Erozyon Hakkında Kısa Bilgi

Konusu 'Coğrafya' forumundadır ve RüzGaR tarafından 2 Ocak 2014 başlatılmıştır.

 1. RüzGaR Super Moderator


  Erozyon Hakkında Kısa Bilgiler

  Erozyon toprağın aşınmasına engel olan bitki örtüsünün tahrip edilmesiyle koruyucu örtüden mahrum bırakılan toprağın su ve rüzgarın etkisiyle aşınması ve taşınması olayına denir. En önemli nedeni, toprağı koruyan bitki örtüsünün tahrip edilmesidir. Buna ek olarak arazi eğimi, toprak yapısı, yıllık yağış miktarı, iklim faktörleri, bitki örtüsü, toprak ve bitkiye yapılan çeşitli müdahaleler diğer etmenlerdir.

  Erozyon kısaca yer yüzünün aşınması olayıdır. Toprağın ve kayaların yağmur, sel suları, buzlanma, rüzgar ve benzeri etkenler nedeniyle aşınarak başka yerlere sürüklenmesi ve buna bağlı olarak yeryüzü şeklinin değişmesi olayına erozyon denir.

  Erozyon önlenemez bir doğa olayıdır. Her an, her yerde devam eden bir süreçtir. Bu sürecin gözle görülebilir boyutlarda olması yüzyıllarca sürebileceği gibi etkisi birkaç yıl içinde de gözlemlenebilenler olabilmektedir.

  Erozyonun Sebepleri
  Erozyon oluşumunun nedenleri bazı doğal unsurlardır.

  Erozyonun en önemli nedeni, toprağı koruyan bitki örtüsünün tahrip edilmesidir. Buna ek olarak arazi eğimi, toprak yapısı, yıllık yağış miktarı, iklim faktörleri, bitki örtüsü, toprak ve bitkiye yapılan çeşitli müdahaleler diğer etmenlerdir.

  1- Bitki örtüsünün olmaması (ormanların yok edilmesi).
  2- Arazinin engebeli ve eğimli oluşu.
  3- Toprağın aşırı işlenmesi (yanlış kullanımı).
  4- Meraların aşırı otlatılması (meraların tahrip edilmesi).
  5- Toprağın eğime paralel sürülmesi.
  6- Yangınlar ve ani su taşkınları.
  7- Yağışların düzensiz olması. (İklim).
  8- Yamacın eğim ve uzunluğu.
  9- Toprak yapısı
  10- Dağınık ve düzensiz yerleşme.

  Erozyonun Etkileri ve Korunma Yolları
  Erozyonun bir çok etkisi bulunmaktadır. Bu etkilerin birleşmesi ise, dünyadaki hayatın sona ermesi anlmına gelmektedir. Meraların yok olması hayvancılığın gerilemesine neden olurken, gelirin azalması ve iş olanağının daralması sonucunu doğurur. Bitki örtüsünün yok olması, erozyonun yanı sıra toprak kayması, taşkın ve çığ felaketlerini artırır. Erozyon sonucu taşınan verimli topraklar, baraj göllerini doldurarak, ekonomik ömürlerini kısaltır. Yeşil örtü ve toprağın elden gitmesi ile ortaya çıkan iklim değişikliği ve bozulan ekolojik denge sonucunda, vahim boyutlarda doğal varlık kaybedilerek ekonomik zarara uğratır. Bitki örtüsü ve toprağın olmadığı bir yüzey, kar ve yağmur sularını emmemediğinden, doğal su kaynakları düzenli ve sürekli olarak beslenemez. Kaybedilen toprak örtüsünün yeniden oluşması için binlerce yıl gerekir.

  1. Verimli tarım alanları azalır.

  2. Toprağın verimi düşer ve çölleşme olur.

  3. Doğal afetlere zemin hazırlar. (toprak kayması, çığ v.b)

  4. Orman alanlarını azaltır.

  5. Doğal hayvan türlerini azaltır.

  6. Verimlilik azalır.

  7. Hayvancılık yapılamaz hale gelir.

  8. Barajlar alivyonlarla dolar ve barajlar yok olma tehlikesi yaşar.

  9. Erozyon bitki örtüsünü bitirir. Bitki örtüsünün olmayışı ise, toprağın yok olması demektir. Toprak ise, yağmur ve kar sularını emendir.turkeyarena Yani her şey mükemmel bir zincir gibi birbirine bağlıdır ve bu zincirin halkalarından bir tanesinin kopuşu, hayatın bitmesi anlmına gelmektedir.

  Erozyon genelde eğimli yerlerde meydana gelir. Ayrıca bitki örtüsünün az olduğu yerlerde de erozyon çok olur.

  Korunmak için;
  1. Çevrenin ağaçlandırılması, ormanların korunması gerekir. Ağaç kökleri toprağı tutarak sürüklenmesini önler, ağaç yaprakları yağmurun hızını azaltır.
  2. Baraj ve bentler yapılmalıdır.
  3. Rüzgar perdelikleri yapılmalıdır.
   


Sayfayı Paylaş