El yazısı vasiyetname örneği

Konusu 'Hukuk Rehberi' forumundadır ve EmRe tarafından 25 Şubat 2012 başlatılmıştır.

 1. EmRe Well-Known Member


  Kendi Elyazısı ile Vasiyetnamesi
  El yazısı ile vasiyetname
  Vasiyet Nasıl Yazılır örnek
  el yazısı ile vasiyetname geçerlilik şartları

  El Yazısı Vasiyetname Örneği


  DÜZENLEME ŞEKLİNDE VASİYETNAME ÖRNEĞİ
  (OKUR YAZARLAR İÇİN)

  (T.M.K.502,514,531-537,542, N.K.60,69,72,78,80,84-89,94)
  …………yılı…………ayının…………günü…./……/……
  Aşağıda mühür ve imzası bulunan ben ……………Noteri …………………………, …………………adresindeki dairemde görev yaparken yanıma gelen ve gösterdiği ………….. verilmiş ………..gün,……….kayıt ve .............. seri numaralı, fotoğraflı …………..göre ………… ili, ………… ilçesi, ………….mahallesi/köyü nüfusuna ……… cilt, …… aile sıra, …… sıra numaralarında kayıtlı olup, baba adı ………., ana adı ………… doğum tarihi …………. olan ve ……………Vergi Dairesinin …………… sicil numarasında kayıtlı olduğu anlaşılan ve halen …………………… adresinde oturduğunu, okur yazar olduğunu söyleyen ………………….. bana başvurarak bir vasiyetname düzenlenmesini istedi.
  Kendisinin bu işlemi yapma yeteneğinin bulunduğunu ve okur yazar olduğunu anladım.
  Yanında tanık olarak gelenlerden ve gösterdiği ………….. verilmiş ………..gün, ……….kayıt ve .............. seri numaralı, fotoğraflı …………..göre ………… ili, ………… ilçesi, ………….mahallesi/köyü nüfusuna ……… cilt, …… aile sıra, …… sıra numaralarında kayıtlı olup, baba adı ………., ana adı ………… doğum tarihinin …………. olduğu anlaşılan ……………………. adresinde oturduğunu söyleyen, okur yazar ………………………….. ile gösterdiği ………….. verilmiş ………..gün,……….kayıt ve .............. seri numaralı, fotoğraflı …………..göre ………… ili, ………… ilçesi, ………….mahallesi/köyü nüfusuna ……… cilt, …… aile sıra, …… sıra numaralarında kayıtlı olup, baba adı ………., ana adı ………… doğum tarihinin …………. olduğu anlaşılan ……………………. adresinde oturduğunu söyleyen, okur yazar …………………………… tanık olarak geldiklerini söylediler. Her iki tanık birlikte “Bizlerin Türk Medeni Kanununun 536.maddesindeki yasaklı hallerimizin bulunmadığını kabul ve beyan ederiz” demeleri üzerine kendilerinin tanıklığa engel hallerinin olmadığını anladım.
  İlgilinin kimliği hakkında ibraz ettiği belge ve tanıkların beyanlarından kanı sahibi oldum.
  Vasiyet eden ……..………………….. şu suretle söze başladı: “(Bu kısma vasiyet edenin son ve gerçek istekleri yazılacak)” diye sözlerini bitirdi.
  Bu sözleri tutanağa yazılarak okuması için vasiyet edene verildi. Okuduktan, son ve gerçek isteklerinin tam olarak yazıldığını söyledikten sonra birlikte imzalandı, mühürlendi. …………yılı ………… ayının ………… günü…/……/……

  VASİYET EDEN NOTER
  ADI VE SOYADI ADI VE SOYADI-ÜNVANI
  İMZA RESMİ MÜHÜR VE İMZA

  Boşlukları size ait bilgilerle doldurmanız gerekmektedir.
   


 2. EmRe Well-Known Member

  El Yazısı ile Vasiyetnamenin geçerlilik şartları

  T.C. YARGITAY

  2.Hukuk Dairesi

  Esas: 2003/4548

  Karar: 2003/5785

  Karar Tarihi: 21.04.2003

  (4721 S. K. m. 538) (743 S. K. m. 485) (1086 S. K. m. 308) (4722 S. K. m. 17)


  Dava: Taraflar arasındaki davanın yapılan muha kemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

  Karar: Mirasçılık ve mirasın geçişi, miras bırakanın ölümü tarihinde yürürlükte olan hükümlere göre belirlenir. (4722 S. K. m. 17)

  Miras bırakan 11.10.1993 tarihinde öldüğünden davada 743 Sayılı Türk Kanunu Medenisi uygulanacaktır.

  743 Sayılı Türk Kanunu Medenisinin 485. maddesi (4721 S. TMK. m. 538) gereğince el yazısı ile vasiyetnamenin geçerli olabilmesi için vasiyetnamenin bütününün baştan aşağı kadar tanzim edildiği mahal, sene, ay ve gün dahi dahil olduğu halde bizzat kendi el yazısı ile yazılmış ve imza edilmiş olması lazımdır.

  Dava konusu vasiyetname aslı mevcut olmadığı gibi, vasiyetname içeriği büyük harflerle yazılmış, altı miras bırakanın imzası ile imzalanmıştır.

  İmza dışındaki kitap harfleriyle yazılı vasiyetname içeriğinin vasiyetçinin el ürünü olup olmadığı yönünde bilirkişi incelemesi yaptırılmış, 28.5.2002 tarihli Adli Tıp Kurumu raporuna göre imzanın miras bırakana ait olduğu yazı örnekleri bulunmadığından vasiyetname içeriği ile ilgili değerlendirme yapılamayacağı tespit edilmiştir.

  Davalı tanıkları, tanık S. Seber dahil vasiyetnamenin miras bırakanın el yazısı ile tanzim edildiğine dair görgüye dayalı bir bilgi verememişler, buna karşı davacı tanıkları miras bırakanın okuma yazma bilmediğini beyan etmişlerdir.

  Bu durum karşısında ve Adli Tıp Kurumu raporuna göre vasiyetname aslı ibraz edilmediğinden ve vasiyetname içeriği yazıların miras bırakana ait olduğunun tespiti de mümkün bulunmadığından Türk Kanunu Medenisinin 485. maddesi koşulları oluşmamıştır. Davanın kabulü ve vasiyetnamenin iptaline karar verilmesi gerekirken davanın reddi ve yazılı gerekçelerle hüküm kurulması bozmayı gerektirmiştir.

  Sonuç: Temyiz olunan hükmün açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine oyçokluğu ile karar verildi.

  MUHALEFET ŞERHİ

  Mahkeme 28.9.2000 tarihli ilk hükümde vasiyetname aslının bulunamadığından bahisle hüküm tesisine yer olmadığına karar vermiştir. Bu hüküm dairemizin 13.2.2001 tarihli kararı ile “ el yazması vasiyetnamenin varlığı ve kaybolduğu tanık S. Seber’in beyanı ve diğer delillerle anlaşılmaktadır. Vasiyetnamenin iptali yönündeki delillerin değerlendirilip sonucu uyarınca karar verilmesi gerekir ” gerekçesi ile bozulmuştur. Mahkemece bozmaya uyulduğuna göre vasiyetnamenin varlığı ve kaybolduğu konusu da kesinleşmiştir. Kaybolan vasiyetnamenin dosya içindeki fotokopisi el yazması vasiyetnamenin tüm yasal unsurlarını taşıdığına ve bozma kararımızla beyanına itibar edilen tanık S. Seber’in ifadesine göre murisin bu vasiyetnameyi düzenlediğinin anlaşılmasına göre vasiyetnameye geçerlilik tanıyan mahkeme kararı doğrudur. Bu gerekçelerle sayın çoğunluğun dairemizin kesinleşen kararına da aykırı düşen bozma görüşüne katılmıyorum.
   

Sayfayı Paylaş