin isimleridir. Müslümanlar Allah'tan (C.C.) bir dilekte bulunacakları zaman veya duâ edecekleri zaman genellikle Allah'ın (C.C.) isimlerinden bazıları ile dilekte bulunurlar ve duâ ederler. Örneğin bol rızık istemek için O'nun Rezzak olduğunu, günahlarını affetmesini diledikleri zaman O'nun Rahim, Gafur ve Afuv olduğunu vurgularlar; çok bunaldıklarında O'nun Vasi' ismiyle kendilerine ferahlık vermesini isterler. Bu örnekler daha da çoğaltılabilir.

  Sözlük anlamları dışında Esma-ül Hüsna'nın her birinin ayrı bir özelliği vardır. Bazı dileklerin ve istenilen şeylerin yerine gelmesi, Duaların kabul edilmesi için, ya da bazı sıkıntıların gitmesi, hastalıkların geçmesi ve buna benzer hususlar için Allah'ın (C.C.) bazı isimlerinin belli miktarlarda zikredilmesi gerekir.İşte buna Esma-ül Hüsna'nın Havassı (hususiyetleri, özellikleri) denir. Bunlardan yola çıkarak İslam Alimleri ve mutasavvıflar bu konu üzerinde eserler yazmışlardır, bunlardan biri de Osmanlı ilim adamı,mutasavvıf yazar Bayramiyye Tarikatı Şeyhi İbni İsa-yı Saruhani?dir.

  Kitapta her ismin günün hangi saatinde kaç defa okunacağı belirtilmiştir. Aşağıda 3'lü vefklerini verdiğimiz Esmaları kurallarına göre yaptıktan sonra o Esmayı saatinde ve gününde sayısınca okursanız Allah?ın (C.C.) izni ile başarı kaçınılmazdır.

  Okunmak istenen Esma'nın etkisini artırma yöntemi

  Okunan Esma-ül Hüsnaların daha çabuk ve daha tesirli olmaları için çoğaltılırlar ve işlem için Arabi Ebced kullanılır. En çok bilinen ve kullanılan büyük Ebced hesabından başka, Arabi Ebced yada En Büyük Ebced hesabı da vardır. Bu Tabloda harfler yine Ebced sırasına göre dizilmiştir, sayısal değerler verilirken, Ebced değerlerinin Arapça yazılışlarının harflerinin sayısal değerleri toplamı alınmıştır. Örneğin Elif, Ehad, Be, İsneyn, Cim, Selesa gibi.

  Uygulama şöyledir, seçilen isimin değeri En Büyük Ebced tablosuyla (Tablo No:20) hesaplanır, bulunan değerin devamlı olarak bir kalana kadar yarısı alınır ve tümü toplanır ve adedi kadar okunur.

  Bu işlem bütün Esmalara uygulanabilir. Sayının 2'ye tam bölünüp bölünmemesinin önemi yoktur. Sayı bölündüğü zaman bir fazlası alınır diğer bölünmelerde bir eksiği alınır ve böylece bir kalana kadar yarılanır.

  Er Rezzak İsmi okunmak istenirse ( R = 501 ) ( Ze = 137 ) ( Elif = 13 ) ( Ka = 46 ) Toplam : 697 dir.
  697 Yarısını ekleyelim ve devam edelim
  349
  174
  87
  43
  22
  11
  6
  3
  1
  Bütün Adetlerin Toplamı : 1393'tür
  El Rezzak İsmi 1393 defa okunursa isim daha tesirli olur.

  Okunacak Saatler

  GÜNEŞ : Allah, er Rahmanu, er Rahimu ,el Meliku, es Selamu,el Haliku, el Bariu,el Basitu, er Rafiu,el Muizzu, el Basiru,
  el Hakemu, el Adlu, el Gafuru, el Aliyyu, el Hafizu, el Mukitu,el Celilu, el Baisu,el Muhsi,el Hayyu, el Kadiru, el Muktediru,
  el Evvelu, el Vali, el Afuvvu, Zül Celalu vel İkram, el Ganiyyu, el Maniu ,en Nuru, el Hadiu, el Bakiu, er Reşidu, es Saburu.
  JÜPİTER : el Kudüsu, el Müheyminu, el Mutekebbiru, el Kahharu, el Alimu, el Kabidu, es Semiu, el Kebiru ,el Mucibu,
  Eş Şehidu, el Hamidu, el Mubdiu, el Kayyumu, es Samedu, et Tevvabu ,el Muksitu, el Camiu, el Bediu
  VENÜS : el Muminu, el Gaffaru, el Vehhabu, er Rezzaku, el Latifu, eş Şekuru, el Hasibu, el Kerimu, er rakibu, el Mecidu,
  el Vekilu, el Metinu, el Muhyi, el Macidu, el Berru, el Muğni, el Varisu.
  MARS : el Azizu, el Cebbaru, el Muzillu, el Kavi, el Veliyyu, el Mumitu, el Vahidu, el Ehadu, el Ahiru, el Muntakimu, ed Darru.
  AY : el Musavviru, el Habiru, el Vasiu, el Hakimu, el Vedudu, el Batinu.
  MERKÜR : el Fettahu, el Azimu, el Muidu, er Raufu, Malik el Mülk.
  SATÜRN : el Hafizu, el Halimu, el Vacidu, el Mukaddimu, el Muahhiru, ez Zahiru, el Muteali, en Nuru.

  Günlük hayatta hangi isim, kaç kere, ne için zikredilmeli?

  İsm-i Celil - Tesbih adedi - Tesbih niyeti
  Allah-(66) - Her türlü istek, tüm duaların kabul olması.
  Er-Rahmân - (298) - Dünyada ve ahirette Allah'ın sevgisini kazanmak.
  Er-Rahîm - (258) - Maddî ve manevî rızka nail olmak.
  El-Melik - (90) - Maddî ve manevî güçlü olmak, insanlara sözlerini anlatıp dinletebilmek, emir sahibi olmak.
  El-Kuddûs - (170) - Maddî ve manevî her türlü temizlik, kalp temizliği, ruhî hastalıklardan iyileşmek.
  Es-Selâm - (131) - Korkulan her şeyden emin olmak ve esenliğe çıkmak.
  El-Mü'min - (137) - Güvende olma, güvenilir insan olmak, kötü hastalıklara düşmemek.
  El-Muheymin - (145) - İnsanlardan korunmak ve onların düşüncelerine akıl erdirebilmek.
  El-Aziz - (94) - Düşmanlara galip gelmek.
  El-Cebbâr - (206) - İstek ve arzuların olması, insanların ve cinlerin şerrinden emin olmak.
  El-Mütekebbir - (662) - İzzet, refah ve gerçek büyüklüğe erişmek, halk tarafından sevilmek.
  El-Hâlık - (731) - İşlerde üzüntü ve sıkıntıdan kurtulmak, başarılı olmak.
  El-Bâri - (214) - İşte başarılı olmak, maddî ve manevî sıkıntılardan kurtulmak.
  El-Musavvir - (336) - Maksat ve meramina ulaşmak ve ifade etmek, en zor işleri başarmak ve bir işte uzmanlaşmak.
  El-Gaffâr - (1.281) - Bağışlanmak ve günahlardan korunmak.
  El-Kahhâr - (306) - Zalimlerin ve din düşmanlarının kahrından kurtulmak.
  El-Vehhâb - (14) - Sıkıntısız ve maddî açıdan rahat bir hayat sürmek.
  Er-Rezzâk - (308) - Bol rızıklı bir ömür geçirmek.
  El-Fettâh - (489) - Maddî ve manevî hayır kapılarının açılması, ticarette başarıya ulaşmak.
  El-Alim - (150) - İlim zenginliği için.
  El-Kâbid - (903) - Zalimin zulmünden kurtulmak.
  El-Bâsit - (72) - Rızkının genişlemesi ve bereketin artması.
  El-Hafid - (1.481) - Kötüden, kötülerden ve belalardan korunmak.
  Er-Rafi' - (351) - İnsanlar içinde ve işinde yükselmek, tevazu sahibi olmak.
  El-Muiz - (117) - Fakir ve zelillikten kurtulmak.
  El-Muzil -(770) - Düşmanları zelil etmek.
  Es-Semi' - (180) - Duaların kabul olması.
  El-Basir - (302-112) - Acziyetin kalkması, basiretli olmak.
  El-Hakem-(68) - Haklı davasını kazanmak, insanlar arasında hak ile hüküm vermek.
  El-Adl - (104) - Adaletli olmak, haklı davayı kazanmak.
  El-Latîf - (129) - Dileklerin olması, kısmet ve rızkın artması.
  El-Habîr - (812) - Hafıza ve idrakin genişlemesi.
  El-Halîm - (88) - Ahlâk güzelliği ve yumuşak huylu olmak, hiddet ve sinirin gitmesi.
  El-Azîm - (1.020) - Sözünün tesirli olması ve sözü dinlenir olmak.
  El-Gafûr - (1.286) - Günahların affı ve kötü ahlâktan korunmak.
  Eş-Şekûr - (526) - Talihin açıklığı, kendine verilen nimetlerin şükrünü eda etmek, bol rızık için.
  El-Aliyy - (110) - Zilletten kurtulmak, ilim, derecelerin artması.
  El-Kebîr - (232) - Maddî ve manevî büyüklük, hürmet sahibi olmak.
  El-Hafîz - (998) - Nefsinin ve malının korunması.
  El-Mukît - (550) - Muhtaç olunan şeyi kazanmak ve rızık.
  El-Hasîb - (80) - Herkese karşı açık alınlı olmak.
  El-Celîl - (73-5.329) - Gerçek yüceliğe erişmek, zalim ve zorbayı zelil etmek.
  El-Kerîm - (270) - Bol rızık sahibi olmak, cömert olmak ve kolaylıklara nail olmak.
  Er-Rakîb - (312) - Her işte Allah'ın koruması altında olmak, bunu hissetmek, hafızasının kuvvetlenmesi.
  El-Mücîb - (55-3.025) - Duaların kabul olunması.
  El-Vâsi' - (137) - Ömür uzunluğu, sıhhat ve rızık genişliği için.
  El-Hakîm - (78-6.084) - İlim ve hikmet sahibi olmak, uzağı görmek, hikmetli iş yapmak.
  El-Vedûd - (20-400) - İnsanların sevgisini kazanmak.
  El-Mecîd - (57-3.249) - İzzet ve şerefin artması.
  El-Bâis - (573) - Kuvvetli irade ve alacaklarını almak.
  Eş-Şehîd - (319) - Şehid olmak, heybetli olmak, halk arasında sevilmek.
  El-Hak - (108) - Sağlam bir imana ve doğru bir ibadet hayatına sahip olmak, başladığı işin sonunun gelmesi.
  El-Vekîl - (66) - Allah'tan her türlü yardım görmek.
  El-Kavî - (116) - Kansızlık ve vücudun güçlü olması, zor işleri kolaylıkla halletmek.
  El-Metîn - (500) - Maddî ve manevî dayanıklı, sağlam ve iradeli olmak, hastalıklardan kurtulmak.
  El-Veliyy - (46-2.116) - Her işte Allah'ın yardımını istemek.
  El-Hamîd - (62-3.844) - Kazancın genişlemesi, Allah'ı çokça hamd etmek için yardım istemek.
  El-Muhsî - (148) - Zekânın kuvvetli olması.
  El-Mübdi - (57) - Her işte muvaffak olmak, ummadığı yerden yardım gelmesi.
  El-Muîd - (124) - Elden kaçanı geri kazanmak, Allah'ın ahirette yeniden dirilme hakikatini ruhlarımıza duyurması.
  El-Muhyî - (68) - İşlerin başarılı olması, hastalıklardan kurtulmak.
  El-Mumît - (490) - Harama bakmamak, kötülüklerden vazgeçmek, devamlı ahireti hatırlamak.
  El-Hay - (18-324) - Sözün tesirli olması, sözü dinlenir olmak.
  El-Kayyûm - (156) - Bütün işlerde yardımı Allah'tan beklemek, isteklere nail olmak, rızkın devamlı olması.
  El-Vâcid - (14-196) - Aradığını ve kaybettiğini bulmak.
  El-Mâcid - (48) - Kazancın bolluğu ve şerefli bir hayat sahibi olmak.
  El-Vâhid/El-Ehad - (19-3.669) - Kalbin uyanıklığı, isteklerin olması.
  Es-Samed - (134) - Hiç kimseye muhtaç olmamak.
  El-Kâdir - (305) - İstediğini yapmaya güç yetirmek.
  El-Muktedir - (744) - Her işte başarılı olmak.
  El-Mukaddim - (184) - Daima yükselmek.
  El-Muahhir - (847) - Kötü ve belalı birinin veya bir işin kendinden uzaklaşması.
  El-Evvel - (37) - Her hayır işinde birinci olmak.
  El-Âhir - (801) - Ömrün uzun olması.
  Ez Zâhir - (1.106) - Her meselenin zuhuru, açıklığı, gizli olmaması.
  El-Müteâlî - (551) - İstediği makama gelmek ve yüceliğe ermek.
  El-Bâtın - (62) - Nefsi mutmain ve kalbi geniş olmak, iç rahatlığının artması.
  El-Vâlî - (47) - Sözünün tesirli olması, insanların kendini sevmesi.
  El-Berr - (202) - Her halukarda iyilik bulmak.
  Et-Tevvâb - (409) - Tövbelerin kabul olması.
  El-Müntekım - (630) - Zulüm ve fenalıklardan korunmak.
  El-Afuvv - (156) - Rızık bolluğu, kalp huzuru, affedilmek.
  Er-Raûf - (287) - Merhametinin artması, hiçbir varlıktan zarar görmemek.
  Mâlikü'l-Mülk - (212) - Mal ve kazanca zarar gelmemesi, maddî ve manevî derecelerin artması.
  Zü'l-Celâli ve'l-İkrâm - (1.100) - İşlerin kolay ve âsân olması, insanların kendini sevmesi.
  El-Muksit - (209) - Eşlerin arasını düzeltmek ve adaletli olmak.
  El-Câmi - (114) - Küsleri barıştırmak ve hayırların birleşip toplanması.
  El-Ganî - (1.060) - Gerçek zenginlik, servet ve geniş rızık, insanlar tarafından sevilmek.
  El-Muğnî - (1.100) - Geçim genişliği, bol rızık ve zenginlik.
  El-Mâni' - (161) - Kaza ve belalardan emin olmak.
  Ed-Dârr - (1.001) -Zararlı kişilerden emin olmak ve onları Allah'a havale etmek.
  En-Nâfi' - (201) - Hastalıklardan korunmak, şifa bulmak, zararlardan uzak durmak.
  En-Nûr - (256) - Doğruyu ve yanlışı görüp kalp nuruna sahip olmak.
  El-Hâdî - (20-400) - Doğru yolu bulmak ve çocuklarının serkeş olmaması.
  El-Bedî' - (86) - Allah'ın yardımına nail olmak, maddî ve manevî güzellik için.
  El-Bâkî - (113) - Ömrün uzunluğu ve sağlıklı olmak.
  El-Vâris - (707) - Uzun ömür, bol mal, şeref ve rızık sahibi olmak.
  Er-Reşîd - (514) - Güzel ahlâk sahibi olmak, kötü alışkanlıklardan korunmak.
  Es-Sabûr - (298) - Başladığı işi kolay bitirmek, sinirini yenmek ve sabırlı olmak.

  'En güzel isimler O'nu (cc) anlatıyor-Esma-i Hüsna, Tecellileri, Sırları' kitabından alınmıştır.
   


Sayfayı Paylaş