Ekoyay 11.Sınıf Dil ve Anlatım Sayfa 12-36 1.Ünite

Konusu 'Dil ve Anlatım 11. Sınıf' forumundadır ve BaRıŞ tarafından 4 Kasım 2011 başlatılmıştır.

 1. BaRıŞ Well-Known Member


  Arkadaşlar 2011-2012 EKOYAY yayınları Dil ve Anlatım ders kitabı 1.ünite sayfa 12-36 arası yapamayanlar için yardımcı olur umarım. Not: Lütfen eksik veya hatalı gördüğünüz yerleri yorum ekleyerek belirtiniz.

  Metinlerin Sınıflandırılması

  Sayfa 12
  Hazırlık bölümünü kendi düşüncelerinize göre cevaplayınız.
  Yazılış amaç:
  Küçük kızım: Şairin duygularını dile getirmek amacıyla.
  Çocuklar: Yazarın okuyucuyu kendi kurguladığı dünyaya çekmek.
  Okyanuslarda: Bilgi vermek amacıyla.
  Oyunculuk sınavı: Sahnede oynamak için yazılmıştır.
  Gerçekliği:
  Küçük kızım: kurmaca
  Çocuklar: kurmaca
  Okyanuslarda: gerçek
  Oyunculuk sınavı: kurmaca
  İşlevleri:
  Küçük kızım: sanatsal
  Çocuklar: sanatsal
  Okyanuslarda: öğretici
  Oyunculuk sınavı: sanatsal

  2.Etkinlik
  Anlatmaya bağlı metinler: Çocuklar, Okyanuslarda yaşam ve Küçük Kızım Su'ya
  Göstermeye bağlı metinler: Oyunculuk Sınavı

  3.Etkinlik
  Metinler yazılış amaçları,gerçekliği ve işlevlerine göre sınıflandırılmıştır.
  Anlatmaya ve göstermeye bağlı metinlerin Ortak özellikleri:
  Anlatmaya ve göstermeye dayalı sanatsal (kurmaca) metinlerin belli başlı ortak özellikleri ise şunlardır:
  Kişi, mekân, zaman ve olay ögeleriyle kurulurlar.
  Gerçek bir olaya dayalı olabilecekleri gibi tümüyle tasarlanarak da yazılabilirler. Gerçek bir olaya dayansalar bile gerçeğin bire bir kopyası değildirler. Her sanatçı aynı olay ve temaya, yaratıcılık göstererek kendi üslubu ve bakış açısıyla farklı bir boyut ve biçim kazandırır. Bu yüzden sanatsal (kurmaca) her yapıt tektir, benzersizdir.
  Sanatsal (kurmaca) yapıtlarda üslup kaygısı ağır basar. Dil, duygusal ve çağrışımsaldır.
  Her sanatsal metin bir iletişim aracıdır.
  Estetik bir zevk vermek, okuru kurgulanmış bir yaşamın içine çekerek kendi sınırlı yaşamının dışına çıkarmak, eğlendirmek gibi amaçlarla kaleme alınırlar. Genellikle serim, düğüm, çözüm aşamalarına dayalı klasik bir planla yazılırlar. Temel malzeme dildir.
  Farklılıkları: 1. Anlatmaya bağlı türlerde olayın mutlaka bir anlatıcısı vardır. Bu anlatıcı olayı ilahî bakış açısıyla, kahramanın bakış açısıyla ya da gözlemci bakış açısıyla anlatır.

  2. Göstermeye bağlı eserlerde, sosyal hayatta karşılaşabileceğimiz olaylar sahnede gösterilir.
  3. Eserdeki olaylar aktör (erkek oyuncu), aktris (bayan oyuncu) adı verilen oyuncular tarafından canlandırılır. Sosyal yaşamın ve insan karakterinin eleştirisi yapılır.
  4. Bu iki tür arasında kullanılan dil ve anlatım biçimi de birbirinden farklıdır. Anlatmaya bağlı eserlerde uzun ve kurallı cümleler kullanılırken göstermeye bağlı eserlerde günlük konuşma dili kullanılır. Cümleler daha açık ve kısadır. Söylenen sözün izleyici tarafından anlaşılması beklenir, bunun için daha açık ve kısa cümleler kullanılır. Konuşma dilinin canlılığı sahnede yansıtılır.


  4.Etkinlik
  Küçük kızım Su'ya adlı parça lirik anlatım ile anlatılmıştır.
  Okyanuslarda Yaşam adlı parça ÖĞRETİCİ ANLATIM türüyle yazılmıştır.
  Oyunculuk adlı metinde söyleşmeye dayalı anlatım kullanılmıştır.
  Çocuklar adlı metinde öyküleyici,betimleyici,söyleşmeye bağlı ve mizahi anlatım kullanılmıştır.

  6.Etkinlik
  Küçük Kızım Su’ya > şiir
  Çocuklar > öykü
  Okyanuslarda Yaşam > makale
  Oyunculuk Sınavı > tiyatro
  Metinlerde dil metnin iletisini göre düzenlenmiştir.Örneğin Okyanuslarda Yaşam adlı metinde doğrudan bilgi verildiği için dil göndergesel işlevdedir.

  SayFa 27
  7. Etkinlik
  - Selçuk’tan Öte: göndergesel işlevde
  - Beş Kangal Sucuk: heyecana bağlı işlev, alıcıyı harekete geçirme
  - Fahriye Abla: şiirsel işlev
  - Eski Zamanlarda Ramazan Hazırlığı: heyecana bağlı işlev-göndergesel işlev
  Metnin yazılış amacı neyse dil ve anlatım da ona göre düzenlenir.Örneğin öğretici metinlerde dil göndergesel işlevde kullanılır.

  8.EtKinLik
  Selçuktan öte: Gezi yazısı
  Beş Kangal Sucuk: Öykü
  Fahriye Abla: Şiir
  Eski Zamanlarda Ramazan Hazırlığı: Anı (Hatıra)

  9.Etkinlik
  ÖYKÜLEYİCİ ANLATIM KULLANILDIĞI YAZI TÜRLERİ- Otobiyografi
  - Öykü
  - Gezi Yazısı
  - Roman
  - Biyografi
  - Eleştiri
  - Makale
  - Söyleşi
  - Anı
  - Haber yazısı
  - Günlük
  - Röportaj
  BETİMLEYİCİ ANLATIMIN KULLANILDIĞI YAZI TÜRLERİ
  - Roman
  - Hikaye
  - Masal
  - Fabl
  - Hatıra
  - Gezi yazısı

  Yeni öğretim programları uygulanmaya başlandı:
  Gönderici: Yazar
  İleti: Yeni öğretim programları uygulanmaya başlandı
  Alıcı: Okuyucular
  Kanal: Metin
  Kod: Yazılı dil
  Ürün reklamı:
  Gönderici: Firma
  İleti: Ne alırsan 1 Lira
  Alıcı: Müşteriler
  Kanal: Afiş
  Kod: Görsel ve yazılı dil

  10.Etkinlik
  - Metinlerde dil ağırlıklı olarak göndergesel işlevde kullanılmıştır.
  - Metindeki alo,alo,alooo!.. ifadeleri iletişimin devamını sağlamak içindir. Bu ifadelerde dilin alıcıyı harekete geçirme işlevi kullanılmıştır.
   


 2. BaRıŞ Well-Known Member

  Sayfa 29
  11.Etkinlik
  "Küçük ünlü uyumu" adlı metinde dil ötesi işlev kullanılmıştır ; çünkü ileti dil bilgisi kuralını verme amacıyla düzenlenmiştir.

  12.Etkinlik
  1.Dil daha çok göndergesel işlevde kullanılır.
  2.Söz sanatlarına, kelimelerin mecaz anlamlarına yer verilmez. 3.Verilen bilgiler örneklerle ve tanımlarla pekiştirilir.
  4.Daha çok nesnel cümleler kullanılır.
  5.Açıklama, aydınlatma, bilgi verme amaçlarıyla yazılır.
  6.Öğretici metnin anlaşılması ve yorumlanması için okuyucunun verilen bilgiyi kavrayabilecek birikime sahip olması gerekir.
  7.İfade hiçbir engele uğramadan akıp gider.
  8.Gereksiz söz tekrarı yapılmaz. turkeyarena.net
  9.Ses akışını bozan, söylenmesi güç sesler ve kelimeler yoktur.
  10.Dil ve ifade sade, gösterişsiz ve pürüzsüzdür.
  11.Düşünce ve duygular kısa ve kesin ifadelerle dile getirilir.
  12.Bu anlatım türü daha çok ansiklopedilerde ve ders kitaplarında kullanılır.
  13.Tarihi metinler, Felsefi metinler, Bilimsel metinler gibi bölümleri vardır.
  13.Etkinlik

  Sayfa 30
  14.Etkinlik
  Sanatsal metinler: Öykü,roman, ,şiir,masal,,tiyatro,destan.
  Öğretici metinler: söyleşi,eleştiri,makale,haber, biyografi,deneme,gezi yazısı,anı,fıkra,günce,mektup

  Sayfa 32
  - heyecana bağlı
  - öğretici ve sanatsal
  - öyküleyici ve betimleyici
  - öğretici

  2. D, Y, D, D, Y, D, Y
  3. D
  4. A
  5. D
  6. D
  7. B
  8. D
  9. C

  ÜNİTE DEĞERLENDİRMESİ
  Sayfa 34
  1-sanatsal ve öğretici
  2-C
  3-D
  4-B
  5-C
  6-A
  7-A
  8-C
  9-C
  10-B
  11-C
  12-B
  13-B
  14-D
   

Sayfayı Paylaş