Elektronların Orbitallere Yerleştirilmesi

Konusu 'Kimya' forumundadır ve RüzGaR tarafından 9 Aralık 2009 başlatılmıştır.

 1. RüzGaR Super Moderator


  Elektronların Orbitallere Yerleştirilmesi
  a) Elektronlar orbitallere; atomun enerjisi en düşük olacak şekilde en içteki yörüngeden başlayarak dolmaya başlarlar. Elektronlar, orbitallere önce 1s sonra 2s ,2p ,3s… sırasına göre yerleşirler.Bu yerleşime Aufbau 4 Yöntemi denir. Bir orbitalin enerjisi çekirdeğe yaklaştıkça azalır. Buna göre enerjisi en az olan orbital 1s orbitalidir.

  b) Aynı yörüngedeki ( 1,2,3,4,… = K,L,M,N, … ’den herhangi biri ) orbitallerin enerjileri arasındaki ilişki s < p < d < f şeklindedir. Aynıyörüngedeki 3 tane p ,5 tane d ve 7 tane f orbitallerinin enerjileri kendi aralarında birbirine eşittir.

  Buna göre ; orbitallerin enerji artış sırası 1s,2s, 2p,3s ,3p… şeklindedir. ( şekil 1 )
  . Ancak atomdaki elektron sayısıarttıkça obitallerdeki elektron bulutlarının birbirini itmeleri sonucu enerji artış sırasında bazı değişiklikler olur. Çok elektronlu atomlar için orbitallerin enerjilerinin sıralanmasışekildeki yöntem takip edilerek kolay hale getirilir.( Şekil 2 ) Orbitallerin elektronla doluş sırasını bulmak için okun yönü takip edilir.

  1s < 2s< 2p < 3s < 3p < 4s < 3d < 4p < 5s < 4d < 5p < 6s < 4f < 5d < 6p < …
  Şekil 1 Şekil 2

  4 Aufbau Almanca da inşa etmek anlamına gelir.
  2. Bir orbitale en fazla 2 elektron yerleşebilir. Bu ilkeye Pauli Dışlama İlkesi denir. Elektronların kendi eksenleri etrafında dönmeleri sonucu oluşan manyetik alandan dolayı ;
  her bir orbital ancak spinleri ters olan iki elektron barındırabilirler.

  3. Aynı yörüngedeki eş enerjili orbitallere, örneğin 2px 2py 2pz orbitallerine, elektronlar önce birer birer yerleşirler,tüm orbitaller yarı dolu hale geldikten sonra ikinci elektronu ters spinli almaya başlarlar.Buna Hunt Kuralı denir.
  O Bunu koltukları karşılıklı olan bir belediye otobüsüne benzetebilirsiniz,önce yolcular buldukları boş koltuklara oturur sonra dolu olan koltukların karşısındaki koltuklar dolmaya başlar.

  O Tüm bu öğrendiklerinizi pekiştirmek için aşağıdaki açıklama ve
  örnekleri dikkatlice inceleyiniz.
  Atomun temel parçacıklarının en hafif olanı elektrondur. Kütlesi 1/1840 akb’ ye eşittir. Elektron negatif yüklüdür. Elektronun yükü (-) birim yük denilen 1,602.10 -l9 coulomb’a eşittir, e-ile gösterilir. Atomların elektrik yükü bakımından nötr olmaları için yapılarında pozitif yük sayısı kadar negatif yük taşımasıgerekir.

  Nötr atomlarda çekirdekteki proton sayısı kadar elektron bulunur.
  Elektronlar çekirdek etrafında çok büyük bir süratle hareket halindedirler. Elektronlar hareketleri sırasında belirli yörüngelerde (enerji seviyelerinde) dönerler.

  Yörünge Adı Baş Kuantum Sayısı( n) Orbital Türü (l) ve Gösterilişi Orbital sayısı( n2 ) Elektron Sayısı( 2n2 )
  1. Yörünge (K) n = 1 s ( 1s ) 1 2.12 = 2 e -
  2. Yörünge (L) n = 2 s, p (2s, 2px , 2py, 2pz ) 4 2.22 = 8 e -
  3. Yörünge (M) n = 3 s,p,d, ( 3s, 3px, 3py, 3pz , 3d, 3d, 3d, 3d, 3d ) 9 2.33 = 18 e -
  4. Yörünge (N) n = 4 s,p,d,f 4s, 4px, 4py, 4pz, 4d, 4d, 4d, 4d, 4d, 4f, 4 f , 4 f , 4 f , 4 f , 4 f , 4 f 16 2.42 = 32 e -

  Elektriksel çekim kuvveti elektronu çekirdeğe en yakın yörüngeye çekmek ister. Ancak her yörünge belirli sayıda elektron alabilir. Son yörüngenin alabileceği maksimum elektron sayısı 8 ’dir. Her yörüngenin elektron kapasitesi 2n2 ile sınırlıdır.Buradaki n, yörünge sayısını gösterir. Her yörüngenin (enerji seviyesinin) en fazla bulundurabileceği elektron sayısıtabloda belirtilmiştir.Atomların dış yörüngelerindeki elektronlara değerlik elektronları denir.turkeyarena.com

  O Atom numarası 11’den 18’ e kadar olan elementlerin elektronik yapısı
  1 . ve 2 yörünge itibariyle 10Ne .
  ile aynıdır. Bundan dolayı bu aralıktaki elementler aşağıdaki gibi gösterilebilir.

  O Atom numarası 19 ve 20 olan elementlerde; enerjisi 3d’ye göre daha düşük olan 4s

  [​IMG]
   


 2. Funda3418 Well-Known Member

  teşekkürler
   

Sayfayı Paylaş