Elektrikli Araba Bilgi

Konusu 'Oto Haber' forumundadır ve OrKuN tarafından 10 Mart 2012 başlatılmıştır.

 1. OrKuN Well-Known Member


  Elektrikli Araba Bilgi
  Elektrikli Araba Bilgiler


  Elektrikli Arabalar

  Elektrikli araç (EA) kavram[FONT=EKGHJJ+Arial,Arial]ı [/FONT]geçti[FONT=Arial,Arial]ğ[/FONT]imiz on y[FONT=EKGHJJ+Arial,Arial]ı[/FONT]lda otomobil sektörünün ArGe bölümlerinden prototip atölyelerine do[FONT=Arial,Arial]ğ[/FONT]ru yolculu[FONT=Arial,Arial]ğ[/FONT]unu bitirmi[FONT=Arial,Arial]ş[/FONT]tir. Seri üretim hatlar[FONT=EKGHJJ+Arial,Arial]ı[/FONT]na do[FONT=Arial,Arial]ğ[/FONT]ru olan yolculu[FONT=Arial,Arial]ğ[/FONT]u ise k[FONT=EKGHJJ+Arial,Arial]ı[/FONT]smen tamamlanm[FONT=EKGHJJ+Arial,Arial]ı[/FONT][FONT=Arial,Arial]ş[/FONT]t[FONT=EKGHJJ+Arial,Arial]ı[/FONT]r. Bilhassa hibrid (karma) elektrikli araçlar (HEA), önümüzdeki on y[FONT=EKGHJJ+Arial,Arial]ı[/FONT]l içerisinde tüm araç s[FONT=EKGHJJ+Arial,Arial]ı[/FONT]n[FONT=EKGHJJ+Arial,Arial]ı[/FONT]flar[FONT=EKGHJJ+Arial,Arial]ı[/FONT]nda a[FONT=Arial,Arial]ğ[/FONT][FONT=EKGHJJ+Arial,Arial]ı[/FONT]rl[FONT=EKGHJJ+Arial,Arial]ı[/FONT]kl[FONT=EKGHJJ+Arial,Arial]ı [/FONT]tercih edilecektir. Ba[FONT=Arial,Arial]ş[/FONT]lang[FONT=EKGHJJ+Arial,Arial]ı[/FONT]çta konvansiyonel araçlarda bulunan birçok ekipman[FONT=EKGHJJ+Arial,Arial]ı [/FONT]da bünyesinde bulunduran HEA’lar, bir çok kesimde tüketicilerin be[FONT=Arial,Arial]ğ[/FONT]enisine sunulmaktad[FONT=EKGHJJ+Arial,Arial]ı[/FONT]r. Bu arada uzun y[FONT=EKGHJJ+Arial,Arial]ı[/FONT]llard[FONT=EKGHJJ+Arial,Arial]ı[/FONT]r özel kullan[FONT=EKGHJJ+Arial,Arial]ı[/FONT]mlar için geli[FONT=Arial,Arial]ş[/FONT]tirilmi[FONT=Arial,Arial]ş [/FONT]bataryal[FONT=EKGHJJ+Arial,Arial]ı [/FONT]araçlar, batarya ve güç elektroni[FONT=Arial,Arial]ğ[/FONT]i teknolojilerinin geli[FONT=Arial,Arial]ş[/FONT]imine paralel olarak, kullan[FONT=EKGHJJ+Arial,Arial]ı[/FONT]c[FONT=EKGHJJ+Arial,Arial]ı[/FONT]lar[FONT=EKGHJJ+Arial,Arial]ı[/FONT]na daha yüksek menzil ve kullan[FONT=EKGHJJ+Arial,Arial]ı[/FONT]m rahatl[FONT=EKGHJJ+Arial,Arial]ı[/FONT][FONT=Arial,Arial]ğ[/FONT][FONT=EKGHJJ+Arial,Arial]ı [/FONT]sa[FONT=Arial,Arial]ğ[/FONT]lamaktad[FONT=EKGHJJ+Arial,Arial]ı[/FONT]r. HEA’lar[FONT=EKGHJJ+Arial,Arial]ı[/FONT]n en önemli özellikleri, sabit [FONT=Arial,Arial]ş[/FONT]arj sistemlerinden ba[FONT=Arial,Arial]ğ[/FONT][FONT=EKGHJJ+Arial,Arial]ı[/FONT]ms[FONT=EKGHJJ+Arial,Arial]ı[/FONT]z, konvansiyonel araçlara benzer [FONT=Arial,Arial]ş[/FONT]ekilde menzile sahip olmalar[FONT=EKGHJJ+Arial,Arial]ı[/FONT]d[FONT=EKGHJJ+Arial,Arial]ı[/FONT]r.

  Elektrikli araçlar kavram[FONT=EKGHJJ+Arial,Arial]ı [/FONT]bu çal[FONT=EKGHJJ+Arial,Arial]ı[/FONT][FONT=Arial,Arial]ş[/FONT]mada üç farkl[FONT=EKGHJJ+Arial,Arial]ı [/FONT]grup alt[FONT=EKGHJJ+Arial,Arial]ı[/FONT]nda incelenmi[FONT=Arial,Arial]ş[/FONT]tir. Bunlar s[FONT=EKGHJJ+Arial,Arial]ı[/FONT]ras[FONT=EKGHJJ+Arial,Arial]ı [/FONT]ile tümü-elektrikli araçlar, hibrid elektrikli araçlar ve yak[FONT=EKGHJJ+Arial,Arial]ı[/FONT]t pilli araçlard[FONT=EKGHJJ+Arial,Arial]ı[/FONT]r.

  EA’lar[FONT=EKGHJJ+Arial,Arial]ı[/FONT]n gelecekte kullan[FONT=EKGHJJ+Arial,Arial]ı[/FONT]m[FONT=EKGHJJ+Arial,Arial]ı[/FONT]n artmas[FONT=EKGHJJ+Arial,Arial]ı[/FONT]na yol açacak etkenler özetle a[FONT=Arial,Arial]ş[/FONT]a[FONT=Arial,Arial]ğ[/FONT][FONT=EKGHJJ+Arial,Arial]ı[/FONT]da verilmi[FONT=Arial,Arial]ş[/FONT]tir:
  • Ula[FONT=Arial,Arial]ş[/FONT][FONT=EKGHJJ+Arial,Arial]ı[/FONT]m maliyetlerinin azalt[FONT=EKGHJJ+Arial,Arial]ı[/FONT]lmas[FONT=EKGHJJ+Arial,Arial]ı[/FONT],
  • Fosil kökenli yak[FONT=EKGHJJ+Arial,Arial]ı[/FONT]tlar[FONT=EKGHJJ+Arial,Arial]ı[/FONT]n kullan[FONT=EKGHJJ+Arial,Arial]ı[/FONT]m[FONT=EKGHJJ+Arial,Arial]ı[/FONT]n[FONT=EKGHJJ+Arial,Arial]ı[/FONT]n azalt[FONT=EKGHJJ+Arial,Arial]ı[/FONT]lmas[FONT=EKGHJJ+Arial,Arial]ı[/FONT],
  • Özellikle kentlerde hava kirleticilerinin azalt[FONT=EKGHJJ+Arial,Arial]ı[/FONT]lmas[FONT=EKGHJJ+Arial,Arial]ı[/FONT],
  • Global ölçekte sera gaz[FONT=EKGHJJ+Arial,Arial]ı [/FONT]olu[FONT=Arial,Arial]ş[/FONT]umunun bertaraf edilmesidir.

  EA’lar[FONT=EKGHJJ+Arial,Arial]ı[/FONT]n yollarda ço[FONT=Arial,Arial]ğ[/FONT]unluk haline gelmesi ile otomotiv sektörünü bekleyen büyük de[FONT=Arial,Arial]ğ[/FONT]i[FONT=Arial,Arial]ş[/FONT]imler çe[FONT=Arial,Arial]ş[/FONT]itli otoriteler taraf[FONT=EKGHJJ+Arial,Arial]ı[/FONT]ndan a[FONT=Arial,Arial]ş[/FONT]a[FONT=Arial,Arial]ğ[/FONT][FONT=EKGHJJ+Arial,Arial]ı[/FONT]daki [FONT=Arial,Arial]ş[/FONT]ekilde belirtilmektedir:
  • EA’lara ait bataryalar, elektrik motorlar[FONT=EKGHJJ+Arial,Arial]ı[/FONT], güç elektroni[FONT=Arial,Arial]ğ[/FONT]i gibi parçalar üreten sanayilerin olu[FONT=Arial,Arial]ş[/FONT]mas[FONT=EKGHJJ+Arial,Arial]ı[/FONT],
  • Ana üretici firmalar[FONT=EKGHJJ+Arial,Arial]ı[/FONT]n üretim ve pazarlama teknikleri aç[FONT=EKGHJJ+Arial,Arial]ı[/FONT]s[FONT=EKGHJJ+Arial,Arial]ı[/FONT]ndan de[FONT=Arial,Arial]ğ[/FONT]i[FONT=Arial,Arial]ş[/FONT]ime u[FONT=Arial,Arial]ğ[/FONT]ramas[FONT=EKGHJJ+Arial,Arial]ı[/FONT],
  • Gerçekle[FONT=Arial,Arial]ş[/FONT]ecek büyük de[FONT=Arial,Arial]ğ[/FONT]i[FONT=Arial,Arial]ş[/FONT]im s[FONT=EKGHJJ+Arial,Arial]ı[/FONT]ras[FONT=EKGHJJ+Arial,Arial]ı[/FONT]nda otomotiv sektöründe önde gelen ülkelere, elektro mekanik dal[FONT=EKGHJJ+Arial,Arial]ı[/FONT]nda yüksek kaliteli, dü[FONT=Arial,Arial]ş[/FONT]ük maliyetli ve yenilikçi ürünlere sahip ülkelerin rakip olmas[FONT=EKGHJJ+Arial,Arial]ı[/FONT]


  Yak[FONT=EKGHJJ+Arial,Arial]ı[/FONT]t da[FONT=Arial,Arial]ğ[/FONT][FONT=EKGHJJ+Arial,Arial]ı[/FONT]t[FONT=EKGHJJ+Arial,Arial]ı[/FONT]m ve alt yap[FONT=EKGHJJ+Arial,Arial]ı [/FONT]de[FONT=Arial,Arial]ğ[/FONT]i[FONT=Arial,Arial]ş[/FONT]ikleri
  • Bak[FONT=EKGHJJ+Arial,Arial]ı[/FONT]m tekniklerinin ve personelinin e[FONT=Arial,Arial]ğ[/FONT]itiminde de[FONT=Arial,Arial]ğ[/FONT]i[FONT=Arial,Arial]ş[/FONT]iklikler,
  • Standartlar ve yönetmelikler,
  • Kullan[FONT=EKGHJJ+Arial,Arial]ı[/FONT]c[FONT=EKGHJJ+Arial,Arial]ı[/FONT]lar[FONT=EKGHJJ+Arial,Arial]ı[/FONT]n uyumu,
  • Ak[FONT=EKGHJJ+Arial,Arial]ı[/FONT]ll[FONT=EKGHJJ+Arial,Arial]ı [/FONT]trafik sistemlerinin ortaya ç[FONT=EKGHJJ+Arial,Arial]ı[/FONT]k[FONT=EKGHJJ+Arial,Arial]ı[/FONT][FONT=Arial,Arial]ş[/FONT][FONT=EKGHJJ+Arial,Arial]ı[/FONT],

  Tümü-EA’lar[FONT=EKGHJJ+Arial,Arial]ı [/FONT]1900’lü y[FONT=EKGHJJ+Arial,Arial]ı[/FONT]llar[FONT=EKGHJJ+Arial,Arial]ı[/FONT]n ba[FONT=Arial,Arial]ş[/FONT]lar[FONT=EKGHJJ+Arial,Arial]ı[/FONT]nda kullan[FONT=EKGHJJ+Arial,Arial]ı[/FONT]lmaya ba[FONT=Arial,Arial]ş[/FONT]lanm[FONT=EKGHJJ+Arial,Arial]ı[/FONT][FONT=Arial,Arial]ş[/FONT]t[FONT=EKGHJJ+Arial,Arial]ı[/FONT]r. Tümü elektrikli araçlar[FONT=EKGHJJ+Arial,Arial]ı[/FONT]n getirece[FONT=Arial,Arial]ğ[/FONT]i yenilikler k[FONT=EKGHJJ+Arial,Arial]ı[/FONT]saca a[FONT=Arial,Arial]ş[/FONT]a[FONT=Arial,Arial]ğ[/FONT][FONT=EKGHJJ+Arial,Arial]ı[/FONT]da özetlenmi[FONT=Arial,Arial]ş[/FONT]tir:

  • Tümü-elektrikli araç, modern elektrikli tahrik teknolojisi kullan[FONT=EKGHJJ+Arial,Arial]ı[/FONT]larak geli[FONT=Arial,Arial]ş[/FONT]tirilmi[FONT=Arial,Arial]ş [/FONT]elektrik motoru, güç konvertörü ve enerji kayna[FONT=Arial,Arial]ğ[/FONT][FONT=EKGHJJ+Arial,Arial]ı[/FONT]n[FONT=EKGHJJ+Arial,Arial]ı [/FONT]içermektedir.
  • Tümü-EA’larda yak[FONT=EKGHJJ+Arial,Arial]ı[/FONT]t, elektrik enerjisi dönü[FONT=Arial,Arial]ş[/FONT]ümü gerçekle[FONT=Arial,Arial]ş[/FONT]memekte, elektrik enerjisi batarya, volan veya süperkapasitörler ile depolanmaktad[FONT=EKGHJJ+Arial,Arial]ı[/FONT]r.
  • Tümü-EA’lar yeni bir araç konseptinin ötesinde ta[FONT=Arial,Arial]ş[/FONT][FONT=EKGHJJ+Arial,Arial]ı[/FONT]mac[FONT=EKGHJJ+Arial,Arial]ı[/FONT]l[FONT=EKGHJJ+Arial,Arial]ı[/FONT]k hizmetlerinin s[FONT=EKGHJJ+Arial,Arial]ı[/FONT]f[FONT=EKGHJJ+Arial,Arial]ı[/FONT]r emisyon ve daha yüksek verim ile sa[FONT=Arial,Arial]ğ[/FONT]lanmas[FONT=EKGHJJ+Arial,Arial]ı[/FONT]na yol açacak köklü bir de[FONT=Arial,Arial]ğ[/FONT]i[FONT=Arial,Arial]ş[/FONT]imdir.
  • Tümü-EA’lar modern ta[FONT=Arial,Arial]ş[/FONT][FONT=EKGHJJ+Arial,Arial]ı[/FONT]mac[FONT=EKGHJJ+Arial,Arial]ı[/FONT]l[FONT=EKGHJJ+Arial,Arial]ı[/FONT]k a[FONT=Arial,Arial]ğ[/FONT]lar[FONT=EKGHJJ+Arial,Arial]ı [/FONT]ile uyumlu olarak ak[FONT=EKGHJJ+Arial,Arial]ı[/FONT]ll[FONT=EKGHJJ+Arial,Arial]ı [/FONT]sistemleri olu[FONT=Arial,Arial]ş[/FONT]turmay[FONT=EKGHJJ+Arial,Arial]ı [/FONT]sa[FONT=Arial,Arial]ğ[/FONT]layacakt[FONT=EKGHJJ+Arial,Arial]ı[/FONT]r.
  • [FONT=Arial,Arial]İş[/FONT]letme ko[FONT=Arial,Arial]ş[/FONT]ullar[FONT=EKGHJJ+Arial,Arial]ı [/FONT]ve çal[FONT=EKGHJJ+Arial,Arial]ı[/FONT][FONT=Arial,Arial]ş[/FONT]ma döngüleri yeniden tan[FONT=EKGHJJ+Arial,Arial]ı[/FONT]mlanacakt[FONT=EKGHJJ+Arial,Arial]ı[/FONT]r.
  • Son kullan[FONT=EKGHJJ+Arial,Arial]ı[/FONT]c[FONT=EKGHJJ+Arial,Arial]ı[/FONT], her bak[FONT=EKGHJJ+Arial,Arial]ı[/FONT]m-üretim seviyesi ve alakal[FONT=EKGHJJ+Arial,Arial]ı [/FONT]sektörlerde altyap[FONT=EKGHJJ+Arial,Arial]ı[/FONT], e[FONT=Arial,Arial]ğ[/FONT]itim ve standardizasyon ihtiyac[FONT=EKGHJJ+Arial,Arial]ı [/FONT]ortaya ç[FONT=EKGHJJ+Arial,Arial]ı[/FONT]kacakt[FONT=EKGHJJ+Arial,Arial]ı[/FONT]r.
   


Sayfayı Paylaş