Erozyondan Korunmak İçin Neler Yapmalıyız Maddeler Halinde

Konusu 'Coğrafya' forumundadır ve RüzGaR tarafından 6 Ocak 2014 başlatılmıştır.

 1. RüzGaR Super Moderator


  Erozyondan Korunmak İçin Neler Yapmalıyız Madde Madde

  Erozyon genelde eğimli yerlerde meydana gelir. Ayrıca bitki örtüsünün az olduğu yerlerde de erozyon çok olur.

  Korunmak için;
  1. Çevrenin ağaçlandırılması, ormanların korunması gerekir. Ağaç kökleri toprağı tutarak sürüklenmesini önler, ağaç yaprakları yağmurun hızını azaltır.
  2. Baraj ve bentler yapılmalıdır.
  3. Rüzgar perdelikleri yapılmalıdır.

  Erozyonun Nasıl Önlenir
  Var olan toprağın korunabilmesi için toprağa ağaç ve ot gibi bitkiler ekilmelidir. Ağaç ve otsu bitkiler, yağmur ve rüzgarın etkilerini azaltarak erozyonun daha etkisiz gerçekleşmesini sağlarlar.

  - Sığır, koyun ve keçi gibi hayvanların yoğun olduğu bölgelerde ahır hayvancılığı yaygınlaştırılmalıdır.
  - Eğimli araziler dikey olarak değil paralel olarak sürülüp işlenmelidir.
  - Eğimli araziler taraçalandırılmalıdır (bir nevi sürme işlemi).
  - Otlak ve tarımsal arazilerde anız ve ot örtüsü yakılmamalıdır.
  - Nadas alanları azaltılmalı ve nöbetleşe ekim yaygınlaştırılmalıdır.
  - Tarlalar aşırı sulanmamalıdır.
  - Akarsu yatakları temizlenerek suyun geniş alandan akması önlenmelidir.
  - Rüzgarın etkili olduğu arazilerdeki toprağı korumak için rüzgarın hızını kesecek paneller yapılmalıdır.
  - Var olan ormanlık alanlar korunmalı ve yeni ağaçlandırmalar yapılmalıdır.
  - Ağaçlandırma yapılamayan arazilerde otsu bitkilerle yeşillendirilme çalışması yapılmalıdır.
  - Tarla açma veya arsa açma amacıyla ormanlık alanlar tahrip edilmemelidir.turkeyarena
  - Keçi gibi hayvanların ormanlık arazilere sokulmadan çitle çevrili meralarda otlatılmalıdır.
  - Ve en önemlisi erozyonla mücadele ile ilgili olarak halk eğitilmelidir.
   


Sayfayı Paylaş