Eğitim Sosyolojisi

Konusu 'Sosyoloji-Psikoloji' forumundadır ve RüzGaR tarafından 19 Eylül 2009 başlatılmıştır.

 1. RüzGaR Super Moderator


  Eğitim Sosyolojisi

  İÇİNDEKİLER

  1. EĞİTİM SOSYOLOJİSİ NEDİR?
  1.1. Kavramlar Üzerine
  1.2. Eğitim Sosyolojisinin tarihî gelişimi ve teorik yaklaşımlar
  1.2.1. Emile Durkheim'ın eğitime sosyolojik yaklaşımı
  1.2.1. Max Weber
  1.2.3. Eğitim Sosyolojisi - Eğitsel Sosyoloji tartışmaları
  1.2.4. Yapısal - fonksiyoncu Eğitim Sosyolojisi
  1.2.5. Bilgi Sosyolojisi, Fenomenolojik Sosyoloji ve Eğitim Sosyolojisi bağlantıları
  1.3. Eğitim Sosyolojisi biliminin inceleme alanı ve bu kitapta ele alınacak konular
  1.4. Eğitim Sosyolojisinde kullanılan metodlar
  1.5. Eğitim Sosyolojisinin önemi
  1.6. Eğitim ile toplum arasındaki ilişkilere tarihî bir bakış
  Bu bölümün kaynakları

  2. BİREY VE TOPLUM
  2.l. İnsana ve insanın sosyolojik hayatına psikolojik yaklaşım
  2.2. İnsana sosyolojik yaklaşım
  2.3. İnsanın toplumsal hayatına diğer yaklaşımlar
  2.4. "Sosyal-kültürel şahsiyet" kavramı
  Bu bölümün kaynakları

  3. SOSYALLEŞME
  3.1. Sosyalleşme nedir ve çeşitleri
  3.2. Sosyalleşme yeri olarak aile
  3.3. Çocukların sosyalleşmesine sosyal tabakaların etkisi
  Bu bölümün kaynakları

  4. SOSYALLEŞME VE EĞİTİM
  4.1. Sosyalleşme sürecine değişik yaklaşımlar
  4.2. Özel bir sosyalleşme şekli olarak eğitim
  4.2.1. Okuldaki sosyalleşme şartları
  4.2.2. Kültürleme
  4.2.3. Şahsiyet kazanma
  4.3. Sosyalleşme teorileri
  4.3.1. Sosyal Roller Teorisi
  4.3.2. Sosyal İnteraksiyon Teorisi
  4.3.3. Öğrenme teorileri
  4.4. Mesleki Öğrenme sosyalleşme
  Bu bölümün kaynakları

  5. SOSYALLEŞMENİN İKİ FONKSİYONU
  5.1. Sosyalleşme fonksiyonları
  5.2. Sosyalleştirme sistemleri
  5.3. Sosyal kalıtım
  Bu bölümün kaynakları

  6. OKULUN TOPLUMSAL GÖREVLERİ
  6.1. Okulların toplumsal görevleri
  6.2. Okulun ekonomik görevi
  6.3. Okulun seçme ve yerleştirme görevi
  Bu bölümün kaynakları

  7. OKULUN TOPLUMU BÜTÜNLEŞTİRME VE MEŞRULAŞTIRMA GÖREVİ
  7.1. Okul ve sanayi toplumu
  7.2. Okulun toplumu bütünleştirme ve meşrulaştırma görevi
  7.3. Demokratik okul
  7.4. Okul ve demokratik toplum düzeni
  Bu bölümün kaynakları

  8. BİR SOSYAL KURUM OLARAK OKUL
  8.1. Okul ve aile
  8.1.1. Aile ile okul arasındaki yapısal ilişkiler
  8.1.2. Ailedeki okul ve okuldaki sosyalleşme yapıları
  8.1.3. Aileden okula geçiş problemi
  8.1.4. Aile ve dil
  8.1.5. Aile ve okul başarısı
  8.2 Okul ve öğretmen
  8.2.1 Öğretmen - öğrenci etkileşimi
  8.2.2. Öğretmenin sosyal rolü.
  8.2.3 Öğretmenlerin meslekî sosyalleşmesi
  8.3 Okul ve meslek
  8.3.1. Okul ve meslek arasındaki yapısal ilişkiler
  8.3.2. Okul ve meslek arasındaki genel ilişkiler
  8.3.3. Okul diplomaları ve meslek hiyerarşisi bağlantısı
  8.3.4. Genel kültür eğitimi-meslekî eğitim ikilemi
  Bu bölümün kaynakları

  9. OKULDAKİ ETKİLEŞİM VE TOPLUMSAL SONUÇLAR
  9.1. Eğitimin toplumsal kaynağı
  9.2. İnsan davranışlarının oluşumu
  9.3. şahsiyetin bir bütün olarak oluşması
  9.4. İnsanlar arası karşılıklı iletişim ve etkileşim (interaksiyon)
  9.5. Okuldaki pedagojik interaksiyon ve toplumsal sonuçları
  Bu bölümün kaynakları

  10. SOSYAL YAPI VE SOSYAL HAREKETLİLİK
  10.1. Sosyal yapı
  10.1.1. Toplumsal yapının temel unsurları
  10.2. Toplumsal tabakalar ve eğitimle ilgileri
  10.3. Sosyal hareketlilik ve eğitim
  Bu bölümün kaynakları

  11. TOPLUMLAR VE OKUL KURULUŞ SİSTEMLERİ
  11.1. Toplum tipleri ve okul kuruluş sistemleri arasındaki bağlantıların tarihî gelişimi
  11.1.1. Zümresel toplumlar ve paralel hatlar sistemi
  11.1.2. Ekonomik sınıfsal toplumlar ve çatal modeli
  11.1.3. Demokratik toplumlar ve merdiven modeli
  11.1.4. Türk toplumu ve Türk okul kuruluş sistemleri
  11.2. Tarihî gelişim içinde okul kuruluş sistemlerinde değişikliğe neden olan faktörler
  11.2.1. Sosyal gelişmelerin çok yönlülüğü
  11.2.2. Teknoloji ve ekonomideki gelişme ve değişmeler
  11.2.3. Politik sistemler alanındaki gelişmeler
  11.2.4. Eğitim ve komşu bilim dallarındaki araştırma sonuçları
  11.2.5. Eğitimde fırsat eşitliği ve çeşitli tabakalardan gelen öğrencilerin bundan faydalanması
  11.3. Geleneksel dikey okul kuruluş sistemi
  11.3.1. Dikey okul kuruluş sistemi
  11.3.2. Dikey okul kuruluş sisteminin seçicilik özelliği
  11.4. Toplumsal yapının okul kuruluş sistemine yansımasını engelleyici çalışmalar
  11.4.1. Yeni okul modelleri
  11.4.2. İç okul düzenlemeleri
  Bu bölümün kaynakları

  12. TOPLUMSAL DEĞİŞME VE EĞİTİM
  12.1. Gelişme ve sosyal değişme
  12.2. Toplumsal değişme teorileri
  12.3. Türk toplumunun "Batılılaşma" çabaları ve "modern insan"
  12.4. Eğitim ve toplumsal değişme

  Burdan Bakabilirsiniz...
   


Sayfayı Paylaş