Ekvatordaki Ülkeler,Ekvatorda Yer Alan Ülkelerin Beşeri Özellikleri Hakkında Bilgi

Konusu 'Ülkeler' forumundadır ve RüzGaR tarafından 14 Ocak 2014 başlatılmıştır.

 1. RüzGaR Super Moderator


  Ekvatordaki Ülkeler,Ekvatorda Yer Alan Ülkelerin Beşeri Özellikleri Hakkında Bilgi

  Ekvatordaki Ülkelerin Beşeri Özellikleri, Ekvatorda Hangi Ülkeler vardır, Ekvatordaki Ülkelerin Özellikleri Nelerdir

  1) EKVADOR:
  Ekvador nüfusunun çoğu İspanyol ve Yerli melezi mestiz olardan oluşur. Bunlar sömürgecilik döneminde Afrika’da köle olarak getirilen siyahların torunlarıdır; genellikle ülkenin kuzey kıyılarında yaşarlar. Nüfusun bir bölümü de Avrupalı-Afrikalı melezi mulottalardan oluşur. Sayıları giderek azalan yerliler dağ vadilerinde yaşarlar ve nufusun en yoksul kesimini oluştururlar.

  2) ENDONEZYA
  Endonezyalılar Sumatra ve Bornea adalarının iç bölümlerinde yaşayan kabileler, Ba-li’deki gelişmiş Hindu kültürünü kuran insanlar ve Cava’nın uygar Malaylar’ı gibi bir çok değişik halktan oluşur. Ülkede 20 değişik dil konuşulur. Resmi dil ise hemen hemen bütün grupların anlayabileceği Malay dilinin bir lehçesidir. Nüfusun büyük bir çoğunluğu Müslüman’dır. Hıristiyanlar ve Budacılar da vardır. Bali ve Lombok adalarının halkı ise Hindu dilini benimsemiştir. Endonezya’da Malay olmayan en büyük grup Çinli tüccarlardır. İlköğretim parasızdır ve gençlerin çoğu okuryazardır. Ülkede 40’tan fazla üniversite ve birçok kütüphane vardır.
  Endonezya halkının çoğu küçük köylerde yaşar. Evler genellikle bambudan yapıl-mıştır; çatıları saman, yaprak ve kamışlarla kaplıdır

  3) BREZİLYA:
  Gününmüzde nüfusun yarısı beyaz, beşte ikisi mulotto denen beyaz-siyah karışımı ile mestizo denen beyaz yerli karışımıdırÇok azalan yerli nüfus Amazon bölgesinin erişilmez kesimlerinde yaşar Siyah nüfus ara-sında ölüm oranının yüksekliğine karşılık, beyaz nüfus artmaktadırHalkın hemen hemen tümü KatoliktirNe var ki yerlilerin ve siyahların bir bölümü eski dinsel inançlarını sürdürmektedir

  4) KOLOMBİYA:
  Nüfusun yaklaşık %60’ını İspanyol ve yerli karışımı mestiz olar,%20’ sini İspanyol kökenli beyazlar ,%14’ünü Avrupalı Afrikalı karışımı mulottolar oluştururKıyı kesimlerinde kölelerin soyundan gelen siyahlar yoğundurKeşfedilmemiş iç kesimlerde ise 16 yüzyılda İspanyol’lar gelmeden önce ataları nasıl yaşıyorsa öyle yaşayan, 300 bin dolayında Yerlinin bulunduğu sanılmaktadırNüfusun % 80’i ülkenin dağlık batı bölgelerinde yaşarResmi dili İspanyolca olan ülkede halkın çoğu Katolik’tir Kolombiya ‘da ki en eski üniversite 1572’de kurulan Bogotà Üniversitesi’dir

  5) SİNGAPUR:
  Singapur’da yaşayan Çinliler nüfusun %77’sini oluştururMalaylar %15, Hintliler % 6 ve öteki azınlıklar %2’dirBudacılık, Konfüçyüsçü-lük, Taoculuk, Müslümanlık, Hıristiyanlık ve Hindu dininden başka çe- şitli inançlar da yaygınlık kazanmıştır
  Ülke nüfusunun dörtte birinden fazlası 15 yaşın altında olduğu için eğitime özel bir önem verilir.

  6) GABON:
  Büyük çoğunluğunu siyahların oluşturduğu halk yaşamını tarım ve balıkçılıkla kazanır Nüfusun yarıya yakın bölümü Libreville,Port-Gentil, Lambaréné, Moila, Franceville gibi büyük yerleşim merkezlerinde yaşar Halkın %95’i Hıristiyan’dırAz sayıda Müslüman vardırGeri ka-lanı ise çeşitli Afrika dinlerindendir Ülkenin başlıca kentlerinden biri o-lan Port-Gentil bir sanayi merkezidirBaşkent Libreville ise büyük otelleri, geniş caddeleri ve eğlence merkezleriyle Afrika’nın en çağdaç kentlerin-den biri durumundadır

  7) KENYA:
  Kenya’nın nüfusunu çoğunlukla Afrikalılar oluştururÜlkede az sayıda Avrupalı,Asyalı ve Arap yaşarAfrikalılar içinde en kalabalık topluluk Kikuyular’dırKenya’da Kikuyular’dan başka 30’dan fazla Afrikalı etnik topluluk vardırÜlkede birçok dil kullanılırEn yaygın konuşulan diller İngilizce ile Bantu dillerinden biri olan ve birçok Arapça sözcük içeren Svahili’dir.

  8) KONGO:
  Toplam nüfusun yarısından çoğunu kabile toplulukları oluşturur Çoğu Fransız olan Avrupalılar büyük kentlerde oturur Afrikalılar genellikle Bantu dillerini oluşturur Kongo’ nun resmi dili Fransızca ve halkın büyük bölümü Hıristiyan’dırHalkın üçte biri tarımla uğraşır ama ekilebilir besin gereksiniminin önemli bölü-münü dışarıdan satın alır

  9) ZAİRE:
  Zaire’de daha çok Bantu dili kullanan insanlar yaşar, ama ormanlık bölgelerde Pigmeler de barınmaktadırNüfusu 34,138,000’dir(1990) Nüfusun %9’ unu İspanyol asıllı beyazlar,yaklaşık %10’unu siyahlar oluşturur Geri kalan bölümü ise yol ve ırmak kenarlarındaki küçük köylere dağıl-mıştır Or-manlarda Pigme kabileleri yaşar BAŞKENTİ Kinşasa’dır.
   


Sayfayı Paylaş